In onze taal leven veel woorden en gezegden die je gemakkelijk nazegt en toch de eigenlijke betekenis niet onthullen. ‘Volg je hart’ is zo’n uitdrukking. Ook Geest of het hoger zelf hoort daarbij of Boeddhanatuur. Laten we eens kijken of we wat dichterbij kunnen komen en misschien zelfs wel het oude verhaaltje over jezelf wat zich steeds blijft herhalen (en dus beperkt) kunnen doorbreken.

Een uitdrukking die ook vaak langskomt is ‘Ik ben’ – meestal als die uitdrukking gebruikt wordt stopt het gesprek, er is geen contact meer. En dat is precies waar die uitdrukking juist niet voor staat. Ik-ben is een staat van ZIJN, van aandacht. Spirituele ontwikkeling wordt breed gezien als het openen van je hart, je in liefde verbinden met de ander en je ego loslaten. Maar het ego heb je nodig om een helder besef te ontwikkelen over waar jij ophoudt en waar de ander begint, met name voor hsp’er is dit van groot belang, maar ook het vrouwelijke in ons is gebaat bij een goed ontwikkelt ego én bij het besef dat je denken niet je geest is; je denkvermogen is net zo aards als je lichaam en je ziel.

Voor vrouwen loopt de weg van zelfheling via trouw zijn aan jezelf, grenzen aangeven en je unieke gaven herinneren tot je ze diep in je buik kunt integreren. Voor mannen ligt dit ietsje anders, het in contact komen met het eigen gevoel, de vrouwelijke energie in zichzelf toelaten is voor hen een fundamenteel onderdeel van het helingsproces.

Onze diepste kern wordt onder vele namen benoemd, o.a. het Zelf, het IK, Geest, Boeddhanatuur of de IK BEN individualiteit. We hebben er nog meerdere namen voor omdat het eigenlijk nieuw is dat wij hier contact mee kunnen maken en ontwikkelen mogen. Het staat voor ‘het nieuwe bewustzijn’ een ‘innerlijk voelend weten’ dat in harten en zielen van mensen ontwaakt.

Echter de Geest of het Hoger Zelf was er voor ik geboren werd en het blijft wanneer mijn leven op aarde is voltooid. Ieder beleeft dit op een eigen individuele wijze en het laat zich niet gemakkelijke even beschrijven, onze taal en woorden schieten hierin tekort. Maar ons hart voelt het als een zeker weten. In je eigen tempo vormt het ego-ik zeggen zich om tot een hoger en zuiverder IK-bewustzijn en zoals de ziel mannelijk én vrouwelijk is, is de geest androgyn. Het werken aan het leren kennen van je man-vrouw kwaliteiten is dus heel zinvol en kun je met Tzolkin leren onderscheiden in jezelf. Dit innerlijk ontwaken en openbaren van het Nieuwe is een kwetsbaar proces. Er is geen vaste uitgestippelde route of weg; het pad ontvouwt zich door telkens weer bewust een volgende stap te zetten langs de weg van het ego-ik zeggen tot het zich omvormt tot een hoger en zuiverder Ik-bewustzijn.

Het Innerlijk ontwaken van het Hoger Zelf, de ontwikkeling van de bewustzijnsziel en het IK-bewustzijn, als directe gevolg van de inwerking van de Christus-impuls, is een kwetsbaar proces en het vraagt van ons grote en liefdevolle zorgvuldigheid om deze androgyne IK BEN kracht in jezelf geboren te laten worden. Dat is de opmaat voor het ‘Christusbewustzijn & de Ik Ben-woorden’ die ons verder de weg zullen wijzen.

Wie luistert zet het eigen hart aan het werk

Het hart van waaruit we luisteren en spreken is niet het ‘hart’ dat we vaak zien als het tegenovergestelde van het hoofd, van ons logisch denkende, dualistisch werkende brein. Het hart omvat beiden, ‘hart én hoofd’ – denken én voelen. Wakker luisteren in zuivere aanwezigheid bij de ander speelt zich af in het wilsleven, de meest onbewuste van de drie zielkwaliteiten denken, voelen en willen.

 

 

Hoe kun je trouw zijn aan jezelf in verbinding met een ander?

Innerlijk Leiderschap is de essentie van leren en ontwikkelen. Innerlijk Leiderschap betekent dat jij gaat leren om leiding te nemen over jouw innerlijke belevingswereld. Er is sprake van innerlijk leiderschap als je gedachten voortkomen uit je diepste bron – en die bron is liefde. Belangrijk daarbij is natuurlijk het loslaten van ons eigen dualistische denken. Je ziel is mannelijk én vrouwelijk. Jij bent mannelijk én vrouwelijk. Besef dit, en laat je gespletenheid los.

Liefdevol denken zorgt ervoor dat je weet dat dingen met een reden gebeuren, en die reden is: jou helpen met je groei. Jou helpen met het bereiken van innerlijk leiderschap. Dat betekent dat je realiseert dat bijvoorbeeld ook onze gedachten en onze emoties via de lagen van de aura die bekend zijn als het emotioneel en het mentaal lichaam, volledig met ons fysiek lichaam verstrengeld zijn.Innerlijk leiderschap wil niet zeggen dat je zonder angsten bent, maar wel dat deze angsten je niet domineren. Denk vanuit liefde of leer denken met je hart.

