De zeven kunsten bieden ons inzicht in de betekenis ervan in onze huidige tijd en in onze eigen biografie. De zeven vrije kunsten bieden een ingang om lerend onderweg te blijven.

In Chartres ontdekte wij, mijn lief en ik,  de jonkvrouw Maria-Sophia als hemelkoningin te midden van de zeven vrije kunsten in het Westportaal van de kathedraal. In Chartres herleefde de Egyptische Isis wijsheid binnen het christendom. Er is veel te vertellen, te beleven en te lopen in de kathedraal. Het labyrint, de roosvensters bieden een mooi voorbeeld van een balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke of zo je wilt ontstaan daar door de energie alleen al een herwaardering van het vrouwelijke element.

Op de school van Chartres werd ooit de basis gelegd voor een nieuw Europees onderwijsstelsel dat werd gebaseerd op zeven vakken, de Artes Liberales. De zeven vrije kunsten. Daarin stond  de verbinding centraal tussen het menselijke bewustzijn (kundalini) en Mercurius, de bode van de goden.

Elke jonkvrouw en elke vrije kunst is verbonden met een ontwikkelingsfase van de mens. Het zijn stappen die je als mens kunt zetten op de weg naar vrijheid en naar liefde. Stappen zetten is nauw verbonden met ritme en je gevoel voor ritme. Hoe zou je anders het ritme van de ander kunnen respecteren als je je eigen ritme niet kent?

Kern van ons onderwijs (volgens de Middeleeuwen of ook in onze 'vloeibare tijd'?)) | 2 BE JAMMED

Ritme is altijd al een bron van leven geweest,
het heeft een genezende werking.

De zeven kunsten zijn verbonden met zeven jonkvrouwen. Is kunst vrouwelijk of gaat het om de verbinding met de natuur, met Moeder Aarde of zoals zij in de school van Chartres genoemd wordt. Vrouwe Natura. Inmiddels zijn we haar vergeten, maar in onze herinneringen is zij springlevend!

Het vrouwelijke is een raadselachtig rijk. We willen zo vaak dat het heldere schijnende licht van mannelijke logica alles verklaart, maar het vrouwelijke leidt ons naar mysterie. Ze opent deuren, vragen en mogelijkheden en wijst naar plaatsen waar het licht niet kan komen.

Het westportaal opent letterlijk een deur naar licht en naar donker. Het is ook hier dat je kunt ontdekken, in geometrische termen geschreven, de vorm die de cirkel verdeelt in drie- en vier-heid: drie vertegenwoordigt de Drie-eenheid van het spirituele rijk, vier vertegenwoordigt de dimensies van deze aarde. Het getal zeven – de som van de drie en de vier – is het getal dat bij Maria hoort. In dit artikel lees je meer over De zetel van Wijsheid https://besharamagazine.org/a-thing-of-beauty/mary-seat-of-wisdom-and-mercy/

We worden allemaal geboren uit de baarmoeder van een menselijke moeder, ons lichaam wordt in het hare gemaakt. Op een hoger niveau is het de ‘baarmoeder’ van de aarde die ons vasthoudt, voedt en koestert.

Ontwikkeling met hoofd hart en handen of in denken, voelen en vormgeven De weg naar transcendentie is vaak geplaveid met rituelen, metaforen of symbolen. Door ons open te stellen voor transcendentie, datgene wat de zintuiglijke wereld overschrijdt, krijgen we meer inzicht in een diepere werkelijkheid.

Misschien ligt hier het moment om de zienswijze van kunsthistoricus Diether Rudloff eens kort te beschrijven als deur, poort of toegang tot een meer kunstzinnige benadering van het biografisch werken. Het is gebaseerd op de Zeven Vrije Kunsten. In de middeleeuwen vormden de Zeven Vrije Kunsten de basis van het onderwijs in Europa.

De beoefening van de Vrije Kunsten was en is nog steeds een zevenvoudige inwijdingsweg.           

Het omvat een leerweg met zeven symbolische halteplaatsen in het ritme van tijdsprocessen op
onze weg naar menswording – universeel. 

