Er lijkt wel een Babylonische Spraakverwarring te zijn ontstaan over het ego en de vele ‘ikken’. Er bestaan opvattingen die op het ego (met een kleine letter) afgeven en er zijn mensen die de ontwikkeling van het Ego (met een hoofdletter) positief bezien. In Aziatische talen is het woord voor ‘denkgeest’ (mind) gelijk aan het woord voor ‘hart’. Je kunt mindfulness zien als wijze en hartelijke aandacht……

‘De toren van Babel’ van Pieter Bruegel I, gemaakt omstreeks 1560. 

Dankzij de oosterse en westerse esoterische kennis weten wij dat ons ik uit twee delen bestaat: een lager deel en een hoger deel. Het lagere deel van het ik wordt ook wel het ego, ego-ik of de gewone alledaagse persoonlijkheid genoemd. Het hogere deel van het ik wordt meestal het hogere zelf of geestelijke Zelf genoemd. Het is onze geestelijke kern, dat wat we in diepste wezen zijn. Het wordt ook wel de Godsvonk of de druppel uit de zee van het Goddelijke genoemd of het hoger Ik.

Het lagere deel, ons ego of onze persoonlijkheid, is ook in deze tijd nog niet sterk genoeg om dat geestelijke deel al bewust in zich te dragen en door zich heen tot uitdrukking te brengen. Ons ego zou er zelfs door vernietigd worden.

Met regelmaat hoor ik en ervaar ik ook zelf dat één van de belangrijkste ontdekkingen in mijn leven is dat wij mensen ons op een ontwikkelingsweg bevinden naar steeds hogere niveaus van bewustzijn en bestaan. Het feit dat je (zo af en toe) artikelen op deze website leest of zelf actief aan het werk bent gegaan met de biografische verkenningen in je eigen leven is een teken daarvan. Wat wij ons vaak niet realiseren is dat ons ego of onze persoonlijkheid van incarnatie tot incarnatie steeds weer een andere is.

In de jaren dat ik me intens verbonden en verdiept heb met hulp van de heilige kalender van de Maya’s heb ik veel wetmatigheden mogen ontdekken. Gaandeweg het opschrijven én delen van mijn inzichten werd me duidelijk dat je zonder ego-ontwikkeling niet los komt van de omgeving. Dit is een essentiële voorwaarde om zelfstandig de ontwikkeling aan te kunnen gaan van het meest eigene in jeZelf. Ook ontdekte ik dat bij mannen een heel andere problematiek speelde met betrekking tot het ego dan bij vrouwen. Het emanciperen bij mannen (het een verbinding maken met gevoelens en emoties) is net als de ego-ontwikkeling bij vrouwen nog volledig verbonden met belevingen die uit het ego voortkomen.

In de jungiaanse psychologie is het ontwikkelen van een sterk of gezond ego belangrijk, omdat zo een bewuste confrontatie met de krachten van het collectieve onbewuste mogelijk wordt. (in het collectieve onbewuste huizen volgens Jung immers de archetypen) Juist daar, op die laag begint het je innerlijk vrij-maken waar ook b.v. de heilige kalender van de Maya’s ondersteuning bij bieden kan. Er zijn vanzelf meerdere manieren om je innerlijk vrij te maken van het aardse materialistische denken en aan primaire krachten als instinkten, driften, begeertes, emoties, e.d. die uit de lagere delen van onze ziel en lichamelijkheid afkomstig zijn. Belangrijk is dat je je realiseert dat je wat je ontwikkelen wil wél met al je bestaand eigenschappen en verworvenheden gaat verbinden. Anders beland je in de nep-tunes, in plastic, namaak of robotachtige wezens die nergens meer op reageren dan enkel op zichzelf. In dit licht bezien was het logisch me te scholen in biografiekunst. Biografiekunst biedt immers inzicht in de wetmatigheden van je leven, zonder die kennis kun je je van alles laten wijsmaken en blijf je voortdurend herhalen en doen zoals je altijd deed of precies het tegenovergestelde. Wat hetzelfde is.

het ritme van zeven jaar vindt zijn oorsprong in kosmische wetten

In de wateren van de Moederschoot de blauwdruk geweven en werden we allemaal in negen maanden tijd voorzien van ego krachten. Krachten en eigenschappen die de verschillende planeten ons hebben meegegeven toen we naar de aarde afdaalden om geboren te worden. Je draagt daarmee alles in je wat je nodig hebt voor je aardse levensreis om een beetje wijzer te worden en wat liefdevoller…

In het artikel of de link die je vorige keer in je mailbox of elders ontving stelden we onszelf de vraag: Waar begint het menselijke leven? De uitnodiging die ik je daarin meegaf was verbonden met het thema vrijheid en/of onze  dader- en/of slachtofferpatronen. Over die patronen valt nog veel meer te ontdekken, maar heel in het kort zou je er deze woorden aan mogen verbinden:

Een slachtoffer durft geen ruimte (meer) in te nemen; een dader neemt vaak te veel ruimte in. Het slachtoffertype cijfert zichzelf helemaal weg, de dader of aanvaller blaast zichzelf op en maakt zich groter dan hij/zij is.  Beiden ontstaan vanuit een moeite om de nu bestaande situatie te kunnen hanteren. 

De één slaat naar binnen, de ander naar buiten.

Het slachtoffertype mag leren de misschien al te grote bescheidenheid te overwinnen en in gesprek te gaan om zonder oordeel te uiten wat er in zichzelf gevoeld wordt.

Het aanvallende type mag leren dat strijd niet de enige weg is naar contact en dat in verbinding blijven met zichzelf de enige manier is om de eigen gevoelde onzekerheden te overwinnen.

