Het mythologische draak archetype verbindt ons met de oorsprongsgeschiedenis van het bewustzijn.  In eindeloze variaties verslaat de held een monster, zij het een draak, een reuzenslang of een walvis, dat hem en zijn medemensen bedreigt. Draken zijn mythologische dieren met kenmerken van Slang. In de kunst vinden we veel afbeeldingen draken die kunnen wonen in de hemel, in de zee of onder de grond. Ook de Meermin is een aardegodin. In het Oude Europa is ook zij met de drie werelden verbonden: met haar vleugels in de bovenwereld, met haar lijf in de middenwereld en met haar vissenstaarten of slangen is zij verbonden met de onderwereld.

Ooit was de dubbelstaartige meermin een symbool voor het goddelijk vrouwelijke, symbool van de antieke moedergodin, bewaakster van de levenscyclus en hoedster van de tijd. Vandaar wellicht dat in de heilige kalender van de Maya de draakenergie verfijnt wordt door inzicht in je natuurlijke tijd, getransformeerd wordt door het eigen leven in de hand te nemen en de energie van gele Zon ons erop wijst dat alles met alles verbonden is. Het unieke in ieder van ons heeft daar weet van en vertrouwt op de gevonden innerlijke rust; ook als massa hysterie door de wereld raast in de vorm van een virus kunnen we de weg van bewustwording zien die ons stap voor stap helpt bij het ontsluieren van grotere werkelijkheden of de Ene Basis van Alles. Mens worden, bewust worden heeft te maken met ontsluiering en omvat de misschien wel grootste les: Vertrouw op je innerlijke Meester en durf die stille kern van binnen te voelen, het hart van dat weten dat een nieuwe wereld dwars door het donker heen geboren wordt…..

In deze nieuwsbrief over vertrouwen is vertrouwen een werkwoord waar het woordje trouw in verscholen ligt. Vertrouwen tussen mensen is geen ongrijpbaar mysterie. Het is gebaseerd op onderlinge afspraken waarin vertrouwen kan opborrelen en verbinding maakt met de Bron. Het enige wat je hoeft te doen is dit niet in de weg staan. Doe een stapje opzij om de oplossing die eraan komt, de ruimte te geven. Dat vergt vertrouwen of zoals dat op zielsniveau wordt genoemd oervertrouwen. Dit kun je oefenend ervaren bij zonsopkomst én ook bij zonsondergang en is voelbaar op energetische wijze aan de inwerking van het Licht….

Moeder Aarde ademt in en ademt uit, net als wij mensen.

In Indiaanse leringen is Schildpad het oudste symbool voor Moeder Aarde. Het is de personificatie van godinnen-energie, van de eeuwige Moeder uit wie ons leven voortkomt. We worden geboren uit de baarmoeder van de Aarde en onze lichamen zullen naar haar bodem terugkeren. Schildpad vraagt ons de Aarde te eren en acht te slaan op de cyclus van geven en nemen.

Anderen zien als personificatie van godinnen-energie een zwarte steen waar de Venus mee verbonden wordt, weer andere tradities spreken over grootmoeder Spin en weer anderen zien een relatie met de Grote Beer. De Indiërs zagen in die zeven sterren geen beer, maar zeven wijzen, de zeven rishi’s en Indra.  En weer andere spreken over de Levensboom. Beelden spreken een eigen taal, vaak verbonden met het dierenrijk, het plantenrijk en de sterrenwereld, het minerale rijk en de engelenwereld.

Tegelijk met de overgang van wintertijd naar zomertijd volgens de richtlijn die is vastgesteld door de Europese Unie vindt de verschuiving plaats van kin 260 naar kin 1 in Tzolkin, de heilige kalender van de Maya’s en zijn we (29 maart) nog onderweg naar het Paasfeest. Het paasfeest wordt altijd gevierd ná de eerste volle maan die komt ná de lente-equinox. Onze ziel (moeder) of het invoelende deel van de menselijke natuur zet zich hoe dan ook in stappen te zetten naar oplossingsgericht handelen. Tzolkin astrologie geeft ons daar op eigen wijze 52 dagen voor….. 

Het oplossingsgericht handelen heeft misschien wel een diepe connotatie met de balans tussen geven en nemen. In de contextuele visie wordt het beeld van de balans van geven en nemen gebruikt om de dynamiek van relaties tussen mensen te beschrijven. Het is ook de dynamiek die in onszelf plaatsvind. Het maakt op zich volgens mij niet zo uit waar je je aandacht op richten gaat. De dynamiek kunnen we ook zien tussen landen, volken en naar de gebieden op de wereld waar mensen wonen die vastzitten in ellendige omstandigheden.

