We zijn vertrouwd met het ritme van dag en nacht. Bij ritme kun je ook denken aan het dag- week- en jaarritme of het ritme zoals dat terug te vinden is in de natuur: het ritme van de vier seizoenen en de Zon. Ook kun je denken aan het maanritme van 28 dagen. De oude Egyptenaren leerden denken met het hart. Denken, voelen en willen is bij hen verbonden met het hart. Het hart was voor hen veel belangrijker dan de hersenen en zij geloofden dat kennis van het hart informatie ontvangt van de vijf zintuigen. De uitspraak ‘gnosis is de kennis van het hart’ komt uit het Oude Egypte.

Inmiddels weten we dat er een verschil is tussen het oude ‘hartedenken’ op onze evolutionaire weg verworden is tot wat in de antroposofie de bewustzijnszielen-tijd genoemd wordt: de tijd waarin ieder mens zich bewust wordt van zijn of haar eigen ‘ik’ en leert om verantwoordelijkheid voor het eigen leven te nemen en vanuit menselijkheid zorg te dragen voor zijn medemens en voor het leven op aarde. Lees je verder…?

 

A Man Looks One of the Six Altarpieces by Swedish Artist Hilma Af Klint

Het is de tijd waarin mensen weer open gaan staan voor de spirituele kant van het bestaan en gaan inzien dat wetenschap en spiritualiteit elkaar niet tegenspreken, maar elkaar aanvullen en ondersteunen. Je zou ook kunnen zeggen:  Vroeger werd de mens nog ‘door godenhanden geleid’, maar het is nu de tijd dat hij zijn eigen ontwikkeling ter hand moet nemen. In alle eenvoud is dit het oude denken omvormen tot een nieuw denken. Dat nieuwe denken of bewustzijn nodigt ons uit de stap te zetten naar een betere en hogere kwaliteit van relaties en verbindingen.  Relaties tussen mensen onderling, tussen mensen en de aarde, en tussen mensen en andere vormen van leven. Dit kan alleen bereikt worden als wij mensen empathie en compassie ontwikkelen en ons bewust worden van de gevolgen van onze acties voor de omgeving.

Eigenschappen als empathie en compassie kun je echter alleen ontwikkelen als je verbinding maakt met je eigen gevoel. Want alleen met je gevoel kun je je inleven in de omgeving, in andere mensen, in andere vormen van leven, en het wezen van ‘het andere of de ander’ werkelijk raken en begrijpen. Pas dan kom je tot de kern en is diepere verbinding mogelijk. Het denken hebben we inmiddels zo ontwikkelt, dat we nu in staat zijn om de waarnemingen die we door middel van het gevoel ontvangen, bewust te worden. En de motor achter dit bewustwordings-en integratieproces ligt in de lichtvonk in het hart, die zich bewust wordt licht te zijn.

Waar het om gaat is dat wij onze ratio, ons verstand, ons gevoel én onze intuïtie met elkaar leren integreren.

Je kunt de mens alleen leren kennen als je iets begrijpt van de vier wezensdelen: het fysieke-, het ether- , het astrale lichaam en het IK. Deze vier wezensdelen van de menselijke natuur staan op de meest uiteenlopende wijze met elkaar in verbinding en zijn wederzijds afhankelijk van elkaar. Elk wezensdeel werkt op het andere in en bijgevolg werken ze volledig in samenhang met elkaar. Dit samenwerken is wat je kunt leren kennen in de relaties van bepaalde krachten, processen en wezens in het geheel van de kosmos. Maar daarmee zijn we er nog niet. Ook in ons fysieke lichaam herhalen zich ritmisch heel bijzondere processen die relateren met het jaarverloop en de zonnewende.