Het blijkt in de praktijk best een klus te zijn, schrijft Franz Ruppert in zijn net in het nederlands vertaalde boek over dader- en slachtofferdynamieken. Maar al te vaak blijkt dat wanneer je als slachtoffer wraak neemt en de dader hetzelfde jou aandoet wakker je de geweldspiraal én de dader-slachtofferdynamiek aan. Daarbij is het wraak nemen per definitie de positie van de ander innemen. Zo blijft de dynamiek in stand. De geschiedenis laat ons duidelijk zien dat slachtoffers van gisteren de daders van morgen zijn.

Terug naar waar ik mee begon. Het ego.

Het overwinnen van het ego doen we niet door het ego te ontkennen of weg te drukken zoals in veel oosters getinte opvattingen het geval is. Het ego overwinnen we door in te zien op welke wijze je ego werkt, deze krachten bewust terug te houden en er anders mee te leren omgaan. Zo open je je ego, je gewone alledaagse ik en vormt het van binnenuit om. Ook in contacten met anderen kun je leren je egostrevingen bewust te worden, te leren hanteren en om te vormen Dat doe je onder andere door ervoor te zorgen dat je je niet te veel in de ander verliest, maar ook bij jezelf blijft, schrijft Margarete van den Brink in haar indrukwekkende beschrijving van dit ontwikkelingsproces doorheen haar inmiddels vele boeken en artikelen.

Vaak stellen mensen zich kritisch op tegenover de ander en vergeten daarbij dat je ook naast hem of haar kunt gaan staan. Dat vergt een offer van het ego of anders gezegd de concentratie op je ego zet je opzij. Je ziet bewust ervan af. Immers het ego wil zichzelf voortdurend bewijzen. Is strijdlustig en overtuigd van het eigen gelijk. Gevoeligheid voor uiterlijke status is een egokracht, met als belangrijkste werkwoord oordelen. Het oordelen houdt ons ego gevangen in een vorm van dualistisch denken en is vaak egocentrisch gericht. Over egocentrisme schrijf Jung het volgende: ‘Een groot ego is altijd egoïstisch en zich slechts bewust van zijn eigen bestaan. Het kan noch van het verleden, noch van het heden leren, en is niet in staat om de juiste conclusies te trekken voor de toekomst.

Heel vaak, zo is mij opgevallen, wordt dit als verwijt aan ouders (of leiders) opgeplakt, met name in crisistijden. Het lagere ik of ego, is ons dagelijkse ik  wat bestaat uit allerlei onbewuste programma’s: gedrag, emoties, gedachten of een combinatie van die drie. Die programma’s hebben we onszelf – gewild of niet- aangeleerd. Mijn vraag aan jou is: waar en wanneer heb je in je leven zelf iets beslist, werkelijk uit eigen beweging een beslissing genomen?

Het is dit proces wat in de mythologie gesymboliseerd wordt door het archetype van de held (het ego) en de Grote Moeder (het onbewuste) mogen we dus allereerst in onszelf leren herkennen.  Pas als het ego voldoende aan kracht heeft gewonnen, is het in staat om opnieuw een relatie met het Zelf aan te gaan, maar dan nu bewust. Dit proces, dat tijdens de tweede levenshelft kan plaatsvinden, is door Jung ‘individuatie’ genoemd.

Het ego is dus slechts de som van alles waar iemand zich mee identificeert. De ontwikkeling van het hoger Ik biedt keuzemomenten; zij zijn een noodzakelijke opstap naar het individueel ervaren van hogere vermogens in de etherische, astrale en mentale lichamen.

Ons hoger Ik is het zélf die ons die vragen stelt en aan onze innerlijke deur klopt opdat wij wakker worden, op zoek gaan en aan onszelf gaan werken. Zo nemen deze krachten in ons toe. En hiermee staan wij voor het eigenlijke wonder van de menselijke biografie. Het menselijke vermogen om het onherroepelijke te veranderen door alles wat geweest is in een dusdanig nieuw licht te stellen en zo de kwaliteit van het eigen verleden een andere kleur krijgt. De beweging die je in je eigen verleden brengt is het opnieuw beoordelen, aan het wankelen brengen soms maar altijd als het ware herscheppen. Zo keert vertrouwen terug in je leven en wat je van binnen leeft kan zich ook in de buitenwereld gaan tonen.

Een kunstzinnige greep in deze tijd waarin corona alles uitvergroot. Hou het klein en ontdek dat  – in het gesprek andere mensen dan als het ware een menselijk klankbord vormen voor het bewustzijnsproces van jou en mij als individu – wens je zondag een liefdevolle Moederdag toe…..

De zin van bezig zijn met je eigen biografie – is de andere mens, de ander –

© Joke – http://www.fluisteralsjeblieft.nl

4 gedachten over “Babylonische spraakverwarring

 1. Wat een prachtig artikel, helder belicht, het was vandaag een
  Thema in een gesprek..hoe prachtig en synchroon ..
  Dank Joke

 2. Waarachtig, prachtig, helder beschreven lieve Joke …
  Dankbaar dat ik jouw unieke zijn steeds weer tot mij mag nemen ..
  Mooie dag weer en lieve groet van een Blauwe Aap toon 3 die deze maand al 59 jaar hier op deze aarde ervaart wat het leven mij leert en daarin steeds weer de vreugde van het leren laat zien ….
  ✨🙏💖👑☀️👩🏼‍🦰😃

  1. Leuk dat het zo bij je binnenkwam Corona. Wel jammer dat je mijn schrijven blijft associëren met de Maya kalender, terwijl ik echt een andere weg ben ingeslagen drie jaar geleden. Het verrijkt en jouw reactie ook. gr. Joke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s