In transitietijd van autoritair gezag  naar zelf autoriteit zijn is luisteren niet hetzelfde als gehoorzamen.
Daar wordt luisteren in de zin van de  ander begrijpen, werkelijk voelen wat er  in de ander speelt een kunst – Voorbij de  waan van de dag liefde voor het leven eren en de gesloten piramide van de hiërarchie omvormen naar een open cirkel. De Maya piramide, de Piramide van Kukulcán, vertelt het  verhaal van de Gevederde Slang die als een Phoenix uit de as herrijst. Dit heilig ritueel vindt elk jaar nog steeds plaats als feest van vruchtbaarheid, voorspoed en harmonie tussen hemel en aarde, vergelijkbaar met de tijd van Pasen naar Pinksteren in de christelijke westerse culturen. Het is de tijd van vernieuwing die alles te maken heeft met het ritme van Moeder Aarde.

De aarde is een levend wezen en kent een inademing en een uitademing. Die in- en uitademing van de aarde gaat veel trager dan bij een mens: zowel de inademing, als de uitademing duurt een half jaar. Samen nemen zij dus een vol jaar in beslag. Daarbij hebben de in- en uitademing allebei hun eigen kwaliteit: de uitademing is een manier van de aarde om zichzelf tot uitdrukking te brengen: expressie – een expressie die zelfs leidt tot extatische vreugde. De inademing is daarentegen juist een vorm van concentratie en inkeer en te herkennen doorheen de vier seizoenen en altijd een relatie heeft met de zonnewende periode van 21 juni en 21 december.

Door de angst voor het onbekende te vervangen door nieuwsgierigheid. Openen we onszelf voor een oneindige stroom van mogelijkheden.
Quote van Emmanuel Dagher.

Heb jij de moed om, samen met vele anderen, vooruit te blijven stappen?

 

Op onze ontwikkelingsweg in het ritme van Tzolkin staat Gevederde Slang voor ons. Heer van de vier windrichtingen, die ook in sprookjes bekend is, beklimt de trap van licht die leidde naar het huis van de zon. Hunab Ku wordt gezien als zender van uitstralende energie/informatie. Hunab betekent Bron en K’u betekent piramide. Voor onze Aarde is de Zon (‘Kin’ in quiché taal) de hoofd overbrenger voor de energie van Hunab Ku. Het opkomen van de Zon en van Venus en de bewegingen van de sterren symboliseerden voor de Maya mythische gebeurtenissen en daden van de goden. De heiligste plaatsen waren bergtoppen of daken van tempelpiramiden, plekken die zich het dichtst bij de hemel bevonden. Met andere woorden: De top van de Maya piramide staat voor een goede verbinding met de kosmische energie. Geometrisch kan Hunab K’u worden gesymboliseerd door een vierkant in een cirkel –

Licht en duisternis en al het bestaande zijn slechts een lied van Hunab K’u.
Hunab K’u slaapt in alle genoemde en ongenoemde dingen…..

Leven met het ritme van de seizoenen stimuleert onze verbondenheid met de natuur. Je wordt dan gevoelig voor het jaarritme in de natuur en haar ademritme. Het jaarritme van de aarde zou je kunnen zeggen begint met de lente. De wintertijd is zo bezien een voorbereidende tijd voor de lente, in de winter kunnen wij de vele aspecten van water leren kennen. De belangrijkste betekenis ligt bij de eigenschap, de ‘oorsprong van de levensenergie’ te zijn. De bron die in de symbolieken van de Maya ligt ónder de piramide, waarbij over het algemeen wordt aangenomen dat de piramide van Kukulcán (El Castillo) werd gebouwd ter ere van de slangengod Kukulcán.

Twee keer per jaar vindt er iets bijzonders plaats, wat equinox genoemd wordt, namelijk op de dag dat de lente en de herfst beginnen. Op die dagen zie je de zon als een soort slang over de Piramide van Kukúlcan naar beneden kronkelen. Topiltzin Quetzalcoatl ofwel ‘gevederde slang’ heerst over het Mayarijk en wordt als Kukulcán vereerd als Mayagod. Mexicaanse wetenschappers menen een bijzonder geluid te kunnen horen die komt uit de piramide wanneer toeristen de trappen beklimmen. De klanken zouden zijn te vergelijken met het geluid van regendruppels die in een emmer water vallen. Volgens de wetenschappers suggereert die bevinding dat de piramides bewust zijn gebouwd om geluiden voort te brengen, waarmee de regengod Chac gunstig moest worden gestemd.