Stel dat je begint met de dynamiek in jezelf. Bekijk dan eens wat je geeft en wat je neemt. Natuurlijk zonder oordeel. Het gaat om de oefening. Ook in het bekijken of je écht in ontvangst neemt wat je van een ander krijgt. Dit soort oefeningen helpen op je weg van bewustwording die je kunt verdiepen door inzicht te vinden in de/jouw eigen kringloop van geven en ontvangen. Is het één voor jou of heb je daar een impuls van buiten voor nodig, geef je graag of ontvang je liever….?

Volgens biografische wetmatigheden groeien we allemaal op met de dominantie van het nemen. Dat is nog geen ontvangen, maar een voorbereiding van ‘mens worden’. Vervolgens groeien wij door naar de fase waarin de wisselwerking van geven en nemen sterker is. Dit gaat vaak gepaard met strijd om het bestaan. Het mensenkind kan immers onmogelijk het feit dat het zijn leven van zijn ouders kreeg terugbetalen. Dit leidt ons gaandeweg naar de fase waarin het geven op de voorgrond treedt. In de contextuele visie zien we dan ook vaak dat het mensenkind erop wordt gewezen dan je wel kunt terug betalen door aan de volgende generatie de nodige zorg te geven.

Wij leven in een tijd waarin we meer en meer groepsverbanden verlaten. In de oudheid was de mens nog onderdeel van een geheel. Alleen een volk of een stam had een levensgeschiedenis. Door de eeuwen, beginnend in de renaissance, kwam er een individualiseringsproces op gang dat een hoogtepunt in onze tijd bereikt heeft. Rudolf Steiner spreekt over deze tijd als de tijd van het ontwaken van de bewustzijnsziel. Anderen spreken over het Aquarius tijdperk en weer anderen over het tijdperk van de Geest. Soms werkt het een naam geven ook versluierend of leidend tot nieuwe groepsvorming. Dat heb ik bij uitstek gemerkt in de afgelopen jaren door me te verbinden met Tzolkin.

Toch gaan we een tijd in waar het archetype van de Bruid symbool voor staat. Het archetype van het Heilige Vrouwelijke. De tijd is rijp om haar te gaan leren kennen en eerherstel te geven wat haar toekomt.

Maria Magdalena die ook Sophia wordt genoemd; de Vrouwe met de Kruik die archetypisch vele namen omvat en als Wevend Rolmodel het mysterie omvat van de drie Maria’s in denken, voelen, willen – https://wp.me/P2XSLz-1Px heeft ook een draak onder haar voeten. ‘Maria was de naam waarmee Wijsheid later herinnerd werd’. En ook Maria Magdalena vertegenwoordigt Wijsheid wanneer zij mensen leert hoe hun lichtkleed van Wijsheid te weven. De Maya’s staan in deze wijsheid traditie die ook Gnosis wordt genoemd.

(kunst afbeelding spin van Louise Bourgeois)

We staan op de drempel van een nieuw begin; de wereld zal veranderen omdat wijzelf veranderen en anders wakker worden. Tussen datgene wat niet meer past en waar de verbinding met het nieuwe nog niet gevonden is zit een opening. Een leegte die chaos, verwarring en crisis in kan houden, de roep om leiderschap kan vergroten of een verlangen naar de terugkeer naar je drukke baan, de overvolle stranden en winkelstraten. Ook dat mag je bezien in het licht van de dynamiek van geven en nemen. Ooit was geld een ruilmiddel en geen machtsmiddel. Samenwerken vanuit ego-belangen is oud, materialistisch denken in losse onderdelen. Dat stond en staat haaks op wat ik graag uitdraag.
Als er oordelen zijn begrijpen we (karmisch gezien) iets niet en wijzen het af. Het ego wijst immers altijd van zichzelf af. De draak komt tot ons om ons het meesterschap over ons ego te leren. Het is immers het hoger IK die zélf vragen aan ons stelt en aan onze innerlijke deur klopt opdat wij wakker worden, op zoek gaan en aan onszelf gaan werken. Zo nemen deze krachten in ons toe en kan het vertrouwen in onszelf, in de medemens en in de samenleving gaan groeien en kan het gesprek weer ons contactmiddel zijn.

Natuurlijk heeft ieder mens een eigen ritme bij het lopen. Dit is ook een prachtige metafoor voor de levensloop en het vinden van het eigen levensritme. Vanzelf is het steeds erg belangrijk dat iedereen het ritme van anderen respecteert en het inlevingsvermogen gebruikt om te ontdekken wat er nodig is: vooruit hollen, achteraan hobbelen of samen willen lopen en vooral hoe we een gemeenschappelijk ritme kunnen vinden. Lukt het ons een brug te bouwen en eroverheen te lopen….?

© Joke – fluisteralsjeblieft

Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop

2 gedachten over “Leren vertrouwen

Laat een reactie achter op Miriam Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s