Het ritme van zeven jaar vindt zijn oorsprong in kosmische wetten. In elke ontwikkelingsfasen is een ander thema ‘leidmotief’ – dit omvat ook de ontwikkeling van denken, voelen en willen. Zo kunnen we (opnieuw) leven met een zekere vreugdevolle verwachting richting ouderdom. Want juist die inzichten die de mens pas in de meer volwassen jaren brengen ons inzichten in bepaalde relaties en ook waar we afwijken.

de kunst van het biografiewerk ondersteunt bij het
je toe eigenen van je eigen verhaal en je eigen vragen ~ dit artikel ondersteunt bij het kijken naar de ritmes in ons leven. We kennen er velen; b.v. dag- en nacht; de in- en uitademing en ook het zevendaagse ritme van de week. Het artikel staat al lang op de website en nu weer bovenaan.

De namen van de Grieks-Romeinse goden waarmee we nog steeds verwijzen naar de planeten herinneren ons aan een vroegere eenheid van het natuurlijke en het goddelijke. De Grieken noemden dit ‘kosmos’ – een geordende en op orde gehouden kosmische orde. Kosmische intelligentie is het tastbare in de Goddelijke wijsheid gericht op de mens gebaseerd op het feit dat de kleine wereld (mikro-kosmos) de vertegenwoordiger is van de grote wereld (makro-kosmos).

De indeling in levensfasen is zo bezien al heel oud. De oudste indeling, die op de westerse cultuur invloed heeft is de Griekse indeling in Hepdomaden. In 10 fasen van 7 jaar. De Romeinen kenden 5 levensfasen en in China b.v. wordt uitgegaan van 3 fasen van elk 20 jaar. Elke levensfasen kent een overgangsfase; het schouwtoneel waar de krachtenvelden elkaar ontmoeten en waar we uitgenodigd worden in het hier-en-nu aanwezig te zijn.

Als we de indeling volgen van 10 zevenjaarsperioden of ontwikkelingstrappen zijn we ergens rond het 70e levensjaar in staat de vruchten te plukken van ons leven en terug te schenken aan de gemeenschap of samenleving.

Globaal gezien kun je de tijd van het 1e tot het 4e levensjaar toewijzen aan de planeet die het dichtst bij de aarde staat, de maan.  In zijn eerste levensjaren leeft het kind nog volledig in de schoot van het gezin, de bloedverbinding waaruit het is geboren. Aanvankelijk voedt het zich nog met de melk van zijn moeder, en zijn/haar hele bestaan ​​wordt nog steeds gekenmerkt door de groei van het lichaam en de ontwikkeling van de organen. De prenatale processen van de lichamelijke vorming gaan op een bepaalde manier nog steeds door. Pas wanneer het melkgebit wordt vervangen door de tweede tanden, komt het volledig vrij uit de sfeer van deze krachten.

Van het 5e tot het 14e levensjaar gaat we als het ware door het rijk van Mercurius . We kennen Mercurius als de beweeglijke, met vleugels geschoeide boodschapper van de goden, maar ook als de grondlegger en leraar van de diepe hermetische wijsheid gecultiveerd in de mysteries van Egypte.  Ook is Mercurius bekend vanwege zijn slimheid en sluwheid, als de handelaar en de dief maar het allermeest is Mercurius bekend met zijn slangenstaf als de bezieler van de geneeskunst. In de tweede levensfase vertoont het kind al deze kenmerken van de mercurial: in zijn gemakkelijke, gracieuze mobiliteit, in zijn honger naar leren, in zijn nuchtere, nog steeds onsentimentele plezier in winnen en overtreffen, en ten slotte in de speciale maatstaf voor gezondheid….

Het 15e tot het 22e levensjaar staat onder het teken van Venus . De kracht van liefde ontwaakt nu – en niet alleen het sensuele, maar ook het spirituele. Net zoals de godin van de aardse liefde altijd werd onderscheiden van die van de hemelse liefde – Venus Urania. Niet alleen de seksuele instincten, maar ook het enthousiasme voor het mooie, het enthousiasme voor alles wat hoog en ideaal is, laait nu op in de ziel van de adolescent.

Als de mens volledig volwassen is, betreedt de mens het rijk van de zon . Onder de planetaire sferen staat die van hen niet alleen in het midden, maar ze is ook verreweg de krachtigste – haar licht verlicht tenslotte de hele wereld. Dienovereenkomstig blijft de mens het langst in deze sfeer, gedurende de hele middelste periode van zijn leven: van het 23e tot het 41e jaar . Hij beklimt de hoogte van de zon in zijn leven. Alles wat in haar vatbaar is voor creatieve krachten, komt nu tot wasdom – de eigenaardigheid van onze  persoonlijkheid komt in deze tijd volledig tot uiting. Dit brengt de fysieke en mentale vermogens in evenwicht.

