Perfect zijn is een utopie en aan luchtkastelen bouwen heb je niks. Goed je best doen is een mooi streven, hoe hoog of laag ligt jouw lat…?Alleen of samen beginnen we ons collectief te herinneren dat we onze eigen gouden plek onder de Goddelijke Zon weer in mogen nemen. De man leert om lief te hebben en te geven, de vrouw leert om weer liefde te zijn. Door elkaar vragen te stellen en jezelf af te vragen waarom de ander is zoals die is komt er meer ruimte voor begrip, liefde en geduld. Het gaat dus vooral om de betrokkenheid in relaties, zoals al tevoorschijn kwam in het vorige artikel en vanzelf in wat jij ermee gedaan hebt……bij perfectionisme gaat het niet om angst maar om de drang om iets zo te doen dat het volmaakt is. Hou het simpel: alles is volmaakt, precies zoals het is!

Nu Venus, de planeet van de Liefde, zich aan het ontpoppen is als Morgenster wordt het belangrijk en zinvol te letten op je dromen en groter te dromen dan je tot nu toe gewend bent. Maak wel onderscheid tussen dromen en idealen. Een ideaal is een ambitie, en voor sommigen zelfs een doel. Verwar je idealen niet met je eigen voorkeuren. Vertrouwen is een tempel. De basis van de piramide. De pijlers zijn gebouwd op betrokkenheid, duidelijkheid, kwetsbaarheid en openheid.  Vaak ben je zelf de bron van je perfectionisme. Dat de oorsprong van perfectionisme in jezelf ligt en de oplossing ook, is mijns inziens de wurgende of gordiaanse knoop waar menig mens in vast zit…..begrijp je dromen, als je je openstelt voor creatieve mogelijkheden zijn veel oplossingen denkbaar.

Dat we een mozaïek zijn, maakt een nieuw antwoord mogelijk op de vraag wat het betekent om mens te zijn.

Stel je eens voor dat je nu op dit moment tijdens het lezen van deze tekst overschakelt op de observator in jou en terugkijkt vanuit een ‘volwassen-bewustzijn-positie naar wat zich wilde aandienen in jouw reis terug naar heelheid. Intuïtie is dat gouden draadje dat je verbindt met hogere werelden, waardoor je dingen kunt voelen, zien of weten die voor je uiterlijke zintuigen verborgen zijn. Ga desondanks altijd na of datgene wat je hebt gehoord ook goed is begrepen door jou – streef naar Heilige Volmaaktheid. Dan ontdekken we dat niemand fundamenteel slecht is. Dat dat wat we kwaad noemen alleen maar gebaseerd is op oordelen die we vellen vanuit het ego. Dat waar verzet is, het alledaagse ‘ik’ wordt versterkt; die reageert.

 

Veel mensen kennen ‘de drang naar perfectionisme’. Ze zijn niet snel tevreden, hebben eigenlijk altijd wel kritiek op anderen die de dingen niet goed genoeg doen in hun ogen en doen heel erg hun best ‘het goede’ te kiezen. Positief zijn. Maar het meeste nog bekritiseren zij zichzelf, kiezen voor structuur om zich minder onzeker te voelen en denken zo minder last van angst te hebben om fouten te maken. Perfectionisme is altijd faalachtig; wil dingen zeker weten voor er innerlijk ‘ja’ tegen gezegd kan worden. De strijd met de engel is zelden van korte duur.

In onze huidige maatschappij zijn de belangrijkste waarden die we nastreven in een relatie: gelijkwaardigheid, vertrouwen en eerlijkheid. Leggen we de lat daarmee te hoog dan is er sprake van perfectionisme. Perfectionisme ontstaat meestal op jonge leeftijd en kan zich bij jou dus tonen op fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel vlak oftewel in je denken, je voelen en/of in je doen en laten; de wil.

Was als kind het lichaam taboe, is het vandaag nooit goed genoeg. Al in een vroeg stadium van het leven ‘bouwden’ we ons ego als een soort overlevingsmechanisme. Het hielp onszelf staande houden in het leven en zorgde voor een bepaalde ontwikkeling. Onder elk specifiek ego-aspect leeft een verborgen zielenkracht die aan het licht mag en wil komen. In het zo belangrijke transformatieproces van ego naar zelf is bij velen perfectionisme een soort overlevingsstrategie geworden. Met dingen zo goed mogelijk proberen te doen, is niks mis. Dit is juist een goede kwaliteit. Vervelend wordt het, wanneer iemand hierin doorschiet en deze kwaliteit een valkuil wordt, zeker wanneer dit je partner, je lichaam, je zelfvertrouwen betreft. Het loyale, toegewijde en detailgerichte kan ook een kracht zijn

 

Juist op de moeilijke momenten kun je dan terugvallen op de dingen die je hebt geleerd, op oude gewoonten. Dat is prettig omdat je dan voelt dat niet het perfectionisme de overhand krijgt, maar dat je zelf grip blijft houden. Ook op het ‘hervormingsproces’ is het van belang eerlijk te kijken naar je onvolmaaktheden. Imperfectie toelaten en kiezen voor authenticiteit. Perfectionisme is een vorm van zelfbescherming en meestal niet van zelfverbetering. Perfectionisme kan ook een overtuiging zijn, er perfect uitzien of perfect leven om afkeuring te minimaliseren. De ervaring leert dat deze houding onvruchtbaar is.

