Biografiewerk of levensloopkunde beschouwt de mens als levend in twee werelden, zowel in de aardse realiteit als in de geestelijke. Iedere biografie ontstaat in de tijd en door de interactie van de mens met deze twee werelden. Vind je rode draad met hulp van deze inzichten:

Dankzij de oosterse en westerse esoterische kennis weten wij dat ons ik uit twee delen bestaat: een lager deel en een hoger deel. Het lagere deel van het ik wordt ook wel het ego, ego-ik of de gewone alledaagse persoonlijkheid genoemd. In de wateren van de Moederschoot zijn we allemaal in negen maanden tijd voorzien van ego krachten. Krachten en eigenschappen die de verschillende planeten ons hebben meegegeven toen we naar de aarde afdaalden om geboren te worden. Ik adviseer dan ook altijd om je sterrenbeeld op te zoeken in de dierenriem zoals de Westerse astrologie die aangeeft en zo te gaan experimenteren met het element wat bij je hoort vóór je met Tzolkin aan de slag gaat. De vier elementen én de vier basisfuncties krijgen dan zo in jou gestalte:

Intuïtie              – Ram/Leeuw/Boogschutter…………….vuur
Gewaarworden – Stier/Maagd/Steenbok………………….aarde
Denken             – Tweelingen/Weegschaal/Waterman….lucht
Voelen              – Kreeft/Schorpioen/Vissen………………..water

Voor het eerst in de hele mensheidsontwikkeling als individu oefenen we rechtstreeks contact/verbinding te krijgen met de innerlijke eeuwige geest. Ons geestelijke Zelf of hoger Ik is de instantie in ons die van het ene leven naar het andere leven op aarde gaat, en tussentijds steeds een periode in de geestelijke wereld leeft. Ons ego of onze persoonlijkheid daarentegen is van incarnatie tot incarnatie steeds weer een andere. Doel van die steeds terugkerende incarnaties van ons geestelijke Zelf in een fysiek lichaam op aarde is dat wij langzaam maar zeker worden wie we werkelijk zijn. We kunnen ook zeggen: de zin van onze menselijke evolutie bestaat daaruit dat wij langzaam maar zeker het lagere deel van ons ik, ons ego, zó weten om te vormen dat we daarin in steeds sterkere mate de goddelijke krachten van ons geestelijke Zelf tot uitdrukking leren brengen.

Eeuwenlang heeft ons geestelijke Zelf verborgen in de diepe diepten van onze ziel geleefd. Nu is de tijd gekomen dat het naar buiten mag treden. Dit wordt o.a. ervaarbaar in het bewustworden van de opdracht van ons leven, van de lessen die we willen leren, van de taken die we willen vervullen, van de bijdragen die we willen leveren aan andere mensen, de wereld en de mensheid als geheel.

Het feit dat wij mensen in onze tijd fundamentele vragen stellen, zoals: ‘Wie ben ik werkelijk? Waarom leef ik op aarde? Wat is mijn opdracht?’ wil zeggen dat de overgang van de oude naar de nieuwe tijd zich steeds duidelijker in ons eigen innerlijk begint te manifesteren. De vragen die gesteld worden zijn de tekenen dat de nieuwe tijd – de nieuwe periode van ontwikkeling die zich vanuit ons innerlijk wil realiseren – duidelijk begonnen is.

Het ego overwin je niet door het te ontkennen of weg te drukken zoals in veel oosters getinte opvattingen het geval is. Het ego overwin je door in te zien op welke wijze je ego werkt en deze krachten bewust terug te houden en er anders mee te leren omgaan. Ook in je contacten met anderen moet je je egostrevingen bewust worden, leren hanteren en omvormen. Dat doe je onder andere door ervoor te zorgen dat je je niet teveel in de ander verliest, maar ook bij jezelf blijft. Dus door je niet alleen kritisch tegenover de ander op te stellen, maar ook naast hem of haar te gaan steen. En je eigen hart te openen en je in de gevoelens, gedachten en manieren van doen van de ander in te leven, met deze mee te voelen en van hem of haar uit proberen te begrijpen wat vertelt wil worden.

