‘Mens, sta op en herinner jezelf’

Kernthema van de gnostiek is dat de mens vergeten is wie hij in werkelijkheid is. Door de reis te aanvaarden en op zoek te gaan naar onze ‘innerlijke kennis’ herinneren we ons de kennis van het hart. Dit is het innerlijk weten van de liefde waar innerlijke waarheid woont in verbondenheid met de Bron van Zijn.

De ziel leeft in een lichaam zoals je een huis betrekt. Je kunt op geestelijk niveau zeggen: de ziel woont in het lichaam en het lichaam is het huis. Het huis heeft echter ook een tuin en dit gebied kun je het auraveld noemen. Iemand die alle vertrekken in het huis goed bewoont in aanvaarding van wie hij/zij is, krijgt een tuin, een auraveld dat de uitstraling is van zijn of haar energieveld. Iemand die zijn vertrekken niet goed bewoont, heeft niet alleen leegstand op bepaalde plaatsen in zijn natuurlijke ik, maar ook in zijn auraveld. Je straalt dan weinig de eigen identiteit uit en in de uitwisseling of ontmoeting (die in het auraveld plaatsvindt) blijf je overprikkelt (overgevoelig) of verarmder achter.

Het onderhouden van je eigen tuin vergt bewustwording van energetische uitwisseling en bovenal te leren vertrouwen op je eigen waarnemingen. Wie zichzelf kent, weet te onderscheiden wat energieën zijn die bij anderen thuis horen; er is vertrouwen in het Zelf.

Wat is eigenlijk Zelfvertrouwen?

In onze taal zijn enorm veel woorden die beginnen met het woordje Zelf. Ik noem er een paar: Zelfonderzoek, Zelfacceptatie, Zelfkennis, Zelfrespect, Zelfliefde, Zelfbewustzijn, Zelfreflectie, Zelfbesef, Zelfstandigheid, Zelfzucht, Zelfverwerkelijking en Zelfwaardering etc.

Een indruk is nog geen zelf inzicht

Een bekend beeld waarin het Zelf zich kan tonen is een rond of vierkant kernmotief, zoals de mandala. De mandala, een cirkelvormig beeld met een duidelijk centrum, is een wijdverbreid symbool van het zelf. In de astrologie en veel culturen wordt de Zon weergegeven als een cirkel met een stip in het midden. Het is een van de oudste tekens die de zon symboliseert en stamt waarschijnlijk uit de tijd van de Oude Grieken. Het beeld van de mandala, een cirkelvormig beeld met een duidelijk centrum wordt nog krachtiger als we in de cirkel een vierdeling maken. Een vierdeling (zie het labyrint) geeft vrijwel altijd een verbinding aan van tegenstellingen, maar altijd is er die (passer) punt of bloem in het midden die in veel wijsheid culturen vrouwelijke waarden weerspiegelen. Het aardsgerichte van veel niet-westerse culturen komt dan ook tot uitdrukking in het eren van de Aarde als onze Moeder, een archetypische energie met zowel een mannelijk als een vrouwelijk aspect.

Earth is ascending right under our feet –  staan jouw voeten, terwijl je dit leest, nu op de grond…?

Stel je het Zelf voor als de binnenkern van de aarde, die op onze zon lijkt. Zij is één grote vurige massa waarvan een intens licht uitgaat, maar welke voor ons als bewoners van het aardoppervlak niet zichtbaar is, omdat we er middels duizenden kilometers aardlagen van verwijderd zijn. Overal om ons heen, maar ook in ons zelf en in onze relaties met andere mensen, kunnen we de worsteling en de (zingeving) problemen ervaren die de overgang van de oude groep naar de eigen ik-ontwikkeling veroorzaakt. Dat wil zeggen in de ontwikkeling van het eigen ik-bewustzijn dat zijn basis heeft in een actief eigen vermogen tot denken (en zelfreflectie), het vermogen tot beleven (voelen) en het vermogen tot handelen (willen).  Vandaar ook dat in ons huidige tijdsbestek veruit de meeste mensen niet bestand zijn tegen de intensiteit van hun eigen hoger bewustzijn. Hiervan zijn ze afgeschermd door vele lagen van onbewust zijn, die zij eerst moeten afgraven voordat zij – na verloop van vele incarnaties – hun Zelf bereiken. Het Zelf is per definitie een archetypisch beeld wat zich vaak manifesteert als een goddelijk figuur. Het is het licht wat in ons woont en ons verbindt met ons hart.

