Nieuwsbrief van Joke – fluisteralsjeblieft november 2019 in het ritme van Tzolkin: de energie van de blauwe Aap in de kleurencyclus van rode Slang. De slang is sinds oudsher een symbool van vernieuwing en verandering. Slang vervangt regelmatig de huis en symboliseert zo leven-dood en herboren worden. Ook is de slang symbool van genezing – genezing komt op natuurlijke wijze naar ons toe, áls wij er maar voor openstaan….

Ken je de ervaring dat het heden een veilig plekje kan zijn?

Tussen verleden en toekomst ligt het heden. Het Heden als rustpunt van waaruit ik natuurlijk met anderen en met mijn werkzaamheden om kan gaan. Attent leven in het heden geeft ruimte – wie in het heden leeft, ontmoet zichzelf. Veilig in het Heden kunnen staan geeft toegang tot een diepere innerlijke bron van inspiratie, kennis en genezing. Het is dan ook een wonderlijke ervaring, leven in het heden. Je zintuigen gaan open, je kunt beter waarnemen wat zich afspeelt en het maakt je bewust van je lichaam en afhankelijk van jouw potentieel geraakt het soms ook de verbinding met de (familie) ziel. Een liefdevolle ouder zijn voor jezelf kent vele stappen. In het ritme van Tzolkin volgt nu de 11e stap die erop gericht is spel en werk in balans te brengen. Tijd om te spelen met beelden en je eigen liefhebbende familie uitbouwen in je innerlijk. Noem het de Drievuldigheid. Vader-Moeder-Kind of Verleden–Heden–Toekomst etc…..

De energie van de blauwe Aap wordt vaak verbonden met het (innerlijke) Kind. Spelen is een doorgaans een over het hoofd geziene factor van de Heelheid van het Leven. Dit is waarom kinderen veel wijzer zijn dan volwassenen, want zij blijven verbonden met de kracht van het SPELEN, gewoon voor de lol van het spelen, zonder agenda, zonder reden en zonder iets te winnen of te vergaren, gewoon om te spelen! Spelen werkt helend, bevrijdend en is goed voor het goddelijk kind in ons allen. Spel is in feite heilige communicatie met de Magie van het Leven, aldus Ariel Spilsbury. Vandaar dat de aapenergie bekend staat om het weven van nieuwe patronen, constructieve oplossingen, artistieke expressie of uitvindingen in het leven; de kleur blauw ondersteunt daarbij. BLAUW vertegenwoordigt de kracht van de WESTELIJKE richting die de energie schenkt van TRANSFORMATIE. Dat gaat niet vanzelf. De Aap energie raadt aan afgestemd te blijven op de waarheid van de goddelijke, onzichtbare wereld, die deze wereld van vorm tot leven brengt. Het fysieke en zichtbare is even sacraal als het onzichtbare of dat wat ons met elkaar en *alle momenten* verbindt, voorbij de illusies van afscheiding. Dit weten schenkt ons Verheffing – brandstof voor vertrouwen en glimlachen!

Het is een heel rijk symbool, het innerlijke kind

Bij een pasgeboren kind is de inwerking van de engel nog zo voelbaar en zichtbaar in de wijsheid en zuiverheid die in de ogen van dat kind te lezen zijn. Emil Bock schrijft in zijn boek over de Jaarfeesten dat onze beschermengel de drager is van ons Hogere Zelf. Dit hogere IK wat zich met hart en ziel verbonden voelt, heeft het een ongekende kracht in zich. Het Zelf is wat blijvend is aan jou, wat jou verbindt met het Grote Geheel.

De associatie van blauwe Aap met het na-apen van kleine kinderen ligt voor de hand. Het na-apen of nabootsen daagt kinderen uit om hun verbeeldingskracht te gebruiken. Als mens worden we allemaal met dat vermogen geboren. Het is meegebracht uit de wereld, waar we vandaan komen. Gaandeweg raken we ook allemaal dit authentieke vermogen kwijt, we gaan ons identificeren met ons lichaam en ons ego. Steve Taylor plaats in zijn boek ‘The Fall’ de geboorte van het ego rond 4000 v. Chr. Het is de tijd waarin de mens naar zijn mening uit het eenheidsbewustzijn in de dualiteit gevallen zou zijn. Ook schrijft hij dat de geboorte van het rationele ego bewustzijn de mens verandert en daardoor ook het milieu. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is ons lichaam géén spiegel meer. Ook Peter Kampschuur, leerling van Meditatieleraar Hetty Draayer, beiden verbonden met de Westerse traditie leren dat het ego vaak heel andere dingen wil dan het lichaam kan, wil of nodig heeft. Hieruit volgt vanzelf dat we geen goede vrienden met ons lijf zijn en de natuur geweld aandoen. Enkel door het gaan van een innerlijke scholingsweg kunnen we de samenhang leren ontdekken met de IK-organisatie. Dat is wat biografiewerk beoogt en de spiegelfunctie van het fysieke lichaam voor het bewustzijn zich kan gaan herstellen.

