Het is veelzeggend dat we ons wel bezighouden met het verleden zoals verteld wordt in historische biografieën etc. maar niet of nauwelijks met de toekomst. Hoe kun je je voorbereiden op de toekomst zonder in voorspellingen te belanden? Waar begint het vormen van de toekomst?

In de embryologische ontwikkeling is tot aan de zesde week nog geen geslachtsverschil waar te nemen, maar dan scheiden zich de groeiwegen. Eva ontstaat dus niet uit Adams rib, alle Adams zijn ooit Eva’s geweest. De geest, het IK, die al aanwezig was in de zichtbare intentie, dat aan dit hele gebeuren ten grondslag ligt, is verbonden met het zo grootse gebeuren dat halverwege de Lemurische tijd voor het eerst plaatsvond en zich vanaf die tijd herhaalt bij elke conceptie.

Bij een natuurlijke wijze van bevruchting ontstaat nieuw leven doordat een ontmoeting tot stand komt tussen de manlijke zaadcel en de vrouwelijke eicel. De zaadcel dringt de eicel binnen en de kernen versmelten met elkaar. Op dat moment vindt de conceptie, de bevruchting, plaats. Vrij snel daarna volgen celdelingen en nestelt het embryo zich in de baarmoeder van de vrouw. Het vergt inlevingsvermogen om te beseffen dat iets in ons dit allemaal beseft en daar onze eerste ervaringen wonen over wat we denken, voelen en willen in dit leven op aarde.

Vraag eens aan je moeder, je vader of aan beiden over deze tijd, wat speelde er in hun leven bij de start van jouw prille leven? Is er een verbindingslijntje en hoe werd je een bedding geboden opnieuw de sprong te wagen in het veld van oneindige mogelijkheden?

In veel esoterische tradities  (‘Esos’ betekent in het Grieks ‘binnen’) en duidt op de binnenwereld van de mens, zijn of haar ziel en geest, wordt dit proces verbonden met de conceptie waarbij het denken met zijn eigenschappen de begaanbare brug blijkt te zijn naar het land der engelen. Dat weten we eigenlijk ook wel, immers in iedere authentieke troostende gedachte kunnen we de kracht van een engel bemerken. Ingevingen die we niet kunnen beetpakken, maar bij het uitpakken van dit geschenk grootse betekenis kunnen hebben.

Onder de afbeelding kun je verder lezen….

Het basisvertrouwen of oervertrouwen is dus nauw verbonden met het vermogen in het onbekende te springen en keer op keer die ene stap zetten.

In het werken aan jezelf of zo je wil je persoonlijke ontwikkeling bestaat een wijdverbreide veronderstelling dat de rode draad in je leven bestaat uit datgene wat je kunt. We denken dat b.v. goed pianospelen of goed kunnen koken, de zin van het leven is. Dat we zo onze vaardigheden verwezenlijken. De rode draad wordt pas realiteit als we ermee aan het werk gaan en durven te gaan kijken naar onze eenzijdigheden, naar datgene wat we nog niet kunnen en ons als een vraag tegemoet komt, vooral op drempelmomenten.

Engelen verschijnen altijd op momenten dat mensen in grenssituaties komen. Meestal zijn dit momenten van de allerhoogste innerlijke of uiterlijke nood. Grenssituaties van het leven nodigen uit te vragen om bescherming, begeleiding, het behoeden, het onderrichten en de hulp van iets wat hoger is dan jij. Dat is alleen te verdragen wanneer je bereid bent jezelf te veranderen. Immers engelen wachten geduldig tot je hen als bemiddelaar benaderen durft en uit de vertwijfeling tot rust kunt komen. Pas dan ontstaat de mogelijkheid om een soort gesprek met jezelf, in gedachten met jezelf te voeren. Met jezelf? Ja, het voelt alsof je als het ware in gesprek bent met je betere zelf. Tijdens al of enige tijd later kun je opmerken dat je troostende gedachten hebt ontvangen of dat langs de weg van synchroniciteit antwoorden zo hun helpende kracht ontplooien.

De taal van de geestelijke wereld is de taal van het beeld. En alleen wie leert naar het eigen innerlijk te luisteren vindt op die manier de weg naar die verborgen goddelijke kracht in ons: ons hoger zelf. Sluiten we ons bewust of onbewust innerlijk af voor het stille werk van onze engel dan zullen we zowel wat ons geweten betreft als onze gevoeligheid langzaam maar zeker vervlakken en ongevoeliger worden. De neergaande spiraal…. Stellen we ons open voor de inwerking van onze engel op ons hart, dan zullen we merken permanent in een soort transformatieproces terecht te komen die ons gaandeweg gevoeliger maak en ons geweten scherpt. Ons geweten is namelijk nauw verbonden met het oervertrouwen en de innerlijke stem of kriebel…een fluisterstemmetje….