Wij mensen hebben prachtige richtingaanwijzers in huis die jou en mij direct koersen naar waar het klopt en waar niet. Er is veel om overvoert of overgevoelig van te raken. Wie overprikkeld is, geeft een signaal af dat er zaken gaande zijn die uit zijn natuurlijkheid gehaald zijn. Je raakt niet overprikkeld van natuurlijkheid. Je beste bescherming is zelfbewust jezelf, je sensitieve natuurlijke ik, aanvaarden in al wat je bent. Heel veel mensen hebben een taboe op ‘ik’. Dan is het woord ‘ik’ al heel veel om te mogen laten resoneren. Toch is het belangrijk, het gaat er immers om dat je het hele huis gaat bewonen, om het ‘ik’ nog dieper te wortelen in dat je er echt mag zijn. Pas dan kan je het woord met een natuurlijker volume uitspreken. Hoe zelfbewuster je natuurlijke ik is, hoe dieper je passerpunt in de grond staat en hoe ruimer je je cirkels kan betrekken.

 

Dat zijn de creatieve krachten van het universum. Het is tijd geworden dat we deze scheppingskrachten opnemen en ons herinneren wat menslievendheid betekenen wil. Menslievendheid is vaak een beetje een afleidingsmanoeuvre geworden voor wat het belangrijkste is: menselijke verbinding of gesprek. Het punt is niet dat je de gedachten van mensen moet veranderen of hun gedrag. Het punt is ook niet dat mensen zich geliefd en geaccepteerd voelen door wat je doet. Het punt is dat we zonder liefde geen gerechtigheid kunnen bewerkstelligen. Dat kan alleen door innerlijk werk te doen en instrumenten te willen zijn van verandering in de wereld.

Je bent geliefd, gedroomd en hartstochtelijk verwacht en heus, je mag gebruik maken van alles wat je tot je beschikking hebt om het levende water van de liefde-zelf te bereiken. Het is tijd ons te herinneren hoe ver we verstrikt zijn geraakt in onze eigen wereld van gevoelens en wat die gevoelens zijn nu de wereld met de emotionele en fysieke conflicten, brandhaarden en vervuiling de kans op verandering mogelijk maakt. Het roept op. Het roept op om een daad te wagen.

 

Bij de biografiestudie zoeken we naar het Ik, dus naar iets van geestelijke aard. Ons eigenlijke Ik, onze individualiteit, die doorheen verschillende aardelevens gaat met telkens nieuwe zelfgekozen opdrachten, heeft een geestelijke natuur. Een biografisch inzicht is dus een geestelijk inzicht – heilige wijsheid die het mogelijk maakt om creatief met bestaande en nieuwe mogelijkheden om te gaan.

 

© Joke – fluisteralsjeblieft

Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop

2 gedachten over “Wat is eigenlijk Zelfvertrouwen?

    1. Fijn Myriam. Vrijwel ieder mensenkind heeft ongeveer in het derde levensjaar de eerste ik-beleving. Vanaf het moment van de eerste ik-beleving heeft de mens het vermogen zich dingen te herinneren. Wat speelde er in jouw leven in het derde levensjaar kan dus inzicht geven aan zingeving, zelfbesef en beginnen we verschillen te ontdekken tussen de verschillende familieleden. In het negende levensjaar gaan we dit gevoelsmatig waarnemen; de is de tweede ik-beleving. In Tzolkin kun je met hulp van jaarthema’s en jaardragers meer inzicht vinden als jouw herinnering (nog) niets prijsgeeft….

      Wens je veel ontdekkingsplezier toe, gr. Joke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s