Door de trappenvorm aan de vier zijden ondersteunt de Maya piramide de 4 levensgebieden van de mens; lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. Volgens de Maya’s is onze wereld viervoudig en wordt ze gedragen door de vier Bacabs die de vier kleuren dragen met elk een eigen krachtwerking. Zij vormen de vier hoeken van de driedimensionale ruimte en manifesteren zich vaak fysiek in de vorm van wind. Elke zijde van de piramide heeft een trap die de zijde in twee helften verdeeld tot uiteindelijk de bekroning als gevederde slang plaatsvindt en de plaats kan innemen als actief strijder van het licht.

afb. piramide van kukulkan

 

Volgens de Mayatraditie functioneert de mens in cycli van 13. Al deze 13-jarige cycli volgen een opklimmende orde van richting. Het oosten (rood) is de plaats van geboorte, het noorden (wit) is de plaats die kracht geeft en waar het proces van groei en verfijning zich kan voltrekken, het westen (blauw of zwart) is de noodzakelijke ondergang en de daaruit komende transformatie en het zuiden (geel) tenslotte is de plaats van rijping en voltooiing. De vier Bacabs vormen een cyclus waaraan álle wezens van deze wereld onderworpen zijn. Alles in deze wereld wordt geboren, rijpt, vervalt en wordt weer opgebroken zodat er ruimte komt voor iets nieuws – een eindeloos herhalend proces – wat in onze tijd van leven toegroeit naar een vijfde, vernieuwende kracht behorend bij het getal vijf. Belangrijk is dus het inzicht in waar jij aan werken mag in jouw leven en waar jij staat.

Wie gaat werken met de Maya-kalender in het licht van de eigen biografie of levensloop begint met het opzoeken van de eigen geboortedatum en het daarbij horend kingetal. De Maya’s beschouwen het verloop van tijd als een spiraal en dus niet als lineair. Om daarop mee te kunnen bewegen is van groot belang dat je élke verjaardag de nieuwe energie ontvangt en daarmee gaat werken. Dit wordt je jaardrager en je jaarthema genoemd die je vanaf dat moment mag gaan integreren met de energie en golf van je geboortedag. De allereerste stap die je kunt zetten is inzicht vinden in de volgorde rood, wit, blauw, geel met de daarbij behorende kernwoorden. Als je je daar bewust van bent, wordt het begrijpelijker om de energie van de dag in het licht van de groeigolven te leren gebruiken om erachter te komen wat conflicteert met de ervaringen in jouw eigen leven, wat je herkent en waar het nog werk te verrichten hebt in de zin van het formuleren van nieuwe intenties die gerealiseerd willen worden.

Maak ruimte voor een innerlijke revolutie – weg van de minste weerstand

Van Venus wisten de Maya’s dat deze zich als ochtendster én als avondster kan manifesteren. Op 26 oktober 2018, kin 1 begon een nieuwe cyclus in Tzolkin zoals je weet; Venus maakte een start met de overgang van avondster naar morgenster en blauwe Storm – blauwe Aap vertegenwoordigt de zelf-vernieuwende energie; Kukulcan of Quetzalcoatl – de Gevederde Slang (zie afb.) – staat voor het goede, het menselijke, in de mens.

 

 

Het proces van zelf-vernieuwing mag je koppelen aan het vermogen van de transformerend energie van Slang. De Maya zeggen dat de slang de tijd meet door elk jaar een segment aan zijn lichaam toe te voegen of door te vervellen. Waarom vervelt een slang? Dat is omdat de schubben van een slangenhuid verhoorn (verhard) kan raken waardoor de huid niet kan groeien. Slang moet van tijd tot tijd zijn ‘jas’ vernieuwen en zijn oude jasje uitdoen zoals de mens van tijd tot tijd oude patronen en trauma’s mag ‘loslaten en vergeven’ om dieper de eigen passie te kunnen gaan leven. Slang representeert het instinctieve en een blind vertrouwen en het onbewuste in de mens. Bewustwording begint als je nieuwsgierig bent naar wie jij, diep van binnen, bent en gaandeweg jouw tegenstellingen cq paradoxen leert kennen om de middenweg te kunnen bewandelen. Dan wordt het wetende wijsheid. Met welke tegenstelling kun je nu aan het werk in het licht van omgaan met je emoties. De bewegende, vibrerende en pulserende energie die door ons heen stroomt noemen we levensenergie. Zij bepaalt hoe vitaal we zijn en wat ons ‘beweegt’. Datgene wat ons ‘beweegt’ omschrijven we als emoties, emotionele energie dus.

Of we ons wel of niet goed voelen heeft niet zo zeer te maken met wat er gebeurt in ons leven. Het heeft veel meer te maken met de wijze waarop we reageren op de emotionele energie die hierdoor worden opgeroepen. Wezenlijk draait het nu om de verbinding tussen de cyclus van de rode Maan (vanaf 4 september tot 26 oktober) en dan vooral om wat in jouw leven gebeurde (in die cyclus) en in de komende weken tot afronding wil komen. Overgave is toegeven aan je gevoel. Want overgave is altijd aan het onbekende. Als alles je bekend is er geen sprake van overgave.

