In de eerste zeven jaar van ons leven vindt onze motorische ontwikkeling nauw samen met de ontwikkeling van onze hersenen. Zo rond de leeftijd van zes jaar zijn bij de meeste kinderen de verbindingen die nodig zijn om te leren lezen, aanwezig en goed ontwikkeld. De ontwikkeling van de grote naar fijnere bewegingen stimuleren ook de zintuigen.

De mythe van Medusa is een symbolisch verhaal. Van Medusa kennen we eigenlijk alleen het hoofd en bij hoofd wordt vooral gedacht aan brein. Het breindenken regelt alle fysieke basisfuncties. Als het eropaan komt, dat is, als we intern een conflict hebben of ergens gevaar zien, wint in negen van de tien gevallen de emotie. Anders gezegd: verliest in de ontmoeting de rationele mens het meestal van de emotionele en het instinctieve of onderbuikgevoel.

Een mythe als deze zal ons laten zien wat er gewond is geraakt, hoe de wond is ontstaan, en het lijden dat zo’n wond toebrengt. En we zullen dan zien wat in onszelf genezen moet worden door te sterven en getransformeerd te worden en, ten slotte, welke nieuwe mogelijkheden we moeten leven om de natuurlijke balans te hervinden. Realiseer je dat een evenwicht zich beweegt tussen twee uitersten en vaak net als een schommel na een tijdje tot stilstand komt. Het komt altijd weer in beweging, immers in de natuur verandert alles elke dag!

Op onze reis van het oude naar het nieuwe denken is het rationele denken een belangrijke verworvenheid. Het nieuwe denken is de stap maken naar een betere en hogere kwaliteit van relaties en verbindingen. Het is dan ook belangrijk te beseffen dat de verdeling tussen goed en fout enkel twee tegengestelde polen zijn. Twee eenzijdigheden waar wij als mens constant tussen staan en niet het midden mogen leren vinden maar de balans. Beide kanten hebben een deel van de waarheid in pacht. Anders gezegd:  Níet de ander maar úzelf verdient verbetering, opdat anderen het makkelijker in omgang met u krijgen. Bestrijdt elkaar dan ook niet, maar breng het in jezelf bij elkaar.  Dat is vruchtbaar samenwerken.

Het labyrint wordt al eeuwen gezien als een teken van de reis van het innerlijk leven. De hersenen van de mens lijken op een labyrint. In die zin kun je het labyrint ook zien als een spiritueel brein. Nu we oefenen wereldwijd betrokken te geraken op elkaar en in gesprek gaan mogen we ook leren begrijpen dat het telepathische vermogen van mensen tot voorbij de dood kan gaan. We oefenen, samen met Medusa en de vele rituelen van deze tijd om warmte te ontdekken en ‘luisterende vrienden’  De legende van Perseus en Medusa is een van de bekendste mythen uit de Griekse Mythologie. Een van de meest tot de verbeelding sprekende mythologische wezens is het gevleugelde witte paard Pegasus. De moeder van Pegasus is Medusa, uit wiens bloed het paard is geboren.

Medusa is zelf de dochter van een zeegod en eveneens verwant aan de zee; in de symbolieken staat dit voor een onbegrensd en vrouwelijk principe. Medusa staat symbool voor woekerende gevoelens als angst, woede, haat en afgunst die een mens kunnen overspoelen. De ziel van Medusa is versteend. Ook in de verhalen doodt Medusa de ander met haar blik door hen te verstenen. De moeder van Medusa, de godin Athene raadt Perseus dan ook aan Medusa nooit in de ogen te kijken. Dit zou zijn dood kunnen betekenen. Athene ( godin van de wijsheid) gaf hem daarom een spiegelend schild en Hermes gaf Perseus gevleugelde schoenen.

Het vergt een van de grootste uitdagingen van een mens om via innerlijk werk een zo grote transformatie te bewerkstelligen dat we Medusa in onszelf kunnen stillen en uitzuiveren, zodat uit haar Pegasus wordt geboren. Hoe kunnen we dit hoogst actuele verhaal in deze tijd tot stand brengen? Bekijk haar afbeelding van US painter Alice Pike Barney, Medusa, 1892 en lees verder als je haar gevoeld hebt in jezelf…..

