In de wisselwerking tussen het waarnemen met de zintuigen, onze gezondheid en levenskracht kun je de drie grote krachten: denken, voelen en willen terugvinden in de levensfasen. Welke zintuigen zijn dit dan?

Een belangrijke reden waarom veel kinderen het momenteel moeilijk hebben is dat ze zich te
weinig hebben kunnen verbinden met hun lichaam. Ze staan nog niet stevig genoeg in hun
schoenen, of anders gezegd, ze zitten nog te veel met hun hoofdje in de wolken. Anders gezegd: er is te veel afleiding waardoor ze onvoldoende hun ‘eigen huisje’ kunnen betrekken.

In dit artikel neem ik je mee in de theorie over de ontwikkeling van de twaalf zintuigen.  Waarnemen doen we met onze zintuigen. Zintuigen zijn immers de Zaden van onze Vermogens. Waarnemen, je gewaarworden heeft een relatie met interesse, anders neem je niets waar. Wanneer we goed waarnemen, neemt de levenskracht toe en naarmate de gezondheid en levenskracht beteren, nemen we meer waar.

GEWAARZIJN is de sleutel naar de kracht:  invoelend waarnemen doen we met onze zintuigen! 

Je kunt drie groepen van vier zintuigen onderscheiden die achtereenvolgens in de drie perioden van zeven jaar kunnen ontwikkelen (0-7 jaar, 7-14 jaar en 14-21 jaar).

De zintuigen, `de poorten van de ziel’, blijken een innige relatie te hebben met de `poorten van de kosmos’, de twaalf tekens van de dierenriem.

In een kort overzichtje ziet het er zo uit:

A. Fysieke zintuigen (0-7 jaar):
1. Tast-zin 2. Levens-zin 3. Zelfbeweging-zin 4. Evenwicht-zin oftewel de wilszintuigen
B. Ziele zintuigen (7-14 jaar):
5. Reuk-zin 6. Smaak-zin 7. Kleuren-zin 8. Temperatuur-zin oftewel de gevoelszintuigen
C. Geestelijke of sociale zintuigen (14-21 jaar):
9. Toon-zin 10. Woord-zin 11. Gedachtenzin 12. Ik-zin oftewel de geestelijke zintuigen 

Deze drie groepen van vier zintuigen ontwikkelen we gedurende ons hele leven en start al in de kindertijd. Zo bezien vormt de zintuiglijke werkelijkheid de basis voor onze relatie met onszelf, de omgeving en de mensen om ons heen.

Overgevoeligheid. Doordat onze zintuigen verfijnen en geleidelijk transformeren naar een hoger plan in het evolutieproces kun je moe worden van informatie. Zintuigen verfijnen naar nieuwe mogelijkheden waardoor je ahw overgevoelig wordt. Ook voedingsintolerantie komt veel voor, hieruit blijkt wel dat ons lichaam niet zomaar meer alles aan neemt van wat er in gestopt wordt. Hang geen label aan deze ontwikkeling maar zet je in eerst het goede (in de ander) te zien met name als je je ervan bewust wordt dat je negatief begint te worden. Bewustwording staat dus voorop, want dan alleen kun je iets bewust veranderen en werken aan toleranter worden en compassie voelen.

In de esoterische traditie wordt gezegd dat een hoger bewustzijn wordt bereikt door ‘wakker te worden uit de droom’. Maar is wakker worden wel wat we willen?

Het vergt, als je door het werken aan jezelf, aan jezelf durft toe te geven dat jij (en de meeste mensen) te maken hebben met een beperkte waarneming die maar al te vaak wordt aangevuld met kennis uit je verleden. Je kunt je ook zo afstemmen op je omgeving dat het eigenlijk algemene waarnemingen worden en je conclusies trekt die niet met de (lees jouw) werkelijkheid in overeenstemming hoeft te zijn. Veel negatief denken en veroordelingen komen immers uit angst voort; concentreer je eens op het tegendeel en zie het goede, het mooie en ontroerende.

Anders gezegd: je kunt waarnemen met je zintuigen zonder te observeren. Observeren zonder waarneming gaat niet.

In elke ontmoeting, elk contact en in elk gesprek leven onze potenties als mogelijkheden in ons, maar we moeten ze zelf – door werk aan onszelf – tot ontwikkeling brengen. Heb je eenmaal een eerste waarneming, dan wordt de wereld door de wisselwerking van interesse en begrippen, ondersteund door steeds nieuwe waarnemingen, steeds rijker.

Deze afbeelding is van Robert Fischer en heet ‘Ein neuer Tag’ – a new day of een nieuwe dag. Als je in dit landschap een verborgen embryo ziet, ben je op de goede weg, schrijft de arts dr. Jaap van der Wal universitair hoofddocent Anatomie en Embryologie aan de universiteit van Maastricht. Ben nieuwsgierig: Zie jij de embryo?

Er zijn dus twee voorwaarden om tot een waarneming te komen.

