Een fluister-nieuwsbrief in het licht van de energie van de seizoenen. Wij zijn de belichaming van dat ritme. De wisselingen van de seizoenen vinden immers niet buiten ons plaats, wij maken deel uit van de cyclische beweging.Het is zo belangrijk de balans en ons natuurlijke ritme te gaan hervinden in de golfbewegingen van onze cycli.

                                                                       

 

De Tzolkin wordt gevormd door twintig zonnetekens die in dertien verschillende vormen, de zogenoemde tonen, voorkomen en begeleid worden door vier kleuren. De twintig gezichten van de Schepping zijn archetypisch van aard oftewel deze beelden hebben een archetypische grondslag.In de geschiedenis van de mensheid over de gehele wereld heeft de mens ervaringen opgedaan met deze kenmerkende algemeen menselijke thema’s. Die ervaringen zijn niet verloren gegaan, maar zijn bewaard gebleven in ons onbewuste, in de laag van het collectief onbewuste. Het collectief onbewuste bevat dus al de instincten en patronen en ervaringen die vanuit ons menszijn tot onze leefwereld behoren, de archetypen.

Naast het persoonlijke onbewuste wat je vergelijken mag met je verborgen verleden of de verdrongen herinneringen is er ook een collectief onbewuste laag in ieder van ons waar beelden leven die we geërfd hebben van onze voorouders en in mythologieën, sprookjes en heldenverhalen, maar ook in onze persoonlijke dromen en fantasieën vorm en stem krijgen. Zo zou je ook kunnen zeggen dat religie een symbolische uitdrukkingsvorm is van archetypen die wij zien als goden en godinnen, als engelen en als natuurbeelden. Wellicht begrijp je, als je hier over op doormijmert, dat er archetypen zijn met positieve krachten en met negatief lijkende krachten. Deze beide krachten maakt Tzolkin zichtbaar in elk van de twintig gezichten van de Schepping. Je mag dit dus ook een kwaliteit en een overlevingsmechanisme noemen. De manier waarop jijzelf met deze twintig gezichten van de Schepping omgaat en in hoeverre je hier bewustwording op ontwikkelt hoe meer je in de gaten krijgt wat innerlijke beelden je vertellen over wat er aan de hand is en hoe je daar het beste mee kunt omgaan. Onze kijk op de dingen beïnvloed de werkzaamheid van de archetypen.

In alle fasen van ons leven, in alle algemeen menselijke situaties, worden we begeleid door de wijsheid en ervaring van de hele menselijke geschiedenis. Daarmee draagt ieder van ons een schat aan levenswijsheid in zich die als het ware de vertegenwoordigers zijn van oer menselijke levensprocessen. Ons onbewuste bevat dus vooral voorstellingsmogelijkheden die in ons sluimeren tot ze gewekt worden. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld onze omgang met vooral het moeder archetype, een archetype wat zich voornamelijk groepeert rondom thema’s als voeding, verzorging en moeder waar jij beelden uit ‘kiest’ die passen bij je individuele situatie. De twee heel grote archetype zijn de archetypen van het mannelijke en dat van het vrouwelijke, van yin en yang, van dag en nacht. Dit zijn de oerdynamieken van de ziel die zich weerspiegelen in een drievoudige zielefunctie: het willen, voelen en het denken zoals het zich toont in de drieledigheid van de menselijke gestalte: het buikgebied, hart en de longen en de hersenen.

Er zit een verschil tussen het verstand en het denken. Het verstand zetelt in de linkerhersenhelft en het denken op niet-mechanische wijze in de rechterhersenhelft. Het denken louter en alleen met het verstand is in de westerse cultuur verheerlijkt. Ook bij vrouwen. Verstand, louter op materie gericht kan leiden tot robotisering en digitalisering –  het denken in de rechterhersenhelft is goed in het vinden van de onderlinge verbanden leidende tot menswaardig omzien naar elk-ander.

 

De vier seizoenen

Oude volken zagen de jaarcyclus als een symbool van het mensenleven. Steeds meer mensen her-ontdekken  in onze tijd dat de kringloop van het jaar ons helpt om het bewustzijn op een hogere frequentie te brengen. Hierin meegaan en bewust bijsturen is van essentieel belang bij het in de loop van de seizoenen ouder en wijzer worden. We kiezen zelf – en wanneer we de volledige golf van seizoen tot seizoen bekijken, belichaamt de natuur een kaart voor transformatie die perfect is. Zo onderwijst Moeder Natuur ons op een rustige manier om in het NU te leven door te balans te leren tussen geven en ontvangen, tussen leven en dood. De drie grote fasen zijn van oudsher bekend en worden wel als de lente, zomer en herfst van het leven beschouwd, waarbij de elementen ons voorzien van inzicht en ons helpen te luisteren naar de wijsheid van het lichaam. Wij maken immers deel uit van de natuur.

