Het hartchakra wordt ook wel de 12 bladige lotusbloem genoemd. In het Sanskriet wordt het hartchakra ‘Anahata’ genoemd, dat vertaald wordt met ‘ongebroken’ of ‘ontwarren’. Een eerste inkijkje in wat we mogen ‘ontwarren’ ….

Als we ons dagelijks handelen geïnspireerd en inspirerend willen laten zijn, helpt het om actief stil te staan bij wat je bezielt en waar jouw levensmissie op gericht is. Een persoonlijke missie is als het ware een ‘reden van bestaan’. Je zou het ook je ‘roeping’ of ‘levenstaak’ kunnen noemen zoals de vraag naar het geheim van je doelstellingen een vraag is naar je levensmotivatie. Een zingevingsvraag. In onze huidige tijd waarin collectieve geborgenheid in kerken of organisaties niet meer voldoet worden we sterk geconfronteerd met de noodzaak om op eigen kracht de zingevingsvragen tegemoet te treden. Maar hóe je tegenover al de vragen van je leven staat, vanuit welke geest je daarmee omgaat, dat heeft te maken met je spiritualiteit. In die zin leeft iedereen altijd vanuit een bepaalde spiritualiteit, al zal niet iedereen daarbij stilstaan. Spiritualiteit is een lastige term. Maar niet aan spiritualiteit doen, is een onmogelijkheid. Elk mens is spiritueel. Spiritualiteit gaat namelijk over dat wat je beweegt, dat wat zin en betekenis geeft aan je leven. Misschien moeten we voor een goed begrip vertrekken vanuit de grondbetekenis van het woord: wind, adem, geest, bezieling.

Onder de afbeelding gaat de tekst verder….

Mathias Wais, die zijn leven gewijd heeft aan het verwerven van inzicht in de menselijke biografie, werd in een interview eens gevraagd naar een definitie van eenzaamheid. Hij antwoordde dat hij zelf niet zo veel meer heeft met definities maar zichzelf eigen heeft gemaakt altijd met het tegenovergestelde te beginnen. Het tegenovergestelde van eenzaamheid is deelname in zijn ervaring. Deelname – ook een woord wat vaak opduikt maar op vele manieren wordt beluisterd. Wij kunnen ergens aan deelnemen zonder ooit onszelf te laten zien, sinds de komst van het WereldWijdeWeb. We kunnen ook iets delen, al dan niet met onze eigen toevoegingen erbij. Wat deelbaar is veronderstelt altijd dat er een ik en een jij is. Of zoals Martin Buber leert een Ik en een Gij. De boodschap van Ik en Jij laat zich wellicht samenvatten met Bubers eigen woorden: “Alle werkelijke leven is ontmoeting.” Deelname gaat dus ook over de verbinding of ontmoeting met wie je echt bent, in relatie met de wereld. Het gaat over bewust worden. Verbinden en loslaten.

De ademhaling wordt van oudsher gezien als het voertuig van een essentiële helende energie. Ademen is als het proces van verbinden en loslaten. Eigenlijk net als in relaties en meer nog tijdens het gesprek. Als je je verbindt met de ander, stel je jezelf innerlijk open. Je bent dan kwetsbaar, je staat open en neemt de ander in je op. Je bent bereid te luisteren naar hoe de ander denkt en voelt en hoort wat verteld wordt over dingen vanuit zijn of haar eigen verleden. Op een gegeven moment voel je dat het nodig is om weer bij jezelf te komen, het loslaten neemt een aanvang. Je aura of energieveld sluit zich dan weer, en als het goed is, voel je je dan vrij om weer helemaal je eigen veld te ‘beheren’: weer helemaal bij jezelf te zijn. Je wisselt de ervaring uit met jezelf. Je integreert wat er is geweest. Totdat er weer een moment komt dat je je uitgenodigd voelt je opnieuw te verbinden met de ander.

Dit ritme van verbinden en loslaten is eigenlijke de dans van het mannelijke en het vrouwelijke. Als je inademt, open je jezelf en ontvang je adem en energie in je lichaam. Als je uitademt, laat je energie los en maak je die vrij. Ademen staat zo gelijk aan leven en wordt dan ook vaak de Levensadem genoemd. In feite speelt ons leven zich immers af tussen iedere in- en uitademing. De inademing die ons energielichaam, ook wel ons etherische lichaam genoemd, vitaliseert en stimuleert, wordt ritmisch en onontkoombaar opgevolgd door de uitademing zolang het leven aanwezig is en Liefde is het vermogen dat in dat etherisch lichaam ontwaakt.

Anders gezegd. Luisteren naar de wind is luisteren naar het lied van de Liefde. De vier snaren van een instrument waarop onze individualiteit kan spelen om levensmuziek te laten klinken zijn aangeboren talenten die het ons als individu mogelijk maakt onze levensmotivatie op aarde te verwerkelijken.

