Leven Lang Ontwikkelen is uitreiken naar Zelfregie. Je dag goed gemutst beginnen en het Licht toelaten. Het Oervertrouwen immers kun je ervaren bij zonsopkomst. Op die momenten ontdek je hoe de dag de nacht overhaalt om licht te worden. Stapje voor stapje ontstaat de nieuwe dageraad aan de horizon. We staan op de drempel van een nieuw begin; de wereld zal veranderen omdat wijzelf veranderen en anders wakker wordenDit is een heel ander proces dat het ‘ontwaken’ van het IK; dat is geen gebeurtenis zoals elke morgen wakker worden. De transformatietijd of overgangstijdperk waarin wij nu leven is immers ‘de overgang’ van het oude naar het nieuwe. Deze mid-life crisis kan de samenleving hierdoor brengen bij de tweede geboorte. De geboorte van het Hogere- of spirituele Zelf.

Het langzaam indalende, onsterfelijke ‘Ik’ , waar het oer-vertrouwen woont om steeds opnieuw de sprong te wagen in het veld van oneindige mogelijkheden, wordt een bedding geboden waarin dit proces zich optimaal kan voltrekken. In esoterische tradities, terzijde ‘Esos’ betekent in het Grieks ‘binnen’ en duidt op de binnenwereld van de mens, zijn of haar ziel en geest, wordt dit proces verbonden met de conceptie. Onder de afbeelding kun je verder lezen….

Bij een natuurlijke wijze van bevruchting ontstaat nieuw leven doordat een ontmoeting tot stand komt tussen de manlijke zaadcel en de vrouwelijke eicel. De zaadcel dringt de eicel binnen en de kernen versmelten met elkaar. Op dat moment vindt de conceptie, de bevruchting, plaats. Vrij snel daarna volgen celdelingen en nestelt het embryo zich in de baarmoeder van de vrouw. In de eerste drie maanden van de zwangerschap zijn voor onze gewaarwordingen een heel belangrijke fase. Vraag eens aan je moeder, je vader of aan beiden over deze tijd, wat speelde er in hun leven bij de start van jouw prille leven?

In de embryologische ontwikkeling is tot aan de zesde week nog geen geslachtsverschil waar te nemen, maar dan scheiden zich de groeiwegen. Eva ontstaat dus niet uit Adams rib, alle Adams zijn ooit Eva’s geweest. De geest, het IK, die al aanwezig was in de zichtbare intentie, dat aan dit hele gebeuren ten grondslag ligt, is verbonden met het zo grootse gebeuren dat halverwege de Lemurische tijd voor het eerst plaatsvond en zich vanaf die tijd herhaalt bij elke conceptie.

Het basisvertrouwen of oervertrouwen is dus nauw verbonden met het vermogen in het onbekende te springen en keer op keer die ene stap zetten.

Oervertrouwen is dan ook iets anders dan blind handelen, het betekent bewust mee-bewegen met alles wat zich in jouw werkelijkheid aandient. Deze ‘ontvangende houding’ zet de energie kringloop in beweging. Kijk eens of jij bij alles wat je ontvangen mag, je ouders steeds weer naast elkaar ziet staan. Op die momenten maakt een rijke levensstroom je namelijk ‘vrij’ voor je eigen bestemming. Een mensenkind wat uit de koers geraakt is van het eigen levensplan, begint te rebelleren tegen datgene wat zijn toekomstbeeld wil doen vervagen. Op een dieper niveau blijkt dan vaak dat de innerlijke oriëntatie wordt bedreigd. Zolang we naar anderen blijven wijzen kan de levenscrisis zich als kracht verweren tegen het verleden,  tegen feiten en/of tegen onherroepelijkheden (zoals b.v. ziekten of andersoortige verlieservaringen).

Een wijdverbreide veronderstelling is dat de rode draad in je leven bestaat uit datgene wat je kunt. We denken dat b.v. goed pianospelen of goed kunnen koken, de zin van het leven van dat moment is. Dat we zo onze vaardigheden verwezenlijken. De rode draad wordt pas realiteit als we ermee aan het werk gaan en durven te gaan kijken naar onze eenzijdigheden, naar datgene wat we nog niet kunnen die ons vaak als mogelijkheid en ook als vraag tegemoet komt. Biografiewerk gaat zo hand in hand met zelf ontwikkeling en iets maken van je levenstaak. Je geschiedenis opnieuw te schrijven is zo een beslissende stap voor de mens die niet goed meer weet hoe het nu verder moet.

Engelen verschijnen altijd op momenten dat mensen in grenssituaties komen. Meestal zijn dit momenten van de allerhoogste innerlijke of uiterlijke nood. Grenssituaties van het leven nodigen uit te vragen om bescherming, begeleiding, het behoeden, het onderrichten en de hulp van iets wat hoger is dan jij. Dat is alleen te verdragen wanneer je bereid bent jezelf te veranderen. Immers engelen wachten geduldig tot je hen als bemiddelaar benaderen durft en uit de vertwijfeling tot rust kunt komen. Pas dan ontstaat de mogelijkheid om een soort gesprek met jezelf, in gedachten met jezelf te voeren. Met jezelf? Ja, het voelt alsof je als het ware in gesprek bent met je betere zelf. Tijdens al of enige tijd later kun je opmerken dat je troostende gedachten hebt ontvangen of dat langs de weg van synchroniciteit antwoorden zo hun helpende kracht ontplooien.

