Een inspiratiemail over Ankerpunten in ons dagelijks bestaan: Rituelen. Rituelen geven ons ritme. Rituelen horen bij de mens. Overgangsrituelen en seizoensfeesten zijn ankerpunten. Rituelen markeren verandering. Zonder rituelen glijdt het leven aan ons voorbij. Rituelen zijn een fascinerend middel om bijzondere gebeurtenissen boven het alledaagse uit te tillen en ons leven intens te proeven, te voelen en te beleven. Zo verbinden rituelen ons met elkaar en met de natuur die ons omringt.

Je kunt verder lezen onder de afbeelding (Rozemarijn)

 

 

De verruimde blik is wat ik graag opdiep in mezelf en uitdraag in mijn artikelen. Daarbij hoef je niets van mij aan te nemen, je wordt immers telkens opnieuw uitgenodigd zélf op ontdekkingsreis te gaan en met aandacht je keuzes maken. Denk niet dat de betekenis zit in woorden, betekenis zit in onze hoofden. Iets meer het gesprek aangaan en eens echt doorvragen vraagt moed. De moed om na te denken over de timing, hoe je iets zegt en op welke wijze je aansluit bij wat een ander zegt.  Dat is de transformatie die in onze tijd zichtbaar wordt en je gerust een bewustzijnsverandering mag noemen.

Dit kan veel onrust in ons losmaken, gevoelens van rouw. Dit dragen we minder vaak met elkaar dan gedacht wordt, meestal vanuit een moeite om verbinding te creëren. Zeker in de tijd waarin we nu leven is dood het laatste taboe wat we kennen en zich toont in onze omgang met rouw. Het rauwe van het rouwen kan eenzaam maken en vooral ook leegte in je wakker maken. Het taboe bij rouw bestaat voornamelijk uit accepteren dat er geen sprake is van falen, dat er geen ander mens of virus is aan te wijzen die dit veroorzaakt heeft. Rouwen is lichamelijk, mentaal en emotioneel een zware taak. Veel mensen lopen rond met klachten doordat rouw er niet heeft mogen zijn. Soms zelfs van generaties terug.

In de lineaire gedachtegang is er geen ruimte voor wat niet meer is. Sommigen eren de traditie van het herdenken. Traditie is een geschenk van de voorouders. Het is rijk aan de ervaringen, gevoelens en waarden van vorige generaties. Dat maakt tradities sterk en krachtig. Toch is het soms ook nodig om ze te verrijken met een persoonlijke en originele toets. Alleen zo spreken symbolen en rituelen de taal van ons hart en blijven ze echt leven.

Je kunt er ook voor kiezen het echter liever een geschiedenisverhaal te laten zijn. Een verhaal uit een grijs verleden. Het leven omarmen en het leven vieren krijgt nog altijd meer aandacht dan de mens die probeert woorden te geven aan de tranen van liefde. Rouw is immers onlosmakelijk verbonden met liefde, met wat je liefhebt.

De wetmatigheid die voortkomt uit de wet van Trilling is dat hogere trillingen de lagere trillingen kunnen transformeren. Dwz als we kiezen voor bewustwording of de weg naar zuivere Liefde er geen Angst meer kan zijn. De hogere frequentie van Liefde transformeert dan de lagere frequentie van angst. Andersom is dit niet zo. Vandaar ook het belang van kunnen horen en willen luisteren, maar nog belangrijker is het aanwezig blijven bij de mens die in rouw is. Aandacht is hierbij de meest belangrijke stap die je maar kunt zetten.
Het onhandige omgaan met het taboe of het rauwe van rouw toont zich ook het niet meer hebben van rituelen. We hebben rituelen nodig bij verlies van naasten, banen, dromen en hoop. Elke overgang gaat over afscheid en begin, over winst en verlies. Rituelen helen de breuk. Wat zou het mooi zijn als we in de komende tijd rituelen hervinden die ons helpen, die ondersteunen en die ons (gebaren en) taal schenkt om elkaar moed te schenken maar ook om zelf moedig verder te kunnen gaan.

In mijn optiek kunnen ‘wisdomkeepers’ ons hierbij van steun zijn met de tal van ceremonies waarover zij meer en meer hun kennis met ons willen delen. Daarbij is van belang dat je nu niet aan de slag gaat met allerlei (hallucinerende) kruiden etc of heftig op je drum gaat slaan of healingen ondergaat om er maar weer zo snel mogelijk vanaf te zijn. Belangrijk is dat je jezelf opent voor rituelen die in jouw stilte gehoord willen worden, met aandacht bij jezelf, met aandacht voor wat je doet, zonder je af te laten leiden door de omgeving en anderen. Kleine persoonlijke ceremonies maken een belangrijk deel uit van het leven. Door ons bewust te worden van de gedachte achter deze ceremonies kunnen wij leren in ons eigen leven onze persoonlijke rituelen te ontwikkelen die ons dieper verbinden met wie we werkelijk zijn. Jullie ideeën en ervaringen hierover hoor ik graag!

