Het Aller Eerste Woord dat is gegraveerd in de harten van de gehele mensheid over de hele planeet: Ma, Mama, Mami, Madre, Mamo, Mommie, Makuahine, Maji, Majka, Moer, MánaAnya, Móthair, Maman, Máti, Mére, Mutter, Okaasan, Mor, Mari, Motina, Matka, Mother, Moeder. De verloren Wijsheid of Geest of Moeder draagt verschillende namen. de Proloog – Een voorwoord.

Het Mysterieuze eeuwige leven van de Moeder.

De meeste mensen denken dat intelligente mensen die goed kunnen leren, wijzer zijn dan diegenen die minder goed kunnen leren. Niets is minder waar. Werkelijk, levensbepalende wijsheid haal je niet uit geschreven teksten. Echte wijsheid is de universele wijsheid die in je hart zetelt. Door ernaar te streven naar je geweten te leven en je verantwoordelijkheden serieus te nemen oftewel als je je intuïtie volgt en niets en niemand bewust kwaad doet of toewenst, dan leef je het leven van een werkelijk wijs mens.

De ware liefde wordt geboren in ons hart. Zij is dan ook in staat met respect en verwondering naar zichzelf en naar de eigen levensgang te kijken. Gaandeweg en al vallend en opstaande gaan we de klanken en geluiden ervaren en als de Geest haar zegenrijke werkt begint. Dan zullen wij anders met de aarde en de mensen omgaan. Het is daarom zo van grote waarde keer op keer en steeds opnieuw de weg te zoeken vanuit het ego naar het hoger zelf opdat zij zich in ons kan ontvouwen naar haar ware aard. Zo bezien kan alleen de liefde in staat zijn de aarde en de mensheid genezing te brengen. Rudolf Steiner schrijft over deze plaats”‘Vlak bij het hart vormt zich een orgaan met de meest intense kleuren, het glanst en het is nauw verbonden met het hartchakra’. Hier is de verbinding met de bron, het zwart-witte centrum. Oude beschavingen weten in deze ‘bloem’ een bijzondere heilige plaats, een soort geheime kamer waar meerdere dimensies samenkomen. Het is de innerlijke zon of het innerlijke vuur. Het is op deze plaats dat het eeuwige AUM, de oerklank van de schepping klinkt.

In de ontwikkeling van ons zevenledige mens-zijn wordt vaak naar Saturnus gewezen als ons oerbegin van de ontwikkeling van het zevenvoudig mens-zijn. Lady Saturnus (A Womb Goddess. A Rebirther.) wordt wel gezien als de alter-ego van Maria Magdalena en steeds meer voel ik een verbinding met de woorden uit de proloog van Johannes. Ze geven de schepping van de kosmos en van de mens weer. In de Proloog van Johannes, zoek deze woorden eens op, staat b.v. deze zin: Alles is door het Woord geworden en niets van het gewordene is anders dan door het Woord ontstaan. Het wordt wel het hoogtepunt van de wereldliteratuur genoemd. Het is dan ook een bijzondere tekst die magische en genezende krachten bevat. Ken je het?

In het aloude Indiase systeem wordt dit gesymboliseerd door het horen van de heilige klank aum.

“AUM is the name of that inside of me which is aware of the oneness of all things.” “OM” of “ohm” of “aum” zou hiermee de wortel van alle geluiden kunnen zijn, van letters, taal en gedachten. Door trillingen ontstaat immers geluid en dit gaat vooraf aan de schepping. De hindoes zeggen: Brahman leeft in de holte van je hart. Die bloem wortelt in de donkere modder: het is licht en donker in een. Het is op deze plaats dat het eeuwige AUM, de oerklank van het hart klinkt. De toon van je hart is dezelfde als het geluid uit de kern van de Grote Centrale Zon…het klinkt alleen veel zachter….

Het is belangrijk dat je je realiseert dat je gedachten altijd doorgaan, zolang je leeft. Zoals in de natuur alles steeds in beweging is, zo is ook de menselijke geest vanuit haar natuur speels en voortdurend in beweging. Blijvend geluk is niet te koop en we zullen het in de wereld buiten onszelf, nooit kunnen vinden.

