Het lijkt erop dat we ons (ook)  bevinden in de overgang van het oude hartedenken naar het verstandelijke denken om deze vervolgens stap voor stap om te vormen tot een stralende denkkracht, waarin liefde en denken tot één zijn geworden. Niet voor niets spreken we tegenwoordig steeds vaker over het holistische (oost en west) denken, daartoe mogen we zelf de keuze maken stap voor stap naar dit hogere denken toe te groeien.

In de oosterse spirituele tradities wordt denken meestal gezien als: het hebben van gedachten. En gedachten verhinderen het aandachtige waarnemen van iets anders dan jezelf. Oosterse tradities leren dat alles wat erop gericht is om de rationele elementen, het verstand, het denken in zijn werkzaamheid te leren omzeilen of te verlammen.

Maar er is een andere manier van denken. Het is het begrijpende denken.                                                                                                        Alleen dan kunnen we écht leren kijken door de ogen van de ander.

Dit is het beweeglijke denken of hoger denken waardoor ik weet dat als ik het koud heb, ik een trui aan mag aantrekken en de tuindeur dicht mag doen. Zo wordt je kapitein op het schip van denken, willen en voelen. Het voelen als muzikale compositie is verbonden met tonen afkomstig uit de kosmische sferenharmonie. Zijn we eenmaal wakker geworden in een actief denken dat volledig vrij van onszelf uitgaat, dan kunnen we ook de gevoelens vatten en ze tot rijping brengen en er taal aan geven. Onder de afbeelding gaat de tekst verder…..

In je onmacht kun je jezelf en anderen verblinden door de overstelpende veelheid van kennis en informatie waardoor je het zich op wonderen kwijtraakt. Die zijn er namelijk ook, alleen de wereld van de zintuiglijke waarneming is zo ondoordringbaar vast en materieel voor velen, dat het de enige wereld lijkt te zijn die er is. Deze vorm van gedachteloos waarnemen mist precies hetzelfde leven en het leven van onze geliefde medemensen, simpelweg omdat we er naar ‘staren zonder de betekenis te vatten.

de materialistisch denkende en levende mensen – en de spiritueel denkende en levende mensen

Zelf blijven nadenken is nu het motto bij de keuzes die je maakt; het verstand in evenwicht brengen door je te oefenen in het waarnemen van het denken. Het verstand zelf bestaat immers uit twee poelen: waarnemen en denken. Het waarnemen brengt in je aanraking met de wereld, met aanrakingsbehoefte. Het denken doet je merken dat je van binnen innerlijk leven hebt. Eenmaal op het spoor hiervan word je telkens verrast door weer nieuwe uitdagingen of beproevingen in je evenwicht. Uitsluitend in het evenwicht ben je vrij.

Denken tilt ons voorbij het hier en nu, het draagt ons van het ogenblik naar de eeuwigheid.

Wie de wil in het denken heeft h*erkent kan gemakkelijker tot observeren komen. Niet alleen door het te zeggen, maar door het te realiseren, het uit te voeren, bewust te worden. Meer over het achtvoudige pad: https://wp.me/p2XSLz-1vc

De westerse mens die juist het intellect ingaat en in zijn eigen wezen leert kennen en doorgronden kan daarin de spiritualiteit vinden. Dan kom je in de verbinding van het denken met de moraliteit. Het is de wijsheid die wij o.a. in de natuur vinden. De wijsheid, waarvan wij iets zien in alles wat leeft, was in alle oude mysteriën bekend. Men nam haar waar in de natuur en vereerde haar om haar levenbrengende leiding. Helderziend was men met deze wijsheid verbonden. Men gaf haar vele namen. In onze tijd is zij bekend onder de naam Sofia. In onze tijd is hij/zij verbonden met de ‘wijsheid over het menszijn en zijn ontwikkeling’. Er ontstaat ‘mensenwijsheid’ – bewustwording!

In onze aardewereld komt geestelijk gezien iets nieuws tot ontwikkeling: de mens.

Rond het 21ste jaar wordt het ik zich bewust van zichzelf. Het ik gaat actief aan het werk en begint zijn eigen zielengebieden te ontwikkelen. Dit moment wordt wel de ik-inslag in het mensenleven genoemd.

