Wanneer we een huis bouwen, moet er eerst een idee zijn, een plan. Dan is er de architect die het idee uitwerkt. Er moet een locatie worden gezocht, waarna de grond bouwrijp moet worden gemaakt. Er moeten bouwmaterialen komen. Er moet volgens het plan stap voor stap gebouwd worden en bij elke fase zijn verschillende mensen betrokken, elk met zijn eigen specialiteit. Pas als het huis klaar is, zie je wat al die inspanning heeft opgeleverd. Op een vergelijkbare manier is de mens ‘gebouwd’ door geestwezens uit de geestwereld. Elk geestwezen heeft daarbij zijn eigen ‘specialiteit’ ingezet. Vanuit de christelijke literatuur weten we dat er een complete hiërarchie bestaat in de geestwereld. Een leerling van de apostel Paulus (Dionysius Areopagita) heeft deze wezens en hiërarchie voor het eerst systematisch beschreven. Omdat de mens ook een geestwezen is, maakt hij deel uit van deze hiërarchie. ONder de afbeelding kun je verder lezen:

 

 

Als we begrijpen hoe de mens tussen hemel en aarde geplaatst is, hoe aardse en kosmische krachten op ons inwerken kunnen we deze gaan herkennen. We herkennen dit vooral in de uitingen van het denken-voelen-willen, als drieledig levensproces in de onder-hoofd en midden mens. Anders gezegd in de stofwisselingsprocessen, de zenuw-zintuig mens en de ritmische mens waar Mercurius ons aanspoort het evenwicht te bewaren.

De Triniteit, de drievoudige Godheid, ontmoeten we in vrijwel alle volken en religies. Denk maar aan Brahma, Shiva en Vishnoe in het Hindoeïsme, aan Osiris, Isis en Horus in de oude Egyptische religie, en aan Vader, Woord en Heilige Geest in het Christendom. In tal van oude religies kent men God de Vader, de Moeder en het Kind. Deze drie-eenheid wordt gesymboliseerd door de driehoek. Vanuit eenheid ontwikkelt zich tweeheid en vandaaruit drieheid. In onderstaande visualisatie kun je op het spoor komen waar jouw kracht ligt, ben je een denker, een voeler of een wilskrachtig type en wat kun je ondernemen om de tweeheid en de drieheid in balans te krijgen?

 

De hiërarchie in de geestwereld

De Drie-Eenheid Vanuit dit gebied ontstond het plan om de mens te maken

Serafijnen Geesten van de liefde
Cherubijnen Geesten van de harmonie
Tronen Geesten van het willen

Kyriotetes Geesten van de wijsheid
Dynameis Geesten van de beweging
Excousiai Geesten van de vorm (ook wel Elohim genoemd)

Archai Geesten van de tijd
Aartsengelen Geesten van de volken
Engelen Geesten van het individu

Mens Het enige wezen in de hiërarchieke lijn met een fysiek lichaam

Alle geestwezen uit de geestwereld zijn betrokken bij de schepping en de ontwikkeling van de mens en hebben zich a.h.w. ten dienste gesteld van die mensheid. Dat betekent tevens dat ze hun eigen ontwikkeling daarvan afhankelijk hebben gemaakt. Dat zegt iets over de verantwoordelijkheid die wij mensen hebben t.o.z. van die wezens, t.o.v. van onze medeschepselen, het dieren-, planten- en mineralenrijk en de wijze waarop wij ons persoonlijk en geestelijk ontwikkelen.

De schepping van de aarde en mensheid is niet zomaar gegaan. Het is, net als bij het bouwen van een huis, in fasen gegaan, in planeetfasen.