In de scheppingstradities over de hele wereld wordt klank gezien als de bron van zichtbare en onzichtbare dingen. Ook in mythologische verhalen vinden we net als in scheppingsverhalen dat onze wereld begon met een oerklank. Dat roept de vraag op: Is het ‘Al dat is’ of ons universum een scheppende klank?

Er is een verschil tussen klanken en geluiden. Klanken worden meestal bewust geproduceerd, zoals in een muziekstuk of wanneer wij met elkaar praten. Geluid is meer een natuurlijk fenomeen dat zich op honderden manieren in en om ons heen manifesteert. De manier waarop zij de energie van klanken of geluiden ervaren en verwerken is dan ook net zo verschillend als onze kleurbeleving. Wie langere tijd een blauwe lucht mediterend in zich opneemt kan  ‘bewogen’ worden door de dynamiek die in deze kleur aanwezig is. Kleur is in feite een absorptie van de uitstraling van de zon. Er wordt n.l. van het totaal van alle uitgezonden trillingen een zeer groot deel geabsorbeerd en een klein deel gereflecteerd. Het kleine deel dat wordt gereflecteerd, is de kleur die wij zien. Anders gezegd: Wij selecteren uit de trillingen door zonnestralen tot stand gebracht, enkele vibraties, trillingen. En deze, geconcentreerd en alles overheersend, gaan nu inwerken op mensen en op voorwerpen.

Als de plek opengaat die ‘de Zetel van Wijsheid’ wordt genoemd schijn je een zoemtoon te horen. Alsof je bijen hoort zoemen. Hiervan kun je leren dat wanneer het oerveld in trilling komt, het geluid maakt. Het trilt nog altijd door en in contact met dit Bronveld kun je alleen maar meebewegen. ‘Taal’ is Sanskriet voor ritme. Het ritme van de polsslag en van de vier seizoenen. Net als muziek heeft ook taal een eigen ritme en klankkleur. Tja, en ook ons leven verloopt in ritmes van zeven jaar. Het is enorm zinvol om inzicht te krijgen in de nieuwe opdracht die ons elke zeven jaar wordt toevertrouwd: dan ontwikkelen wij een gevoel voor het ritme van ons leven. Wat kriebelt en wat fluistert is de stem van het innerlijk ge-Weten. Zo zou de oerklank AUM in de geheime kamer van het hart klinken…….fluisteralsjeblieft….   (Picture by Elana Ray)

Misschien ken je de mantra uit het Tibetaanse Boeddhisme: ‘om mani padme hum’
Vrij vertaald: ‘God, haal ons uit de gevangenschap van het donker en breng Uw Licht in onze ziel en onze geest. Uw stralende lichtwezen is de bron van ons bestaan.’ Deze mantra wordt vaak in verband gebracht met  Tara, Kuan Yin of Maria. Godinnen van klank en compassie. Compassie doorheen meerdere tradities komt allemaal neer op hetzelfde. Dit: Het zijn alle daden waarmee mensen elkaar onbaatzuchtig en op een onvoorwaardelijke manier verder helpen. Compassie begint dus niet met aardig zijn tegenover anderen maar met de kennis van je eigen ervaring en zo een mens van goede wil zijn.

Proloog, Dialoog, Wijsheid en het Woord – ze beogen het wilsaspect van onze ziel wakker te roepen en anders te gaan leven en te gaan denken. In het bovenstaande schilderij van Piero di Cosimo, 1490-1495 wat zich bevindt in de Galleria Nazionale d’Arte Antica van Palazzo Barberini te Rome kunnen we Wijsheid herkennen aan het attribuut: de Kruik en aan de kleuren rood-wit-blauw-geel en groen uit de alchemie….

Elk mens heeft een verhaal. Het verhaal van jouw leven, dat al lang begon voor jouw geboorte. Ga je eigen verhaal herkennen. Erken jezelf en luister eens naar het verhaal van je ouders of ontdek hoe je grootouders elkaar hebben leren kennen. Door zo vragenderwijs het Licht te volgen leidt de stem van je hart je naar plaatsen waar het woord begint. Dat is de betekenis van de klank aum of ohm.

Biografiewerk is dan ook maatwerk.

© Joke – biografisch advieswerk
www. fluisteralsjeblieft.nl 2009-2021

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s