De oudste afbeelding die ik vond was van de godin Bat. De godin Bat (v. chr) werd vanwege haar koeienhoorns geassocieerd met het Ankhteken (symbool van levenskracht) en vanwege het omega haarkapsel geassocieerd met Hathor. Oorspronkelijk was dit een personificatie van de Melkweg (galactisch) Het teken van de Ankh is dan ook een heel oud teken, het is een oerteken. Het Ankh-teken stamt nog uit de tijd van Atlantië waar de gelijkheid tussen het mannelijke en het vrouwelijke positief gewaardeerd werd.

Het woord ankh betekent leven of levenskracht en is een krachtig een instrument van heling. De koe zelf is een krachtig symbool van de levengevende en voedende krachten van de godin. Dit brengt ons bij het symbool dat de “hoorns van toewijding” wordt genoemd.

Op mijn eigen ontdekkingsreis naar LevensKracht die ook wel LevensEnergie wordt genoemd heb ik ontdekt dat de grote rijkdom aan zintuigen voornamelijk de vertrouwde omgeving waarneemt. De ontwikkeling van de Hogere zintuigen vereisen een eigen wil op je weg naar wijsheid en misschien is het verrassend voor jou te horen dat de bron van alle wijsheid, zowel die van het oosten alsook die van het westen – daar moeten wij ons bewust van zijn – Atlantis is. Atlantis was een land dat door dichte waternevelmassa’s ingehuld was. De mens van toen beleefde er iets bij. In het zachte opborrelen van de bronnen, in het ruisen van de bladeren hoorde de Atlantiër de god tot hem spreken. En wanneer hij eenzaam werd en stil in zich gekeerd, dan vernam hij een klank als stem van de god, die tot hem sprak. Een god-in dus. En die klank, die overal in Atlantis klonk en die weerklonk of nagalmde in de stille uren van inkeer kreeg de symbolische lading van de letter T. In latere tijden werd dit het Tau-teken genoemd.

De wijsheid van Atlantis belichaamt zich in het water, in de dauwdruppel: “Tau” ons Duitse woord Tau is niets anders dan die oude Atlantische klank die in het Ankh- of Tau teken als een soort oog de basis vormt.

In die tijd verstond de mens nog veel meer de taal van de natuur. Wat nu in het spetteren van de golven, in het ruisen van de wind, in het suizen van de bladeren, in het roffelen van de donder tot de mens spreekt – maar niet meer wordt verstaan – dat was voor de oude Atlantiër toenmaals te verstaan. Hij beleefde dat uit alles iets goddelijks tot hem sprak. En binnenin al deze sprekende wolken en wateren en bladeren en winden luidde voor de Atlantiër een klank: Tao – dat ben ik. In deze klank leefde het eigenlijke wezen, dat door de gehele natuur gaat.

De dauwdruppel op het ochtendblad is als de druppel van de zee. Ons woord: dauw, Duits. Tau, Engels: dew, komt van het Grieks: theoo, en Sanskrit: dhàvati en betekent zoveel als lopen, bewegen, stromen. Het omega kapsel (zie afbeelding) heeft veel weg van het Ankhteken, van stromen en van uitstraling -zo mooi.

Zoals Horens voor de koeien als kosmische antennes zo is de dauwdruppel in het Tau teken barstensvol kosmische krachten waardoor zij in staat zijn als een soort transformator bezielende krachten naar moeder aarde door te stromen. De koe als vrouwelijk beeld van God of de God-in waren geen “razende stieren”.
Er zijn ook dieren die in de tegenovergestelde richting werken en vergeestelijkte aarde substantie weer terug naar de kosmos brengen. Deze taak ligt in de wereld van de vogels met als indrukwekkende vertegenwoordiger de adelaar.

In deze overgangstijd zien we zowel afbraak maar ook opbouw. Het beschikken over grote kosmische krachten is een kwaliteit van de nieuwe mens die een grote ingrijpende voorbereiding vereist. In Atlantis ging het mis en nu, in deze tijd, staan we voor dezelfde keuzes die in mijn optiek enkel aan te gaan is door de weg te gaan van de belangeloze en onvoorwaardelijke liefde oftewel van Hartsenergie.

Lang geleden gingen de Griekse en Egyptische kennis en tradities in elkaar op. In het boek ‘Inwijding’ beschrijft Elisabeth Haich de weg die ze in een vorige leven heeft afgelegd in de Egyptische wijsheid. Het is inmiddels een klassieker; zij beschrijft haar inwijding als priesteres en het gebruik en betekenis van de Ankh. Het Egyptische woord Ankh betekent ‘leven’ of ‘levenskracht’, en de Ankh is dan ook het symbool voor leven, licht en warmte.
De geheimen van Tau of Ankh behoren bij de inwijding en wie nieuwsgierig genoeg is gaat op zoek naar dit prachtige boek om de geheimen van ‘de levensstaf’ die levenwekkend is, maar ook dodelijk kan zijn en leest dit in deze zomertijd. Want de staf straalt steeds die kracht (energie) uit, die de mens erin stuurt…..