Angst is de verstenende emotie, waarbij we uit angst voor het een of ander, ons gevoel terughouden of binnen houden, waardoor we in een isolement komen, ons steeds meer op onszelf terugwerpend. Vooral nu in coronatijd een veel voorkomend fenomeen. Het gevoel van afgescheidenheid versterkt onze angst voor de wereld en deze angst kan zich steeds meer in ons vastzetten, totdat ze verdicht tot chronische angst (bestaansangst) of haat (levenshaat).

In de mythe over Medusa veranderde iedereen die haar recht in de ogen keek onmiddellijk in staan. Dat gebeurt bij een trauma ook. We kunnen uit dit verhaal meenemen dat we net als Perseus zijn schild gebruikte om Medusa af te weren contact te leren maken met het proces van de traumatische reactie. Een trauma is geen stoornis, maar een verstoring schrijft Peter Levine in zijn boek ‘de tijger ontwaakt’.

Laten we eens kijken naar de rol van de held.

In de mythe is het de held Perseus die Medusa doodt. Perseus is een held. Als enige kan Perseus Medusa naderen. Hij doet dit door via de spiegeling van zijn schild naar Medusa te kijken. We moeten de vele afweer- of coping mechanismen van fight, flight en freeze in onze psyché leren (onder)kennen. Bevriezing of verstening is een laatste toevlucht van de psyché, als alle andere afweermechanismen van vluchten en vechten uitgewerkt zijn.

De volheid van onze menselijkheid ligt in het vermogen om de functies van ons drieledig brein te integreren. Onze hersenen worden vaak het driedelig brein genoemd en staan bekend als het Reptielenbrein (willen) , het Limbisch Systeem (voelen) en de Neocortex (denken).

Het is juist in deze tijd van groot belang te leren vloeiender tussen instinct, emotie en het rationele denken heen en weer te gaan met het lichaam als genezer van wonden die pijn doen. Dr. Edith Eger leerde mij: You can’t heal what you don’t feel.

It doesn’t help to say ‘you’re wrong and I’m right’ because it takes two to fight.

Pegasus wordt geboren uit de hals van Medusa, waar hij uit haar bloed ontstaat. Bloedt wordt van oudsher met de ziel verbonden Rudolf Steiner bespreekt in zijn antroposofische leer uitvoerig hoe het bloed de drager is van vergeestelijkte zielenkrachten. Door tot op de bodem van onze psyche af te dalen, zuiveren we onze gevoels- en denkwereld, zodat uit de gereinigde ziel nieuw leven kan ontstaan. Wie werkt met de heilige getallen in de Tzolkin weet dat de toon 7 verbonden is met de nek. De nek of de hals vormt de verbinding tussen lichaam en geest. Wat we door het identificeren van onze lichamelijke gewaarwordingen oefenen is dat we door ons te zuiveren van vergiftigde gevoelens (emoties) een nieuwe relatie tussen lichaam en geest kunnen ontwikkelen.
Het draait allemaal om energie. Traumatische symptomen (ptss) wordt niet veroorzaakt door de gebeurtenis zelf, ze komen voort uit het bevroren restant energie dat niet is opgeheven en ontladen. Veel buiten in de natuur wandelen helpt je de langetermijnsymptomen van stress en dissociatie weer in beweging te krijgen. Te ontdooien. Energie is gedissocieerde of nog niet bewust uitgepakte informatie. Mensen zijn van nature behulpzaam en liefdevol. We vinden het fijn om samen te werken. Iedere ervaring wint aan intensiteit als je jezelf bewust gewaar bent van je lichaam en de bijbehorende gewaarwordingen in weerklank met de omgeving.

Als we een identiteitstrauma opliepen, zal dat ons hele leven beïnvloeden.” Frantz Ruppert noemt dat onze ‘traumabiografie.’ Het herinneren, herdenken en vieren gaat over de ander en jouw liefde voor de ander, voor een groter geheel.

