Autobiografisch schrijven is door de opbouw en structuur een zeer krachtig instrument om aan je levensloop te werken. Het bestaat uit de drieslag ‘schrijven – voorlezen – luisteren’ Anders dan bij het vertellen of denken over je leven, is bij het schrijven (als handeling) de wil meer betrokken. Daardoor
kom je in verbinding met diepere lagen van je geheugen.

Hoe werkt de Maya Kalender? 

Er zijn allerlei visies over de heilige kalender van de Maya’s in omloop. In mijn benadering vanuit biografiewerk is er prima samen te werken met andere tradities en dus ook met Tzolkin. Met biografiewerk kijken we naar allerlei wetmatigheden van de levensloop aan de hand van werkelijke levensgeschiedenissen. Laten we er eens het verhaal van Rigoberta bijpakken.Haar biografie heeft ze zelf beschreven en biedt ons inzicht in hoe wijzelf te werk kunnen gaan.Rigoberta Menchú Tum werd geboren in 1959, in een kleine Maya-gemeenschap genaamd Chimel, gelegen in de hooglanden van Guatemala.

Guatemala was een land dat werd gekenmerkt door extreem geweld vanwege diepgewortelde etnische en sociaal-economische spanningen tussen de inheemse Indiase bevolking en de Europese immigranten, die teruggaan tot de kolonisatieperiode. Onder de dictatuur van Efraín Ríos Montt lanceerde het Guatemalteekse leger in het begin van de jaren tachtig een ‘verschroeide aardcampagne’, waarbij honderden Maya-dorpen werden verbrand, honderden mensen werden afgeslacht en iedereen die ervan verdacht werd niet eens te zijn met het opgelegde repressiebeleid werd gemarteld en vermoord.

Haar ouders  Mr. Vicente Menchú Pérez and Mrs. Juana Tum K’otoja waren beide leiders in haar gemeenschap. Rigoberta wilde een gelijke rol spelen naast haar broers in de strijd voor gerechtigheid en werd vaak geconfronteerd met mannelijke spot. Haar moeder gaf haar advies dat voornamelijk bestond uit het leren analyseren van je positie als vrouw.

Een van Rigoberta’s broers, Petrocinio, werd ontvoerd en gedood door het leger. Kort na de dood van haar broer werd Rigoberta’s vader vermoord, haar moeder drie maanden later. Een andere broer werd ook vermoord. De gruwel van deze gebeurtenissen versterkte de wil van Rigoberta om te vechten. Maar met de doodsbedreigingen tegen haar leven dook ze onder. In 1981 moest ze het land ontvluchten; ze bleef 10 jaar in ballingschap. In Mexico kwam Rigoberta in contact met mensenrechtenorganisaties die in Latijns-Amerika werken. Buiten Guatemala nam Rigoberta’s oppositie tegen repressie een nieuwe wending. Ze begon te praten over de toestand van haar volk bij de Verenigde Naties en in heel Amerika.

Met de publicatie van haar autobiografie, I, Rigoberta Menchú , in 1983, en de vertaling ervan in meer dan 20 talen, bereikte ze een nog groter publiek. De woorden van Rigoberta werden haar meest effectieve wapen in de strijd om te overleven van haar volk.

In 1992, op jonge leeftijd van 33, won Rigoberta Menchú de Nobelprijs voor de Vrede en gebruikte het geld dat ze kreeg om de Rigoberta Menchú Tum Foundation op te richten om de inheemse bevolking te helpen. Onder de doelen zijn de verdediging en bevordering van mensenrechten.

Op conferenties en campussen over de hele wereld verschijnt een kleine bruine figuur, stralend in haar traditionele kleding. Het is Rigoberta Menchú, dat nog steeds het bewustzijn en activisme van de wereld oproert.

In dit artikel kun je meer lezen over de Maya’s van nu en over Rigoberta; de kleindochter van de Maya’s – https://www.mo.be/interview/rigoberta-mench?utm_content=bufferb9268&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

onder de afbeelding gaat de tekst verder…..

Biografiewerk, een eerste indruk

Haar geboortedatum is 9 januari 1959 – in Tzolkin vervolgde ze haar reis vanaf kin 16, haar geboortekin. De gele Krijger energie op toon 3 geeft haar de kracht om haar levensthema (toon 1) integreren (de witte Tovenaar) gestalte te kunnen geven in dienst van de samenleving en haar levensdoel (toon 13) loslaten en vergeving zijn haar leitmotiv, wat ze bij uitstek in haar cultuur en traditie mag leren en delen. Zij spiegelt en geeft op ontroerende wijze gestalte aan helperschap en dienstbaarheid met haar meegenomen talent: het gericht zijn op gelijkwaardigheid en ontwikkelt haar talent door het eigen gevoel  te zuiveren tot de subtiele, genezende en zuiverende kracht van stromend helder water.