Bij mannen speelt een heel andere problematiek met betrekking tot het ego dan bij vrouwen. Door dit te begrijpen wordt je een heler mens, immers de slapende eigenschappen die worden gewekt door iemand van de andere sekse kun je vervolgens in jezelf gaan ontwikkelen én verbinden met al je bestaande eigenschappen en verworvenheden.

Ons hoger Ik is het zélf die ons die vragen stelt en aan onze innerlijke deur klopt opdat wij wakker worden, op zoek gaan en aan onszelf gaan werken. Zo nemen zijn krachten in ons toe……

Dat houdt in dat we gaan ontdekken, in de woorden van Carl Jung, dat het het (hogere) Zelf is, dat ons verbindt. Synchroniciteit. Interessant is dat we daarbij ook weer gaan ontdekken, dat bij onze kleine en grote beslissingen twee stemmen in ons binnenste een rol lijken te spelen, nl die van het ego en onze wat zachter klinkende tweede stem. Archetypen zijn  dus al vanaf de geboorte aanwezig in onze Geest. Ze liggen als het ware klaar om ‘opgewekt’ te worden in de eigen ervaringen en levenssituaties…….

Biografiek beschouwt de mens als levend in twee werelden, zowel in de aardse realiteit als in de geestelijke. Iedere biografie ontstaat in de tijd en door de interactie van de mens met deze twee werelden

Biografiek onderzoekt de algemene wetmatigheden in de levensloop en kijkt daarbij naar de fenomenen van de levensweg, de ontwikkeling van de ziel en de mogelijkheden de eigen bestemming vorm te geven.

Ondertussen zijn wij mensen in het Westen steeds meer bezig stappen te zetten in onze ik-ontwikkeling. Dat wil zeggen in de ontwikkeling van het eigen ik-bewustzijn dat zijn basis heeft in een actief eigen denken, voelen, willen en handelen. Kijk maar hoe bijvoorbeeld autochtone blanke Nederlanders hun kinderen opvoeden. Voortdurend worden deze uitgedaagd een eigen mening te hebben en eigen keuzes te maken. Dat leidt er toe dat het eigen ik-besef, het eigen ik-bewustzijn, steeds wakkerder en sterker wordt. Daarmee wordt de kloof tussen de leden van de oude groep, en degenen die met de eigen ik-ontwikkeling bezig zijn, steeds groter. Met de ontwikkeling van het ik-bewustzijn, valt de oude groeps- en familiestructuur die zijn basis vindt in religieuze en traditionele waarden en normen, steeds meer uiteen. Daarmee komt de mens als individu steeds meer op zichzelf te staan.

De basis van onze lichamelijkheid (fysiek-, etherisch en astraallichaam) en voor onze ziel (ons waarnemen, denken, voelen, willen, handelen) en ons ik, wordt gelegd en door bewustwording maar vooral door de ontmoeting, het gesprek, met een ander mens. Als je je werkelijk door de ander gezien en begrepen voelt, al dan niet in woorden uitgesproken, ervaar je dat er iets in je gebeurt. Er valt dan als het ware innerlijk iets van je af. Tegelijkertijd voel je dat er iets aan je wordt toegevoegd. Je innerlijke kracht neemt toe.

Wie doorheen deze processen werkt met Tzolkin, met Maya astrologie, bij het werken aan onszelf, onze zielekrachten en ons ik bewerkt de grond van ons ik zodat het geestelijke zelf in kan dalen. En er vindt transformatie plaats. Transformatie van ons ego-ik in de geestkrachten van ons geestzelf-ik. Iedere keer als wij iets begrijpen, waarheid vinden, ons een licht opgaat, vanuit inzicht het goede of het juiste doen, en dergelijke, wordt er iets van de ego-substantie van ons gewone ik omgevormd in de nieuwe krachtsubstantie van de geest, het geestelijke zelf.

