Biografiek beschouwt de mens als levend in twee werelden, zowel in de aardse realiteit als in de geestelijke. Iedere biografie ontstaat in de tijd en door de interactie van de mens met deze twee werelden. Welke zijn die twee werelden dan?

Het ego bestaat in feite uit al die krachten en eigenschappen die de verschillende planeten ons hebben meegegeven toen we naar de aarde afdaalden om geboren te worden. Daarnaast liggen er in het ego allerlei oude emoties uit vorig levens besloten en getransformeerd en losgelaten mogen worden. Behalve over ons ego of lager-ik beschikken we ook over een hoger zelf of hoger-ik. Het hoger Zelf is de druppel uit de oceaan die God heet. Bovendien hebben we naast die beiden van onze ouders ook nog eens ons fysieke lichaam meegekregen.

De levensopdracht van de mens die leeft in deze tijd heeft als taak zo aan onszelf te werken dat het hoger-zelf voelbaar als leidende kracht door ons heen begint te stromen en het ego in alle bescheidenheid zijn ware plaats leert kennen, nl. dienstbaar zijn aan het hoger-ik.

Velen van ons merken dat aan de ene kant ons ego-ik er toe leidt dat we opgesloten raken in onszelf waardoor de kloof naar de ander steeds groter wordt. Aan de andere kant snakken we naar werkelijk contact. Werkelijk contact ontstaat door twee activiteiten.

De ene is je bewust te zijn van de neigingen en eenzijdigheden van je eigen ego-ik, en deze te leren beheren en hanteren.

De andere is dat je je op een vrije manier vanuit je hart en je hoofd leert openstellen naar de ander vanuit een vrije interesse in haar of hem als mens. Die interesse en betrokkenheid maakt dat je de ander wilt horen of leren kennen en je deze de gelegenheid wilt geven zich uit te spreken.

Elk mens wordt geboren met een soort rugzakje dat vol zit met vooralsnog geheime opdrachten die als goudschatten het daglicht mogen zien. De ingang daarvoor is, zoals je nu wellicht begrijpt,  het contact met de ander, het vermogen om kwetsbaar en onbevangen te zijn. Want in een dergelijke echte ontmoeting stroomt in de ander een gevoel van vervulling binnen, van vrede, harmonie en ordening.

Of je nu wel of niet werkt met een Maya-zonnen-horoscoop, je hebt vast al eens het kingetal opgezocht van de eigen geboortedag. Al eerder hebben we gezien dat we zo toegang vinden naar onze startplek binnen de cirkel met de vier richtingen. Het is een tool en biedt een mal die doorheen vele tradities een weg heeft gevonden. De vier richtingen horen bij elkaar, ze vullen elkaar aan. In welke levensfase je je ook bevindt, wat je stemming ook is en of je nu in je werk iets aan het opbouwen bent of aan het afronden bent, je kunt jezelf altijd terugvinden op het wiel, de cirkel laat je dan duidelijk zien wat je volgende stap kan zijn, hoe je verder komt of hoe je je verder kunt ontwikkelen. De vier richtingen zijn onveranderlijk en maken deel uit van de wereld van de natuur die ook ons eigen lichaam en geest heeft voortgebracht.

Het besef dat we burgers zijn van twee werelden is belangrijk bij het vinden van antwoorden op vragen die we onszelf stellen. We hebben aan de ene kant ons biologische lichaam, dat van aardse oorsprong is en in dienst staat van erfelijkheid die door een lange reeks voorouders bepaald is. Aan de andere kant leeft een hoger ik in ons, dat van geestelijke oorsprong is; ook ons Ik heeft al een lange voorgeschiedenis.

Anders gezegd heeft de mens dus twee kernen. Een bewust ik, ons alledaagse ik die ook wel ego of lager zelf wordt genoemd en het ware zelf. Het ware Zelf is een andere term voor het onbewuste Ik. Maar vanuit een hoger perspectief geredeneerd is zij volledig bewust. Hoe meer wij ons eigen potentieel ontwikkelen, b.v. door de gang van je geboortegolf te leren begrijpen, hoe meer wij de intenties van het ‘ik’ uit de tijd voorafgaand aan de geboorte op aarde kunnen verwezenlijken.

De mens wordt met een rugzak geboren

Een mensenkind wordt dus niet als een ‘tabula rasa’ of onbeschreven blad geboren. De ziel bevat bij de geboorte alle ervaringen in latente vorm die nodig zijn voor de groei en bewustwording van het individu. Om ze in daden te kunnen omzetten neemt het bovendien een bepaalde aanleg uit het kosmische bestaan mee. Een aantal van deze voorwaarden stamt uit de regionen van de dierenriem en andere eigenschappen komen van de planeten.

Het vinden van de grondstemming van de ziel, waar een van de vier elementen de boventoon voert – aarde, vuur, water, lucht – is van waarde bij het ontdekken van jouw verhouding tot de vier (ego) bewustzijnsfuncties: denken en voelen als rationele functies, en gewaarwording en intuïtie als irrationele functies. De mens op het pad van bewustzijnsontwikkeling probeert ‘meesterschap’ te verwerven over haar ego en het denken, voelen en willen. Dan pas beginnen het denken, voelen en willen zich om te vormen en te verhogen tot nieuwe vermogens.

Onze individualiteit brengt dus eigenschappen mee die uit de invloed stammen van vier sferen. Dit zijn de vier snaren van een instrument waarop onze individualiteit kan spelen om zijn levensmuziek te laten klinken. Het zijn aangeboren talenten die het mogelijk maken je levensmotivatie op aarde te verwerkelijken. Elders in de artikelen vonden we inzicht in levensfasen en jaren. Inmiddels heb je voor jezelf kunnen navoelen welke grote veranderingen zich in jouw leven voltrokken rond het 9e jaar.

