De Wereldboom, als universeel sjamanistisch symbool van de vier verbindingslijnen tussen hemel en aarde wordt wel omschreven als een wereldwijd verschijnsel. Het beeld wordt door alle volkeren erkend, want zij staat centraal in wereldgodsdiensten, sprookjes, mythen en scheppingsverhalen. Bomen tonen een universeel mythisch beeld van ons zelf, oftewel bomen geven ons inzicht in de binnenzijde van de wereld. Realiseer je dat ook het beeld van de piramide samenvalt met het beeld van bomen: een fundament, een middendeel als beeld van onze ziel en een uitreiken naar de geestelijke wereld, naar waar het bewustzijnslicht van inspiratie en ideeën ons kan voeden en laten opbloeien. Deze beelden vormen een grote biografische hulp in het omgaan met eigen biografische ontwikkelingen. Het laat zien hoe de mens vanuit zijn ‘ik’ tussen drie rijken – hemel, aarde en onderwereld – naar eigen verbeeldingskracht denkt, voelt en handelt.

Ayni: het principe van wederkerigheid.

Het leidende principe van de Inca-traditie is de wijsheid van Ayni: de heilige wederkerigheid van geven en ontvangen. Ayni vormt de basis hoe mensen zich tot elkaar en tot de natuur opstellen en samen delen om de eenheid van het leven te ervaren.In mijn serie over ‘bewustwording’ een nieuw artikel over reflecteren en hoe je dit kunt toepassen bij het creëren van een energiestroom gebaseerd op het principe van wederkerigheid.

Ayni is het beginsel waar het gehele Universum uit is opgebouwd, zonder de heilige wederkerigheid ontstaat er geen leven en is er geen leven. Het principe van wederkerigheid bestaat niet alleen tussen mensen onderling, ook met Pachamama, de Apu’s (bergen), de sterren, de bomen, de dieren en de zon hadden de Inca’s een voortdurende wederkerige uitwisseling van energie, want de mens en de natuur waren onafscheidelijk en stonden altijd in relatie met elkaar.

 

 

In vele oude culturen werd de Aarde als Godin gezien of als Moeder aarde. In de Griekse cultuur werd deze Godin ‘Gaia’ genoemd. De aarde en al haar bewoners, de planten, de dieren, de wateren, de heuvels en bergen waren Heilig omdat ze deel waren van haar lichaam en werden als zodanig in ere gehouden en beschermd. Langzaam komt het besef en de zorg voor de Aarde weer terug. Wij zijn natuur. We zijn van hetzelfde materiaal gemaakt als al de prachtige levensvormen die we met planeet aarde delen. De meeste jonge kinderen zijn op een spontane manier verbonden met de natuur, zij zijn graag in de bossen of aan zee. Op later leeftijd kan de natuur een plaats bieden voor stilte en innerlijke reflectie. Het is dan zo voelbaar hoe de natuur het innerlijk zuivert door de ruimte die er is voor reflectie, leidende tot het natuurlijke zelf, ons diepste innerlijk. Opademend.

Het (verbindende) principe van het goddelijk vrouwelijke als nieuwe manier om naar menselijke relaties te kijken in haar witte fase moedigt ons aan inspiratie en visie op te doen en op basis daarvan plannen te maken. Dit wordt ook wel de Fase van Heelheid genoemd, de fase van de Maagd Godin of van het zaaien. De spiegel die de natuur ons nu geeft is de spiegel van opruimen en het omploegen van de aarde als voorbereiding op het zaaien.

Als we contact maken met de witte energie maken we verbinding met het ontkiemen, de lentekracht waarin we ons kunnen ontwikkelen. Stel je voor dat de kracht die elk jaar opnieuw leven en groei voortbrengt beschikbaar is voor de nieuwe generatie, zodat die in gezondheid kan groeien. Stel je voor dat het potentieel dat ieder kind in zich heeft gaat ontkiemen. Keer het vervolgens om. Stel je voor hoe jouw buitenwereld een spiegel is van je binnenwereld. Benoem wat je opvalt in de buitenwereld. Misschien irriteer je je vaak, erger je je aan gedrag van anderen of ben je verliefd.

Verliefdheid b.v. is een periode die je totaal in beslag kan nemen en waarin je voortdurend bezig bent met die ander. Je neemt de wereld anders waar, je bent en leeft veel intenser. Door verliefdheid leer je nieuwe dingen over jezelf en de ander en ga je je verbinden. Onherroepelijk komen er Kritische life-events vragen om herdefiniëring van je relatie. De realiteit heeft zich aangediend en de relatie staat op het punt dat de partners elkaar opnieuw moeten leren kennen. Wie etiketten gaat plakken versterkt de gedachte dat het klopt wat je denkt. Je beziet de ander door die bril en wordt daardoor voortdurend bevestigd in je oordeel. Zonder reflectie op jezelf hoeft niet verbaasd te zijn dat de relatie breekt…. Het zijn jouw gedachten die steeds datzelfde verhaaltje af draaien over wie jij bent. Dat verhaaltje over jezelf zorgt ervoor dat het oude zich blijft herhalen… terwijl dat nou precies het deel van je ziel is dat zich wil ontwikkelen.

Reflecteren doe je door vragen te stellen aan jezelf over je gedrag in die betekenisvolle situatie.
Welk gevoelssignaal hebt je genegeerd geeft inzicht wat je jouw winst brengt waar je mee verder kunt.

