De naam ouroboros komt uit het Grieks en betekent staart-eter of zelfverslinder en staat symbool voor de wereldwateren die het mythische wereldei omringen. We kunnen het labyrint zien als haar belangrijkste symbool en uitdrukking van oeroude kennis over aarde-energieën die aan de oppervlakte komen in de vorm van slingerende lijnen en spiralen.

De ouroboros is een van de oudste mythische symbolen ter wereld en ons inzicht bieden kan in de ‘verschillende lagen in het mensenwezen’ en het belang van goed geaard zijn. Ouroboros is een slang of draak die een cirkelende beweging maakt. Hij/Zij verslindt zichzelf en vernieuwt zich, bevrucht zichzelf en verjongt zich in een eeuwige cirkelgang, zoals een slang die vervelt. In de cirkel begrenst Chaos zichzelf.

Steeds weer krijgen we in het leven thema’s voorgeschoteld waar je op mag kauwen, zoals de Ouroboros op zijn eigen staart kauwt. Het symboliseert de cyclische aard van de natuur in de eeuwige herhaling. Dat zichzelf herhalende symboliseert ook het groeiproces, wat Jung het proces van individuatie noemt.

De vierdeling die in Tzolkin zichtbaar wordt in de vier kleuren en verbonden mag worden met de fysieke, emotionele, mentale en het fijnstoffelijke (of spirituele) lichamen is in de bonte esoterische traditie ook in andere indelingen en andere benamingen bekend. Denk maar aan de vier psychologische fasen van het alchemistische proces: waar nigredo, albedo, citrinitas, rubedo worden uitgedrukt in de symboliek van de metalen als een omzetting van goud naar lood verbonden met de planeten.

Er is veel spraakverwarring op dit gebied en dat heeft mij aangezet tot onderzoek die mij, en hopelijk ook jou als lezer of lezeres inzicht biedt in de vierdeling die mijzelf het meest aanspreekt en ontleend is aan Rudolf Steiner, simpelweg omdat deze indeling het meest gebruikt wordt en de verstaanbaarheid van elkaar vergroot.

Als we ons het kosmische begin voorstellen als een ei vinden we de weg naar slang en gaan we ook de symboliek van de Ouroboros begrijpen. Althans zo verging het mij bij op deze ontdekkingsreis. Al meerdere keren verdiepte ik mij in de genezende kracht van Slang deze keer onderzoek, schrijf en deel ik mijn pareltjes over Ouroboros. De ouroboros is bekend uit de Griekse oudheid en het hindoeïsme. Op veel afbeeldingen kun je Prinses Shiva (India) vinden waar zij wordt afgebeeld in een ouroboros tijdens de uitvoering van haar ‘kosmische dans’, symbool voor de versmelting van levenskracht en schoonheid van een alles verbindend patroon waar wij allemaal deel van uitmaken.

Omdat slang een ei leggend dier is, werd zij een symbool van wijsheid. De slang om het ei is een symbool van de tijd, die de dynamiek van de ontwikkeling aangeeft. Het ei is ook een symbool van levensenergie. Uit het ei staat het nieuwe leven op. De ovale vorm van het ei wordt vergeleken met het getal 0 en zou erop kunnen duiden dat het geheim van het leven verborgen ligt in de door een schaal omsloten eenheid. Het ei is een symbool van de schepping van de kosmos en wereld en wordt in veel mythen gezien als het allereerste begin. De grot, de kiem, de hemelse dauwdruppel, een parel, het oog en het ei vertellen ons allemaal het verhaal dat Liefde het gezicht is van het lichaam van het universum.

 

De naam Ouroboros komt uit het Grieks; (oura) betekent ‘staart’ en (boros) betekent ‘eten’, dus ‘zij/hij die de staart eet’. Hoewel de slang prominent aanwezig is in alle scheppingsmythen, lijkt het een metafoor te zijn voor Leven. Symbool van eeuwige wording. De Ouroboros vertegenwoordigt de cyclus van leven, dood en wedergeboorte, leidend tot onsterfelijkheid, zoals in het sprookje van de Feniks of Phoenix. In een eerder artikel over deze energie heb ik de verbinding tussen Slang, Kundalini en de Hermesstaf (caduceus) gelegd. In dit artikel zoeken we het verschil tussen het instinctieve en het intuïtieve oftewel tussen het lagere en het hogere. Carl G. Jung ziet de slang als de eeuwenoude vertegenwoordiger van de lagere werelden, van de buik met zijn/haar inhoud en de ingewanden. In deze visie heeft ‘het lagere’ een essentieel bestaansrecht; ze vormt de brandstof voor groei en heelwording.