Door  alle energielagen stroomt de levensenergie vanuit de Bron via onze meest subtiele lichamen tot in ons fysieke lichaam. Deze constante stroom van subtiele levensenergie is onder andere bekend als prana (India), chi (China), Ankh (het oude Egypte), Wakan (Lakota) en Heilige Geest (Christendom) en wordt beschouwd als een creatieve kracht die een eigen intelligentie kent. Deze levensenergie kan gemakkelijker en overvloediger door ons heen stromen naarmate onze verschillende lichamen op een harmonische wijze op elkaar zijn afgestemd en wij bewust aan het werk zijn gegaan met de wond die ons als kind is toegebracht. Dan herstellen we ons innerlijk leiderschap en vinden we de weg naar compassievol leiderschap of  ‘dienstbaar leiderschap’ en leren we kijken naar het levensverhaal en de verbondenheid met onze voorouders. Wie zichzelf kent, vindt de vele vaak onuitgesproken taboes, breuken en oordelen in de familiestamboom. Familiegeheimen waar nooit over is gesproken zijn vormen van ‘oud zeer’ die wonen in de voorouderlijke lijnen; verdrongen tot een ander in de estafette weer zal moeten aanpakken om energetisch in balans te kunnen komen. Van welke opa of oma ken jij het levensverhaal niet….?

Weten door onderdeel van een familiesysteem te zijn

Families hebben een ordening: oudste – jonger – jongst. Families lijken er wel bij te varen als iedereen zijn of haar eigen plek inneemt: als ouders de ouders van de kinderen zijn en niet andersom. En ook hebben broers en zussen ieder hun eigen plek, eerst de eerstgeborene, dan de tweede op de tweede plek, dan de derde, enzovoort. Hier schreef ik al over.

Ook als een kind vroeg overleden is, heeft het nog steeds de plek in de kinderrij. Soms wordt er nooit meer gesproken over een kind dat (vóór of na de geboorte) overleed, en krijgt het kind dat daarna geboren werd, de plek van het overleden kind. Onbewust reageert dit kind dan – met ‘vreemd gedrag’ – op iets wat ‘niet in orde’ is.

Kinderen lijken zelfs antennes te hebben voor als er in de generatie van de ouders iets niet in orde was. Zodra een kind voelt dat er iets ontbreekt in de generatie van de ouders, of als een van de ouders bijvoorbeeld nog steeds verlangt naar haar of zijn moeder, zal het kind die leegte invullen, ook al heeft het nooit iets gehoord over de ontbrekende persoon. Dit is een onbewust proces, vanuit een soort paradoxaal magisch denken: ‘Als ik nou de moeder van mijn vader ben, dan is het systeem weer compleet, en kan papa of mama weer helemaal in het hier en nu zijn’. Veel symptomen bij kinderen zijn uitingen van dit ‘niet in orde zijn’ van het familiesysteem.

 

Wat onopgelost is, zoekt in een volgende generatie naar nieuwe wegen om aan het licht te komen. De cirkel is niet rond – zo leren de inheemse volkeren ons. De uitdrukking AL ONZE RELATIES wordt gebruikt om de volledige Cirkel van Heilig Leven, waar we deel van zijn, aan te duiden. Deze heilige cirkel betreft niet alleen onze tweebenige verwanten van alle kleuren en geloofsovertuigingen, maar ook alle wezens met vier poten, met vleugels en vinnen, de groene staanden als bomen en planten, de minerale wezens of elementen wezens die ook wel natuurwezens worden genoemd, zij die in of op de Aarde kruipen, zij die in het rijk van de sterren wonen, onze voorouders die overgegaan zijn en ook de kinderen van de generaties die nog na ons komen.

 

 

Van persoonlijk meesterschap naar humane dienstbaarheid

In de 21e eeuw is voor de mensheid de periode van volwassenheid aangebroken. Het is de tijd van het herinneren van oude vermogens waarmee men ooit verbinding had met multidimensionale onzichtbare werelden, waarin men met klank genas en grote werken verrichtte. Het is de tijd voor het herinneren van de Moeder omdat zij de verbinding verzorgt met de geestelijke werelden. Zij spreekt tot de ziel en zal de mens eraan herinneren wie de mens werkelijk is en over welke onvermoede kosmische vermogens de mens beschikt.

In de taal van familieopstellingen wordt dat de familieziel genoemd. En in die familieziel is zeker, naast dat wat verdrongen is… naast de trauma’s en de pijn, een schat aan ervaring, kracht, levenswijsheid en liefde te vinden. In een Maya-Tzolkin Zegel-opstelling kan al veel duidelijkheid gevonden worden en je in de richting van antwoorden op jouw vragen kunt gaan. 

Vandaar dat biografiewerk de laatste jaren een sterke groei doormaakt; het geeft keer op keer de kracht om creatief met bestaande en nieuwe mogelijkheden om te gaan die besloten liggen in de symboolpsychologie en de beelden die bij jou iets losmaken. We zullen moeten leren elkaar te verstaan. Ruimte creëren, zodat anderen echt gehoord worden. Even een stap terug doen. Het is een leerproces voor ons allemaal…..

© Joke – fluisteralsjeblieft

Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop

3 gedachten over “Het IK-Ben en onze relaties

  1. “Het beheer over de emoties als persoonlijk meesterschap, vraagt het vermogen om emoties in ontwikkeling te brengen en niet deze te onderdrukken. De innerlijke waarneming is juist voor het persoonlijk meesterschap van het grootste belang; wonen er in jouw emoties ook (verborgen)wils- of denk componenten dan kun je die inzetten bij het omvormen van negatieve gevoelens naar positieve waardoor je niet langer meegesleept hoeft te worden door de emoties.”
    Hoi Joke,
    Zou je wat je hier schrijft kunnen verduidelijken met een voorbeeld, ik begrijp het niet helemaal.
    Groet Rob

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s