Trouw aan jezelf blijven is je zintuigen ontwikkelen voor het fijnstoffelijke en gevoelig worden voor wat je met je onderbewustzijn waarneemt.  Bewust nemen we alleen waar wat in dezelfde of een lagere frequentie trilt als onze eigen trilling. Pas naarmate we onze persoonlijke frequentie verhogen, worden stukjes opgelicht van de sluier die over het onderbewuste ligt. Hoe vind je je Thuisplek?

Moederen als pad van bewustwording; de weg naar compassie

Altijd is het belangrijk om erachter te zien te komen waarom je klachten hebt, waartoe zich iets voordoet in je leven. Het is belangrijk te begrijpen waar en waarom je ergens mee worstelt. Wat is de achtergrond ervan. Op het moment dat je daadwerkelijk in de klacht weet door te dringen (vragenderwijs), kan het zijn dat het symptoom wegvalt. Het symptoom werkt als een spiegel.

Het probleem van onze tijd is dat de mensheid niet weet dat we als mensen goddelijke wezens zijn die bestaan uit licht en dat de mensheid niet weet waarom we hier op aarde zijn. Op het moment dat we ons dat weer herinneren, bewegen we in de richting van wat we in essentie zijn. Uiteindelijk zal alleen overblijven wat in harmonie is.

Door de confrontatie aan te gaan met de werkelijkheid, ontdekken we onze verborgen heelheid, die er natuurlijk altijd al was.

Contrast schept dynamiek, leven, beweging, groei en verandering. Het donker heeft een functie in jullie leven. Donker noemen we vaak Nacht. Nacht van de Ziel is eigenlijk een toestand van gevoelloosheid en afgesloten zijn van het leven. In je machteloosheid ga je een schil om je heen bouwen; je wikkelt jezelf in een cocon van niet willen en niet kunnen voelen.

 

Wat is Nacht
Nacht is zwart, donker, duisternis en onwetendheid. Zwart is feitelijk het ontbreken van alle licht, toch kunnen we als het donker is feilloos de weg vinden in ons eigen huis. We schakelen dan als het ware over op onze innerlijke zintuigen, je gaat werken met je energie, gevoel en dromen. Dromen vertellen ons oerverhaal en juist in dat enorme energieveld beginnen we te beseffen dat we langs deze weg met iedereen verbonden zijn. En dan kun je ook iets gaan doen met dat besef, vandaar het thema leiderschap van deze cyclus. Je gaat je afvragen wat je aan dat veld wil geven….

Als het leven een school is waarin we ingewijd worden in het Leven Zelf, dan is verlies een van de belangrijkste vakken. Als we verlies ervaren, ervaren we ook degenen van wie we houden – en soms ook vreemden – die op moeilijke momenten om ons geven en wellicht een tijdje naast ons Zijn. Verlies is een stuk dat van ons hart afbreekt, maar uit dit stuk ontstaat liefde en dit stuk kan de liefde van anderen op andere wijze vasthouden. Want hoewel we uiteindelijk alles verliezen wat we bezitten, gaat wat er werkelijk toe doet nooit verloren. Ons huis, ons geld, onze auto, onze baan, onze jeugd en zelfs de mensen van wie we houden, we hebben het slechts te leen. Je kunt hier treurig van worden, maar ook kun je er de prachtige ervaringen tijdens onze tijd op aarde juist des te meer door gaan waarderen.

Onze werkelijkheid hier is niet blijvend, net zomin als hetgeen we bezitten dat is. Alles is tijdelijk – zij die stervende zijn, weten wat ze kwijtraken en begrijpen de waarde ervan. Het zijn vaak de levenden die zichzelf voor de gek houden. Verlies is één van de moeilijkste lessen in het leven.

De meesten van ons verzetten zich tegen verlies, en vechten ertegen zonder te begrijpen dat leven verlies is, en verlies leven. Zonder verlies kan het leven niet veranderen en kunnen wij niet groeien. Wat je ook voelt als je iets of iemand verliest, het is precies wat je hoort te voelen. Verlies voelt gewoon zoals het voelt, het is een gewaarwording van leegheid, hulpeloosheid, verlamming, waardeloosheid, boosheid, verdriet en angst. We willen niet meer slapen of juist alleen nog maar slapen. Dat is eigenlijk allemaal onderdeel van het herstelproces, maar wat is het moeilijk om te zien dát we groeien door verlies. Het gebeurt wel degelijk, zij die een verlies lijden worden uiteindelijk sterker, meer een geheel – misschien is dat wel een van de functies van verlies in ons leven. Het brengt eenheid tussen de mensen, het helpt ons elkaar beter te begrijpen. Verlies schept een band zoals geen enkele levensles dat doet – en die waarde blijft eeuwig bij ons.

Het is een prachtig idee dat we door ons ontkenningsmechanisme uitstel krijgen, maar aan ons verleden kunnen we niet ontsnappen. Het blijft ergens hangen tot we in staat zijn het te verwerken, dan komt oud verlies boven door iets wat veel korter geleden gebeurde. Wie dan niet langer meer wegkijkt, kan merken dat verlies een initiatie is, een overgang tot de volwassenheid. Door verlies ontstaan echte mannen en echte vrouwen, ze ontdekken dat hun eigen hart en dat van de mensen die ze liefhebben, het belangrijkst zijn. Synchroniciteit doet zich voortdurend voor en we helpen onszelf door ons, als we ons hiervoor openstellen, keer op keer de vraag te stellen: wat zou ik uit deze situatie kunnen leren?