 

In het genezingsproces, wat in feite een herinneringsproces is, gaat het erom je te herinneren wie je bent.

De Ouroboros is een van de oudste mythische symbolen. De naam Ouroboros komt uit het Grieks en betekent staart-eter. Het is een afbeelding van een slang die in zijn eigen staart bijt (deze opeet) en op die manier een soort eeuwige cirkel vormt. Het symboliseert de kringloop in de natuur, het eeuwige terugkeren en de eenheid van alles. Uit Egypte is dit archetype via de Feniciërs bij de Grieken terechtgekomen, die hem de naam Ouroboros gegeven hebben en meestal cirkelvormig wordt weergegeven. Als je erop gaat letten, zul je dit symbool vaker zien. De meest bekende voorstelling zijn de twee ‘ineen gesmede’ ringen als beeld van eeuwige trouw tussen mens en mens. Wat in liefde gebeurt, is onvergankelijk. Je zou het de kringloop der tijden kunnen noemen. Het leven is wat dat betreft ongelooflijk genereus. Die thema’s die jij nodig hebt en waar je op dat moment klaar voor bent komen op je pad. Thema’s waar je meestal op mag kauwen. Door dat proces van kauwen op je thema’s groei je, vaak ongemerkt, in je persoonlijke kracht. Je vernieuwt jezelf als het ware beetje bij beetje. Genezing is zo bezien de doorbraak van een nieuw inzicht en het handelen naar dat nieuwe inzicht.

Ouroboros als beeld van het Zelf

Om dieper te kunnen doordringen in het beeld van de Ouroboros maak ik een zijstapje naar de mandala. Het Sanskrietwoord ‘mandala’ betekent ‘cirkel’ in algemene zin. Het is de oud-Indische term voor rituele cirkeltekening. Later heeft de mandala de betekenis gekregen van instrument, van godsbeeld. Ook in de alchemie, want daar beeldt de mandala de vereniging van de vier elkaar tegenstrevende elementen uit. Volgens deze betekenis is ‘de vierheid’ een eenheid, zoals je kunt zien op de afbeelding. Het zijn energie-lagen, waarbij ons lichaam de kern of basis vormt.

De ‘kwadratuur van de cirkel’ is één van de vele archetypische motieven die je zelfs het archetype van de heelheid of totaliteit mag noemen, maar is tegelijkertijd ook het symbool voor chaos die zichzelf in de staart bijt én zichzelf inperkt en omgrensd.

Door deze zich steeds weer repeterende herhalingen symboliseert de Ouroboros ook de eeuwigheid, zoals de cirkel zelf ook al doet. In de alchemie wordt deze cirkel vereenzelvigd met de draak (slang), die in zijn staart bijt. Hij/Zij verslindt zichzelf en vernieuwd zich, bevrucht zichzelf en verjongt zich in een eeuwige cirkelgang, zoals een slang die vervelt. Zo is de fase van 21 – 42 jaar is een spiegeling van de eerste 21 jaar. Een spiegeling betekent dat bepaalde levensomstandigheden of situaties kunnen samenhangen met gebeurtenissen uit vroegere levensjaren. Bekijk dit ook eens in het licht van het gesprek van de dag. Brussel is momenteel het epicentrum van het wereldwijde klimaatprotest en wellicht is ook in jouw omgeving het gesprek gaande over ‘klimaatspijbelaars’ Wat kom je zelf op het spoor in het licht van biografiewerk en de zorg voor Moeder Aarde?