Oude Saturnus
In deze eerste fase werd aan de aanleg van ons fysieke lichaam gewerkt. De mens onderscheidde zich van zijn omgeving d.m.v. temperatuur verschillen, door warmte. Met ons huidige fysieke lichaam onderscheiden we ons van het niets. Het fysieke lichaam hebben we gemeen met de dieren, planten en mineralen

Oude Zon
In deze volgende ontwikkeling ontstond de aanleg van ons huidige ether- of levenslichaam. In deze ontwikkelingsfase werd het leven toegevoegd aan de warmte. Ons huidige, onstoffelijke ether- of levenslichaam bevat behalve het leven, onze onbewuste en ritmische processen, zoals de hartslag, ademhaling, spijsvertering, de voortplantingsprocessen, maar ook onze zelfgenezingskracht, het immuunsysteem, ons ‘instinct’, ons geheugen. Met ons ether- of levenslichaam onderscheiden we ons van de mineralen en hebben het gemeen met de dieren en de planten.

Oude Maan
De daaropvolgende ontwikkeling werd er aan de aanleg van ons astraallichaam, onze ziel, gewerkt. In onze onstoffelijke ziel huist het bewustzijn, onze emoties, zoals sympathie, antipathie, onze driften en hartstochten, het ervaren van pijn, verdriet, angst. De ziel hebben we gemeen met de dieren en we onderscheiden ons daarmee van de mineralen en de planten

Aarde In de huidige Aarde-ontwikkeling vond de geboorte van ons ‘Ik’, onze geest, plaats. In het onstoffelijke ‘Ik’ huist onze individualiteit, ons zelfbewustzijn (het ons bewustzijn dat we een bewustzijn hebben), onze objectiviteit, onze moraal of eigen verantwoordelijkheid, het waarom achter de dingen willen weten, het spirituele in ons. Met ons ‘Ik’, onze geest, onderscheiden we ons van de dieren.

Er zullen na de huidige Aarde-ontwikkelingen nog drie planeetontwikkelingen volgen, nl. de Jupiter-, de Venus- en de Vulcanus-ontwikkeling, waarin resp. het Geestzelf, de Levensgeest en de Geestmens door de mens zal worden ontwikkeld. In het totaal zijn er dus zeven planeetontwikkelingen.

Ook in het aardse leven van de individuele mens onderscheiden we een zevenvoudig ritme.

Ontwikkelingsfasen van het menselijk leven:
0 – 7 jaar de mens werkt aan de bouw van het fysiek lichaam
7 -14 jaar de mens werkt aan functioneren, het etherisch lichaam ontwaakt
14-21 jaar het astraallichaam wordt geboren en verder ontwikkeld
21-28 jaar de geboorte van het ‘Ik’ in de gewaarwordingsziel en de ontwikkeling van de gewaarwordingsziel
28-35 jaar de geboorte van het ‘Ik’ in de verstands-gemoedsziel en de ontwikkeling van de verstands-gemoedsziel
35-42 jaar de geboorte van het ‘Ik’ in de bewustzijnsziel en de ontwikkeling van de bewustzijnsziel
42-49 jaar het voorbereidend werk voor de ontwikkeling van het Geestzelf
49-56 jaar het voorbereidend werk voor de ontwikkeling van de Levensgeest
56-63 jaar het voorbereidend werk voor de ontwikkeling van de Geestmens

De evolutie van ons zonne- of planetenstelsel, zo zegt de esoterische traditie, begon daarom in een toestand van vuur of warmte. Daaruit kwam het element van de lucht voort. Uit de lucht ontstond het vloeibare element. En uit het vloeibare, waterachtige element uiteindelijk de vaste materie die wij nu kennen. Alle vier elementen treffen we ook nu nog op aarde aan. Kijk maar naar ons fysieke lichaam. Onze botten bestaan uit stevige materiestof. Onze ademhaling bevat het element lucht. Het vloeibare element komen we tegen in de sappen van ons lichaam zoals die van de spijsvertering. Terwijl we het vuur of warmte element, de substantie uit de oudste tijden, in de warmte van ons bloed aantreffen. Daardoor brengt ons lichaam zélf warmte voort.

Alles is uit vuur of warmte voortgekomen…..Want alles wat we met onze ogen kunnen zien en met onze handen kunnen beetpakken is – via verschillende fasen – uit een oertoestand van vuur of warmte ontstaan.

© Joke

 

Een gedachte over “De evolutie van aarde en mensheid.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s