Overgevoeligheid. Doordat onze zintuigen verfijnen en geleidelijk transformeren naar een hoger plan in het evolutieproces kun je moe worden van informatie. Zintuigen verfijnen naar nieuwe mogelijkheden waardoor je ahw overgevoelig wordt. Ook voedingsintolerantie komt veel voor, hieruit blijkt wel dat ons lichaam niet zomaar meer alles aan neemt van wat er in gestopt wordt. Hang geen label aan relaties….maar ga mee met deze ontwikkeling. In het ritme van slapen en waken, van denken en voelen spelen kleuren een grote rol. Men zegt dat een hoger bewustzijn wordt bereikt door ‘wakker te worden uit de droom’. Maar is wakker worden wel wat we willen?

Invoelend waarnemen

In deze nieuwsbrief gaan we onze blik openen naar de toekomst. Zintuigen zijn immers de Zaden van onze Vermogens. Als we daar een kleur aan willen geven zou dat groen mogen zijn. Het helende en harmoniserende principe uit zich in de kleur groen. Groen is de middelste kleur van de regenboog, hij middelt tussen positief en negatief, of tussen mens en kosmos. Groen is de kleur van de mens die tussen twee aanrakingen staat; groen is een mengkleur van blauw en geel.

Groen was en is altijd een teken van vruchtbaarheid, de kiem. Groen symboliseert de hoop binnen de natuur, een hoop die het toont in zijn doorlopende wedergeboorte. Vandaar ook dat het een waagstuk van de herschepping is het met de juiste geel te kleuren. Geel straalt, na het wit, het meeste licht uit. Dat is misschien verbonden met de gedachte dat van alle zintuigen het oog zorgt voor de meeste wakkerheid. In de embryologie ( studie van de embryonale ontwikkeling van de mens) wordt ervan uitgegaan dat het oog zich ontwikkelt vanaf de 5e week ná de conceptie of het versmelten van de eicel en een zaadcel. Dan begint ook de werking van de geest IN de lichamelijkheid als voortzetting van het grootse gebeuren in de Lemurische tijd.

Waarnemen doen we met onze zintuigen

Het woord zien wordt ook vaak als synoniem gebruikt voor waarnemen of voor iets begrijpen. Het zien geeft de mens het vermogen om te ‘denken in zijn ogen’. Wat we zien kleuren we zelf en meestal vullen we ‘het plaatje’ in met wat we kennen. De zintuigen verschaffen ons inzicht zonder dat het verstand er aan te pas komt. En juist dit zorgt voor een bewuste confrontatie met de omgeving en zo ondersteunt elk conflict ons bij het oefenen en heropvoeden van de zintuigen. Er zijn veel situaties waarin een beperkte waarneming wordt aangevuld met algemene waarnemingen of kennis uit jouw verleden. Je trekt dan een conclusie, die niet met de werkelijkheid in overeenstemming hoeft te zijn. Door de 12 zintuigen bewuster te gebruiken ga je beter waarnemen.

 

 

GEWAARZIJN is de sleutel naar de kracht van Geel Zaad

Vanaf dinsdag 3 december tot en met zondag 15 december staat de energie van Zaad centraal. Deze energie komt in een nieuwe fasen na de samenstand van verschillende planeten op maandag 23 december, de dag voor Kerstfeest om op zondag 12 januari definitief het thema inluidt voor 2020. De wederhelft van de gele energie van Zaad is de blauwe energie van de Adelaar. De visie van de adelaarsblik vindt je door aan te sluiten bij je eigen fysieke, lichamelijke gewaarwordingen. Voor een visionair is de innerlijke gewaarwording van het voelen belangrijk. Het gaat er dan om dat je je gevoelens in jezelf toelaat en ze innerlijk verwoordt, ze een naam geeft. Daardoor gaan ze bij je horen, je IK kan erbij komen. Ook hier is de kleur groen ondersteunend, als kiemkracht verbindt het zich met Leven door middel van het Woord, de Logos met het (goud) gele. Speelsheid aan de dag leggen, doet het daglicht mooier kleuren. De schoonste zeven kleuren, die als ‘kruid van hoop’ in ons gevoel kunnen oplichten kunnen we waarnemen in een regenboog. Ieder mens draagt ze als kiem in zich….