Wat zijn die vier snaren of eigenschappen en uit welke sferen stammen zij?

In de kosmos bereidt de individualiteit zich als geestelijke kiem op het aardse bestaan voor. Het brengt als het ware intenties mee uit het kosmische bestaan waarbij het fysieke lichaam als instrument mag dienen om deze intenties in daden om te kunnen gaan zetten. Een aantal van deze voorwaarden stamt uit de regionen van de dierenriem, andere eigenschappen komen uit de sfeer van de planeten, weer andere eigenschappen liggen in de sfeer van het temperament. De vier snaren of eigenschappen zijn dus te herkennen in de sferen van de dierenriem, de planetensferen, de elementen en de fysieke constitutie. Dit brengen we mee en komt tot leven door ons contact met de uiterlijke levensomstandigheden waarin we worden geboren. Onze omgeving, het land, de taal, het gezin, cultuur en tijd etc. Al deze omstandigheden dragen bij aan de vorming van onze persoonlijkheid – levensintenties die vaak pas ná het dertigste levensjaar steeds meer tot verwerkelijking kan komen. Wat we uit de mouw schudden is wat het IK uit vorige incarnaties meebrengt en andere vaardigheden mogen we verwerven. Dat laatste is vaak een moeizaam gebeuren en staat altijd in dienst van de mensheid.

In deze tijd immers ontwikkelen we de tweede stap in de drie vormen van Liefde. Deze tweede stap berust op wederzijds respect en begrip en op wederkerigheid. Deze liefde, die Philia wordt genoemd, is ook de essentie van het moderne netwerken en is een liefde die verbonden is met de ziel. Nu begrijp je wellicht wel de waarde van vriendschappen en de inspiratie die daaruit voort kan komen. Het beweegt de lucht anders dan de eerste stap (eros) en dan de derde stap, die sommigen al aan het oefenen zijn. Dat is de liefde die Agapè wordt genoemd. Dat is een liefde die uitgaat van de geest, en is de hoogste vorm van liefde die we in ons hart kunnen ontwikkelen.

In de esoterische traditie wordt met de ontwikkeling van het hart de plek bedoeld die we aanwijzen als we IK-zeggen, waar onze vrije handbeweging als vanzelf naar toegaat. Het is de plek waarvan we weten daar voel ik IK. Zijn we eenmaal zover gekomen in onze bewustwordingsontwikkeling, dan beginnen het denken, voelen en willen zich om te vormen en te verhogen tot nieuwe vermogens. Rudolf Steiner noemde deze vermogens imaginatie, inspiratie en intuïtie.

Sophia of Geest, wind of adem ontsteeg haar kruik. Maar het vrouwelijke doet nog iets: verbinden, integreren, zorgen voor coherentie en eenheid, het vrouwelijke houdt het overzicht over het grote geheel. En ook al beschikken we niet altijd over het vocabulaire om onze gevoelens te uiten, luister dan naar de Wind. Emoties reizen meestal veel sneller dan gedachten. Positief denken zonder positieve gevoelens is dan ook vaak geen lang leven beschoren, dat kun je dagelijks om je heen waarnemen. Positief denken dat gericht is op wensen die niet stroken met jouw zielsplan, is niet effectief. Het licht van de ziel maakt dat we ons verbonden voelen met het universum. Het licht van de ziel is ook de weg naar de ander. Want als we ons bewust zijn van ons eigen zielenlicht, kunnen we het ook zien in de ogen van een ander en dan voelen we een verbinding van hart tot hart en dat is communicatie. Het is dan ook dankbaar werk om een paar keer per dag en vooral ook vlak voor het slapen gaan een positief gevoel op te roepen van waardering, liefde, compassie of zorg en dat ook volledig te ervaren. Lukt het een keer niet. Vraag je hart, hoe je vanuit dit betere gevoel positief met de huidige situatie kunt omgaan.

Waar het in deze tijd om draait is dat we mogen leren die liefde uit te breiden tot alle mensen, ook als ze je niet liggen of jou gekwetst hebben. Niet door eindeloos over haar te praten, maar door Liefde te Leven….. Liefde is net als ademhalen. Zij beweegt zich door ons heen om het in overeenstemming te brengen met het Grote Kosmische Plan, waarbij ieder van ons een unieke taak heeft en manifestatie van is.

Wij ademen in – laten de adem door ons heen zingen – en ademen uit.

Spirit, als adem, als wind is een boodschapper van CIRCULATIE en INSPIRATIE.

© Joke – fluisteralsjeblieft

De zin van het biografiewerk is het Leven-Zelf als ontwikkelingsgang te ontdekken

Een gedachte over “Wat inspireert jou?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s