Het terugwinnen van de regie over je leven, de schrijver van je levensscript worden, de autoriteit in je eigen leven zijn mag je intentie zijn op de weg die Medusa ons leren wil. Transformatie door belichaming. 

In dromen, mythische verhalen en de overlevering is het paard een universeel symbool voor het menselijk lichaam. Wonderlijk genoeg komen uit haar lichaam naast het gevleugelde paard ook een gouden zwaard; wat een metaforen die beelden van beweging aangeven. Transformatie door belichaming.

Pegasus vertegenwoordigt niet alleen een nieuwe levensimpuls; het witte, gevleugelde paard staat ook symbool voor ons gezuiverd verlangen. Realiseer je en bedenk dat met de dood van Medusa een mens afrekent met de tirannie van het ego en gaat uitreiken naar de diepere lagen van de ziel. Hierdoor krijgt de mens weer toegang tot oceanische diepte van zijn geest, belichaamd door de god Oceanus of Poseidon. In de mythe staat de liefde centraal van de godin Athene, de godin van de wijsheid en de God van de Zee. Poseidon die ook Oceanus genoemd wordt.

De naam Medusa betekent ‘Vrouwe’ of ‘Koningin’. In feite had Medusa als Anatolische Grote Godin de zorg over de overledenen, die ze begeleidde naar de onderwereld. In de eerste dagen van november zoeken veel mensen de nabijheid van degenen die gestorven zijn. Dodenfeesten zijn zeker niet alleen iets van onze contreien. In Mexico en andere Latijns-Amerikaanse landen viert men de Día de Muertos (Dag van de Doden). Dodenfeesten waren gebruikelijk bij de Kelten, Germanen en Indo-Europese volkeren.  (afb. Sint Maarten; prentenkaart van Johanna Woods)

Samhain is ook een dodenfeest. De Engelstalige landen (met een Keltische achtergrond) vieren van oudsher Halloween op 31 oktober. Veel mensen zien in Halloween een voortzetting van het Keltische nieuwjaarsfeest, ook wel Samhain genoemd. Volgens de overlevering zou op die nacht de grens tussen de wereld van de doden en die van de levenden vervagen.

Mensen probeerden de doden van zich af te weren door bizarre, angstwekkende maskers te dragen en vuurlichtjes te maken. Hoewel veel mensen deze geschiedenis voor waar aannemen, is dit een verzinsel van negentiende-eeuwse onderzoekers en vaak angstaanjagend voor kinderen. Kinderen die zo veel gevoeliger zijn dan volwassenen horen graag dat wanneer we van iemand houden, dit niet ophoudt. Integendeel. We blijven in liefde met hen verbonden en zij met ons! Dus er is geen enkele reden tot angst. Met een kaars, een foto, een bloem, maar dus vooral, in licht en liefde! Niets anders dan de liefde die we voelden gedurende het leven van onze dierbaren en waar dit bij jou als volwassene dit (nog) niet kan zijn nodig ik je uit daaraan te werken….!
Halloween is een variant van de christelijke feestdagen Allerheiligen en Allerzielen in de katholieke traditie. In protestantse kringen wordt traditioneel het jaar afgesloten met het noemen van de namen van hen die dit jaar zijn overgegaan naar andere dimensies. De zondag erna begint dan Advent, de vier weken voor Kerst waarin de menswording van mineraal, plant, dier en mens centraal staat.

In onze hedendaagse vieringen zien we nog veel terug van de oude feesten Samhain en de Dag van de Doden. Het feest heeft wel degelijk een Europese geschiedenis, zij het iets minder spectaculair. Het herdenken van de doden is van alle tijden en plaatsen. De manier waarop we dat doen verandert voortdurend. De dood hoort bij het leven. Laten we het leven vieren!

Daar waar liefde is, kan geen angst zijn.
Een mooie compassievolle vraag is
Wat zou liefde nu doen………..?

© Joke – fluisteralsjeblieft 2020

2 gedachten over “Het schild van Medusa

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s