Midzomer is net als midwinter een nieuw begin. Het wordt ook wel het omkeerpunt genoemd of zonnewende. Het is een natuurlijk keerpunt in het (adem) ritme van Moeder Aarde, je zou kunnen zeggen dat Midzomer de oogsttijd in luidt en midwinter de zaaitijd.  Het feest van Sint-Jan, kort na het kosmische keerpunt van de zomerzonnewende, en het feest van Kerstmis (van Johannes)  kort na de winterzonnewende, staan lijnrecht tegenover elkaar. Maar de beide jaarfeesten hebben direct met elkaar te maken, vullen elkaar aan. Het één is niet zonder het ander te denken. In de natuur kun je dit waarnemen, maar ook in ons mensenleven doorheen de processen van losmaken en opnieuw verbinden. Het kost ons echter moeite om dat natuurlijke, kosmische gebeuren in ons bewustzijn te dragen heb ik gemerkt. Toch vraag ik steeds opnieuw aandacht voor deze grootse processen van de Zon, Maan en Aarde.

Onze planeet krijgt richting door de opkomst en ondergang van wat wij de Zon noemen. De zon komt op in het Oosten, gaat onder in het Westen en de zonnewende voorzien ons van een Noorden en een Zuiden. Ons dag- en nachtritme is zo vanzelfsprekend dat het ons moeite kost ons een cyclus voor te stellen die niet de vier windstreken volgt. Pak je geboortegolf erbij en ontdek de beweging die jij persoonlijk maken mag….

De keerpunten in het jaar

 

De zon is steeds hoger geklommen aan de hemel en alles in de natuur heeft zijn hoogtepunt bereikt. Letterlijk doordat de planten vaak niet hoger worden en ook de bloemenpracht nu op zijn mooist is. Na 21 juni worden de dagen weer korter en de nachten langer en wordt op 24 juni het st. Jansfeest gevierd, de tegenhanger van de winterzonnewende van 21- 24 december. Deze twee zonnewenden komen jaarlijks voor en dragen duizelingwekkende geheimen met zich mee voor mens en aarde.

Alles wat in volle bloei staat, wat vol sap en leven is, wordt door de vuur-energie gevoed. De bij het vuur horende emotie is blijdschap; de energie van het vuur enthousiasmeert en ‘vuurt’ aan om naar inzicht en diepere kennis te streven. Dit jaar opgevolgd door een zon- en maansverduistering; een mooie oefening om te ontdekken hoe ons emotieleven ervoor staat, deze te benoemen met een (dieren) naam en steeds meer meester te worden over je emoties. Het beheer over de emoties als persoonlijk meesterschap, vraagt het vermogen om emoties in ontwikkeling te brengen en niet deze te onderdrukken. De innerlijke waarneming is juist voor het persoonlijk meesterschap van het grootste belang; wonen er in jouw emoties ook (verborgen)wils- of denk componenten dan kun je die inzetten bij het omvormen van negatieve gevoelens naar positieve waardoor je niet langer meegesleept hoeft te worden door de emoties.

Net als aan de zon is aan de maan van oudsher symbolische betekenis toegekend. Belangrijk is dat je leert zien wat leeft in jouw ziel over Zon en over Maan. Met name als jij iemand bent die b.v. Tzolkin bekijkt vanuit Maan, de Maya kalender als Maan kalender of je spiegelt aan Maangodinnen.

De kleur zilver staat in de klassieke astrologie voor de kleur van de Maan. De Maan is een vrouwelijke planeet en wordt in verband gebracht met de ziel. De maan beïnvloedt de waterhuishouding op aarde en dus ook in ons lichaam. Dertien is in de maankalender een belangrijk getal. Het getal dertien van de dertien maanmaanden komen we doorheen de gehele geschiedenis tegen. Zo zijn er bijvoorbeeld dertien maanden van achtentwintig dagen in een jaar. 13×28= 364. In de koppeling met de Gregoriaanse telling die aan het begin van de 18e eeuw werd ingevoerd wonen 365 dagen. Zelf ben ik op onderzoek uitgegaan naar de gedachten achter ‘de dag buiten de tijd’ in Maya kringen en inmiddels heb ik in de gaten dat dit kunstmatig gekoppeld is aan de Gregoriaanse omgang met tijd, dus van 365 dagen terwijl Tzolkin 260 dagen/kin telt….Dat is negen maanden. Daar werk ik mee en zo ontstaat de eigen kleur van de drie zieleaspecten van denken, voelen, willen. Het Kosmische Levensweb. De reis wordt steeds boeiender….