Een oefening om denken en willen even aan de kant te zetten en helemaal open te staan voor wat op je toekomt:
Het is heel leuk om het thema van een groeigolf te gaan leren herkennen in je dagelijkse leven en in wat je toevalt. Wat merk je op, wat hoor, ruik en zie je en vooral welk nieuws raakt je, welk artikel kwam binnen…Neem het maar serieus, neem je zelf nu maar eens serieus! Wie een stap dieper wil gaan kan eens op zoek gaan naar de geboorte-imprint en de golf waarin je geboren bent. Kun je ontdekken wat jouw relatie is met deze energie. Met welke toon is het verbonden en/of heeft het een plek bij de voor jou belangrijke archetypen?
Als we eenmaal volwassen zijn, trekt onze engel zich terug om ons vrij te laten; dan werkt hij/zij vooral van buitenaf op ons in: via andere mensen, een boek dat ergens ligt en andere zogenaamde ‘toevalligheden’. Wie dit beseft voelt het belang van geduld te beoefenen en ons in vertrouwen over te geven aan de leiding van onze engel.

Besefte je ooit zo bewust dat je de belichaming bent van Liefde, als op dit kostbare moment?

Ooit was de relatie tussen wijsheid en ons lichaam heel direct en eenvoudig. In onze kindertijd was het lichaam het eerste waarmee we ons identificeerden en aanvankelijk was die vereenzelviging volledig. We wisten niet beter dan dat het lichaam onmiddellijk uitdrukte wat we voelden en wilden, we waren er één mee. Maar ons kleine ik is er tussen gekomen en ons denken heeft de overhand genomen; er ontstond een scheiding tussen het lichaam en ‘ik’. Dit ego wil vaak heel andere dingen dan het lichaam kan, wil of nodig heeft. Omdat we toch in en met het lichaam in deze wereld leven, is de relatie tussen het lichaam en ‘onszelf’ soms zo moeilijk geworden dat we zelfs niet eens meer goede vrienden met ons lijf zijn en haar Slangenkracht niet begrijpen, de verticale ontwikkeling langs het ruggengraat. Nog steeds bevinden we ons in de Middenkolom, de kerndagen. Deze groeigolf van kin 131 naar kin 140 en verder tot kin 143 en op kin 144 de nieuwe golf start met wederom veel gap-dagen.

 

Als blauwe Aap kin, golf of mens je pad kruist, sta dan zonder oordeel open voor wat er in je lichaam gebeurt.  Voel hoe je je lichaam voelt en observeer zo nauwkeurig mogelijk. Erváár het. Wat dan gebeurt is dat doorheen het ervaren er beelden in je opkomen, emoties of gevoelens; dit is de manier waarop jouw droomlichaam met jou in contact wil komen. Lichaamsbewustzijn zorgt ervoor dat je zowel als kind en als volwassene voelt wat er omgaat in jezelf. Lichaamsbewustzijn leert ons zorg te dragen voor de ziel – maar dan kan alleen, als we weer een open, oprechte en onbevangen aandacht krijgen voor onze ziel en die leren behoeden en verzorgen en vooral oefenen in het je terughouden van je (ego) oordeel.

Bijzonder voor mij was nadat ik gisteravond besloot niet verder te schaven aan deze tekst ik dit artikel ontving. Ik deel het met je – mocht het Engels lastig zijn, de google vertaling wordt steeds beter. https://bit.ly/2rQFIR5

 

De relatie tussen psyche en lichaam of liever gezegd tussen droom en lichaam vraagt om inzicht te vinden tussen beelden en symptomen. Bij lichamelijke signalen, zoals pijn, spreken we van symptomen en bij droomsignalen van symbolen. Het werken met dromen of met het gevoel wat je hebt als je wakker wordt is dát deel van de mens dat zich wil ontwikkelen, wil transformeren in dit leven om tot wijsheid te komen. Genezen wordt dan een zaak van begrip, van inzicht die de inzet van de totale bewuste persoonlijkheid vraagt. Zelf experimenteer ik hier al langer mee, het openstaan voor wat er in mijn lichaam gebeurd, dit zo nauwkeurig mogelijk observeren en erváren brengt spontane beelden en gevoelens. Heel vaak blijkt Tzolkin in haar gedaante als Maya-astrologie ook hierin een wonderlijke reisgenoot te zijn.