Het ik-transformatieproces is nog niet zo lang in ons aan de gang. Niet meer dan een paar decennia. Er horen vragen bij als ‘Wie ben ik werkelijk?’ ‘Waarom ben ik hier?’ ‘Waar dient dit allemaal voor?’ Vragen die onze grootouders en ouders nog niet konden stellen. Het zijn dringende vragen die je innerlijk raken en in beweging zetten. Je krijgt de behoefte naar binnen te keren en op onderzoek te gaan in het eigen innerlijk, in je eigen biografie en in je eigen wezen, om daar antwoorden te vinden.

Het is duidelijk dat als we als mensheid willen overleven en verder willen, je de verbinding met jezelf én met de andere mens, heel bewust moet opbouwen en onderhouden. Dat lukt alleen als je door middel van zelfreflectie, sturing hebt leren geven aan jezelf, openstaat voor de ander en de sociale vermogens ontwikkeld hebt om überhaupt de stap naar de ander te kunnen zetten en horen wat jou vertelt wordt.

 

Maar juist met het leren benoemen van de emoties en de ik-gerichtheid zet je al een eerste stap buiten jezelf.  Want je kunt alleen die dingen benoemen en een naam geven, waarnaar je van een zekere afstand kijken kunt.

 

 

Ken Wilber beveelt de waarnemingsoefening van Roberto Assagioli aan, die ik graag wil doorgeven.

Ik heb een lichaam, maar ik ben mijn lichaam niet.
Ik kan mijn lichaam zien en voelen,
en wat kan worden gezien en gevoeld, is niet de ware Ziener.
Mijn lichaam kan moe of opgewonden, ziek of gezond, zwaar of licht, onrustig of kalm zijn,
maar dat heeft niets te maken met mijn innerlijke ik, de waarnemer.
Ik heb een lichaam, maar ik ben niet mijn lichaam.

Ik heb verlangens, maar ik ben niet mijn verlangens.
Ik kan mijn verlangens kennen
en wat kan worden gekend, is niet de ware Kenner.
Verlangens komen en gaan, zweven door mijn gewaar zijn,
maar ze hebben geen uitwerking op mijn innerlijke ik, de Waarnemer.
Ik heb verlangens, maar ik ben niet mijn verlangens.

Ik heb emoties, maar ik ben niet mijn emoties.
Ik kan mijn emoties voelen en gewaar worden
en wat ik kan voelen en gewaar worden is niet de Ware Voeler.
Emoties gaan door me heen,
maar ze hebben geen invloed op mijn innerlijke ik, de Waarnemer.
Ik heb emoties, maar ik ben niet mijn emoties.

Ik heb gedachten, maar ik ben niet mijn gedachten.
Ik kan mijn gedachten zien en kennen,
en wat gekend kan zijn is niet de ware Kenner.
Gedachten komen in me op en verdwijnen weer,
maar ze beïnvloeden niet mijn innerlijke ik, de Waarnemer.
Ik heb gedachten, maar ik ben mijn gedachten niet.

Affirmatie: (doe dit zo concreet mogelijk)
Ik ben wat er overblijft, een zuiver centrum van gewaarzijn, de onaangedane Waarnemer van al die gedachten, emoties, gevoelens en gewaarwordingen.

 

In verbondenheid
© Joke

5 gedachten over “De ik-cultuur in het Westen

 1. Mooi en helder verhaal dat past bij deze tijd van het jaar.
  Zojuist ook gelezen hoe onderzoekers eindelijk dexrelstie bevestigen tussen Chronische Vermoeidheid en een overactief afweersysteem dat het eigen lichaam uitput.
  Wat jij hier schrijft helpt (mij) om vanuit (mijn) het kennen van eigen natuurlijke mogelijkheden meer energie te hebben.
  Goed om te weten dat dit de tijd is om vanuit rust een nieuw begin te maken.
  Daarom ook de tijd van goede wensen.
  Bedankt daarvoor en voor de oefening.
  Fijne jaarwisseling.
  Mario.

  1. Voor jou en de jouwen ook een fijne jaarwisseling Mario; 2018 was volgens mij een heftig jaar voor jullie wat ontspannender verder lijkt me fijn. Dat wens ik voor jou.

   Dank en lieve groet, Joke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s