Waarom begint de dertien manen kalender dan in de zomer? Dat de dertien manen kalender begint op 26 juli heeft zijn wortels liggen bij de jaarlijkse samenstand van onze zon met de ster Sirius, de Hondsster. De ster Sirius wordt in verband gebracht met de Egyptische oermoeder Isis als universele moedergodin. Isis, de grote moedergodin uit Egypte, zou de ‘Sterre van de Zee’ (Sirius – ster van Isis) hebben gevolgd naar een eiland midden in de Seine. Op dit eiland, het huidige Île de la Cité, zou ook een Isis tempel zijn gebouwd. Exact op de plek waar nu de Notre Dame staat en vlam gevat heeft. Wanneer de ster Sirius opklom aan de nachtelijke hemel, nam het Nijlwater steeds meer toe. Sirius bracht dus overstroming en daarmee vruchtbaar land. Het is deze circle of life, waarin Isis als godin van leven en wedergeboorte het levende hart is.

In de Egyptische mythologie is Isis de moeder- en maangodin. De drie aspecten van de Zonnevrouw, die in meer patriarchale tijden werden omgezet in die van de Maangodin.

 

Heel graag wil ik je meenemen naar een ander ritme; het ritme van jaarfeesten. Jaarfeesten zijn verbonden aan het ritme van de seizoenen en de verschuiving in de natuur. Jaarfeesten verdeelt het jaar in verschillende seizoenen met bijbehorende feesten en gebruiken en vergroot zo de betrokkenheid met de levensprocessen in de natuur. De jaarfeesten vormen een ankerpunt waarin het ritme van de natuur even versterkt naar voren komt. Ze vormen de keerpunten in de energierichting, bieden houvast in de stroom van het leven en zijn in de kern gericht op het eren van de veranderingen in de natuur, in de mens en in de kosmos.

De Zomer-zonnewende is de tijd van de langste dag en de kortste nacht. De Summersolstice van 21 juni is het hoogtepunt van een groeiperiode. Op talloze plaatsen in Europa worden nog op 24 juni Sint-Jansvuren ontstoken. Dit gebruik stamt uit voorchristelijke tijden. Het st. Jansfeest (of het Johannesfeest) nodigt ons uit niet te blijven steken in groeien, bloeien en zorgeloos genieten. Om ons heen zien we de natuur zo uitbundig en rijk als in geen ander jaargetijde. Ook mens en aarde zijn energetisch gezien uitbundig en uitdijende. Zeker als de temperaturen hoger worden, worden we lomer en misschien enigszins dof in ons bewustzijn. Kortom, St. Janstijd is opletten geblazen; verlies jezelf niet. Immers Midzomer is maximaal Yang verbonden met het element Vuur. Alles wat je in je leven en de afgelopen winter/lente tijd hebt gekoesterd en gezaaid bereikt nu het punt waarop je eens kunt kijken hoe het vuur zich in jezelf kenbaar wil maken. Immers als er weinig blijdschap is, lijdt het hart en dooft het vuur. Waar het vuur te sterkt vlamt, wordt de mens fanatiek en verteert zo zijn levenskracht.