De taal van de geestelijke wereld is de taal van het beeld. En alleen wie leert naar het eigen innerlijk te luisteren vindt op die manier de weg naar die verborgen goddelijke kracht in ons: ons hoger zelf. Sluiten we ons bewust of onbewust innerlijk af voor het stille werk van onze engel dan zullen we zowel wat ons geweten betreft als onze gevoeligheid langzaam maar zeker vervlakken en ongevoeliger worden. De neergaande spiraal…. Stellen we ons open voor de inwerking van onze engel op ons hart, dan zullen we merken permanent in een soort transformatieproces terecht te komen die ons gaandeweg gevoeliger maak en ons geweten scherpt. Ons geweten is namelijk nauw verbonden met het oervertrouwen en de innerlijke stem of kriebel…een fluisterstemmetje….

Beschermengel

Wij mensen reageren vaak op alles en iedereen, behalve op het stemmetje binnen in ons. Dat stemmetje praat (zacht) maar de hele dag door tegen ons en biedt antwoorden op onze deels onbewuste, dieperliggende vragen. Die innerlijke Stem is de Stem van jouw geestelijke innerlijke ge-Weten die je ook je Beschermengel mag noemen of de Stem van jouw Hogere Wijsheid die je tijdens meditatie kunt ervaren. Pas als we er van binnenuit klaar voor zijn reageer je minder op de buitenwereld en meer op je binnenwereld. De hulp die je, als je hiervoor kiest kunt krijgen is de volgende: In de tijd waarin wij nu leven proberen onze engelen ons vooral in de nacht te bereiken en ons te inspireren, aangezien de meesten onder ons overdag, als we in ons dagbewustzijn leven, niet of nauwelijks bereikbaar zijn. Dat dus als je de keuze maakt wat vaker en meer naar binnen te keren naar daar waar alle antwoorden op je levensvragen op ons liggen te wachten.

Je kunt de Innerlijke Stem ook de Stem van je geweten noemen; het geweten van ons gaat een eigen ontwikkelingsweg die je meer en meer brengt bij het vertrouwen. Het geweten staat in directe verbinding met het oervertrouwen. Gaandeweg je leven is het allereerst het vertrouwen dat je kunt leren krijgen voor je omgeving, waar het vertrouwen in jezelf de basis voor vormt. De weg naar vertrouwen is voor vrijwel ieder mens zo nu en dan een moeilijke en zware weg vol valkuilen en obstakels die in die pittige tijden een verlammende werking (angst) heeft op de ziel. Op die ‘momenten’ zijn we niet in staat al die emoties en gevoelens te verdragen en te verwerken. Onze ziel sluit zich af, we zien alles wel maar voelen het niet. Veel van die donkere gevoelens zijn gevoelens van slachtofferschap die om verwerking vragen, ten diepste om de driehoek tussen vader, moeder en kind weer te herstellen binnenin jou. Je hebt dan je innerlijke vader en moeder gevonden, het vertrouwen in het leven zelf is bewuster geworden. Met een bewuste houding van vertrouwen, wat anders is dan het vertrouwen van een kind, kun je nu zelf kiezen wat wijzer is: open en kwetsbaar zijn of je wat meer af sluiten en rekening houden met wat jezelf én met wat de ander aankan. Het fundament is het vertrouwen!

Als we dit beginnen te begrijpen, kunnen we ons waarschijnlijk ook een beeld voorstellen dat de esoterische traditie ons meegeeft. Daar wordt verteld dat de Zonnegeest onze engel in zijn armen draagt en dat onze (bescherm) engel ons hoger zelf in haar armen draagt.

Onze engel, ons hoger zelf en de Zonnegeest zijn dus nauw met ons verbonden. Het universeel bewustzijn kunnen we nu zo ontwikkelen dat onze bijdragen aan een nieuwe wereld werkelijk gestalte kan krijgen. Dit bewustzijn noemen we het Christusbewustzijn. Een wereld waar de liefde regeert en bedenk: engelen helpen altijd. Wellicht niet altijd zoals wij dat graag zien, ze mogen immers onze karmische ervaringen niet van ons afnemen. Wel mogen ze b.v. in tijden van ziekte je de innerlijke ontvankelijkheid langs de weg van moed helpen het vertrouwen te leren bewaren. We staan er niet alleen voor en vooral in de tijden waarin we nu leven beleven we de engelen alleen wanneer we hen actief zoeken. De wil om aan jezelf te werken en het vertrouwen dat je het doel van jouw mens-in-wording zijn mag naderen zijn de opmaat waarin engelen ons voorbereiden het hogere IK te kunnen gaan belichamen. Wie begrijpt waar ik nu over schreef kan weten dat dit je leven veranderen gaat. Je wordt wakkerder, dankbaarder en een verhoogde waakzaamheid. Allemaal het gevolg van een engel ontmoeting. Elders op deze website kun je meer lezen over aartsengelen, oerkrachten en tijdgeesten (Michaël) en realiseer je dat het werkelijk onmogelijk is om ‘het ontwaken’ van je hoger ik niet in één mensenleven kan verwezenlijken. Steeds menselijker worden met hulp van de impuls van het biografieadvies of het werken aan de biografie is dan ook een sociale impuls en een andere grondhouding. Vragen stellen, ook aan je medemens is dan ook heel natuurlijk. De zin van het bezig zijn met je eigen biografie is de andere mens, de ander. Er is vertrouwen in het weten wat je wel en in wat je beter niet kan zeggen….

Zelfliefde wijst je de weg in het natuurlijk leren te balanceren tot je je evenwichtiger voelt in contact met je medemens in het ritme van de polsslag van Moeder Aarde.

Hold the flame en dankjewel dat je dit berichtje wilde lezen. Ik hoop dat het je steunt op je weg naar een humane manier van mens-Zijn!

met vriendelijke groet, Joke
http://www.fluisteralsjeblieft.nl

2 gedachten over “Pak je eigen regie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s