 

 

Met hulp van bovenstaande kun je dat nu verder gaan inkleuren en meer inzicht vinden in het ontwaken van jouw gevoelsleven en de tweede ik-beleving. Hoe open stond je of hoe gesloten was je. Was je gevoelig of wellicht overgevoelig en kun je je herinneren hoe je een lichaamsbewustzijn ontwikkelde? Had je contact met de stem van je lichaam die vertelt hoe het echt met je ging en wat je echte verlangens waren, kwam dat later of is het er nu niet (meer)….? Heb je er niets mee gedaan kun je toch verder lezen. Ik beschrijf immers collectieve processen.

Naast de persoonlijke laag draagt ieder mens ook een collectief onbewuste laag in zich. Op deze collectieve laag in ons onbewuste zijn collectieve energieën werkzaam die als het ware patronen vormen waarlangs de mens zich ontwikkelt om tot verdere bewustwording te komen. Deze collectieve energieën worden door Jung ‘archetypen’ genoemd. In onze reis naar heelwording passeren wij dus twee lagen in onszelf: het persoonlijk onbewuste met haar complexen en het collectief onbewuste met haar archetypen. In het Zelf zijn het bewuste en onbewuste Ik, ego en onbewust zijn, met elkaar verenigd. In het Zelf zijn alle tegenstellingen opgelost, zodat er niet langer sprake is van spanningen en conflicten.

Het is voelbaar.

Op het pad van zelfvernietiging heeft de rattenvanger van Hamelen veel volgers. Alles om onszelf te verdoven, zodat we niet hoeven te voelen wat we voelen. Er worden geen echte keuzes gemaakt…..

Als ik het goed waarneem is de tijd die ook wel New Age wordt genoemd voorbij. Het Westen kent vanaf de jaren ’60 in de vorige eeuw een opleving van de oosterse religies, met name van het boeddhisme. Deze opleving en al haar varianten wordt ook wel de New Age beweging genoemd. Na een lange periode waarin mysterietradities belangrijk waren volgde het tijdperk van de religies waaraan in de nabije toekomst langzaam een einde zal gaan komen. De tijd van het innerlijk weten breekt (al) aan. Op onze lange evolutieweg van groepswezen naar individu is de tijd aangebroken dat we alle kennis en (religieuze) informatie weer tot een nieuwe eenheid mogen leren verbinden in ons eigen hart. De kwaliteit van ons denken is dan ook een kwaliteit die ons kan helpen bij het vinden van een nieuwe, respectvolle en liefdevolle manier bij het ons verbinden met andere mensen en het omvormen van het egoïsme naar universele liefde. In die volgorde dus.

 

 

Eén van de beroemdste tekeningen van Leonardo da Vinci is zijn tekening van de Vitruviusman. Zijn honger naar erkenning brengt Leonardo tot een wereldberoemd hoogtepunt. “De mens is de maat van alle dingen”. In 1492 maakte Leonardo een tekening van de ideale mens. Volgens hem verhouden in het ideale menselijk lichaam de delen zich op een vaste manier tot het geheel. Een mens past zowel in een cirkel, als in een vierkant. Dat sluit aan bij de Inheemse culturen die ons helpen herinneren wat Da Vinci op de tekening in de perfecte lichaamsverhoudingen in kaart bracht en resoneert met de symbolen van Hunab K ú. De uitdrukking ‘Al Onze Relaties’ wordt gebruikt om de volledige Cirkel Van Leven, waar we deel van zijn, aan te duiden. En bedenk daarbij: ieder mens leeft in een web van relaties immers Alle Leven Is Ontmoeting.

Als dingen te ingewikkeld worden vereenvoudig de boel.

Verenig west en oost in jezelf door simpelweg te vertragen en compassie te beoefenen. Compassie is aanwezig zijn bij het lijden… met de wens deze te verlichten. We weten dat we het moeilijke hier niet mee kunnen wegnemen, maar wel verzachten. Compassie voor jezelf is niet echt anders dan compassie voor anderen. Zelfcompassie betekent dat je op precies dezelfde manier naar jezelf kijkt als je het moeilijk hebt, als je faalt, of als iets je niet bevalt aan jezelf als hoe je anderen behandelt. Heel belangrijk is dat compassie of misschien spreek je liever over ‘vriendelijkheid’ betekent dat je je menselijkheid accepteert en respecteert. Dingen gaan niet altijd zoals je zou willen. Dit is de menselijke conditie: een realiteit die we allemaal met elkaar delen. Hoe meer je je hart openstelt voor die realiteit hoe mooier elke menselijke ontmoeting zich kan ontvouwen. Behoedend en de dialoog stimulerend. Kijk nog eens terug naar de stappen van het achtvoudige pad en verbindt het eens met het werkwoord vertrouwen. Elke horde in het leven maakt je sterker als ik het voor elkaar krijg eroverheen te springen….

© Joke
Art: Leonardo da Vinci

Biografiewerk brengt je naar de realiteit terug, je werkelijke levensgeschiedenis bezien vanuit wetmatigheden in de levensloop. Tzolkin is een prachtig hulpmiddel bij het ontrafelen en ontwikkelen van inzicht. Het laat je zien wat in welk jaar voor jou aan de orde was en biedt je zo stappen om je patronen te ontdekken.

Een gedachte over “Worden wie je bent

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s