Fenomenologie is waarnemen zonder te oordelen, door het waargenomene voor zichzelf te laten spreken. Deze methode berust op het werk van Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) Goethe ontwikkelde de fenomenologie aan waarnemingen in de natuur, met name via plantenstudies. Van Goethe kunnen we leren vanuit meerdere kanten te kijken naar de menselijke natuur.

In de esoterische traditie wordt gesproken over vier (mysterie) stromingen die de hele mensheid ontwikkeling hebben gevormd. In de beeldtaal kun je dit voor je zien als het grote mens-zijn over de hele aarde uitgespreid. De vier (mysterie) stromingen zijn verbonden met de vier wezensdelen in de mens. In dit artikel wil ik ingaan op de westelijke stroom en werp ik een blik op de oostelijke stroom.

De westelijke mysteriestroom is verbonden met Atlantis waar Plato over sprak bestond  een sterke scheiding tussen lucht en water. De mens van toen leefde eigenlijk (als een soort barbapapa)  in een lucht-water element en had het vermogen invloed uit te oefenen op de groei van planten. Het bezit van deze magische vermogens heeft, zo hebben we geleerd,  niet alleen de natuur schade berokkend, maar ook anderen. Dat is de reden dat Atlantis ten onder ging. Bijbelkenners onder ons kennen dit als het verhaal van Noach en de ark.

In de ontwikkelingen daarna zien we de opkomst van de z.g. megalitische mens. Nog steeds was er een hele sterke verbinding met de natuur. In Frankrijk en in Ierland kun je dit nog waarnemen. Anders dan b.v. in de oostelijke stroom,  waar de nadruk ligt op het ontwikkelen van wijsheid. Wijsheid is altijd voortkomend uit en verbonden met innerlijke zelfkennis.

Wat tegenover elkaar staat is ten diepste altijd elkaar aanvullend, gelijkwaardig.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) was een beroemde Duitse schrijver. Goethe was echter veel meer dan schrijver en filosoof. Hij was, zoals de Duitsers dat noemen, ein Universalgenie. Zijn verlangen bestond o.a. uit een lang gedroomde reis naar Italië. In 1786 verblijft vervolgens twee jaar in het ‘land vol verlangens’. Terwijl Johann Wolfgang von Goethe zich onderdompelt in het Italiaanse leven komt hij langs Verona, Padua, Venetië en belandt Goethe uiteindelijk in Rome. Schrijvend, vrienden makend en onbekommerd geniet hij van zijn tweede jeugd.

Het was Goethe die leerde dat ‘kleur’ dingen doet met de gevoelens van mensen. Kleuren verbeelden geen gevoelens, ze verbeelden iets wat dieper ligt. Kleuren ontstaan in de wisselwerking tussen licht en duisternis. Dit is goed waar te nemen in de atmosfeer, Goethe leerde ons dat als je rood ziet er licht achter de duisternis is en blauw als er licht voor duisternis is.

Alles wat wij zien heeft een kleur, maar kleur is geen licht, en ook geen materie.  Kleur treedt als eigenschap op van zowel licht als materie. De eerste stappen op de weg van de kleurenleer werden door Goethe in 1810 gepubliceerd en sindsdien zijn er velen die zich erdoor laten inspireren. Hoe mooi dat Goethe  die naast dichter ook natuurwetenschapper was en onderzoek deed naar kleuren het complementaire vond tussen rood en blauw. Niet als wetenschapper, maar juist omdat hij dichter was.

