Kosmische verschijnselen als zons- en maansverduisteringen kunnen we zien als ‘tegenovergestelde ventielen’. Zij nodigen uit tot geestelijke werkzaamheid in de huidige, sterk in verduistering gedompelde mensheid. Het zijn als het ware overgangsverschijnselen die we mogen leren op de juiste manier te waarderen en inzien dat ze ons helpen een weg te banen naar werkelijk inzicht in datgene wat duidelijk een geestelijk aspect heeft.

De zon leert ons dat alles energie is. De invloed daarvan vinden we in alle aspecten van het leven terug: in onze relaties, familie, vriendschappen en banen. Wat is dan een zonsverduistering met de vaak bijbehorende maansverduisteringen die we ook rondom de zonnewende van dit jaar gaan meemaken. Waar richt je je aandacht op en welke keuzes zijn daaraan verbonden. In dit artikel vind je een weerslag van de antwoorden die ik vond en vanzelf ben je vrij jouw inzichten te delen of contact op te nemen met jouw vragen.

Wij zijn dragers van alle informatie (energie) die sinds het ontstaan van het universum is gevormd. 

In het tijdperk van de Vissen kwam de internationale handel via de zee meer en meer tot zijn recht. De mens werd handelsreiziger. Verhalen over zeehelden getuigen hiervan, maar ook de zeemanstaal ligt verankert in ons woordgebruik. Termen als golven, de boot afhouden, een oogje in het zeil houden en het liefst ook in het oog van de orkaan verblijven hebben onze taal verder ontwikkelt. Nieuwsgierig blijven naar wat achter alle onrust verborgen ligt leert je steviger staan op eigen benen en hartsopenend je verder te ontwikkelen in je mens-zijn.

Achter de horizon

Het woord ‘crisis’ is een woord wat oorspronkelijk afkomstig is uit de Griekse taal. Het Griekse woord volgens de betekenis van het woord betekent zoveel als ‘hoogtepunten, keerpunten’. Door mijmerende op het woord hoogtepunt wordt het voor mij een beeld, een bergtop, een ruimtelijk hoogtepunt dus. Op een hoogtepunt kun je achterom kijken en weten hoe je daar gekomen bent, maar omdat er om je heen geen weg te zien is, heb je geen idee hoe het verder moet. Zittend bovenop die bergtop spreekt de sterrenhemel tot de verbeelding. Sterrenkunde draagt bij aan het vertrouwen in eigen denken. Niets is zo geordend en samenhangend als de kosmos.

Sterren bewegen zich als de zon. Ze komen aan de oostelijke hemel op en verdwijnen achter de westelijke horizon. Om de sterrenhemel te leren kennen is het handig je bewust te zijn van de bewegingen van de zon door de dag en door het jaar heen. Ook kun je inzicht vinden in het verloop van de seizoenen. Zo kun je door naar de sterrenhemel te kijken, je oriënteren op de aarde.

Aan de hemel staan steeds twee dierenriembeelden tegenover elkaar. Die sterrenbeelden hebben een tegenovergesteld karakter en dat betekent dat we ons altijd bevinden tussen die twee polen. De meeste mensen weten het eigen zonneteken wel. Maar je bent altijd meer dan je zonneteken, er zit verloop in. Dwz er is altijd beweging, immers de sterrenbeelden staan voor de twaalf kwaliteiten van het jaarverloop. Als mens beschik je over al die twaalf kwaliteiten, ook al heb je soms van het een wat meer dan van het ander.

Astrologisch gezien is een planeet een psychologische kracht. Het dierenriem-teken waarin je geboren wordt kleurt die kracht, planeten bepalen voor een groot deel ons karakter. Ook het geboortezegel in Tzolkin bén je niet, het is een kracht waarin je jouw manier van werken of optreden kunt herkennen. Dit hele idee is verbonden met wetmatigheden en natuurwetten. Wetten behoren toe aan de gedachtewereld. Wetmatigheden benaderen we dus niet zintuiglijk en dus vergankelijk, wetmatigheden zijn onvergankelijk en behoren tot de gedachtewereld.

“Your outer world of form and experience is a reflection of your inner worlds of thoughts and feelings. As above, so below. As within, so without. That is the Law.”

Vanuit een oeroud weten heeft men bij het dierenriem beeld Ram het begin van de mensontwikkeling gelegd. Het Egyptische tijdvak spiegelt.

Nog steeds bevinden we ons op de bergtop. We zitten en weten niet meer hoe het verder mag gaan. Op dit soort momenten kunnen we ons koesteren in de zon. De zon, als representant van ons hele planetenstelsel, is verbonden met de aardse representant van het circulatieproces: het hart.

Nederland vervult tot op heden een vooraanstaande rol in het internationaal onderzoek naar de zon. De centrale vraag daarbij is: wat is de zon en waar haalt zij haar energie vandaan? Die vraag kent een geschiedenis die teruggaat tot in de verre oudheid. In alle oude culturen werd de zon immers gezien als een geestelijk wezen en ook zo beleefd; belangrijk is het dan ook om het idee dat het hart een pomp is te laten sneuvelen en ruimte te maken voor het hart als ziele-orgaan; invoelend en onbaatzuchtig. Een dienende liefdesorgaan dus die in de tegenwoordigheid van geest kan uitstromen in de wereld. Onze wilsstromingen gaan nu naar de zon en als de tijd aanbreekt, zullen die krachten beschikbaar komen voor de Jupiterfase. Als de voortekenen kloppen zal dat dan voornamelijk gaan om een moreel groeiproces. Nederland is daarbij een wegbereider van de internationale rechtsorde; al vanaf 1946 werd ook het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties in Den Haag gevestigd.