Geel wil zich, in de alchemie, verbinden met blauw, als complementaire kleur. Complementeren betekent letterlijk aanvullen en de kleuren rood en wit vervolmaken. Net als de toon de muziek maakt: https://wp.me/P2XSLz-1tg

De Adelaar laat ons vanuit vogelperspectief het grotere (collectieve) beeld zien zonder oog voor de details te verliezen en is daarmee complementair aan Zaad die ons uitnodigt volwassen te worden in relaties door voornamelijk in je eigen kracht te blijven staan bij het heropvoeden van de zintuigen terwijl je de manifestatie van samenvallende mogelijkheden binnengaat.

Je kunt waarnemen met je zintuigen zonder te observeren. Observeren zonder waarneming gaat niet….. #bewustwording

Het is belangrijk om jezelf te zijn. Maar wie ben je dan?

2020 wordt het jaar waarin we gaan ontdekken hoe we de eigen wijsheid en de eigen inzichten in begrijpelijke taal om kunnen gaan zetten. De uitdaging die dit voor ieder van ons biedt is dat je je idealen aan de werkelijkheid mag gaan toetsen en diepgravend mag gaan onderzoeken wat onze Moeder Aarde nodig heeft. Belangrijk daarbij is inzicht in de manier waarop je waarneemt en daarvoor is het noodzakelijk in je kracht te kunnen blijven staan. In je kracht gaan staan, is letterlijk met beide voeten op de grond staan zodat je geankerd staat waarbij de aarde energie door je lichaam kan stromen en alle kleuren die in je wonen kan raken, gaat verbinden en de doorlopende stroom van Liefde gaat vinden met wat aan planeetkrachten is meegeven in de moederschoot en in jouw als potentieel verweven ligt besloten om tot ontwikkeling te gaan brengen.

Laat ons gewaar zijn van onze relaties als levende tuinen van kleur, inzicht, waarheid, ervaring, leren en liefde.

Waarnemen, je gewaarworden heeft een relatie met interesse, anders neem je niets waar. Datgene wat langs komt, zie je misschien wel, maar het komt niet in het bewustzijn. In elke ontmoeting, elk contact en in elk gesprek leven onze potenties als mogelijkheden in ons, maar we moeten ze zelf – door werk aan onszelf – tot ontwikkeling brengen. Heb je eenmaal een eerste waarneming, dan wordt de wereld door de wisselwerking van interesse en begrippen, ondersteund door steeds nieuwe waarnemingen, steeds rijker. De natuur gaat tot je spreken. De kiemen voor bewustzijnsgroei en verandering zijn gezaaid en hoe snel deze tot wasdom zullen komen, ligt niet vast. Laat ons gewaar zijn van de ecologie van ons lichaam als een innerlijke tuin die uitnodigt tot deelname en alle groei te erkennen die tot dusver heeft plaatsgevonden. Immers met deze magische, creatieve, fantasievolle wereld maakt de ziel in de droom contact.

 

Deze afbeelding is van Robert Fischer en heet ‘Ein neuer Tag’ – a new day of een nieuwe dag. Als je in dit landschap een verborgen embryo ziet, ben je op de goede weg, schrijft de arts dr. Jaap van der Wal universitair hoofddocent Anatomie en Embryologie aan de universiteit van Maastricht.
Ben nieuwsgierig: Zie jij de embryo?

Er zijn dus twee voorwaarden om tot een waarneming te komen.

In de eerste plaats moet je belangstelling of interesse hebben. Daarnaast moet je kennis hebben. Dit kun je oefenen in de natuur. Als je eenmaal interesse hebt kun je een element, een bloem of een vogel een naam geven en langzamerhand ook andere elementen, bloemen en/of vogels een naam geven, zo breiden de begrippen zich uit en ineens vallen overal waar je bent vogels, bloemen of datgene waar jouw interesse naar uit ging je op. Als je iets nieuws ontdekt en er een wereld open gaat, dan zorgt het enthousiasme voor interesse en waarnemingen. Dit blijft echter niet vanzelf in stand, later moet je vanuit jezelf het enthousiasme en de interesse activeren. Als je snel tevreden bent met een verschijnsel of als je waarnemingen aanvult met algemene kennis en wetmatigheden, dan ga je aan de rijke inhoud van je waarnemingen voorbij.