Kleuren ontstaan volgens Goethe pas waar licht en duisternis elkaar ontmoeten. Licht en duisternis zijn dus niet elkaars tegengestelden, ze zijn ook complementair. Dat wil zeggen, ze zoeken elkaar op, vullen elkaar aan. De een roept de ander op. Wanneer we veel en langdurig licht zien, verlangen we naar duisternis. Onder de afbeelding gaan we richting een antwoord op de vraagtitel van dit artikel.

werkkamer van Goethe

De natuur, het leven zelf, heeft een duaal karakter. Ze bestaat uit tegenstellingen die elkaar aanvullen en opvullen. Licht en duisternis is wel een van de meest essentiële tegenstellingen, want ze is voor de mens onontkoombaar, zowel in het fysieke (dag en nacht), als in het geestelijke (hemel en aarde). De tijdsbeleving kun je net als bij de oude Grieken splitsen in een Kairos en een Chronos, waarbij Kairos het opgaan in de flow van het moment is en Chronos het leven volgens de klok. Nietzsche zag dit als een splitsing tussen dionysisch en apollinisch. Dionysisch is levend vanuit directe impulsen, vanuit de eigen natuur, in het moment zelf. Apollinisch is levend vanuit de gedachte, in het verleden of de toekomst, ver weg uit het heden.

Van de twaalfbladige lotusbloem, die wordt gevormd in de hartstreek, was de helft van de bladen al in een vroegere ontwikkelingstoestand van de mens aanwezig en actief. Zij beginnen te werken als we werken aan de andere helft. Het zesvoudige pad genoemd.

Het is fascinerend om te bedenken dat we niet toevallig in deze overgangstijd geboren zijn. Ons hogere IK (zeg maar die goddelijke vonk in ons hart, het natuurlijke IK) heeft er welbewust voor gekozen om nú, in deze tijd, te incarneren. Ons ego, ons lagere ik, is dit helemaal vergeten en kan zich er dan ook niets bij voorstellen, maar daarom is het niet minder wáár. Wat we inmiddels wel ervaren is dat het geen gemakkelijk tijd is, die tijd van overgang, waarin we leven.

De meeste lezers en lezeressen van mijn artikelen zijn mij onbekend. De email adressen bieden geen inzicht, want veel namen zijn verzonnen en maar weinigen volgen mij onder hun eigen naam en ontvangen liever dan dat zij het gesprek aangaan. Water en lucht, zo schreef ik aan het begin van dit artikel, werken tot op de dag van vandaag op ons karakter in. Ook licht speelt een belangrijke rol. Licht biedt ons een breed overzicht, ook in geestelijk opzicht. Het verlangen om de grote lijn te begrijpen maar ook een verlangen naar het ontwikkelen van een open oog voor wat zich nu eigenlijk achter de sluier afspeelt wordt nog maar mondjesmaat gewaardeerd. Dat betekent misschien wel dat we het risico lopen tot een herhaling van wat gebeurd is met Atlantis. Energieën zetten hoe dan ook de eerste stappen in het proces van vergeestelijking. Het proces is ingezet en we zijn het kantelpunt voorbij. Dat is met name merkbaar in het gegeven dat allerlei onechte vormen van communicatie onbruikbaar zijn geworden, maar relaties niet stromen en ook verstoren we zelfs met onze aanwezigheid de natuur om ons heen.

De vraag: wanneer begint de tweede levensfase is dan misschien beter te beantwoorden door de twee helften te vergelijken met het dagritme. Als we uit de slaap komen, ontwaken we langzaam en openen ons voor de wereld. Rustig wakker worden ondersteunt het opwarmen van ons lichaam totdat we ‘aanwezig’ zijn in ons lijf. Eigenlijk net als een musicus eerst wil inspelen, voordat hij/zij echt muziek kan gaan maken of de warming-up van de sportmens.

Wat we zien is dat veel mensen blijven hangen in de eerste levenshelft cultuur, ook als we ouder worden. 

Van Goethe is bekend dat hij rond zijn 70e jaar verliefd werd op een jonge vrouw. Angelica Kauffmann  (1741-1807) de grote kunstenares, gaf tekenlessen aan de beroemde dichter, filosoof Goethe, die haar op zijn beurt voorlas. Bekend is dat zij een huwelijk aangingen samen en elkaar bleven verrijken en inspireren.

Angelica schilderde oa.  onderstaan allegorische weergave van kleur als één van de vier aspecten van kunst. Bekijk het eens goed en lees verder als je meent alles gezien te hebben.