Inzicht brengt je transformatie van Bewustzijn. Dat is weggelegd voor de kinderen van Wijsheid. De sluiers scheuren en jij schouwt in de dimensies van eenheid binnen de goddelijke werelden. Dan draag je Wijsheidskleed….. Het weefsel van het bestaan is magisch, ons immer-wenkend te ontvangen en van haar aanwezigheid te genieten – Dit magische weefsel van geheime kennis is als een kleed en maakt een nieuwe verbinding met het archetype van het magische kind.

Sprookjes en mythologische verhalen vertellen altijd over twee kinderen. De Maya oergodin Mam werd vereerd als moeder van de heldentweeling Een-jager en Zevenjager en grootmoeder van de heldentweeling Ixbalanqué en Hunahpú. Ook Leonardo da Vinci vertelt in de taal van het beeld – voor wie ogen heeft om te zien – over de twee kinderen net als in veel sprookjes het vaak over twee kinderen gaat. Deze geheimen zijn in de kunst verbeeldt in hun beelden en schilderijen dat het alleen voor ‘ingewijden’ zichtbaar was.

Dit geheim is als het ware het oerbeeld van de kunst, kunst verenigt sowieso altijd materie en geest.

Mede hierdoor wordt in veel tradities het lichaam de tempel van het goddelijke genoemd – alles is van Geest doordrongen. Het wordt gemakkelijker om de tempel binnen te gaan als je je houding met het lichaam verandert, want dan gaat het lichaam voor je open en begint zij haar geheimenissen te onthullen op natuurlijke wijze in de taal van jouw lichaam. Dat proces heet: de vergeestelijking van de materie, of ook: het creëren van de hemel op aarde.

Met elke ademhaling nodigt je ziel je uit om je belichaamde GodZelf te vertrouwen en te spelen met je nieuw ontdekte creatieve passie. Als we geen taal uitvinden, als we onze lichamelijke gevoelstaal niet vinden, dan zal ons lichaam te weinig gebaren hebben om ons verhaal te begeleiden. Vindt ze wel taal kan in de geborgenheid van de liefde, daar waar lichaam en geest samen dansen op het ritme van de tederheid die de liefde hen biedt, het vertrouwen groeien. En dat maakt het mogelijk een volgende stap te maken met de efficiëntie en wijsheid van ons steeds groter wordende Lichaam van Bewustzijn.

Wat zou bezieling betekenen als er geen lichamelijk bestaan is om haar tot uitdrukking te brengen….?

© Joke – fluisteralsjeblieft

Een gedachte over “Dreamchild

 1. Dag Joke,
  Ik ontving je post waarin je schrijft over Dreamchild en de blauwe Aap, over het innerlijke kind en hoe we als mens vervreemd zijn van onszelf. Als kind zijn we één met ons lichaam en met het spel, dan komt er iets tussen en vervreemden we van het lichaam. Maar later, zeg je, gaan we ons identificeren met ons lichaam en met ons ego.
  Ik denk wel dat ik goed begrijp wat je bedoelt, maar zoals het er staat komt het in eerste instantie verwarrend over.
  De afgelopen, zeg 25-30 jaar, ben ik mijn lichaam als spiegel gaan zien. Wat zegt mijn lichaam, wat betekenen de signalen die mijn lichaam geeft? Sinds een jaar of vier ben ik gaan voelen, heel diep gaan voelen en ik ben tot de kern gekomen, het conflict. Het ego zorgt voor conflict. Dat heeft een belangrijke functie en daar valt iets te leren.
  Groeien.
  Ik denk dat geen mens er aan ontkomt, aan identificatie. Sommige mensen identificeren zich met hun ego/lichaam, de ander met z’n prestaties (op sportief, zakelijk of intellectueel gebied) of dieren, huis, auto, vakanties, partner, status van de partner, familie, noem maar op. Het belangrijkste is denk ik dat er een moment van inzicht komt dat het een ‘valse’ identiteit is waarachter die persoon zich verschuilt. Van daaruit kan de echte persoon ontstaan.
  Als ik nu naar mezelf kijk, zie ik wie ik echt mag worden, welke maskers ik mag laten zakken. Ik kijk ook door de maskers van de maatschappij heen. Waar zaken die daar niet thuishoren naar een statusniveau getrokken worden. Daar ontstaat de mogelijkheid tot emotionele manipulatie, wie daarvoor openstaat manipuleert zichzelf. Praat dingen goed die krom zijn, compenseert zaken die oneigenlijk zijn en doet dat ook weer bij anderen. Zo is de ene mens een spiegel voor de ander. Degene die zich belazerd voelt, belazert zichzelf. De vraag is alleen: waarmee? Soms is het een kluwen die totaal ontwart en afgewikkeld moet worden voordat het zichtbaar wordt waar het precies om gaat. Daar ontstaat ruimte voor het spel.
  Wijze lessen 😉
  Met vriendelijke groet,
  A – hond 5

Laat een reactie achter op Aatje Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s