Zelfgenezing; Mensen worden ziek door een opeenstapeling van foute gedachtevormen. In die zin is ziekte een vergissing, maar wel een die recht gezet kan worden….. intrigerende uitspraak en andere visie op het terug veroveren van je vrijheid. Je zou jezelf kunnen afvragen of je ziekte je iets te zeggen heeft over je innerlijk beleven.

Leef je je leven of laat je je teveel beïnvloeden door (zekerheden) invloeden van buitenaf?

Ons lichaam geeft meestal symbolisch aanwijzingen over haar eigen toestand, die ook kunnen doorwerken in dromen. In het vorig artikel heb je inzicht kunnen vinden in jouw manier van kijken, door je eigen potentieel verder te ontwikkelen bereik je alle vijf de niveaus van zelf genezende vermogens. De 5 niveaus van zelfgenezing zijn: lichaam, gevoel, denken, relaties en de ziel.

Onze voeding lijkt hierbij een grote rol te spelen die we steeds meer gaan ontdekken

Wijsheid vinden door de eigen ervaringen heen is een liefhebberij voor wie bereid is het niet te laten bij symptoombestrijding, maar diep in zichzelf durft te duiken. Het omvat de oefening van binnenuit mee te leren werken aan genezing door de innerlijke oorzaak te vinden van gedachtevormen die conflicteren, vaak in de manier waarop we met emoties omgaan met onszelf, de ander of met de aarde….en….of je meer in je vrouwelijke of in je mannelijke kant aanwezig bent. Onder de afbeelding gaat de tekst verder. Lees je mee…?


art: ‘The Coming of the Goddess’ by Guatemalan artist Margarita Azurdia (1931-1998)

Symptomen van ziekte, van crisis dus, zijn vaak een poging van het lichaam tot zelfgenezing als niets anders nog helpt om de bewoner van het lijf duidelijk te maken dat het anders moet. Wat kun jij vertellen over het zelfhelend vermogen, over zingeving en het prikkelen van de zintuigen door veel te bewegen en volop te genieten van de zon en de indrukken op te doen in de natuur. De zomer is bij uitstek een tijd van verhoogde helderheid en energie. In de zomer beleven we een piek in kracht en creativiteit en geeft de lange dagen en het warme weer ons de energie om door te zetten. Zou het kunnen en mogelijk zijn dat we langzaam opschuiven naar de herontdekking van het weten dat de mens onderdeel is van de natuur…?

Velen, die ooit in Atlantis geleefd hebben, zijn weer teruggekeerd naar de aarde: opnieuw geïncarneerd. Zij hebben herinneringen aan die tijd dat de mensheid zichzelf en de aarde ten gronde richten en weten diep van binnen dat de gevolgen van misbruik wederom kunnen leiden tot vernietigingsexplosies. De bewuste aanzet tot verandering zal gegeven worden door hen en je kunt hen herkennen. Het zijn geen complotdenkers. Geen wereldverbeteraars. Het zijn diegenen die zich bewust zijn van het feit dat alles afhangt van de klank die wij uitzenden.

Dus van de mate van zuiverheid die wij verworven hebben en we diep verborgen in ons innerlijk met ons meedragen en gehuld is in het gewaad van ons ego. Pas wanneer ons ego transparant geworden is, dienstbaar aan dat verborgen licht, pas dán kan dat licht vanuit ons innerlijk naar buiten stromen. Pas dan wordt onze uitstraling genezend voor anderen – en voor onszelf.

Voor het zelfhelend vermogen is het verstaan van de emoties belangrijk om zo zuiver mogelijk te groeien en is het in ieder geval essentieel om je weer verbonden te voelen met alles wat er is en alle vormen van tegen-denken actief los te laten. Het oude denken (in polariteiten goed en fout) ligt voortdurend op de loer. Realiseer je dat er alleen ‘leren’ is – bewustwording vraagt keer op keer om vragen te stellen. Wat wil deze situatie mij vertellen en wat zou ik zelf eigenlijk kunnen, mogen en willen veranderen. Hoe meer je de boodschap van emoties verstaat, hoe meer je in zuiverheid groeit. Hoe zuiverder je wordt, hoe genezender de energie, de toon, die van je uitgaat en hoe meer je meewerkt (in stilte) aan de grote transformatie die zich voltrekt door hen die werken aan zichzelf.

Atlantiërs die ontkwamen aan de zondvloed vluchtte naar elders, naar India, naar Azië en naar Egypte. In de oud Egyptische traditie begint het nieuwe zonnejaar op 26 juli. Voor de oude Egyptenaren was het hart een van de belangrijkste organen. In de periode daarna ontwikkelde we ons denken en in onze tijd gaan we leren denken met ons hart. Dat is nog voornamelijk je inlevingsvermogen oefenen….

© Joke – fluisteralsjeblieft
Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop

2 gedachten over “De hoorns van toewijding

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s