De drie grote fasen in het leven zijn al vanaf oudsher bekend en worden wel als de lente, zomer en herfst van het leven beschouwt. De drie grotere fasen kunnen ieder in drie kleinere fasen worden onderverdeeld. Daardoor ontstaan de perioden van zeven jaar. Dat kennen we want een week kent ook zeven dagen, ook de scheppingsweek. Ook nu nog kunnen we ervaren dat het herstel na een verwonding of een acute ziekte een ritme van zeven dagen doorloopt. Dat wil zeggen bij genezing, die niet wordt beïnvloed door een behandeling met medicamenten, treden bijvoorbeeld pijn en zwellingen in de omgeving van de verwonding in ritmische volgorde elke ze­ven dagen in steeds zwakkere vorm op, tot de genezing volledig is.
De regeneratiepro­cessen die uitdrukking zijn van een eigen krachtenveld, dat we levenslichaam kun­nen noemen, volgen het ritme van zeven dagen. Een ander ritme hangt samen met de omloop van de maan om de aarde. Maanritmen hebben duidelijk in de dierenwereld nog een directe betekenis.

Naast de grotere ritmen van die mens en kosmos verbinden,  zijn er bij de mens nog ritmen die korter zijn dan het dag-nacht ritme, bijvoorbeeld het ritme van de ademhaling. Hieruit kunnen we leren dat een gezond ritme zal altijd een evenwicht tussen de polariteiten bewerkstelligen wil. Hier ligt het belang van het leren vragen stellen en zo de projecties te leren terugnemen. De ego-identiteit houdt ons in afgescheidenheid en beperktheid. Wij stappen eruit en verbinden ons. Het Koninkrijk is in ons.

Het hart is een orgaan dat zowel overdag kan zien als in de nachtzijde kan kijken. Het hart is de burger van twee werelden.

In dit tot eenheid brengen van energieën speelt het hartchakra een centrale rol. Het is op de stam van de levensboom in de middellijn te vinden rechts van het fysieke hart. Het verbindt alles met alles. Het houdt de energie van de rechterkant van het lichaam in balans met de linkerkant. Het verbindt de onderste drie chakra’s met de drie bovenste. Bij de juiste intentie en synergie verbindt het hart binnen met buiten of zo je wil je buitenwereld en binnenwereld worden één.

Tot de bewustzijnsziel is er een verschil tussen man en vrouw merkbaar, daarna worden ze gelijk aan elkaar. Vanaf de ontwikkeling van de bewustzijnsziel word je ook meer bewust dat het mannelijke en vrouwelijke in jezelf zit.

Het mooie is dat je altijd mensen die je spiegelen op exact het juiste moment in je leven binnenkomen of weglopen. Zo worden blokkades zichtbaar gemaakt en of je nu wegkijkt of het aangaat is bepalend voor het muziekstuk wat jij, met je beschermengel in de energie van onvoorwaardelijk vertrouwen, bij aanvang van je leven samen besloten hebt.

Wie ervoor kiest de ritmes in de mens te verbinden met de ritmes in de eigen levensloop kan met Tzolkin (maya astrologie) veel antwoorden vinden die verder reiken dan de vraag.  Engelen wachten vol spanning of je vragenderwijs op weg gaat….en de oorsprong en de betekenis van ritmes in je leven gebruikt voor het herinneren van je zelf uitgekozen route.

Je jaardragers en jaarthema’s helpen ons om het hele grote wat kleiner te maken en in het jaar (van verjaardag tot verjaardag) een thema te bieden waarbij je de middenweg mag leren vinden en bewandelen; wil je inzicht in de grotere fasen van je leven nodig ik je uit contact met mij op te nemen en je vragen te stellen.

Wie met het juiste bewustzijn door de wereld gaat, kan ontdekken dat in vele kalenders het ‘boerenweten’ van ritmes op geheimzinnige wijze is verwerkt.

Verborgen geheimen worden zichtbaar!

Een van die geheimen is de kracht van de vrouw en de wijsheid van haar intuïtie – de oudste aanduiding uit de Gnosis: ‘JEZUS-MARIA mag in ere hersteld worden. Een nieuwe tijd kan aanbreken: een tijd waarin de liefde centraal staat en waarin man en vrouw volkomen gelijkwaardig zijn.

© Joke – fluisteralsjeblieft
Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s