Je kunt jezelf niet vinden door naar je verleden te gaan. Je vindt jezelf door in het heden te komen. Aandacht is daarbij essentieel, maar pak het verleden aan op het niveau van het heden. De enige macht die je hierbij bezit ligt besloten in het moment: het is de macht van je aanwezigheid. Onbewustheid schiep het, bewustheid zet het om in zichzelf. Dát is leiderschap.

Om bewust te blijven van wie je bent, is het belangrijk om elke dag stilte van binnen op te zoeken en gecentreerd te blijven in je eigen Liefde. Liefde is uiteindelijk het enige dat alles kan genezen.

De beste plaats om Liefde te vinden is in je eigen hart

Aanvaarding van elke situatie of klacht betekent: nu is dit de/mijn situatie, dit moment me verplicht te doen trouw mijn hart te volgen en hoe liefdevoller je aanwezig blijft hoe meer het hart je stappen voorwaarts laat zetten die je soms pas achteraf begrijpt met biografiewerk. Let op: je doet dit vrijwillig en gewillig.  Blijf daarbij kijken met de ogen van het Hart, volg de weg van de verbondenheid.

 

Het verleden, de toekomst en het heden gebeuren allemaal nu. 

Op het moment dat je bewust contact hebt met je wezenskern, het Zelf, ervaar je jezelf als heel – Verbonden met het Leven met een hoofdletter. Het zelf dat zich vaak manifesteert als een goddelijk figuur in de mandala wijst ons de weg van Formatie, Transformatie naar eeuwige herschepping van de eeuwige zingeving. Hier komen Oost en West elkaar tegen.

De sleutel van de poort tot deze levensenergie, de levensadem, ligt voor C.G. Jung in het mythisch leren denken. Alle grote verhalen bestaan ten slotte bij de gratie van mythische verhalen. Joseph Campbell formuleert het zo: …mensen zijn niet op zoek naar de zin van het leven, maar naar de ervaring van levend zijn.. Dat is de ervaring waar mythen je bij kunnen helpen. Mythen roepen onszelf tevoorschijn. Mythen vertellen op hun eigen manier wat op een andere manier niet verteld kan worden. Een mythe voert de hoorder naar de ervaring waar de mythe op gestoeld is. In die zin staat mythe voor inwijding. Inwijding in ervaring – in fundamentele levenservaringen.

Deze innerlijke beelden vallen soms samen met onze droombeelden die wonen in ons levensboek. Daarin blijven bladeren zal voor ieder mens als een kerk zijn, een kathedraal, het stille oord van je Geest. Daar waar vernieuwing plaatsvindt.

Volg trouw je eigen hart, het vurig verlangen, de weg van het leven.

Als je niet je eigen vurige verlangen erkent, dan volg je niet jezelf, maar begeef je je op paden die anderen voor je hebben uitgezet. Zo leef je dus niet jouw leven, maar een vreemd leven. Zo mooi dat Jung schrijft in het ‘rode boekje’ Je eigen leven leven, wil zeggen: je zelf tot opdracht zijn.

De maat van nabootsing is nu vervuld. Wij zullen verlost worden. De eenzaamheid van onszelf binnen treden waar het leven van de God begint. Als wij in onszelf zijn, dan is de ruimte buiten ons vrij, maar gevuld met de God (in).

Hoe activeer je je Thuisplek, je sacrale identiteit, je innerlijk heiligdom?

Een oud-nederlandse benaming voor een vlinder is ‘kapel’ en is een verwijzing naar ‘de mantel’ – Vandaar dat er vlindernamen zijn waar het woord ‘mantel’ in opgenomen is. (keizersmantel, rouwmantel) De mantel kun je zien als het ego-jasje waaronder de heilige ruimte zich bevindt – de kapel. Daar waar rust heerst en je ademhaling mee resoneren gaat met die rust. Met stilte in je eigen wezen. Daar doe je  ahw je schoenen uit om te luisteren – in stilte – naar wat er in jouw binnenwereld allemaal leeft en tevoorschijn wil komen. Onderzoek het, relativeer en toets het aan je geboortegolf! Welke blauwe reis maak jij?

Transformatie energie is altijd verbonden met Aarde-Thuis, onze Thuisplek, onze Heilige Ruimte van binnen, van waaruit we alles wat we meemaken naar onze inzichten en overtuigingen beoordelen en de stap zetten naar de volgende trede in de blauwe energie. Het is ons oriëntatiepunt in dag- en nachtbewustzijn, dat je kunt verankeren in jezelf door je mooiste plek op aarde te visualiseren in jezelf. Hoe vaker je dit doet hoe meer de plek van binnen een plek wordt waar veiligheid woont. Maar vergis je niet, het is niet veilig om te proberen verlies te voorkomen. De hutjes die jonge kinderen bouwen leren dat het een plek is waar je verwerken gaat, ervaringen een plek geeft die ouderen als hutje opnieuw naar binnen kunnen halen. Dit noem ik je Thuisplek, jouw anker waar je ten diepste luisteren kunt naar je beschermengel, het oervertrouwen.

Vanuit een vrouwelijke wereldvisie op leiderschap wijzen synchroniciteit en dromen je de weg. Enkel op de weg naar binnen, naar het hart vinden wij onze Engel en zo het hart van Moeder Aarde.

Leven, jij tilt en draagt mij, jij zorgt dat ik vooruitkom

 

© Joke – fluisteralsjeblieft 2020

Biografisch advieswerk

 

 

3 gedachten over “het magische tapijt van de oefening

  1. Een reactie, om geluid te geven, dat ik je stukken heel graag lees. Keer op keer, meerdere keren, omdat het van kleur verandert, als met de dag. En zo de wijsheid laagt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s