Angelica Kauffmann

Deze allegorische weergave van ‘kleur’ als een van de vier aspecten van kunst kreeg een kameleon mee. Wie goed kijkt ziet een kameleon; in de beeldtraditie staat de kameleon voor aura gevoeligheid.

Via hun intuïtie maken mensen contact met het energieveld om een ander mens heen. Dit veld wordt ook wel de aura genoemd. Je zou kunnen zeggen dat dit energieveld, de aura, gemaakt is van heel subtiele materie. Deze subtiele materie, die door auralezers meestal wordt waargenomen als een palet van kleuren, bevat veel informatie over onze innerlijke gesteldheid, die werkzaam zijn op het levensgebied dat bij dat specifieke chakra hoort.

Chakra’s vormen eigenlijk een soort brug tussen psychische energie (ons innerlijke gevoels- en gedachteleven) en de materiële werkelijkheid (de uiterlijke wereld).

We zijn het natuurlijke contact verloren en voelen ons afgesneden van de geestelijke ( (spirit) wereld. Velen hebben zich losgemaakt van oude familiebanden en ook het saamhorigheidsgevoel neemt zienderogen af. We worden meer en meer wereldburgers in de breedste zin van het woord. De eerste stap in deze richting is je voor andere mensen beginnen te interesseren en iets van het licht in hen proberen te begrijpen. Wat heeft die mens naast je overwonnen aan problemen, aan ziekten, aan verlieservaringen?

Vragen die altijd gesteld mogen worden maar vooral nu. Tussen Pasen en Hemelvaartsdag wonen 40 dagen; tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn dat er 10. Hoe vinden wij een nieuwe verbinding met elkaar?

Door bewust aan de eigen biografie te werken vergroten we ons begrip voor de biografie van anderen. Daardoor bouwen we nieuwe wegen en worden gesprekken bruggen die ontstaan en zo weer als leidraad voor het biografiewerk dienen en zo de mens te worden die zich zélf gevonden heeft. Het eigenlijke Zelf of het goddelijke Kind wat in ons geboren wil worden. Dat wordt alleen mogelijk doordat we met elkaar een zelfde geest gaan delen: een geest van eenvoud, liefde en respect. Door je hiermee te verbinden gaan we iets van deze feesten in het jaarritme in ons opnemen en laat spirit je oordelen wegblazen….

Je zou tenminste elke dag een liedje moeten horen, een goed gedicht moeten lezen, een mooi plaatje moeten zien en, als het mogelijk was, een paar redelijke woorden moeten spreken.” – Johann Wolfgang van Goethe

© Joke www.fluisteralsjeblieft.nl

6 gedachten over “Wanneer begint de tweede levensfase?

 1. Beste Joke,
  Weet dat wat je schrijft mij enorm raakt en aanzet om verder te gaan met schrijven, tekenen en ontdekken wie ik ben en wat ik mag betekenen in deze tijd.
  Dus blijf alsjeblieft doorgaan met mij en anderen inspireren.
  Hartegroet, Charissa
  >

 2. Ik kan enorm genieten van je teksten en ze resoneren altijd wel op een bepaald gebied in mij. Dank je wel voor je zieleroerselen.

 3. Hai Joke, ja ik lees vooral, dat klopt en reageer niet..
  Ik ben Marian en voel me steeds meer verbonden met mijn innerlijke zelf. Waardoor ik ontdek dat ik intuitiever wordt en mijn gedachten steeds helderder.
  Ik heb me verdiept in de mayakalender, maar voel niet de behoefte om die vaker te duiden.
  Wat ik heel erg bijzonder vind aan jouw teksten is jouw wijsheid over de oudheid waardoor de lijn van de ontwikkeling van de schepping voor mij geopenbaard wordt.
  Dat is uniek en kostbaar voor mij. Dank je wel.

  1. Jammer Marian, dat je niet aangevoeld hebt dat deze website over werken aan je eigen biografie gekoppeld is aan mijn biografisch advieswerk.

   Dit is dan ook niet echt een reactie waar ik blij van werd. Toch dank voor je reactie, hopelijk brengt het ons bij waar het werkelijk om gaat…gr. Joke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s