We zijn vertrouwd met het ritme van dag en nacht. Bij ritme kun je ook denken aan het dag- week- en jaarritme of het ritme zoals dat terug te vinden is in de natuur: het ritme van de vier seizoenen en de Zon. Ook kun je denken aan het maanritme van 28 dagen. De oude Maya’s wisten dat ritme belangrijk is voor de mens. Zij bedoelden daarmee niet onze biologische klok, ze leren ons over de innerlijke ritmes in de mens.

Je kunt de mens, zo leren zij, alleen leren kennen als je iets begrijpt van de vier wezensdelen: het fysieke-, het ether- , het astrale lichaam en het IK. Deze vier wezensdelen van de menselijke natuur staan op de meest uiteenlopende wijze met elkaar in verbinding en zijn wederzijds afhankelijk van elkaar. Elk wezensdeel werkt op het andere in en bijgevolg werken ze volledig in samenhang met elkaar. Dit samenwerken is wat je kunt leren kennen in de relaties van bepaalde krachten, processen en wezens in het geheel van de kosmos. Maar daarmee zijn we er nog niet. Ook in ons fysieke lichaam herhalen zich ritmisch heel bijzondere processen dit relateren met het jaarverloop en de zonnewende.

De omwenteling van de aarde is het gevolg van het IK ritme en de oorsprong van zulke ritmes ligt op zijn beurt in de grote kosmische verhoudingen. In oude tijden leefde de mens met de loop van zon en van maan, de levensloop richtte zich absoluut naar de kosmische verhoudingen. Nu, in onze tijd mogen we weer leren het innerlijke ritme in overeenstemming te brengen met het uiterlijke overeenkomen. In harmonie brengen, immers ritme moet door het innerlijk trekken. Het is de basis van je gedachtesysteem, net zoals ooit de goden het plan voor de wijsheid van de wereld hebben gelegd mogen wij de het innerlijke ritme van het getal levendig laten worden. Pas dan zijn we in staat dit weer te laten uitstromen in de wereld, in ons handelen. Chaos is dan Kosmos geworden in onze gedachten- gevoels en wilsleven en dit maakt het mogelijk op een geregelde manier van binnenuit het zielenleven op te bouwen.

 

De drie grote fasen in het leven zijn al vanaf oudsher bekend en worden wel als de lente, zomer en herfst van het leven beschouwt. De drie grotere fasen kunnen ieder in drie kleinere fasen worden onderverdeeld. Daardoor ontstaan de perioden van zeven jaar die net als de drie grote fasen al in de oudheid bekend waren als de zevenjaarsperioden in de levensloop en door Rudolf Steiner opnieuw geactualiseerd is. Het denken-voelen-willen krijgt een plek en ook ziekteprocessen blijken samen te hangen met ritmes en voor man en vrouw verschillen.

*In de eerste zeven jaren is het leergedrag van het kind voornamelijk door nabootsing, dit wordt het grondpatroon voor zijn leven. Kinderen worden in deze jaren zeven keer zo zwaar. De wil ontwaakt.
*In de volgende zeven jaar wordt het etherisch lichaam geboren en dan krijgt het kind zijn gebit. Het voelen ontwaakt en je merkt dat aan het feit dat de kinderen snel bewogen zijn en meeleven met anderen. Ze kiezen naast hun ouders ook idolen buiten hun gezin of familie.
*Van 14 – 21 jaar is de derde geboorte en in het astrale lichaam ontwaakt het denken.
Kinderen kunnen nu zaken overwegen. Emoties en seksualiteit komen vrij.

 

De ziel wordt gevormd na drie ontwikkelingen:
*Van 21 – 28 jaar, de ervaringsziel Deze wordt gekenmerkt door sterke impulsen, waarin de ervaringen centraal staan. Hierdoor groeit de ziel en de wilskracht wordt groter. Oftewel het fysieke én het emotionele niveau wordt samengebracht!
*Van 28 – 35 jaar wordt de verstandsziel geboren. In deze fase worden de ervaringen door nadenken in inzicht omgezet.
*Van 35 – 42 jaar wordt de bewustzijnsziel ontwikkeld. In deze fase komen er vragen op als: waarom leef ik, wat is mijn opgave, wie zijn mijn ouders?

Met het zoeken naar antwoorden op deze vragen begint de weg naar binnen.

De verdere ontwikkeling is pas mogelijk als de mens zijn bewustzijnsziel heeft ontplooid!!!!
Tot de bewustzijnsziel is er een verschil tussen man en vrouw merkbaar, daarna worden ze gelijk aan elkaar. Vanaf de ontwikkeling van de bewustzijnsziel word je ook meer bewust dat het mannelijke en vrouwelijke in jezelf zit.