Vanaf onze 42e levensjaar jaar is Mars de regent van ons leven en blijft daar tot het 56ste jaar . Iedereen die deze leeftijd bereikt, heeft al iets bereikt of gecreëerd. Nu neemt de wereld een standpunt in over deze prestatie of creatie – in positieve of negatieve zin. Een partij wordt voor of tegen ingenomen. De mens wordt meegesleept in strijd en argumenten. Daar is ook een groot verlangen naar, immers de uitkomst van deze ‘gevechten’ bepalen de verdere loop van je leven. Of je bezwijkt, van je plaats geduwd wordt of het ijzer kan smeden als het heet is heeft een nauwe relatie met zelfbevestiging.

Na het passeren van het 50e levensjaar komen de vaardigheden van Jupiter ons te hulp. Jupiter daagt ons uit te gaan kijken voorbij het persoonlijke en leert ons vanuit meerdere perspectieven het grotere geheel van menselijke context te overzien. Er is inmiddels een bepaalde hoeveelheid levenservaring en wijsheid opgedaan en dat maakt dat je raadgever mag worden. De drang om te regeren,  controleren of jezelf vrij te maken daarvan staat centraal tot ca. het 68e levensjaar.

Als het 70e levensjaar nadert, komt de mens in de laatste levensfase, waaraan Saturnus zijn karakter geeft. Hij is de oudste van de planetaire goden en geeft mensen een bijzondere gave van herinnering en levensoverzicht. Saturnus krachten helpen ons terug te blikken op ons leven tot nu toe. In deze fase gaan we ons afvragen: hebben we onze doelstellingen, onze levensmissie herkent en in de vorm kunnen brengen?

Het curriculum vitae als beeld van de planetaire sferen bestaat dus uit de inwerking van planeten op onze levensloop. 

In het zevenjaarsritme van je biografie regeert telkens een andere planeet.  Daarbij is er sprake van negen geboortes. De eerste zes of zeven van die geboortes verlopen als vanzelf: het zijn natuurlijke geboortes. Vanaf het 42e jaar hangen de geboortes echter van onze eigen inzet af

Afbeelding

foto Natacha Einat

Belangrijk is niet dat je de wetmatigheden verheft tot een nieuwe waarheid, maar dat je jezelf vragen gaat stellen. Was het in de verschillende fasen van je leven allemaal wel zo mooi, zo goed en klopt het wel wat ik allemaal voor ‘waar’ heb aangenomen? 

De eerste jaren van het leven tot aan het tijdstip van mondigheid, dus ongeveer tot het 21e levensjaar, bepalen het gehele leven van een mens. We worden geboren en komen in een bepaald gezin ter wereld, in een bepaald land en leren de gesproken taal. De innerlijke factoren worden bij de geboorte meegebracht, maar de taalontwikkeling vindt voornamelijk plaats door het wennen aan de klanken, de gesproken taal, van de omgeving.

Je merkt wel dat in het 7-jaarsritme verleden, heden en toekomst voortdurend met elkaar in verbinding staan op een wijze dat de werkzaamheid van de planeten te herkennen is. Maan – Venus – Mercurius – Venus – Zon – Mars – Jupiter – Saturnus. Zeer behulpzaam bij het lezen van astrologische artikelen ook en zeker in relatie tot de spiegelingen die ontstaan vanuit de planetensfeer.  De maanknoop met het ritme van 18½ jaar, het jupiter ritme van 24 jaar en het saturnus ritme van 28,9 jaar.

Het jaar van de Zon brengt steeds de impuls van de nieuwe zevenjaarsperiode. In de jaren nadat het 63e levensjaar gepasseerd is spelen Uranus, Neptunus en Pluto een groteren rol in de werking op de mens. Deze planeten nodigen je uit het hogere denken, voelen en willen dieper te gaan verankeren. Immers wanneer de organen tot hun volle wasdom zijn gekomen, kan de ziel in zekere zin spelen op zijn lichamelijke instrument en ontplooit de mens hogere vermogens in denken – voelen en willen; hier spelen de spiegelingen een grote rol en je misschien brengt bij inspiratie – imaginatie – intuïtie…..

De meeste mensen hebben een voorkeur. Ze zijn een denker, een voeler of een wilskrachtig type.  Wie ervoor kiest meesterschap te krijgen en de onzuiverheden en vele automatismen op te sporen in zichzelf zal eerst inzicht mogen vinden in de drie grote IK- kwaliteiten.

Elders op de website vind je meer over de weg naar Heelheid met hulp van de Hoeders van de Vier Windrichtingen waarbij de drie grote kwaliteiten elk een afzonderlijke betekenis krijgt binnen de oriëntatie van denken, voelen en willen. Een crisismoment in bovenstaande tijdvakken kan dus veel inzicht en bewustwording bieden als je het kunt verbinden met het 7-jaarsritme. Zo ontwikkel je een gevoel voor ritme in je leven.

© Joke – fluisteralsjeblieft
biografisch advieswerk

Een gedachte over “het natuurlijke ritme in de levensloop

  1. Grappig, ik liep vanmorgen tegen een boek aan `Opstaan in het donker` met als subtitel `Wake up, hero` en het viel me op dat dat boek 52 hoofdstukken kent……. net zoveel als er GAP dagen zijn. Waarom zijn er trouwens 52 GAP dagen? Heeft dit ook een relatie met de grote cyclus van 52 jaar, wanneer we de leeftijd van de “wijzen” hebben bereikt?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s