Het is een kunst om naar een zo zuiver mogelijke waarneming te streven en je zelf daarin voortdurend te scholen. Laat meespelen waar jouw (kind cq erkenning) vragen liggen, maar school jezelf als waarnemingsinstrument.  Stel je vragen!

Het beeldend tot bewustzijn brengen wordt invoelend waarnemen genoemd

Waarnemingsoefeningen zijn bij uitstek geschikt voor mensen met slaapproblemen en dat zijn er vele blijkt uit onderzoeken. Een andere groep mensen is overdag juist wat dromerig aanwezig. Ze hebben een rijk gevoelsleven, maar worden niet echt wakker voor de objectieve, zintuiglijke wereld om zich heen. Ook deze mensen kunnen slaapproblemen hebben. Het schilderen van kleurstemmingen in één of enkele kleuren en/of kleurovergangen kan een begin zijn van het gewaarworden. Later ook stemmingen van jaargetijden, van zonsopgang naar zonsondergang. Maar ook beelden uit sprookjes of mythologische verhalen schilderend uitwerken wekt de eigen binnenwereld. Deze oefeningen hebben ook een ontspannende werking. En dat kan de nachtrust ten goede komen. Tegelijkertijd stijgen uit de diepte van ons innerlijk fundamentele vragen op als ‘Waar gaat het in het leven om? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naar toe? Wie ben ik eigenlijk? Waarom leef ik eigenlijk op aarde?’

Vragen, waarin de stem van het hogere, geestelijke zelf klinkt. Het laat van zich horen, omdat het gekend, herkend en opgenomen wil worden, zodat het deel kan uitmaken van ons ik, onze persoonlijkheid. Een ontmoeting met iets groters dan ons beperkte ego, wat Jung het Zelf noemt, is altijd een verwondende ervaring voor het ego. Het voelen is nog steeds een meer dromerig bewustzijn. Het is zeker dan de moeite waard nog wat beter te kijken naar het vormen van beelden. Je kunt er voor kiezen om de andere artikelen over geel Zaad als afsluiting van deze kleurencyclus nog eens te lezen en wellicht biedt de energie van de Adelaar je nieuwe visie.

Net als een droom weerspiegelt de situatie in onze buitenwereld ons terug wat er diep in ons gebeurt. De twaalf heilige nachten helpt ons te luisteren naar de stilte die in jou spreekt. Daarover binnenkort meer……

We verruimen ons bewustzijn door kleurstemmingen te ervaren oftewel we verleggen onze grenzen en genezen van elke interne dissociatie van onszelf door ons bewust te worden van het feit dat de situatie waarin we ons bevinden kneedbaar is, fundamenteel wordt gekenmerkt door een open potentieel, en oneindig en moeiteloos creatief is als we het gewoon toestaan.

Elke taal is een andere manier om mens te zijn, een andere manier om te leven.

© Joke – fluisteralsjeblieft

 

3 gedachten over “Invoelend waarnemen

  1. de embryo heb ik bijna meteen gezien ! Mooi artikel alweer. Bedankt. Ik schilder met regelmaat en begin steeds met kleurstemmingen en daarin zoeken naar vormen.Dan proberen ze eruit te halen en vaak niet durven om de stemming niet verloren te laten gaan.Hier is de vraag dan ook wat gebeurd hier, wat wil tevoorschijn komen..;waar ben ik en waarom? wie is wie?…..in dit stuk dat je beschrijft herken ik me heel goed. Al het andere is inderdaad scholing….of ik een goede leerling ben? …dat is nog de vraag.

  2. Beste Joke, Dank je wel! Wat een (innerlijke) diepte spreekt er uit je artikel! Groet Miriam
    Vraagje: hoe weet je welke zegels elkaars >

    1. Dankjewel Miriam. Er zijn verschillende combinaties mogelijk als je werkt met Tzolkin. In de maya-astrologie, waarvanuit ik dit artikel heb uitgewerkt, staat Jupiter centraal. Jupiter werkt horizon verbredend – ook hier kan de keuze die je maakt in relatie tot de grotere maatschappelijke vraagstukken je toekomst kleuren. Kijk altijd in je eigen zonnen-horoscoop naar de toon en probeer het een plekje te geven bij de eigen erkenningsvragen…

      gr. Joke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s