Een pasgeboren kind krijgt een fysiek lichaam van de moeder en de vader, oudere culturen leren dat de essentie van het kind, de ziel, wordt voortgebracht door de voorouders. De witte energie is dus ook de plaats waar we verbonden zijn met de voorouders. De voorouders zijn alle generaties die voor onze grootouders zijn geboren. Vuistregel is dan ook dat (groot) ouders waar je weinig tot geen informatie of kennis over bezit de mooiste verrassingen in petto hebben voor je. Er gaat immers niets verloren, liefde kan niet sterven. Onze eigen ziel is in zekere zin de ziel van de voorouders die zich (ook) in onze kinderen weerspiegelen. Het cyclische en het individuele verbinden zich met elkaar. Deze heelheid is als het zaad en laat zich kennen als de fase waarin we vragen hebben en ons willen ontwikkelen, vragen die met onze diepste essentie verbonden zijn nodigen uit tot reflectie, zelfreflectie. Wat werd je liefdevol voorgespiegeld luistert nauw samen met veiligheid. Daar ligt de sleutel die inzicht biedt in het afgestemd zijn op je lichaam en het alleen kunnen zijn.

De eerste fase van het leven wordt bepaald door de lichamelijke ontwikkeling. Onze individualiteit is bezig met de opbouw van het lichaam en de fysieke groei van de organen. Vanaf onze geboorte tot aan het 21e levensjaar wordt wel de ‘ontvangende fase’ genoemd of de ‘voorbereidende fase’.

Vanaf onze conceptie tot ons zevende jaar staan we onder invloed van de maankrachten die onze gestalte helpen vormen. De wil helpt ons bij het nabootsen, zo leren we lopen, praten etc. Maanlicht is feitelijk gespiegeld zonlicht wat zich toont in de bespiegelingen en geharmoniseerd worden als ná ons zevende levensjaar het gevoelsleven ontwaakt tot we in de pubertijd aankomen en ná ons 14e levensjaar ons denken een verbinding maakt met Venuskrachten en de basis gelegd wordt voor het denken met het hart.

Rond het 21e levensjaar hebben we het fundament gebouwd en her-eikt voor ons fysiek, etherisch en astraal lichaam. In deze periode werken we nog weinig mee aan de vorming van ons lot; het lot dat in ons verleden gevormd is. Het ‘aardser’ worden en vaste grond onder de voeten krijgen staat grotendeels centraal – het vertrouwd raken met de aarde. Veel informatie kun je vinden over welke thema’s (tonen en zegels) in welke jaren van belang waren en velen komen daardoor tot de ontdekking dat het mogelijk is om als b.v. 40- jarige niet meer op dezelfde wijze te hoeven reageren als we als 10-jarige deden….. Welke boodschap geeft jouw lichaam, welke signalen heb je gemist? Open vragen geven je de meeste informatie bij het terugkijken op je willen, voelen en denken in bepaalde situaties om erachter te komen wat de beweegredenen waren en de consequenties. Vanzelf om van te leren, niet om te gaan wijzen!

Een kinderhart is, zoals je nu begrijpt, net als een spiegel, het reflecteert alles waaraan het wordt blootgesteld. Het komt dan op vertrouwen. Dan ontstaat er ruimte eigenaar te worden van ons eigen proces naar zelfkennis. Belangrijke stap daarin blijft en is de buitenwereld aanvaarden als spiegel voor je binnenwereld. Dat weten we ook, want als zwangerschap ons leven binnenkomt op welke wijze dan ook, zien we opeens overal tekenen van nieuw leven.

Reflecteren begint met bewustwording

Biografiewerk wekt de interesse in mensen als ze vragen gaan stellen en die vragen vervolgens gaan gebruiken om stukken van hun leven te onderzoeken, opnieuw te beleven, te doordenken en zo antwoorden te vinden en daarmee de zin en betekenis van hun eigen leven te ontdekken en te begrijpen. Dit proces, het kunnen reflecteren en er ook wat mee doen komt omdat we afstand kunnen nemen, erover kunnen nadenken, ons gaan ontwikkelen en onze relatie gaan bepalen tot oude reactiegewoontes en gedragspatronen. Synchroniciteit reikt ons zo altijd de hand bij het je bewust worden van jezelf, van je situatie en van je Zelf. Zelfkennis en (zelf-)inzicht bevorderen het begrip van het gedrag van anderen.

Door die innerlijke activiteit, bezinning of meditatief leg je in feite de vragen en overwegingen die je hebt vóór aan het hogere Zelf dat in je innerlijk woont. Dat geestelijke Zelf bezit een bewustzijn dat oneindig veel groter en omvattender is dan het denken van je gewone ik. Antwoorden of diepere inzichten die uit die diepere laag in je ziel komen herken je meteen. Je voelt én weet ogenblikkelijk dat dat de essentie is waar het om gaat: Dát is het!
Reflecterend spreek je de hele mens aan en is toepasbaar op elke vraag, elke stap die je wil zetten en een antwoord wil vinden dat voortkomt uit je kern. Het leert je je vragen helder te formuleren, je problemen te definiëren en bevordert de draagkracht op een nieuwe wijze met elkaar. Dat geeft ook de kracht om creatief met bestaande en nieuwe mogelijkheden om te gaan. Wees zorgvuldig in je keuzes. Luister naar hoofd, hart en ziel. Bereid je goed voor, zodat je in de herfst kunt gaan oogsten wat je gezaaid hebt.

© Joke

art fotografie: Rich Herrmann

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s