De ontwikkeling van een eigen gewaarwordingsziel 21-28 jaar;
De ontwikkeling van een eigen verstands/gemoedsziel 28-35 jaar;
De ontwikkeling van een eigen bewustzijnsziel vanaf 35 jaar.
In onze tijd kunnen wij aan onze gewaarwordings-, verstand/gemoeds- en bewustzijnsziel werken. De fase waarin het mannelijke en het vrouwelijke gelijk zijn aan elkaar in hun ik-zijn.

De wijsheid wijst ons de weg om via het “hoofddenken” tot bewust denken met het hart te komen. Wat vroeger onbewust werkte, wordt nu een bewust vermogen en kan ons denken de hoeder worden van het IK. Het holistische natuurbeeld!

Wat is dan kosmische intelligentie?

In-tel-ligentie betekent er tussen kunnen lezen, verbindingen leggen, verbanden kunnen zien. Het is een vermogen die een nauwe relatie heeft met vruchtbaar en harmonieus kunnen samen-werken. Ook van de beide hersenhelften….

Zeer lange tijd was het hart het orgaan geweest om de kosmische intelligentie (onbewust of halfbewust) op te vangen. Het hoofd is nu dus de plek geworden van waaruit het Ik met de ‘kosmische intelligentie’ kan werken. Dit is nog maar het begin van het mysterie, waarvan wij de draagwijdte nog nauwelijks vermoeden en verbonden is met het Michaël Tijdperk waarin wij nu leven. Evolutie in de natuur is niet meer en niet minder dan de altijd voortgaande zich cyclisch ontvouwende kosmische geest.

Eigenlijk is er dus maar één weg en dat is die van onbewustheid naar bewustzijn. Het innerlijke weten kunnen we verbinden met de Zon, maar de herinnering met de Maan. Beiden zijn de grote Lichten die primair zijn in dit bewustwordingsproces.

Zonwording is dus zelfwording, realiseren wie we zijn…..en Neptunus haalt sluiers van verbeelding weg. In deze tijd lees ik wederom in de dagboeken van Etty Hillesum. Etty Hillesum werd 15 januari 1914 in Middelburg geboren. Zij beschrijft het ‘onverwoestbare in mij’ als haast terloopse woorden die veel zeggen over de vrouw die haar levenswerk beschreef in haar dagboek tussen 8 maart 1941 en 13 oktober 1942. De fase waarin het individuele pad duidelijker wordt en de levensthema’s ons gaan kleuren als mogelijkheden waarop je je kunt afstemmen.

Het ritme van zeven jaar vindt haar oorsprong in kosmische wetten. Ook kunnen we binnen de zevenjaarsperioden de werkzaamheid van de planeten leren herkennen.

1 – 7 jaar Maankrachten (groeikrachten, magische sfeer) – de fase van de goedheid
7 – 14 jaar Mercurius (gouden jaren, energie, levenslust)  – de fase van de schoonheid
14 – 28 jaar Venus (liefde, idealen, voortplantingskrachten)
28 – 42 jaar Zon (individualiteit, onafhankelijkheid)
42 – 49 jaar Mars (individualisering) de fase van de uniciteit
49 – 56 jaar Jupiter (wijsheid) de fase van het overzicht en van offervaardigheid
56 – 63 jaar Saturnus (loslaten, beproevingen) en zo de fase van de intuïtie

VANAF 63 JAAR: de fase van een nieuwe jeugd, van creativiteit…

Ons verleden licht op in het heden en vaak ontstaan hierdoor nieuwe beslissingen en doelstellingen voor de toekomst. We kunnen veel leren van deze tijd, dit artikel was hierbij de opmaat en ik breng het graag nog een keer in je blikveld terug: https://wp.me/p2XSLz-20j

Vertrouw de Aarde, de planeet Aarde – dus Sophia-Gaia –

© Joke-fluisteralsjeblieft

Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop

2 gedachten over “kennis maak je met elkaar…..

    1. Er komt, historisch gezien, nu veel aan het licht wat veel emoties losmaakt. Belangrijk is om momenten van verbinding te scheppen en bewust het leven als leerschool te blijven ervaren. Dank voor je reactie, schep jezelf een mooie dag lief mens. gr. Joke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s