Het is alweer een poosje geleden dat we elkaar aan-geraakt hebben. Op deze bijzondere dag borrelt het in mij en ben ik weer in de pen geklommen. Niet zozeer om over corona te schrijven of over alles wat er in zoveel landen gaande is en haar weerslag heeft op onszelf. Het is de datum die me aanzette. Elf september. Allerlei draden van eerder verworven kennis komen erin samen. Het begon immers al op 11 september in 2001. Ook de Maya’s zagen die tijd als het einde van een cyclus en ook dat we in 2012 een sprong zouden gaan maken. Zelf heb ik dat gemerkt. De belangstelling voor de Maya kalender toen was groot, minder werd begrepen dat de Maya’s voorspelde dat er langzaam maar zeker een einde zou gaan komen aan het enorme, beperkte, materialistische denken van de mensheid. Overigens, ook alle andere tradities hebben altijd naar deze tijd gewezen, als de tijd waarin het gebeuren zou en waarin de mensheid een grote sprong zou gaan maken. Die grote sprong wordt, zo weten we nu, een transformatie genoemd. Een lichaam dat getransformeerd wordt begint eerst allerlei ziektes te vertonen op weg naar die overgang. Dat is een opgave voor een ieder van ons. Kun je het verschil al merken wanneer jouw Goddelijke Ik aan het woord is en wanneer jouw ego aan het woord is?

Het vrouwelijke is een raadselachtig rijk. We willen zo vaak dat het heldere schijnende licht van mannelijke logica alles verklaart, maar het vrouwelijke leidt ons naar mysterie. Ze opent deuren, vragen en mogelijkheden en wijst naar plaatsen waar het licht niet kan komen.

Het hart weet altijd meer dan het hoofd bevatten kan is misschien wel een levensles. Een levensles die het vrouwelijke wat gemakkelijker kan pakken dan het mannelijke en wat zou het een opsteker zijn voor jezelf als je eens terugkijkt en ziet hoever je gevorderd bent en misschien zelfs al in staat bent het verschil waar te nemen. Dat immers is het keerpunt in de tijd die je zelf tot stand mag brengen en wat is het jammer dat nog steeds veel mensen niet duidelijk is dat dit een keerpunt in de hele evolutie is. Want achter het donker van onze tijd ligt het licht van de komende tijd verborgen.

Een mooi symbolisch beeld hierbij ligt voor mij verscholen in de herfst.

Deze maand, en eigenlijk al vanaf 2001, bewegen wij van de zomer naar de herfst. Waar de zomer ons meetrekt in een beweging naar buiten, brengt de herfst ons weer naar binnen. Misschien ook naar het vinden van innerlijke warmte en moed. De Michaëllegenden en -afbeeldingen in de kunst kunnen een idee geven hoe de mensen Michaël, de engel van de herfst, hebben ervaren en beleefd, in de loop der eeuwen.

Misschien is het goed om eerst eens een beeld van aartsengel Michaël te maken. Meestal wordt deze Tijdgeest afgebeeld met een zwaard in de hand en een draak onder zijn voeten. De draak is in dit beeld onder meer het symbool van onze verharding en ons ego, maar ook van die donkere ervaringen die we nu zo heftig in en om ons heen ervaren. Het mooie van het proberen innerlijke beelden op te roepen is uiteraard bedoeld om je zelf te kunnen gaan verbinden met de Michaël energie. Wonderlijk genoeg zie je dan opeens op de meest onverwachte plekken en plaatsen de naam, een beeld of een gebouw die deze naam draagt. De Michaël energie is niet gebonden aan tijd en plaats, niet aan religie of aan traditie; deze energie is over de hele wereld bekend. Soms onder een andere naam; de beelden zijn hetzelfde. Een draak onder zijn voeten…en nu zie je wellicht ook de verbinding met de Maya kalender. Op kin 1 staat de draak die verderop als draak/slang verder reist en ons keer op keer uitnodigt voelende contact te maken met het donkere deel wat juist in de herfst zoveel kansen biedt. Alleen zo kunnen we de kans opnemen om ons weer bewust te worden van het licht in onszelf.

We worden allemaal geboren uit de baarmoeder van een menselijke moeder, ons lichaam wordt in het hare gemaakt. Op een hoger niveau is het de ‘baarmoeder’ van de aarde die ons vasthoudt, voedt en koestert.

Verwijzingen naar de Moederwond in relatie tot de Draak (vrouw/moeder)  is de oude manier; De draak, de slang van het oerbegin.                                                                        De nieuwe manier in werken met Tzolkin is wat ik hierboven heb beschreven. De draak is het ego.

 

De aardse representant van Michaël is Sint Joris. Veel kinderboeken en ook al prentenboeken verhalen over draken en leren zo op een wat speelse wijze om te gaan met de draken. Ook later in je leven kunnen dit soort verhalen bij je boven komen en bewust maken dat er niet werkelijk sprake is van dreiging of van levensbedreiging. Innerlijk mag je voelend ervaren dat je moed geschonken wordt om te overdenken wat je het beste kunt doen of wat je uitspreekt. Ook in situaties van stress kunnen innerlijk beelden van draken je bemoedigend vertellen dat die (angst) situatie niet eeuwig duurt. Ook al lijkt het in onze beleving soms wel zo. Dat komt vooral omdat onze hersenen vaak niet nauwkeurig waarnemen in gevaar of in angst; ze reageren vanuit eerdere situaties, op gevaar van vroeger. Beslissingen worden maar al te vaak onbewust gebaseerd op het verleden in plaats van het heden….zo blijven we in dezelfde groef hangen. Persoonlijk én collectief!