Een positief ritueel kan zelfs helend werken

Want dat is waar deze crisis ons toe oproept. Werken aan jezelf, werken aan je taboes en werken aan het leren steun geven op een wijze die ertoe doet. Dan kunnen we, ieder op eigen wijze, door het opdiepen van moed in jezelf, de stap zetten naar een hogere liefde. De hogere liefde is de enige kracht in het heelal die de mensheid kan bevrijden uit de sfeer van onmacht, angst en cynisme, waardoor wij ons zo vaak omringd voelen.

De liefde kent overigens ook de eigen grenzen; doe eens een stapje terug en observeer jezelf. Wees getuige van je eigen gedrag. Wat heeft jou in de afgelopen weken gevoed en hoe heb jij anderen gevoed? Lukte het je al om niet te overheersen of andere te verstikken met je zorg of ben je blijven steken in gevoelens van afwijzing op zoek naar houvast?

De seizoenentafel

In de mythologie vinden we oude kennis opnieuw verteld door Wijsheidsbewaarders (wisdomkeepers), maar ook door mensen als C. G. Jung, Mircea Eliade en Joseph Campbell. Vrijwel altijd staat de uitnodiging de oproep de vier windstreken van de aarde te gaan leren h*erkennen. Dat schenkt je diepere verbinding met de Aarde en zo ook met je lichaam die de taal spreekt van je ziel. Aandacht is het nieuwe goud waar Wisdomkeepers, als bewakers van de oude kennis van de wortels van onze Planeet, ons toe oproepen het evenwicht van de energie van Moeder Aarde in stand te houden, offers te brengen en de communicatie te herstellen met de heilige elementen. ‘Aandacht’ kan het leven op onze Planeet een nieuwe weg wijzen. Aandacht voor mens, voor dier, voor natuurwezens, engelen en de planten. Aandacht, zo leren deze helden voor de mensheid ons, kan ieder van ons helpen bij het herinneren waar we vandaan komen.

 

In de mythologie rust de hemelkoepel op de vier windstreken van de aarde, soms gesteund door vier karyatiden, draag- en steunfiguren, in de verpersoonlijking van koningen, dwergen, reuzen, olifanten of schildpadden. In de kwadratuur van de cirkel ligt het geheim van de transformatie van hemelse naar aardse vormen besloten. De haard in het huis of het altaar in de tempel vormt de naaf van het wiel van de aarde, de schoot van de Universele Moeder die zich verbonden heeft met het vuur van het Leven.

Anders gezegd: Het symbool van de aarde is zoals je weet een cirkel die door de Zon in vieren wordt gedeeld. De zon zwerft daarentegen over de zee als de onsterfelijke god, die iedere avond in de moederlijke zee onderduikt en elke morgen verjongd herboren wordt.

Realiseer je dat de eerste mens volgens oude mythen ontstaan is uit een weverspoel, het symbolen scheppende proces. Bijna even vaak staat het moedersymbool voor water, als het levenshout en de levensboom. De levensboom is in eerste instantie een vruchtdragende stamboom, een soort stammoeder dus. Hier heb ik al vaker over geschreven in de gedeelde berichtjes.

Het symbool voor de aarde is verbonden met het getal vier. De vier windrichtingen: rood–wit–blauw–geel in de Maya traditie die kan verschillen met de kleurvolgorde in andere tradities. Onderzoek…het maar….

Oude steden zijn gebouwd als tempel: hun poorten zijn op de vier windrichtingen georiënteerd, terwijl op het centrale plein het belangrijkste heiligdom van de goddelijke stichter van de stad staat. De meeste inwoners werken en wonen binnen de grenzen van dit symbool. In Goes, waar wij wonen, is het beeld van Ceres in mijn optiek het oorspronkelijke symbool. Ceres is de godin van de vruchtbaarheid, van akkerbouw; een graangodin en een van de dwergplaneten. Net als Demeter, haar Griekse equivalent.