In de eerste plaats moet je belangstelling of interesse hebben. Daarnaast moet je kennis hebben van ontwikkeling en veranderingen. Dit kun je oefenen bij het wandelen en zijn in de natuur. Als je eenmaal interesse hebt kun je een element, een bloem of een vogel een naam geven en langzamerhand ook andere elementen, bloemen en/of vogels een naam geven, zo breiden de begrippen zich uit en ineens vallen overal waar je bent vogels, bloemen of datgene waar jouw interesse naar uit ging je op. De natuur gaat tot je spreken. De kiem voor bewustzijnsgroei en verandering wordt gezaaid maar vergis je niet, hoe snel deze tot wasdom zullen komen, ligt niet vast.

In de natuur is de cirkel, de herhaling,
het hoofdprincipe. Er is geen begin- of eindpunt,
het leven in de natuur is voortdurend in een
cyclische beweging van
groei, bloei, afsterven en rust
wij mensen maken deel uit van die natuur

Als je iets nieuws ontdekt en er een wereld voor je open gaat, dan zorgt het enthousiasme voor interesse en waarnemingen. Dit blijft echter niet vanzelf in stand, steeds opnieuw mag je vanuit jezelf het enthousiasme en de interesse activeren en zo pro-actief worden door je bewustzijn te blijven verruimen tot al je zintuigen mee kunnen doen!

Als je snel tevreden bent met een verschijnsel of als je waarnemingen aanvult met algemene kennis en wetmatigheden, dan ga je aan de rijke inhoud van je waarnemingen voorbij.

Het is een kunst om naar een zo zuiver mogelijke waarneming te streven en je zelf daarin voortdurend te scholen en nog mooier. Je zintuigen een heropvoeding te geven. Laat meespelen waar jouw (kind cq erkenning) vragen liggen, maar school jezelf als waarnemingsinstrument. Herhaal eens wat je iemand hoort zeggen. Klopt het?

Het beeldend tot bewustzijn brengen wordt invoelend waarnemen genoemd

Waarnemingsoefeningen zijn bij uitstek geschikt voor mensen met slaapproblemen en dat zijn er vele blijkt uit onderzoeken. Anderen merken dat ze overdag wat dromerig aanwezig zijn. Ze mijmeren graag en hebben een rijk gevoelsleven, maar worden niet echt wakker voor de objectieve, zintuiglijke wereld om zich heen. Ook deze mensen kunnen slaapproblemen hebben.

In het biografisch leren en werken kun je met hulp van bovenstaande indeling over de 12 zintuigen inzicht vinden in waar jij je voordeel mee kunt doen. Nog een weetje om rekening mee te houden. Er is een groot verband tussen de drie kwartetten van vier. Het is zinvol om ze niet los van elkaar te bezien en ook de twee vermogens te onderscheiden die zich uit elk zintuig ontwikkelen, namelijk: Een lichamelijk vermogen én een psychisch vermogen.

De lichamelijke vermogens zijn de instrumentele vermogens die we kennen als de vijf zintuigen: horen, zien, voelen, proeven en ruiken. De psychische vermogens of ziele vermogens zijn de functionele vermogens die opstijgen uit de diepte van ons innerlijk en fundamentele vragen doen opborrelen als ‘Waar gaat het in het leven om? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naar toe? Wie ben ik eigenlijk? Waarom leef ik eigenlijk op aarde?’

Door inzicht én heropvoeding van onze zintuigen worden we meer en meer gewaar van de ecologie van ons lichaam als een innerlijke tuin waarvan jij de hovenier bent én de beheerder van dit klimaat van samenhangen. Zo binnen – Zo buiten

Elke taal is een andere manier om mens te zijn, een andere manier om te leven.

© Joke – fluisteralsjeblieft

3 gedachten over “De zintuigen

  1. de embryo heb ik bijna meteen gezien ! Mooi artikel alweer. Bedankt. Ik schilder met regelmaat en begin steeds met kleurstemmingen en daarin zoeken naar vormen.Dan proberen ze eruit te halen en vaak niet durven om de stemming niet verloren te laten gaan.Hier is de vraag dan ook wat gebeurd hier, wat wil tevoorschijn komen..;waar ben ik en waarom? wie is wie?…..in dit stuk dat je beschrijft herken ik me heel goed. Al het andere is inderdaad scholing….of ik een goede leerling ben? …dat is nog de vraag.

  2. Beste Joke, Dank je wel! Wat een (innerlijke) diepte spreekt er uit je artikel! Groet Miriam
    Vraagje: hoe weet je welke zegels elkaars >

    1. Dankjewel Miriam. Er zijn verschillende combinaties mogelijk als je werkt met Tzolkin. In de maya-astrologie, waarvanuit ik dit artikel heb uitgewerkt, staat Jupiter centraal. Jupiter werkt horizon verbredend – ook hier kan de keuze die je maakt in relatie tot de grotere maatschappelijke vraagstukken je toekomst kleuren. Kijk altijd in je eigen zonnen-horoscoop naar de toon en probeer het een plekje te geven bij de eigen erkenningsvragen…

      gr. Joke

Reacties zijn gesloten.