Beschermengel

Wij mensen reageren vaak op alles en iedereen, behalve op het stemmetje binnen in ons. Dat stemmetje praat (zacht) maar de hele dag door tegen ons en biedt antwoorden op onze deels onbewuste, dieperliggende vragen. Die innerlijke Stem is de Stem van jouw geestelijke innerlijke ge-Weten die je ook je Beschermengel mag noemen of de Stem van jouw Hogere Wijsheid die je tijdens meditatie kunt ervaren. Pas als we er van binnenuit klaar voor zijn reageer je minder op de buitenwereld en meer op je binnenwereld. De hulp die je, als je hiervoor kiest kunt krijgen is de volgende: In de tijd waarin wij nu leven proberen onze engelen ons vooral in de nacht te bereiken en ons te inspireren, aangezien de meesten onder ons overdag, als we in ons dagbewustzijn leven, niet of nauwelijks bereikbaar zijn. Dat dus als je de keuze maakt wat vaker en meer naar binnen te keren naar daar waar alle antwoorden op je levensvragen op ons liggen te wachten.

Je kunt de Innerlijke Stem ook de Stem van je geweten noemen; het geweten van ons gaat een eigen ontwikkelingsweg die je meer en meer brengt bij het vertrouwen. Het geweten staat in directe verbinding met het oervertrouwen. Gaandeweg je leven is het allereerst het vertrouwen dat je kunt leren krijgen voor je omgeving, waar het vertrouwen in jezelf de basis voor vormt. De weg naar vertrouwen is voor vrijwel ieder mens zo nu en dan een moeilijke en zware weg vol valkuilen en obstakels die in die pittige tijden een verlammende werking (angst) heeft op de ziel. Op die ‘momenten’ zijn we niet in staat al die emoties en gevoelens te verdragen en te verwerken. Onze ziel sluit zich af, we zien alles wel maar voelen het niet. Veel van die donkere gevoelens zijn gevoelens van slachtofferschap die om verwerking vragen, ten diepste om de driehoek tussen vader, moeder en kind weer te herstellen binnenin jou. Je hebt dan je innerlijke vader en moeder gevonden, het vertrouwen in het leven zelf is bewuster geworden. Met een bewuste houding van vertrouwen, wat anders is dan het vertrouwen van een kind, kun je nu zelf kiezen wat wijzer is: open en kwetsbaar zijn of je wat meer af sluiten en rekening houden met wat jezelf én met wat de ander aankan. Het fundament is het vertrouwen!

Als we dit beginnen te begrijpen, kunnen we ons waarschijnlijk ook een beeld voorstellen dat de esoterische traditie ons meegeeft. Daar wordt verteld dat de Zonnegeest onze engel in zijn armen draagt en dat onze (bescherm) engel ons hoger zelf in haar armen draagt.

Onze engel, ons hoger zelf en de Zonnegeest zijn dus nauw met ons verbonden. Het universeel bewustzijn kunnen we nu zo ontwikkelen dat onze bijdragen aan een nieuwe wereld werkelijk gestalte kan krijgen. Dit bewustzijn noemen we het Christusbewustzijn. Een wereld waar de liefde regeert en bedenk: engelen helpen altijd. Wellicht niet altijd zoals wij dat graag zien, ze mogen immers onze karmische ervaringen niet van ons afnemen. Wel mogen ze b.v. in tijden van ziekte je de innerlijke ontvankelijkheid langs de weg van moed helpen het vertrouwen te leren bewaren. We staan er niet alleen voor en vooral in de tijden waarin we nu leven beleven we de engelen alleen wanneer we hen actief zoeken. De wil om aan jezelf te werken en het vertrouwen dat je het doel van jouw mens-in-wording zijn mag naderen zijn de opmaat waarin engelen ons voorbereiden het hogere IK te kunnen gaan belichamen.

Wie begrijpt waar ik nu over schreef kan weten dat dit je leven veranderen gaat. Je wordt wakkerder, dankbaarder en een verhoogde waakzaamheid. Allemaal het gevolg van een engel ontmoeting. Realiseer je dat het werkelijk onmogelijk is om ‘het ontwaken’ van je hoger ik niet in één mensenleven kan verwezenlijken. Steeds menselijker worden, humaner in het leven staan is de sociale impuls die voornamelijk voortkomt uit vragend onderweg blijven.

De zin van het bezig zijn met je eigen biografie is de andere mens, de ander.

Voor biografisch onderzoek en zelfinzicht surf naar www.fluisteralsjeblieft.nl

2 gedachten over “de conceptie fase

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s