Hopelijk heb je nu meer inzicht op de draken; de spoken uit het verleden die om compassie vragen om in het reine te komen met al dat oude verdriet en oorlogsleed dat we allemaal bij ons dragen. Dan komen heden en verleden in balans. Vroeger hadden we ons ego nodig, nu, in het keerpunt van de tijd, mogen we de geboorte van iets hogers ontdekken en dat is weggelegd voor diegene die de draak in de ogen durft te kijken.

Wat kunnen we dan gaan ontdekken? Wellicht zien we of horen we dan de Zwaan. In de Magdalena Mysteries staat de Zwaan diep geworteld in de christelijke traditie. Godinnen zoals Isis hadden zwanenvleugels, de Keltische godin Brigid stond bekend als ‘de Witte Zwaan’ en ook engelen worden vaak afgebeeld met zwanenvleugels. Witte vleugels symboliseren hun heiligheid en hun vermogen heen te weer te reizen tussen hemel en aarde. Vaak als boodschappers, beschermers of zegenend aanwezig bij het ondersteunen van breuklijnen die geheeld willen worden, net als de sjamanen van weleer.

Op de afbeelding de Swan Lyre. Zwanenlieren – instrumenten vergelijkbaar met harpen en gevormd of versierd met zwanen die in relatie staat met de Swan Goddess Lyre of Ephesus. Efeze, een centrum van godinnenverering in (nu) Turkije. 

Ontwikkeling met hoofd hart en handen of in denken, voelen en vormgeven

De weg naar transcendentie is vaak geplaveid met rituelen, metaforen of symbolen. Door ons open te stellen voor transcendentie, datgene wat de zintuiglijke wereld overschrijdt, krijgen we meer inzicht in een diepere werkelijkheid.

Misschien ligt hier het moment om de zienswijze van kunsthistoricus Diether Rudloff eens kort te beschrijven als deur, poort of toegang tot een meer kunstzinnige benadering van het biografisch werken. Het is gebaseerd op de Zeven Vrije Kunsten.
In de middeleeuwen vormden de Zeven Vrije Kunsten de basis van het onderwijs in Europa.

 

De beoefening van de Vrije Kunsten was en is een zevenvoudige inwijdingsweg.

Het eerste van het zevental is de architectuur; het denken-voelen-willen is de ruimte én de projectie naar buiten toe van de wetmatigheden van het fysieke lichaam.
De tweede kunst is de beeldhouwkunst; deze is net als de eerste een ruimtelijke kunst die helpt gevoel te ontwikkelen voor ruimte, voor leefomgeving of zo je wil voor het milieu.
De derde is de schilderkunst; In de schilderkunst, gaat het naast vorm en kleur in al haar schakeringen om het spannende gebied tussen licht en duister. De levensboom b.v.
De vierde is muziek; een tijdkunst die zich uit in klank, melodie, dynamiek en ritme.
De vijfde is ‘tegenwoordigheid van geest’ of de poëzie; dit is de spraak- en woordkunst die door het vertellen van je verhaal je bewust maakt van wat er innerlijk in je leeft, wat ons bezielt of dwarszit. We richten ons hier naar buiten, naar de ander die ons wil toehoren; ook het verbeelden van verhalen is hier een facet van.
De zesde is de bewegingskunst. Met dans en lichaamsoefeningen maken we op een specifieke wijze gebruik van lichaamstaal. In deze kunst is de mens zelf tot instrument. Een mooie aanrader hierbij is het boek van Annine van der Meer: Empower jezelf met Venuskracht – De dertien lichaamshoudingen uit de Venuskunst.

En dan de ouverture: de zevende kunst is de sociale kunst. Humaan Mens Worden. Overal waar aandacht is voor existentiële vragen, achting is voor de eigen identiteit of de individuele biografie, mag je spreken van sociale kunst. Uit eigen ervaringen met meningsverschillen in familie en alle andere samenlevingen weten we dat deze sociale kunst het allermoeilijkste is om te leren en te beoefenen. Daarom is zij toekomstig en werken we in kunst met onze fantasie….

De vraag schept beweging

Door goed te kijken en waar te nemen zie je ook meer en kun je de dingen beter verwoorden of uitbeelden. Door met een frisse blik naar je eigen leven te kijken, stap je uit je oude groef en wordt tijd je bondgenoot. Lief… ga dan mee….En omarm me….

11 september 2020 – kin 166 witte wereldoverbrugger 10 in de cyclus van rode Aarde
© Joke – fluisteralsjeblieft

Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop

Een gedachte over “Jaarfeesten, herfst en de zeven vrije kunsten

  1. Graag deel ik deze link naar een artikel wat ik ontving. Het artikel sluit inderdaad heel erg aan bij de intentie van mijn schrijven. Waarvoor dank!

    Onderstaande link is naar een artikel van Carol P. Christ en kun je via translate vertaald lezen in het Nederlands.

    https://feminismandreligion.com/2020/04/06/coronavirus-the-villain-is-not-mother-nature-it-is-ourselves-by-carol-p-christ/

    We moeten de erkenning dat we allemaal verbonden zijn in een levensweb dat veel groter is dan ons individuele zelf, bovenaan plaatsen bij alle beslissingen die we nemen over de toekomst van het leven op onze planeet. Dit is het vrouwelijke Weten in man en in vrouw….. zie je vijanden onder ogen en ontdek de draak in je eigen landschap!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s