Er ontstaat in onze tijd een nieuw bewustzijn in balans als het actieve vrouwelijke hartedenken door het mannelijke hoofddenken wordt aangeraakt opdat hoofd en hart samen verder gaan in een geïntegreerd bewustzijn. Het oude hartedenken transformeert zich zo naar een stralende denkkracht (denken met het hart) waarin liefde en denken meer en meer gaan samensmelten.

Ontwikkelingen vinden op aarde plaats in cycli van 26.000 jaar. Deze cycli worden gemarkeerd door een kosmische constellatie die de Grote galactische uitlijning wordt genoemd. Zo’n grote cyclus is weer onderverdeeld in vijf cycli van 5200 jaar. Zoals je wellicht weet zijn we op 21 december 2012 ahw een nieuw tijdperk ingegaan. We zullen meer en meer gaan merken dat wie zich inspant in onze tijd het denken in goed en kwaad te leren onderscheiden ontdekt dat het gaat om keuzes die wijzelf maken. Het biografisch leren en werken ondersteunt je bij het ‘op verhaal komen’ en zo zelf de gemaakte keuzes op het spoor te komen. Waren ze goed voor jou, voor de ander en voor het grotere geheel…? 

De vrije wil ontwikkelen. Het is dan wel belangrijk dat je weet welke keuzes er zijn en vooral leert het denken in goed en kwaad te overstijgen. Een manier om dit aan te gaan is natuurlijk leren van je eigen levensloop en te ontdekken dat je denkt dat je een probleem hebt met een ander maar eigenlijk heb je een probleem met jezelf. Een betere wereld begint op zijn minst ook bij onszelf. Een spiritueel gemotiveerde stem zal gericht zijn op gerechtigheid (eerlijk delen), verbondenheid, compassie, de schepping; je kunt ook zeggen dat wat er in het bewustzijn en gedrag van collectieven gebeurt, een weerspiegeling is van het individuele bewustzijn van alle ‘afzonderlijke’ individuen. En daar moet het beginnen, bij mij en bij jou.

Als we onze binnenruimte schoonhouden, houden we ook de aarde schoon. Kijk zo eens naar je eigen levensloop: 

In de eerste zeven jaar leert de mens door middel van nabootsing en is het vanzelf heel belangrijk welke houding de het kind omringende mensen innemen. Je zou kunnen zeggen dat in deze tijd de basis wordt gelegd voor de morele gedragingen voor het verdere leven. Het kinderlijke vertrouwen in de eerste zeven jaar is een basis vertrouwen wat aangeboren is!
Het gevoel van een ‘thuisplek’ of een ‘nest’ aan warmte, omhulling, bescherming, ritme en goede voeding en vooral liefde leren kinderen in deze fase. Vandaar dat deze eerste fase van het zevental de architectuur is.

Het bewonen van je eigen lichaam en de drie fundamentele vermogens van de mens: rechtop lopen, spreken en denken schenken ons vermogens ons te bewegen in de ruimte, in de omgang met andere mensen en in de wereld van onze gedachten.

Het bewonen van je lichaam omvormen tot een eigen instrument in de eerste zeven jaar maakt levenskrachten vrij die ingezet kunnen worden om kennis te vergaren. In de volksmond wordt dit ‘schoolrijp’ genoemd. De ademhalingsorganen, het hart en de bloedsomloop komen tot volle wasdom en zijn verbonden met ons gevoelsleven. Afhankelijk van de moraliteit die de toon zette in de eerste zeven jaar wordt nu de toon gezet voor de verhouding tot onze medemens. Het geven en nemen, het goed of kwaad, mooi of lelijk krijgt gestalte in het uitspreken. Onze ziel begint in verschillende kleuren te schakeren en ons innerlijk bevind zich meer en meer in voortdurende wisselwerking met de buitenwereld.

Tot het negende jaar hebben kinderen de autoriteit nodig. Daarna vinden grote veranderingen plaats. Ons persoonlijk gevoelsleven ontwaakt en een voedingsbodem wordt gevonden voor deze ontwikkeling. Kijk eens terug, waar werd je rond die tijd naar toegetrokken. Was het religie, kunst en wie waren de mensen waar je dol op was?

Je merkt al dat je hierover bij jezelf gaat navoelen en vervolgens dit met je denken gaat proberen te pakken. Het denken doet je merken dat je van binnen innerlijk leven hebt. Denken tilt ons voorbij het hier en nu, het draagt ons van het ogenblik naar de eeuwigheid.

De westerse mens die juist het intellect ingaat en in zijn eigen wezen leert kennen en doorgronden kan daarin de spiritualiteit vinden. Dan kom je in de verbinding van het denken met de moraliteit. Het is de wijsheid die wij o.a. in de natuur vinden. De wijsheid, waarvan wij iets zien in alles wat leeft, was in alle oude mysteriën bekend. Men nam haar waar in de natuur en vereerde haar om haar levenbrengende leiding. Helderziend was men met deze wijsheid verbonden. Men gaf haar vele namen. In onze tijd is zij bekend onder de naam Sofia. In onze tijd is hij/zij verbonden met de ‘wijsheid over het menszijn en zijn ontwikkeling’. Er ontstaat ‘mensenwijsheid’ – bewustwording!