Oorspronkelijk gaat het om de drie kunsten: Grammatica, de kunst van het scheppende woord, op Retorica, de kunst van het gesproken woord, en op Dialectica, de kunst van de logica. Zij werken in drie ruimterichtingen. Deze drie kunsten voeren de mens tot zijn ware mensbeeld in denken, voelen en willen.

De daaropvolgende vier kunsten leiden naar inzicht in de samenhang met de vier natuurrijken in zijn vierledige opbouw van fysiek-, ether- en astraallichaam en het Ik.

De Musica richt zich op het gebied van de ziel (astraal) dat bij de dieren en mensen wordt aangetroffen. De muzikale wereld leeft vooral in het luchtelement.

Op de afbeelding de Swan Lyre. Zwanenlieren – instrumenten vergelijkbaar met harpen en gevormd of versierd met zwanen die in relatie staat met de Swan Goddess Lyre of Ephesus. Efeze, een centrum van godinnenverering in (nu) Turkije. Godinnen zoals Isis hadden zwanenvleugels, de Keltische godin Brigid stond bekend als ‘de Witte Zwaan’ en ook engelen worden vaak afgebeeld met zwanenvleugels. Mercurius heeft ook vleugels.  Witte vleugels symboliseren hun heiligheid en hun vermogen heen te weer te reizen tussen hemel en aarde. Vaak als boodschappers, beschermers of zegenend aanwezig bij het ondersteunen van breuklijnen die geheeld willen worden, net als de sjamanen van weleer.

In het sterrenschrift wordt de oer-eigen impuls zichtbaar. In de Moederschoot geweven worden wij immers in negen maanden tijd  keer op keer voorzien van ego-krachten waar je in het dan komende leven aan mag werken, keuzes leert maken en een mens van goede wil kan worden.

Vroeger hadden we ons ego nodig, nu, in het keerpunt van de tijd, mogen we de geboorte van iets hogers ontdekken en dat is weggelegd voor diegene die de draak in de ogen durft te kijken. In de nieuwe tijd is De draak het ego. Het hart weet altijd meer dan het hoofd bevatten kan is misschien wel een levensles die juist in deze tijd hoe dan ook geleerd moet worden.

Kun je het verschil al merken wanneer jouw Goddelijke Ik aan het woord is en wanneer jouw ego aan het woord is?

Aan de lezers op mijn website (alleen dit artikel is ws niet genoeg)  stel ik de eenvoudige vraag zelf een verbinding te zoeken met de kunsten en haar kwaliteiten en te ontdekken wat voor jou, op dit moment, ertoe doet en aansluit bij de eigen ontwikkelingsvragen. Dit zijn de zeven stappen of zeven vrije kunsten die een ontwikkelingsweg bieden waar je meerdere levens over doet!

Elke jonkvrouw en elke vrije kunst is verbonden met een ontwikkelingsfase van de mens.        Het zijn stappen die je als mens kunt zetten op de weg naar vrijheid en naar liefde.
De leerweg verbindt ons met de leraren die in de natuur ordening bieden.

Het eerste van het zevental is de architectuur; het denken-voelen-willen is de ruimte én de projectie naar buiten toe van de wetmatigheden van het fysieke lichaam. Oorspronkelijk lijkt het labyrint een bouwwerk te zijn geweest! De tweede kunst is de beeldhouwkunst; deze is net als de eerste een ruimtelijke kunst die helpt gevoel te ontwikkelen voor ruimte, voor leefomgeving of zo je wil voor het milieu. De derde is de schilderkunst; In de schilderkunst, gaat het naast vorm en kleur in al haar schakeringen om het spannende gebied tussen licht en duister. De levensboom b.v.
De vierde is muziek; een tijdkunst die zich uit in klank, melodie, dynamiek en ritme. De vijfde is ‘tegenwoordigheid van geest’ of de poëzie; dit is de spraak- en woordkunst die door het vertellen van je verhaal je bewust maakt van wat er innerlijk in je leeft, wat ons bezielt of dwarszit. We richten ons hier naar buiten, naar de ander die ons wil toehoren; ook het verbeelden van verhalen is hier een facet van.
De zesde is de bewegingskunst. Met dans en lichaamsoefeningen maken we op een specifieke wijze gebruik van lichaamstaal. In deze kunst is de mens zelf tot instrument.