Sint-Jansdag (24 juni) is dag van Johannes de Doper (Sint Jan) Hij werd een half jaar eerder dan Jezus geboren, namelijk op 24 juni. Johannes de Doper werd als zomerkind geboren en Jezus van Nazareth als winterkind. In de zomer is de mens heel anders, dan in de winter. Johannes wijst erop, dat die zomermens, die hij zelf vertegenwoordigt, milder moet worden – moet afnemen zoals de zon na de zomerzonnewende afneemt. De nieuwe mens mag een wintermens zijn en (innerlijk) groeien als de zon na de winterzonnewende. Je zou kunnen zeggen dat de zonnewenden ons uitnodigen met het oog van de liefde te leren kijken en het geheim te leren ontdekken. Het geheim wat als een parel in ons verborgen ligt en elk moment opnieuw geboren wordt. Sint-Jansdag of Midzomer is daarmee de onverbrekelijke tegenhanger van de kerstnacht of midwinter en leeft in ons hart. Het is heel leuk om deze dynamiek te leren herkennen in je eigen leven, gezin en andere groepen

Met visie zie je verband tussen wie je bent (identiteit) en je missie

Midzomer en Midwinter staan voor het toekomstige feest van de verbinding tussen Hemel en Aarde volgens een oude profetie die ook bekend staat als het samengaan vliegen van Adelaar en Condor of van wetenschap en religie etc.

 

In de Midzomernacht van 23-24 juni staat de zon hoog aan de hemel en bereid zich voor op de terugtocht. De aartsengel die zich met deze periode verbonden heeft is Uriël. De aartsengel van vuur en van bewustzijnslicht. Uriël helpt ons om in contact te komen en te blijven met je innerlijke Licht, met je wijsheid op al je reizen als Wereldburger.

Zo krijgen we ieder jaar weer door de seizoenen  impulsen die ons helpen op de ontwikkelingsweg. Het bewuster omgaan met de kosmische ritmen van ruimte en tijd kan ons helpen beeldend inzicht te krijgen in de grote krachten die hier werkzaam zijn. Let op nieuwe energie ontvang je enkel en alleen op je eigen verjaardag. Door je zo breed mogelijk te oriënteren op je eigen jaardrager in het licht van het eigen thema van dat jaar wat voor je ligt krijg je een enorme groei-impuls aangereikt die voor veel bewustwording kan zorg-dragen.  Je mág hulp vragen….

Ná de langste dag op 21 juni begint de zon langzaam onmerkbaar weer aan de afdaling. Ook het leven op aarde stijgt na de zomerzonnewende niet meer op in groei en bloei, maar het neigt zich in vruchtzetting, vruchtrijping en zaadvorming voorzichtig weer naar de aarde. De in- en uitademing van Moeder Aarde dragen beiden hun eigen kwaliteit waarmee duizelingwekkende geheimen verbonden zijn. Voor nu is van belang dat de uitademing verbonden is met expressie. De tong (de spraak) als afspiegeling van hartenergie brengt hartenergie tot uiting van. Waar loopt jouw hart van over en als je nergens warm voor loopt schenk dan juist aandacht aan je levensstijl en je voeding. Zoek koelend voedsel uit zoals groente en fruit van het seizoen en drink verse sappen als rooibos- of muntthee en geniet vooral ook van al dat lekkere rode zomerfruit.

Heel het leven op de aarde, en dus ook heel de natuur wordt door ritme bepaald. De lente, zomer, herfst en winter worden mogelijk door het ademritme van moeder aarde. Die in- en uitademing van de aarde gaat veel trager dan bij een mens: zowel de inademing, als de uitademing duurt een half jaar. Samen nemen zij dus een vol jaar in beslag. Met het vieren van jaarfeesten wordt stilgestaan bij het ritme van het jaar. De zeven jaarfeesten kun je (leren) zien als een weg of fasen in het verbindingsproces naar meer bewustzijn, wijsheid en liefde…..
Jaarfeesten kunnen dus momenten zijn van bijzondere aandacht en verbinding met de natuur, met de mensen om je heen en zelfs met je oorsprong en toekomst. De meeste jaarfeesten hebben een voorchristelijke oorsprong en zijn daardoor sterk verbonden met de natuurbeleving.

De twee zonnestilstanden en de twee equinoxen worden in veel beschavingen beschouwd als doorgangsmomenten. In werkelijkheid gaat het om de cyclus van de draaiing van de aarde om de zon, die non-stop in beweging is. Ritme is belangrijk om gezond te worden en te blijven. Ritme is een grondprincipe van het leven die in de cyclus van de Zon een oriëntatiepunt kan vinden. In alle eenvoud omdat onze planeet richting krijgt door de opkomst en ondergang van wat wij de Zon noemen en zoals je nu begrijpt nauwe banden heeft met de vier windrichtingen, de twintig Meesters van Bewustzijn en de dertien Heilige Getallen.