Werken met Tzolkin is werken met de vier kleuren

Elk van de vier kleuren staat voor een periode van 13 jaar. Opgeteld dus vier perioden van 13 jaar biedt zij je een ontwikkelingsprogramma voor 52 jaar waarna je in een hogere spiraal op mag halen wat je eerder niet begrepen had of kon uitleven. Inzicht in de vier kleuren zoals die voor jou toepasbaar zijn is van groot belang bij het begrijpen welke weg jij gaat en in welke uitdagingen gekleurd worden door de fase waarin je op dat moment bent. Zo kun je terugkijkend veel van je biografie een plaatsje geven en ontdekken dat gaandeweg je energie verandert.

1 – 7 jaar: opbouw fysieke lichaam
7 – 14 jaar: opbouw etherische lichaam
14 – 21 jaar: opbouw astrale lichaam

21 – 28 jaar: opbouw gewaarwordingsziel
28 – 35 jaar: opbouw verstands- en gemoedsziel
35 – 42 jaar: opbouw bewustzijnsziel

42 – 49 jaar: keuzejaren: je wordt of onbaatzuchtig, of een tiran.
Spiegelt fase 14 – 21 jr.

49 – 56 jaar: jaren van wijsheid, dankbaarheid en harmonie.
Spiegelt fase 7 – 14 jr.

56 – 63 jaar: fysiek lichaam wordt brozer: geestelijke krachten
belangrijker. Intuïtie! spiegelt fase 0 – 7 jr.

63 – 70 jaar: Laat het kind in je opstaan; laat goedheid van je
uitgaan; leef in verwondering.

70 – 77 jaar: Laat schoonheid van je uitgaan, straal rust uit en
medeleven.

77 – 84 jaar: Wees rechtvaardig en wees je bewust van de zin van
je leven.

Spiegelleeftijden

Persoonlijk gaat elk mens op een eigen manier om met mogelijkheden en componeert daarmee het muziekstuk van het eigen leven. Het past ons niet om zo’n muziekstuk te veroordelen. De omgeving maakt immers deel uit van dat muziekstuk en biedt positief en/of negatief ondersteuning bij het uitvoeren. Een geboortedatum kan inzicht bieden….

 

De eigen geboortetoon geeft aan wanneer je op welk ontwikkelingsniveau of fase aankomt en voor wie hier kennis van heeft kan zo een brug geslagen worden naar een koppeling met de chakra’s. Chakra’s vormen de Boventoon verbinding, net als de Planeten dans te verbinden is met de zonnezegels cq de archetypen.

Wetmatigheden leren dat de leeftijd van 42-49 jaar de leeftijd spiegelt van 14- 21 jaar, de ontwikkeling van de geest begint en bij het kind zie je juist een weg groeien van de geest.

In de derde fase van de ontwikkeling van de geest zie je dat deze ouderen goed aanvoelen wat er in een kind tussen 7en 14 jaar gebeurt.De leeftijd van 49 – 56 jaar spiegelt zo de 7-14 jarigen in je zonnen profiel.

De leeftijden tussen de 56 en 63 jaar spiegelen de 1-7 jarigen in je zonnen profiel. Bij vrouwen zie je vaak dat ze zich in deze fase gaan ontplooien, want de rol van moeder en vrouw wordt minder overheersend. Zij kunnen nu keuzes maken om hun niet geuite mogelijkheden alsnog te beleven.

 

Het mooie is dat je altijd mensen die je spiegelen (qua leeftijd) op exact het juiste moment in je leven binnenkomen of weglopen. Zo worden blokkades zichtbaar gemaakt en of je nu wegkijkt of het aangaat is bepalend voor het muziekstuk wat jij, met je beschermengel in de energie van onvoorwaardelijk vertrouwen, bij aanvang van je leven samen besloten hebt. Tzolkin begint niet voor niets met de rode Draad, het zegel van vertrouwen of van afwijzing. Engelen wachten vol spanning of je vragenderwijs op weg gaat….en de oorsprong en de betekenis van ritmes in je leven gebruikt voor het herinneren van je zelf uitgekozen route. Je jaardragers en jaarthema’s helpen ons om het hele grote wat kleiner te maken en in het jaar (van verjaardag tot verjaardag) een thema te bieden waarbij je de middenweg mag leren vinden en bewandelen.

Wie met het juiste bewustzijn door de wereld gaat, kan ontdekken dat in vele kalenders het ‘boerenweten’ van ritmes op geheimzinnige wijze is verwerkt.  Tzolkin helpt je her-inneren en wie vragen stelt krijgt antwoorden, ook via mij.

Dit artikel is verplaatst en stond eerder bij de pagina’s bovenaan de website en nu dus bij berichten en is niet via de mailbox gedeeld!

lees hier de tips over energetische bescherming : https://wp.me/P2XSLz-271

Zo je doet ,zo je ontmoet.
Een oud gezegde maar o zo waar

© Joke – fluisteralsjeblieft
Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s