 

Lichaam, ziel en geest (Ik) werken altijd samen; wanneer we het menselijk leven in twee helften verdelen, kunnen we ook zeggen dat tot 35 jaar alles in voorbereiding is – het is als één groot inademen. Het lichaam ademt zijn geestelijke individualiteit in. Dit proces kunnen we ‘incarnatie’ noemen. Vanaf 35 jaar zijn alle dingen in het leven sterker op geven gericht – we geven het leven en de mensen die ons omringen datgene wat we eerder hebben ontvangen. We stellen het ter beschikking aan de wereld. Het grote uitademen begint. Deze ontwikkeling kunnen we ‘excarnatie’ noemen. In het midden van ons leven vindt een omkering van waarden plaats. Het kennis vergaren uit de buitenwereld maakt steeds meer plaats voor het geven van de ontvangen waarden die we verwerkt en in gelouterde vorm weer terug aan de buitenwereld schenken. Werk je met Tzolkin kun je nu veel informatie duiden en het belang begrijpen van jezelf energetisch te beschermen. Daartoe deze visualisatie van Hans Stolp, waar ik zelf veel baat bij heb:

Visualiseer in gedachten een gouden bal om je heen. Maak die bal niet te groot, maar precies zo dat je je er prettig bij voelt. Voel, hoe deze bal je omhult met een warm, gouden licht en je liefdevol beschermt. Zie op je innerlijke beeldscherm hoe negatieve gedachten en emoties van anderen afstuiten op dat lichtscherm om je heen en je niet bereiken kunnen.
Zie maar, hoe het een na het ander op dit scherm afstuit. Voel de vrijheid die deze bal je geeft, omdat je niet langer alles op je af hoeft te laten komen en eindelijk jezelf leert beschermen…..

Als nu onze geestelijke lichamen als het ware losraken en boven onszelf beginnen uit te reiken – en dat gebeurt, als we vooral op de hogere chakra’s gericht zijn – dan raakt de onderste chakra los van de geestelijke lichamen en werkt niet (goed) meer.
Onze geestelijke lichamen zou je kunnen zien als een huls die in dit geval een klein beetje over ons fysieke lichaam heen naar boven uitschuift, waardoor de wortel- of stuitchakra vrijkomt. Daardoor wordt deze niet meer door de krachten van het ether-lichaam doorstraald, en evenmin door de energie die vanuit de aarde komt. Het ontbreken van de toestroom van levenskracht en aarde-energie veroorzaakt niet alleen moeheid, duizeligheid en hoofdpijn, maar bijvoorbeeld ook het gevoel ‘er niet helemaal bij te zijn’.
Ook leidt het nogal eens tot een zekere overgevoeligheid: voor geluiden bijvoorbeeld, maar ook voor boze woorden die je in andere situaties gemakkelijk aan je voorbij kunt laten gaan, maar die je nu diep raken. Kortom: het bewerkt een overgevoeligheid voor negatieve emoties in je omgeving. Kijk eens terug naar je negende levensjaar – Lees je verder door onder de afbeelding…..

 

Rond het 9e levensjaar vindt een grote verandering plaats. In het algemeen kunnen we stellen dat ons eigen gevoelsleven nu pas ontwaakt. We hebben een tweede ik-beleving. De confrontatie tussen ik en jij vindt plaats en werkt gedurende ons verdere leven door in onze betrekkingen met andere mensen. Het is bepalend voor onze psychische ontwikkeling en groei.

Ga eenvoudig terug in je herinnering naar die leeftijd, ga naar de plaats waar je toen woonde en herinner je wat was. Het is niet moeilijk de tijd terug te draaien; we doen het allemaal. Dit innerlijk proces van ‘de tijd terugdraaien’ werkt helend door als je in contact blijft met je lichaam. Bekijk deze periode rondom je negende levensjaar eens vanuit de verhouding tussen inkeer en actie? Was er balans tussen draagkracht en draaglast?

Is dit niet zo, ook dan is de enige manier om je biografie zinvol voort te zetten het gebeurde (bijvoorbeeld een zwarte bladzijde ergens in je leven) een plek geven in je bewustzijn. Juist die afwijkingen van het oerbeeld zijn belangrijk: ze vormen onze individuele biografie en vertellen ons over de diepere patronen en het karma van ons leven.

Bewust worden betekent leren luisteren. Zonder woorden voelen, wat er achter de buitenkant gebeurt en dan is zwijgen, je intuïtie ontwikkelen, heel belangrijk bij het onderzoeken van je eigen levensverhaal en thuiskomen in je lichaam. Deze weg komt van binnenuit en is als de Ouroboros, een slang die zich in de eigen staart bijt tot het natuurlijke meer en meer in je eigen geaarde individualiteit vorm krijgt. Heb je lief, dan ben je op je best, op je mooist. Vier maar dat je bestaat.

© Joke

art
snake: Iona Miller
ouroboros: Iona Miller
mandala: C.G. Jung

Een gedachte over “De Ouroboros als eivormige kosmos

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s