 

De vier kleuren in Tzolkin hebben een dieper relatie met de vier seizoenen en het vierledig mensbeeld. Zo kennen we niet alleen het dag-, week- en jaarritme, maar ook het ritme zoals dat is terug te vinden in de natuur: het ritme van de seizoenen. Allen hebben een relatie met de dertien tonen voor jouw eigen persoonlijk ontwikkelingsproces. Meer over de dertien tonen kun je hier lezen: https://wp.me/P2XSLz-1tg

Nu in onze tijd bij veel mensen het IK-bewustzijn begint te ontwaken treden er veranderingen op in de chakra’s, onze levenskrachten schenkende energieknooppunten. Chakra’s worden ook wel lotusbloemen genoemd. Deze veranderingen nodigen ons uit te vertragen om ons ware Zelf beter te leren kennen en oude gewoontes van het ego los te leren laten.

 

 

De Liefde Zelf wil in ons hart ontwaken

Ons hartchakra verbonden met het element Lucht; het buikchakra met het element water, de miltchakra met het element vuur en de stuitchakra verbonden met het element aarde nodigen ons uit in te zien dat alle leven op aarde en in de kosmos met elkaar samenhangt en dat communicatie de weg is van het leven. Alles reageert en is in communicatie met elkaar. Het is een tweerichtingsverkeer, een overdracht van energie en informatie die je met behulp van Tzolkin kunt leren lezen en duiden. De matrix vind je op de pagina kingetal berekenen, op dit moment (morgen 😉 dinsdag 7 april leven we met kin 9 rode Maan toon 9) De toon van de intentie of het gebed wat je uitspreekt in deze week en tijd van crisis mag je richten op het ontwaken van het Zelf en zoeken naar het IK in je biografiestudie. Ons eigenlijke IK, onze individualiteit die doorheen verschillende aardelevens gaat met telkens nieuwe zelf gekozen opdrachten, heeft een geestelijke natuur. Dit kun je het beste aangaan door ook die 1,5 meter afstand aan te nemen inzicht te vinden in je eigen levensloop en je door die afstand, zonder vooroordeel, kunt openstellen voor inzichten die hartsopenend doorwerken. Ik raad je aan om met regelmaat op de website te surfen en zo de vele manieren van kijken en werken met Tzolkin in het licht van biografiewerk toe te gaan passen!

de vier vrijheden opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) die op 10 december 1948 werd aangenomen door de Verenigde Naties en waar Eleanor Roosevelt zich zeer voor heeft ingezet zijn belangrijker dan ooit…?!?

Meer dan ooit is dit de tijd van integratie, van het besef geest in de stof te zijn en dus van de tijd om het geestelijke aspect van de materie weer bewust te worden. Sleutel hierbij is de kennis van het hart: de lichtvonk die in het hart nog op de waakvlam staan maar kan oplaaien tot een groot en heilig vuur.

Er wordt van ons gevraagd persoonlijk te handelen. Juist dat maakt ontwikkeling mogelijk.

De grote vraag wordt: hoe kunnen wij de eenzaamheid de baas worden?

Wens je vertrouwen in onbegrensde mogelijkheden die het c woord omvormt in compassie of creativiteit die vrijkomt aan ontwikkelingsmogelijkheden en het vinden van nieuwe manieren van verhoudingen vinden tot familie en natuur en vóór alles, tot onze mede mensen. Dat begint met interesse en op anderen toestappen en vervolgens leren begrijpen met een houding van verwondering.

Sta eens stil en zie de ons omringende schoonheid écht, hoor het geluid van vogelzang, ruik de bloemen en laat verwondering groeien….

© Joke – fluisteralsjeblieft

Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop

4 gedachten over “in het ritme van de seizoenen met Tzolkin

 1.  Dank je wel Joke!Vandaag nog ster 8 en morgen,  dinsdag rode maan 9. Heel hartelijke groet uit Zwolle! MiriamVerzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

 2. Hartelijk dank Joke, voor de verhelderende woorden. Vooral het meerdere keren herlezen van kennis over de Tzolkin werpt zijn vruchten af..
  En dank voor het vernoemen van Eleanor Roosevelt.
  Gisteravond was er een mooie documentaire over haar op Canvas te zien, heel inspirerend!

  1. bij “de engelen van de geschiedenis” die we in ere mogen houden hoort wat mij betreft ook Eleanor Roosevelt daarbij. Niet in het minst aangezien Zeeland en de Roosevelt Four Freedoms Awards een diepe relatie zijn aangegaan. https://www.fourfreedoms.nl/nl/awards.htm

   Die uitzending heb ik gemist, mooi dat het jou inspireerde Mony.

   Wens ook jou fijne paasdagen! gr. Joke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s