De schepping van de aarde en mensheid is niet zomaar gegaan. Het is, net als bij het bouwen van een huis, in fasen gegaan, in planeetfasen. Stel je eens voor dat ook hier de drie grote krachten terug te vinden zijn: het denken-voelen-willen. 

Volgens Rudolf Steiner hebben de aarde zoals wij die kennen en haar bewoners verschillende stadia doorlopen die hij benoemde als planeten, maar die echter nog weinig te maken hebben met de planeten die wij vandaag de dag zo noemen. Hij sprak dan ook liever over stadia, zeven om precies te zijn. Als planetaire evolutie. In het boek De Akashakroniek
De ontwikkeling van mens en aarde kun je hier meer over lezen en is een aanrader. 

Net als voor Hermes Trismegistus was het ook voor Steiner zo dat alles wat bestaat, inclusief de wereld van de materie, uit de Logos, het Woord, het goddelijke bewustzijn, is voortgekomen. Met name Hermes bezat een uitzonderlijk hoog verheven kennis en wijsheid. Hij werd daarom ook Trismegistus genoemd, de driemaal grote. 

Een zeer beknopte samenvatting, met als uitgangspunt de vier oerelementen.  De mens omvat de minerale wereld, de plantenwereld en de dierenwereld in zichzelf. Dat wat zich in de natuur afspeelt, weerspiegelt zich in de mens. We kennen deze rijken ook als de vier Oer-elementen: aarde-water-lucht-vuur. (de heren van Karma vind je elders op de website!) 

Oude Saturnus
In deze eerste fase werd aan de aanleg van ons fysieke lichaam gewerkt. De mens onderscheidde zich van zijn omgeving d.m.v. temperatuur verschillen, door warmte. Met ons huidige fysieke lichaam onderscheiden we ons van het niets. Het fysieke lichaam hebben we gemeen met de dieren, planten en mineralen

Oude Zon
In deze volgende ontwikkeling ontstond de aanleg van ons huidige ether- of levenslichaam. In deze ontwikkelingsfase werd het leven toegevoegd aan de warmte. Ons huidige, onstoffelijke ether- of levenslichaam bevat behalve het leven, onze onbewuste en ritmische processen, zoals de hartslag, ademhaling, spijsvertering, de voortplantingsprocessen, maar ook onze zelfgenezingskracht, het immuunsysteem, ons ‘instinct’, ons geheugen. Met ons ether- of levenslichaam onderscheiden we ons van de mineralen en hebben het gemeen met de dieren en de planten.

Oude Maan
De daaropvolgende ontwikkeling werd er aan de aanleg van ons astraallichaam, onze ziel, gewerkt. In onze onstoffelijke ziel huist het bewustzijn, onze emoties, zoals sympathie, antipathie, onze driften en hartstochten, het ervaren van pijn, verdriet, angst. De ziel hebben we gemeen met de dieren en we onderscheiden ons daarmee van de mineralen en de planten

Aarde In de huidige Aarde-ontwikkeling vond de geboorte van ons ‘Ik’, onze geest, plaats. In het onstoffelijke ‘Ik’ huist onze individualiteit, ons zelfbewustzijn (het ons bewustzijn dat we een bewustzijn hebben), onze objectiviteit, onze moraal of eigen verantwoordelijkheid, het waarom achter de dingen willen weten, het spirituele in ons. Met ons ‘Ik’, onze geest, onderscheiden we ons van de dieren.

Er zullen na de huidige Aarde-ontwikkelingen nog drie planeetontwikkelingen volgen, nl. de Jupiter-, de Venus- en de Vulcanus-ontwikkeling, waarin resp. het Geestzelf, de Levensgeest en de Geestmens door de mens zal worden ontwikkeld. In het totaal zijn er dus zeven planeetontwikkelingen.

Ook in het aardse leven van de individuele mens onderscheiden we een zevenvoudig ritme.

Ontwikkelingsfasen van het menselijk leven:
0 – 7 jaar de mens werkt aan de bouw van het fysiek lichaam
7 -14 jaar de mens werkt aan functioneren, het etherisch lichaam ontwaakt
14-21 jaar het astraallichaam wordt geboren en verder ontwikkeld
21-28 jaar de geboorte van het ‘Ik’ in de gewaarwordingsziel en de ontwikkeling van de gewaarwordingsziel
28-35 jaar de geboorte van het ‘Ik’ in de verstands-gemoedsziel en de ontwikkeling van de verstands-gemoedsziel
35-42 jaar de geboorte van het ‘Ik’ in de bewustzijnsziel en de ontwikkeling van de bewustzijnsziel
42-49 jaar het voorbereidend werk voor de ontwikkeling van het Geestzelf
49-56 jaar het voorbereidend werk voor de ontwikkeling van de Levensgeest
56-63 jaar het voorbereidend werk voor de ontwikkeling van de Geestmens

De evolutie van ons zonne- of planetenstelsel, zo zegt de esoterische traditie, begon daarom in een toestand van vuur of warmte. Daaruit kwam het element van de lucht voort. Uit de lucht ontstond het vloeibare element. En uit het vloeibare, waterachtige element uiteindelijk de vaste materie die wij nu kennen. Alle vier elementen treffen we ook nu nog op aarde aan. Kijk maar naar ons fysieke lichaam. Onze botten bestaan uit stevige materiestof. Onze ademhaling bevat het element lucht. Het vloeibare element komen we tegen in de sappen van ons lichaam zoals die van de spijsvertering. Terwijl we het vuur of warmte element, de substantie uit de oudste tijden, in de warmte van ons bloed aantreffen. Daardoor brengt ons lichaam zélf warmte voort.

Alles is uit vuur of warmte voortgekomen…..Want alles wat we met onze ogen kunnen zien en met onze handen kunnen beetpakken is – via verschillende fasen – uit een oertoestand van vuur of warmte ontstaan. De vier heren van karma waken over deze vier oer-elementen volgens de wet van de vergeldende rechtvaardigheid of van oorzaak en gevolg.

Wij oogsten in een volgend leven wat wij zaaien. Wil je in een volgend leven een goed geheugen hebben, dan moet je nu geheugen-oefeningen doen en vaak terugkijken om de herinnering te leren bewaren. Meer over karma lees je hier: https://wp.me/P2XSLz-1Jt 

© Joke – fluisteralsjeblieft 

Een gedachte over “De evolutie van aarde en mensheid.

  1. Ik kan me vinden hierin. Er is nog 1 maar; als er geweld naar jou word gebruikt in een relatie, wat doe je dan ?

Reacties zijn gesloten.