Het vernieuwen van welke relatie ook is dé manier om de vruchten te plukken van wat je met vergeving gezaaid hebt. Vernieuwing is geen herstelwerk maar een creatieve daad; dit gaat op bij elk conflict, van een persoonlijke ruzie tot een internationaal dispuut. Dan kan oude energie wegstromen en ontstaat er ruimte voor nieuwe energie. Waar Wind niet ontvangen werd, zal Storm onrust zaaien….

Het werken aan menselijke betrekkingen in de communicatie blijft een belangrijk aandachtspunt. Menselijkheid en medemenselijkheid blijft het oefengebied waar het recht doen aan onszelf en elkaar de boventoon voert. Niet alleen in de communicatie, maar vooral ook worden we opgeroepen om tot handelen te komen. Doen. Als je echt doet waar je hier voor bent, zul je later nooit in spijt terug kijken, omdat je dingen hebt laten liggen of niet hebt opgepakt. Hoe duidelijk ben jij in het geven van informatie, het aangeven van grenzen en het scheppen van kaders en toch te blijven samenwerken of ervaar je weerstand. Besef dat iedere vijand die jij tegen komt jouw andere zijde is – en daarin je grootste leermeester. Spreek om contact te krijgen, niet om ergens van af te zijn. Leer te dansen met je weerstand, dan wordt alles makkelijker.

We worden geïnspireerd om de kracht van het Waterman-principe te leven. Hierin leven we in een structuur waarin iedereen op eigen benen staat, sociaal, gelijkwaardig en in vrijheid verbonden is en daarmee zijn of haar eigen stukje bijdraagt aan het geheel. Dan kom je een enorme stroom van manifestatie terecht. Manifestatie is de volgende octaaf na creatie; toon 1 (creatie) en toon 10 (manifestatie) helpt je om macht te verkrijgen over de binnenwereld. Als je zelf die macht over jouw binnenwereld niet neemt, dan wordt deze ingenomen door de ander of het andere…. 

Het getal tien leert je te luisteren niet alleen met je oren, maar ook met je hart.
Lettersymboliek, al dan niet gecombineerd met getallensymboliek komt al vóór onze jaartelling voor.

In de Maya symboliek werkt deze 13-daagse blauwe golf samen met Lahun Chan, wat Tien Hemel betekent; de heerser van het getal Tien en wordt vaak vereerd als vernieuwer van de levenscyclus. Numerologisch is tien een 1 en een 0, waarbij de 1 vaak voor mannelijk en de 0 voor vrouwelijk staat. Het getal tien is de verdubbeling van het getal 5. Kijk eens in jouw geboortegolf welke symbolen daarbij staan en probeer eens om de verbinding te zoeken tussen jouw toon 5 en jouw toon 10 in het licht van wat je hierboven gelezen hebt. Elke ziel heeft de beschikking over zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie, voel wat jou past. De hemel-aarde verbinding kan zo meer gestalte krijgen, een nieuwe balans vinden. Dat is de muziek die klinkt over alle windstreken van de aarde en in een Mexicaans sprookje zo wordt vertolkt: Kom, Quetzalcoatl, gevederde slang, rusteloze heer der winden. Kom! Ik heb je nodig.

Wat is het leven zonder muziek, deze mooie aarde moét muziek hebben. Gevederde Slang, de machtige heer der winden gaat keer op keer naar het huis van de zon en brengt muziek mee naar de aarde. De zon is nl. dol op muziek en wil dat alles wat leeft vervuld is met muziek. Quetzalcoatl beklimt daartoe de trap van licht die leidde naar het huis van de zon, de muziek werd al luider en luider. Grote zingende koren en heldere fluiten kon hij horen. Eindelijk aan ging hij het huis van de zon binnen, de verrukkelijke klanken hielden nooit op. Geen ogenblik.

Maar soms is de Quetzalcoatl boos en rijst er grote woede in hem op, dan stapelt hij zwarte onweerswolken op tot het licht van de zon afgedekt is. Brouwt vliegende orkanen, laat donder grommen en rollen opdat bliksem flitst en de muzikanten bang worden. Want waar geen muziek is kan verandering aangebracht worden, de vier windstreken op jouw levensweg leren je hoe te zingen en hoe je een fluit kunt maken om erop te spelen. Ook leren ze de vogels zingen en wijzen zo hoe je iedere morgen bij het ochtendgloren de zon kunt begroeten met een luid koor. Ze schenken muziek aan het stromende water, aan ruisende bladeren en zelfs Quetzalcoatl, de Heer der Winden, hoe hij moet suizen, zuchten en zingen. En zo is het gekomen dat nu, in onze tijd, de hele aarde, overal, vol is van het geluk dat de muziek brengt…..

in verbondenheid
© Joke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s