 

Bij perfectionisme gaat het om de wil iets goed te doen, de goede wil als de dirigent van het menselijk handelen. Herinner je dat het doel in het leven is om mens te zijn en niet om perfect te zijn. Let eens op jouw beelden die nu omhoog komen en typische aspecten zijn die bij ‘de perfectionist’ horen. Het zijn de ego-afspiegelingen van een mens die een heel mooie zielenkracht probeert vrij te maken. In het enneagram wordt dit de kracht van hervormen genoemd. De kracht die vrijkomt wanneer je meesterschap verwerft over deze ego-kanten van de ziel. Meesterschap betekent dat je de emoties en de innerlijke overtuigingen ‘ik ben niet goed genoeg, dat kan ik toch niet en ik ben niet volmaakt’ etc. gaat loslaten en/of overwonnen hebt.
Heb je er weleens bij stil gestaan dat een nieuw en fris gezichtspunt je kan stemmen tot tevredenheid, tot verwarmende dankbaarheid? Zelf noem ik dit ook ‘gelijkmoedigheid’- er is een verbinding gelegd tussen denken en voelen die een nieuwe toegang tot de buitenwereld opent en energie schept voor de toekomst. Zowel op aarde, als in de kosmos met zijn sterren, planeten en hun omloopbanen

Dat is het mysterie van de liefde. Door te geven, leren wij ondanks alle gekwetstheden en teleurstellingen de liefde als een levende vlam in je hart te zuiveren en te behoeden. Briljantie is de intelligentie van Zijn, een aanwezigheid die lijkt op een bliksemflits, het schitteren van zonlicht op de oceaan, de flits van inzicht.

Dan kunnen we ervaren dat Licht is Liefde, Liefde is Licht. Het kleine zaadje, het waardevolle ‘juweel in de lotus’ wordt gewekt door pijn, verdriet, onmacht etc. en groeit en begint zich te ontvouwen in onze kinderjaren. Sommige mensen zijn te vroeg aan een relatie begonnen en hebben niet geleerd om op eigen benen te staan. Dit is risicovol, want de fase van experimenteren is overgeslagen. In deze tijd veranderen de vormen van relaties, in plaats van dat we op onze partners leunen, beginnen we helemaal op eigen heilige grond te komen.

 

Bestaat onze menselijke geest uit een vonk van de Kosmische Zon?

Adam Kadmon door Hildegard von Bingen (1098 – 1179)

 

Ieder mens is een universum in zichzelf, het centrum of de zon van dat universum is zijn hart, niet zijn hoofd. Zoals de zon het centrale punt is van het zonnestelsel, zo is je hart het centrum van jouw universum. In je hart brandt een vonk van het goddelijk vuur dat de mens maakt en dat hem/haar in staat stelt liefde te voelen voor een ander mens. Een hart dat straalt is als een briljant, warm en licht en ervaren we in de werking van de zon of de flitsen van inzicht. Licht brengende ingevingen die waarheid bevatten ‘pak’ je in eerste instantie met je gevoel; dit is wat ‘innerlijke verlichting’ wordt genoemd.

In onze diepste kern dragen we een vuur, een licht dat verbonden is met het licht in alle mensen. Al deze lichtjes bestaan uit hetzelfde Licht als waaruit de Kosmische Wereldzon (in spirituele zin) bestaat. Deze Kosmische Zon is in alle oude religies en culturen bekend onder vele namen. In de gnosis wordt deze Zon, deze grote goddelijke liefde de Logos genoemd.

In oude culturen werd in de midwintertijd de zon vereerd als de bron van al het leven. In de na-christelijke tijd werd deze zonneverering verbonden met de viering van de komst van Christus op aarde. De geboorte van de Kosmische Mens. 

 

verbindend communiceren: luisteren en spreken met het hart

In plaats van je los te maken van een situatie omdat je je ergert, kun je proberen je er juist mee te verbinden. Het vermogen om de gebeurtenissen of stukken van jouw leven ‘een heel andere vorm of inhoud te geven’ als vrije daad heeft een bevrijdende werking. Je wordt niet meer zo licht in een moeilijke situatie meegezogen – je hebt een ander standpunt gevonden op een ander niveau. Hoe vreemd het misschien klinkt, maar iedereen kan dat, mits je bereid bent heel eerlijk naar jezelf te leren kijken en je Zelf leert lief te hebben, met al haar gebreken en onvolmaaktheden. Dan kan ook compassie groeien, compassie die voortkomt uit de wetenschap dat we allemaal onze sterke en zwakke kanten hebben. Positief denken betekent niet dat je het negatieve niet meer waarneemt of je antipathie gebruikt om dwars te liggen.

Positiviteit versterkt je waarnemingsvermogens, je interesse neemt weer toe als je in een door jou negatief ervaren situatie probeert het positieve element te ontdekken. Het Afrikaanse gezegde ‘alleen ga je sneller maar samen kom je verder’ is de grondslag van de dialoog, de spontaniteit van de liefde en de warmte in een relatie. De weg naar het hart van de ander gaat altijd via het eigen hart…. of zoals Joseph Campbell het verwoord:

The goal of life is to make your heartbeat match the beat of the universe, to match your nature with Nature.

Life has no meaning. Each of us has meaning and we bring it to life. It is a waste to be asking the question when you are the answer.

People say that what we’re all seeking is a meaning for life. I don’t think that’s what we’re really seeking. I think that what we’re seeking is an experience of being alive, so that our life experiences on the purely physical plane will have resonances with our own innermost being and reality, so that we actually feel the rapture of being alive.

 

© Joke

3 gedachten over “Perfectionisme de baas worden….

  1. fijn Charlotte. Ik had gezien dat jij mij via fb een berichtje stuurde. Reageren lukte niet. Ik deel het via de website verder als blijk van waardering en verbondenheid. Dank. ❤ Joke

   Gedichtje

   sta op de rand van Stilte
   hoor alleen mijn Hart
   vervuld zijn alle Verlangens
   het is Liefde die mij volbracht

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s