De meesters van de vier windrichtingen die haar omringen zijn Nacht, Slang en de Wereldoverbrugger en de cyclus waarin haar geboortedag energie woont is de cyclus van de rode Draak. Deze vier meesters zijn te koppelen aan de processen van denken-voelen-willen in de antroposofie of de maansknopen in de jungiaanse psychologie in relatie tot de drie bewustzijnsniveaus van de mens. In de astrologie kan de drieledigheid in de dierenriemtekens en in de huizen ook herkend worden als identiteit, intimiteit en autoriteit.

Onder deze foto gaat de tekst verder…..

Het verhaal van Rigoberta geeft een idee en vooral laat het zien dat alle 13 tonen, 20 zegels en 4 vier kleuren een eigen plek innemen in haar leven in een eigen dynamiek en ritme. Natuurlijk kan ik hier zelf bladzijden over vol schrijven, maar vanzelf respecteer ik haar privacy en gaat meer dan dit niet gebeuren. Wie iets van Tzolkin begrepen heeft kan eea gaan plaatsen en ontdekken als je meer over Rigoberta gaat lezen. Dat helpt ook om de beeldvorming van de Maya’s bij te stellen, helaas hebben veel Westerse mensen daar een onjuist beeld bij en dat heeft gevolgen voor het omgaan met de vele dieren en natuurbeelden in Tzolkin. Symbolen en mysteriedieren dragen een andere betekenis dan vaak gedacht wordt en dichter bij de Westerse dierenriem zit dan ik tegenkom in verhalen van mensen die met Tzolkin menen te werken

Belangrijk is dat je jezelf gaat inzetten en voor jezelf gaat uitzoeken wat je mag met de energieën van de dagen en de golven gaat gebruiken om te onderzoeken wat in jouw leven je verbindt met deze energie. Welke gebeurtenis speelt er, wie kom je tegen en vooral ook wat is de les van die dag. Het leven-zelf is de leerschool en de terugblik op je dag brengt je bij bewustwording. Het getuigt van een groot aanpassingsvermogen als je de kennis van buiten gaat gebruiken bij het inrichten van je dag en dat is nou net precies niet de bedoeling.

Rigoberta vertelt veel over de Maya-cultuur en de tradities die daarbij horen. Met name het grote respect dat er is voor de natuur, voor de aarde, de zon, het dier en de medemens is opvallend. ‘Al heel vroeg drukt men ons op het hart eerbiedig om te gaan met water: ook in het regenseizoen wanneer er water in overvloed is. Het water is mooi, is zuiver, het draagt leven en het geeft leven. Het gaf leven aan onze voorouders en het geeft ook ons leven, elke dag opnieuw. En daarom is het water heilig.’

andere uitspraken van Rigoberta zijn deze:

Een mens is nooit alleen, wij zijn altijd een paar. Omdat wij een paar zijn is er nieuw leven mogelijk, is er geschiedenis, vindt er verandering plaats, zijn wij gemeenschap en volk. Als paar, als man en vrouw, hebben wij eerbied voor elkaar en beminnen wij elkaar.

Personen, families en volken kunnen alleen maar bestaan wanneer er wederkerigheid is tussen man en vrouw, tussen hemel en aarde, de mens en de schepping. Wederkerigheid tussen God en mens, tussen vaders en moeders, grootouders en kleinkinderen, ouders en kinderen, tussen water en vuur, zon en maan, wind en bergen, maïs en regen, tussen zaaien en oogsten.

Man en vrouw zijn samen als een boom die leven geeft. “Ik kijk naar jou en jij kijkt naar mij; ik zorg voor jou en jij zorgt voor mij, zodat wij samen groeien. Ik geef jou schaduw en jij geeft mij schaduw. Alleen samen zijn wij compleet. Samen zijn wij een boom; wij hebben hetzelfde vlees en bloed, dezelfde wortels, dezelfde tronk, dezelfde takken en bladeren. Alleen samen brengen wij bloesem en vruchten voort.

Het ritueel voor de gestorvene heeft veel gemeen met het ritueel voor het zaaigoed, dat daarna aan Moeder Aarde wordt toevertrouwd.

Hopelijk draagt dit bij aan een beeldvorming die recht doet en in beweging zet anders te gaan kijken naar de natuur en anders te doen.

© Joke – fluisteralsjeblieft

Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop

Een gedachte over “Rigoberta Menchú Tum

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s