Landschapstempels kun je, als je erop let, overal vinden; ook in de nationale domeinen en in wereldreligies zijn deze symbolen of mysteriën te vinden als zetel van Kracht. Zo dragen symbolen iets van de verzamelde wijsheid van mensen in zich. Symbool komt van sym-ballein: samenvoegen. Het brengt meerdere dingen bij elkaar in mensen, in landen en in volken. Een wijsheid die onze menselijkheid wil helpen vormen en ontwikkelen. Soms worden symbolen gekoppeld aan rituelen. Rituelen ordenen de tijd. Het is dan ook niet vreemd dat in deze crisistijd symbolen en rituelen ongelooflijk in opkomst zijn. Symbolen en rituelen hebben een dragende functie, net als de vier draag- en steunfiguren, kunnen het pilaren of zuilen van Licht zijn. Hopelijk ontdekken we in de tijd die komt hoe we elkaar kunnen dragen, verdragen en het ondraaglijke draaglijk maken bij het hervinden van rituelen. Moed vinden we altijd als we geconfronteerd raken met de horizon, de gezichtseinder die ons uitnodigt je verbondenheid te beseffen en keuzes te maken in overeenstemming met de universele principes of wetmatigheden. Zo kunnen we meebewegen en ons eigen ritme vernieuwend laten zijn in contact met wat-is. Wees nieuwsgierig naar waar je allemaal toe in staat bent als je jezelf écht gaat beschermen en begrenzen vanuit wie jij bent.

De zuilen van licht ondersteunen je opdat je jezelf écht gaat beschermen en begrenzen vanuit wie jij bent. Op het moment dat we de verticale lijn gaan ontdekken en opwaarderen, tussen ‘Moeder Aarde, Ik en Vader Hemel’, komt ook het besef binnen dat wij zelf, ons eigen hart, onze meest belangrijke steun en toeverlaat is in dit aardse traject. Verhalen helpen daarbij. Immers, Alleen als je opRecht en helemaal voor iets of iemand gaat en zonder oordeel aanwezig kunt Zijn, kunnen je oriëntatiepunten gaan verschuiven en veranderen en ontdek je hoe je voelend gaat meebewegen en tegelijk in je eigen innerlijke rust verblijven.

Let op: In de hemel-aarde verbinding kunnen we als mens te veel neigen naar het hemelse – het spirituele. Of naar het aardse – het materiële. Deze eenzijdigheid vraagt van ons lichaam veel inspanning om de balans te vinden en te behouden. Ook ons lichaam heeft veel zuur te verwerken en kan dit met zijn tegenpool, de basische voeding beter aan; eigenlijk net als een tuin gebaat is bij een 80-20 verhouding. Meer groen en minder tegels is net als basische voeding tegenwoordig ook het beste, ook vanwege ons milieu. In de verticale stroom van liefde, de hemel-aarde verbinding, onderzoeken we de verbinding met de aarde of zo je wil de hemel: is er wel ruimte voor mij hier…….?
Juist in het donker van deze tijd is oprechte aandacht en een woord van aandacht en steun een krachtig wapen bij het veroveren van bijzondere lichtkrachten. Misschien is taal zo wel een middel naar meer bewustwording……

Bewustwording is de weg voor moedige mensen. De esoterische traditie vertelt dat de hoge geestelijke engelenwezens die ons lot leiden enkel en alleen de spirituele wetmatigheden mogen volgen, de wetten van oorzaak en gevolg die alles op aarde en in de kosmos doortrekken en bepalen. Zo helpt de wet van karma en reïncarnatie ons te ontwikkelen, zowel in goedheid en liefde als in bewustheid en wijsheid. In iedere incarnatie komen we zo een beetje verder, als mens én als mensheid. Dat is de keuze die allesbeslissend is voor hoe het met de aarde verder zal gaan. Niet gering dus.

De dieren en ook de natuurwezens vragen juist nu van ons om niet in de strijd te gaan. Zij vragen om liefde en warme aandacht voor het werk wat zij zo graag in samenwerking met de mens willen verrichten. Ze vragen om erkenning van wie zij werkelijk zijn en welke opdracht zij in het leven op aarde willen vervullen. Wees aanwezig en luister…luister tot voorbij jezelf en hoor….

Rituelen komen voor in alle culturen en zijn van alle tijden: In het ritme van Tzolkin reizen we vanaf kin 53 doorheen de rode Hemelwandelaar (moed) de witte Wereldoverbrugger (vergeving) de blauwe Storm (vernieuwing) en de gele Mens (aandacht voor je keuzes) hopelijk kun je hier iets mee voor het werken aan je eigen biografie.  Buig mee…dan breekt er niets.

© Joke – fluisteralsjeblieft
Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop

3 gedachten over “de kracht van rituelen

 1. Goedemorgen Joke
  vanochtend een mooi inzicht wat ik met je wil delen, als je bent overgegaan ben je terug in het universum, geen dag en nacht verschil, geen maanstanden, geen irritatie, geen invloed van voeding of lichaam, op aarde is er iedere dag iets anders om je heen.
  In jezelf is het altijd hetzelfde, dat is er ook.
  Zijn allemaal gedachten dat besef ik.
  Voelde zo n ongelooflijke rust en vrede, ben er stil van.
  Fijne dagxx

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s