En dan de ouverture: de zevende kunst is de sociale kunst. Humaan Mens Worden.

Overal waar aandacht is voor existentiële vragen, achting is voor de eigen identiteit of de individuele biografie, mag je spreken van sociale kunst. Uit eigen ervaringen met meningsverschillen in familie en alle andere samenlevingen weten we dat deze sociale kunst het allermoeilijkste is om te leren en te beoefenen. Daarom is zij toekomstig en werken we in kunst met onze fantasie….

Er zijn zoals je wellicht begrijpt meerdere ritmes van zeven in ons leven, in andere artikelen vind je het ritme van zevenjaarsfasen gekoppeld aan de planetensferen, ook vind je een beschrijving van de symboliek van de boom-in-jou en de chakra’s. Biografiekunst biedt veel inzichten (zelfreflectie) om te leren zien wat je in de verschillende levensfase hebt gedaan, alleen zo kan er een verrassend nieuw idee ontstaan op hoe je verder kunt gaan…hierover kun je vanzelf ook contact opnemen.

In het kort is het misschien leuk om te zien dat Maan de leraar is van de kunst van de Dialectiek. De tweede leraar is Mercurius, de sfeer van de getallenwereld, de Aritmetica, waar de beelden verdwijnen. De derde leraar is Venus waar Musica de vrije kunst is. Dit zijn de vrije kunsten waar ieder mens de eerste 3×7 jaren van je leven mee te maken heeft. In groter verband is ook een richtinggever als je het plaatsen kan in de reeks van levens die al achter je liggen.

Door goed te kijken en waar te nemen, ook in je eigen leven,  zie je meer en kun je de dingen beter verwoorden of uitbeelden. Door met een frisse blik naar je eigen leven te kijken, stap je uit je oude groef en wordt tijd je bondgenoot en je gevoel voor ritme kapitein op het schip van denken, voelen en willen.

© Joke – fluisteralsjeblieft

Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop

3 gedachten over “Europa en de zeven vrije kunsten

 1. Graag deel ik deze link naar een artikel wat ik ontving. Het artikel sluit inderdaad heel erg aan bij de intentie van mijn schrijven. Waarvoor dank!

  Onderstaande link is naar een artikel van Carol P. Christ en kun je via translate vertaald lezen in het Nederlands.

  https://feminismandreligion.com/2020/04/06/coronavirus-the-villain-is-not-mother-nature-it-is-ourselves-by-carol-p-christ/

  We moeten de erkenning dat we allemaal verbonden zijn in een levensweb dat veel groter is dan ons individuele zelf, bovenaan plaatsen bij alle beslissingen die we nemen over de toekomst van het leven op onze planeet. Dit is het vrouwelijke Weten in man en in vrouw….. zie je vijanden onder ogen en ontdek de draak in je eigen landschap!

 2. Dank voor je mooie stukken en het gedeelde artikelen Joke. Het is nog steeds actueel, ik snap zelf niet dat mensen het maar niet zien, de samenhang tussen alles en wat wij als mens ermee hebben gedaan. De natuur is van nature al in balans, de mens heeft het uit balans gebracht. Hopelijk gaan we het nog inzien. Ik heb zelf steeds meer de behoefte om mee te helpen de balans te herstellen, hoe weet ik nog niet.

  1. In mijn leven heb ik meerdere malen tijden gehad dat de zoeker in mij veel ruimte innam. In die tijden heb ik er altijd voor gekozen de spa wat dieper te steken en te blijven werken aan mezelf. Misschien is dit ook voor jou een oplossing Hilde.

   Het is immers nog altijd zo dat ‘zij die zich het verleden niet kunnen herinneren zijn gedoemd dit te herhalen’ – onze tijdwaarneming verschilt en wellicht ga jij daardoor een andere weg. Dat is de vrije keus die ik vanzelf respecteer. Het ga je goed. Met vr.gr. Joke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s