 

Ter informatie voor deze tijd in het ritme van Tzolkin: 

De ZomerZonneWende vindt in 2019 plaats in de blauwe Adelaar groeigolf; kin 239-242 waarvan 2 gapdagen op blauwe Storm, toon 5 en rode Draak op toon 7 –  De zeven is in oude culturen een heilig getal, de zeven is immers opgebouwd uit de drie (these, antithese, synthese) en de vier (moeder, vader, dochter, zoon) – toon 7 (Uc) is het punt waar verleden en toekomst bij elkaar komen. Resoneer – deze deur (nek) tussen de twee werelden geest en lichaam schept harmonie in de natuur.
Meer over de visie van de Adelaar, Flow en Krachtdieren: https://wp.me/p2XSLz-1rZ Op 30 juni begint de laatste van deze ronde van de twintig dertiendaagse groeigolven Gele Ster naar Gele Zon. Op de pagina kingetal berekenen kun je dit ritme dagelijks volgen en ontdekken of het stroomt…..en waar het stagneert.

Meer over Zon en Maan: https://wp.me/P2XSLz-1Fs

en op zaterdag 13 juli begint een nieuwe ronde van 260 dagen https://wp.me/p2XSLz-Xc

 

Wens je een inspirerende zomertijd

© Joke – fluisteralsjeblieft publicatiedatum 20 juni 2019/kin 238

5 gedachten over “De ZonneWende

 1. “Het beheer over de emoties als persoonlijk meesterschap, vraagt het vermogen om emoties in ontwikkeling te brengen en niet deze te onderdrukken. De innerlijke waarneming is juist voor het persoonlijk meesterschap van het grootste belang; wonen er in jouw emoties ook (verborgen)wils- of denk componenten dan kun je die inzetten bij het omvormen van negatieve gevoelens naar positieve waardoor je niet langer meegesleept hoeft te worden door de emoties.”
  Hoi Joke,
  Zou je wat je hier schrijft kunnen verduidelijken met een voorbeeld, ik begrijp het niet helemaal.
  Groet Rob

  1. Hoi Rob, je laatste en meest uitgebreide reactie staat nu op de website. Je vraagt me om verduidelijking met een voorbeeld. Dat is een lastige want je gebruikt mijn eigen tekst voor jouw vraag, het risico op misverstanden is daardoor groter….

   Meegesleept worden door je emoties zorgt voor zelfverlies. Je bent niet de emotie. Je hebt ze wel. Wie ben je dan wel?

   Daarvoor is het van belang het negatieve te leren omzetten naar het positieve opdat je b.v. vrijer van oordelen zult zijn; Minder impulsief wordt in handelen en gedrag; Trouwer wordt aan wat je echt wilt of verlangt…kortom een nieuw ‘op je-Zelf’ vertrouwen ontwikkelt in relatie tot de bewegingen van de zon(newenden) en de eclipsen van deze maand in de richting van Zelf-behoud.

   Bij het achtvoudige pad ligt het initiatief in de scholing van het instrument van de empathie – daarover schreef ik al vaker en kun je op de website nog eens teruglezen.

   Hopelijk heb je nu een idee om over door te mijmeren en vooral te ontdekken hoe eea voor jou in elkaar steekt. Wens ook jou een fijne vakantietijd! gr. Joke

 2. Hoi Joke,

  Ik zag mijn reactie niet terug dus ik dacht dat er steeds iets mis ging.

  Bedankt voor je reactie, ik begrijp nu beter wat je bedoelt. Mijn vraag om een concreet voorbeeld uit je eigen belevingswereld maakt dat ik het beter zou begrijpen. Ik kan geen voorbeeld geven vanuit mijn leefwereld omdat ik de context van wat je schreef niet helemaal begreep, het is soms wat cryptisch voor me.

  Ook een fijne vakantie gewenst!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s