We weten nu nog niet wat recht en rechtvaardigheid betekent in ons eigen leven; we zoeken ernaar, demonstreren ervoor en geloven dat álle leven telt, maar weten we het ook en waar komen dan al die oordelen etc. vandaan die door de wereld vliegen…?

Je kunt ook stoppen met vechten: https://wp.me/p2XSLz-xc

Tegenwoordig wordt vaak gedacht dat het oordeel iets van het hoofd, van het denken is. Het oordeel wordt echter niet gevormd door gedachten of het hoofd, maar door het voelende hart. En als je dan weet dat het hart ontstaan is vanuit de stroming van ons embryologisch bloed en werkzaam is vanuit de stromende en telkens veranderende posities en dynamiek van de planeten ga je meer en meer het belang van de zogeheten systeemopstellingen begrijpen. De kosmos kan als een familieopstelling worden beleefd. De aarde is het vraagcentrum en de sterrenbeelden van de dierenriem of zo je wil de 20 zonnezegels in Tzolkin staan er als in een familieopstelling omheen. Vier de diversiteit!

Imaginatief kun je je Planeten voorstellen als krachtvelden, kracht-identiteiten die als het ware hun hemelse geur afgeven. We zijn omringt door machtige geursferen waarbij het lichaam een soort tempel is waarin deze planeetwezens werkzaam kunnen zijn.

Onze menselijke identiteit is immers altijd het tijdelijke resultaat van een dialogisch dynamisch proces en wisselwerking tussen de polen van het denken (identiteit) en het voelen (intimiteit) en het scheppen van een vorm of vormen die bij ons passen waar de wil onze vormgever is voor het scheppen van de autonomie.

Voor de biografie zou dat als gevolg hebben dat vertrouwen en mensenliefde steviger worden en zich verdiepen. Dan is de biografie een school geworden voor het ontwikkelingsveld van de innerlijke mens, de hogere, onverwoestbare, ideale mens die onze toekomst vormgeeft en elke biografie ‘verlicht’.

Zons- en maansverduisteringen
We stevenen ná de maansverduistering van 5 juni af op een volledige zonsverduistering op de 21e juni, de dag van de zonnewende. Vervolgens volgt een andere maansverduistering op 5 juli. De mercurius retrograde in Kreeft, vanaf donderdag 18 juni tot zondag 12 juli, een waterteken…
Wat er gebeurd bij een gedeeltelijke of totale zonsverduistering fysiek gesproken is het volgende: De maan schuift tussen de aarde en de zon, dat wil zeggen ze staan op één lijn. Maar geestelijk gezien wordt op die manier de zon als liefdesbron afgeschermd. Daardoor worden de slechte wilsimpulsen niet ‘verbrandt’ en kunnen ze ongehinderd het wereldruim bevuilen.

Een maansverduistering werkt vergelijkbaar; de aarde houdt het zonlicht tegen waardoor dit de maan niet kan bereiken. Nu zijn het de negatieve gedachten, die normaal gezuiverd worden door de zon, bij een verduistering ongehinderd de aarde kunnen bereiken.
Diegenen onder ons die gevoelig zijn voor sferen, hebben hiermee een zwaardere taak om in het morele te blijven. Zo kan het bericht van een zons- of maansverduistering ergens ter wereld een oproep betekenen om extra alert te zijn en wellicht zelfs om vanuit het bewustzijn van het hart met meditatieve kracht de spirituele schade te proberen te herstellen en bewust het eigen taal-veld ter hand te nemen!

Anders gezegd:
De zon aan de hemel is de bron. Onze innerlijke zon is ook een hemellichaam, vuurkracht uit de hemel. Door de eeuwen heen zijn er voor deze kracht veel namen gevonden: hoger Ik, geestelijk Zelf, Zonnegeest of Christuskracht. Het vuur van de innerlijke zon stijgt uit boven het gewone ik of ego en brengt ervaringen van liefde, vrijheid, schoonheid, rechtvaardigheid, goedheid, blijdschap, betrokkenheid, waarheid en vrede.

Het brengt ons in beweging om te leven voor dit soort idealen…..dat mag je keuzes bepalen.

Bezien vanuit de Maya filosofie, voor de liefhebbers,  bevinden we ons inmiddels in de blauwe Storm groeigolf; een blauwe golf in de cyclus van de rode Hemelwandelaar en volgt vanaf 29 juni de gele Mens groeigolf. Onze keuzes doen ertoe; choose wisely!

© Joke- fluisteralsjeblieft
Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop

 

Verder lezen:
Artikel van Jan Rotmans: https://bit.ly/2zG5XhA

De sterrenwereld en de mens: Rudolf Steiner
De boeken Identiteit en Intimiteit van Paul Verhaeghe
Je leven in de hand nemen: Gudrun Burkhard

2 gedachten over “Het wekken van de hogere vormen van liefde

  1. Wat een geweldige manier heeft u ontwikkeld om het gevoel te vertalen in het ego.
    Stukjes cirkel. Het is zo complex.
    Hoe verwerk ik al die info op een gebalanceerde manier?
    Voor het eerst met open ogen de text voelen.
    Ik ben erbij. Klaar om mee te reizen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s