Dit is het beweeglijke denken of hoger denken waardoor ik weet dat als ik het koud heb, ik een trui aan mag aantrekken en de tuindeur dicht mag doen. Zo wordt je kapitein op het schip van denken, willen en voelen.

In alle eenvoud ontdekken we zo dat in onze aardewereld geestelijk gezien iets nieuws tot ontwikkeling: de mens. Menswording is immers een proces, een ontwikkeling van de (kosmische) veranderingen die sowieso plaatsvinden. Het enige wat je kunt doen is werken aan en met datgene waar je wel macht over hebt: jezelf. Op die manier geef je de veranderingen op aarde vorm en draag je bij aan het overgangsproces. Met elke stap die jij neemt leg je een energetisch spoor waarover anderen kunnen lopen: je legt een nieuwe weg aan. 

Rond het 21ste jaar wordt het ik zich bewust van zichzelf. Het ik gaat actief aan het werk en begint zijn eigen zielengebieden te ontwikkelen. Dit moment wordt wel de ik-inslag in het mensenleven genoemd.

De ontwikkeling van een eigen gewaarwordingsziel 21-28 jaar;
De ontwikkeling van een eigen verstands/gemoedsziel 28-35 jaar;
De ontwikkeling van een eigen bewustzijnsziel vanaf 35 jaar.
In onze tijd kunnen wij aan onze gewaarwordings-, verstand/gemoeds- en bewustzijnsziel werken. De fase waarin het mannelijke en het vrouwelijke gelijk zijn aan elkaar in hun ik-zijn.

De wijsheid wijst ons de weg om via het “hoofddenken” tot bewust denken met het hart te komen. Wat vroeger onbewust werkte, wordt nu een bewust vermogen en kan ons denken de hoeder worden van het IK. Het holistische natuurbeeld!

Wat is dan kosmische intelligentie?

In-tel-ligentie betekent er tussen kunnen lezen, verbindingen leggen, verbanden kunnen zien. Het is een vermogen die een nauwe relatie heeft met vruchtbaar en harmonieus kunnen samen-werken. Ook van de beide hersenhelften…. 

Zeer lange tijd was het hart het orgaan geweest om de kosmische intelligentie (onbewust of halfbewust) op te vangen. Het hoofd is nu dus de plek geworden van waaruit het Ik met de ‘kosmische intelligentie’ kan werken. Dit is nog maar het begin van het mysterie, waarvan wij de draagwijdte nog nauwelijks vermoeden en verbonden is met het Michaël Tijdperk waarin wij nu leven. Evolutie in de natuur is niet meer en niet minder dan de altijd voortgaande zich cyclisch ontvouwende kosmische geest.

Eigenlijk is er dus maar één weg en dat is die van onbewustheid naar bewustzijn. Het innerlijke weten kunnen we verbinden met de Zon, maar de herinnering met de Maan. Beiden zijn de grote Lichten die primair zijn in dit bewustwordingsproces.

Zonwording is dus zelfwording, realiseren wie we zijn…..en Neptunus haalt sluiers van verbeelding weg. Naast het me verdiepen in het leven van Rembrandt van Rijn lees ik graag in de dagboeken van Etty Hillesum. Etty Hillesum werd 15 januari 1914 in Middelburg geboren. Zij beschrijft het ‘onverwoestbare in mij’ als haast terloopse woorden die veel zeggen over de vrouw die haar levenswerk beschreef in haar dagboek tussen 8 maart 1941 en 13 oktober 1942. De fase waarin het individuele pad duidelijker wordt en de levensthema’s ons gaan kleuren als mogelijkheden waarop je je kunt afstemmen.

Het ritme van zeven jaar vindt haar oorsprong in kosmische wetten. Ook kunnen we binnen de zevenjaarsperioden de werkzaamheid van de planeten leren herkennen.

1 – 7 jaar Maankrachten (groeikrachten, magische sfeer) – de fase van de goedheid
7 – 14 jaar Mercurius (gouden jaren, energie, levenslust)  – de fase van de schoonheid
14 – 28 jaar Venus (liefde, idealen, voortplantingskrachten)
28 – 42 jaar Zon (individualiteit, onafhankelijkheid)
42 – 49 jaar Mars (individualisering) de fase van de uniciteit
49 – 56 jaar Jupiter (wijsheid) de fase van het overzicht en van offervaardigheid
56 – 63 jaar Saturnus (loslaten, beproevingen) en zo de fase van de intuïtie

VANAF 63 JAAR: de fase van een nieuwe jeugd, van creativiteit…

Ons verleden licht op in het heden en vaak ontstaan hierdoor nieuwe beslissingen en doelstellingen voor de toekomst. We kunnen veel leren van deze tijd en zo je aandacht richten op wat voor jou van belang is meer zelfrespect te kunnen ontwikkelen. 

Vertrouw de Aarde, de planeet Aarde – dus Sophia-Gaia –

© Joke-fluisteralsjeblieft

Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop

2 gedachten over “wat is wijsheid?

    1. Er komt, historisch gezien, nu veel aan het licht wat veel emoties losmaakt. Belangrijk is om momenten van verbinding te scheppen en bewust het leven als leerschool te blijven ervaren. Dank voor je reactie, schep jezelf een mooie dag lief mens. gr. Joke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s