Een artikel over de juni-energieën, de zomerzonnewende en het feest van st. Jan

De zomerzonnewende

Het oude Germaanse midzomerfeest op 21 juni werd na de invoering van de Gregoriaanse kalender samengevoegd met het st. Jansfeest, wat we op 24 juni vieren. De drie dagen daartussen lijkt de zon stil te staan, maar dan keert het tij. Het punt van zonsopgang kruipt vanaf dan langzaam weer naar het zuiden en de dagen worden korter.

Met de zomer zonnewende vieren we dus eigenlijk de geboorte van de duisternis, zoals we met Kerst de geboorte van het licht vieren. Het st. Jansfeest is het grote keerpunt in de zomer en is daarmee de tegenpool van de kerstnacht. Het uiterlijke licht en de uiterlijke zonnewarmte staat hier tegenover de geboorte van een nieuw innerlijk licht in de diepste duisternis. Het licht van de zon verdeelt het jaar in twee helften. Van 21 december tot 21 juni neemt het licht toe en daarna neemt het een half jaar af. (de Kreeftskeerkring en de Steenbokkeerkring) Halverwege deze twee lichthelften is het omslagpunt waarop dag en nacht even lang zijn: de lente- en de herfst wende.

Jaarfeesten kun je ritmisch meebeleven in de natuur met name in de wisseling van de seizoenen. De aarde reageert op het toenemen van het zonlicht door op te warmen. In de zomer neemt gaandeweg het licht af, maar is het de warmste tijd van het jaar. De zomerzonnewende is niet alleen de langste dag van het jaar, maar luidt ook het begin van de astronomische zomer in.

De Super totale Maansverduistering van afgelopen woensdag 26 mei 2021 en de ringvormige Zonsverduistering – eclipsbril-!  van donderdag 10 juni 2021 gaan vooraf aan de zonnewende; we mogen dus rekening houden met het gegeven dat niet alleen de aarde opwarmt, maar ook ons energieveld.  Een eclips ontneemt ons op dat moment ons ‘bewuste Zelf’, en dan komt het aan op ons ‘innerlijke licht’.

Het opwarmen van ons energieveld is een proces wat een erg emotionele en een diep sjamanistische ervaring kan zijn. Over de Axis Mundi, de sjamanistische Levensboom heb ik al vaker geschreven. In de samenvattende versie kun je dit hier teruglezen: https://wp.me/P2XSLz-1N2 Het is een zeer behulpzaam beeld, oeroud en is als symbool van grote waarde bij het vertellen van ons levensverhaal.

Het balansherstel waar wij voor staan kan immers alleen vanuit een individueel niveau hersteld worden.

De komende weken mag je zien als een lanceringsportaal die een mooi venster naar de toekomst gaat onthullen. De leeropgave luisteren naar je lichaam is van groot belang evenals het opgraven van het oude, gehulde of gesluierde dat nog steeds levensvatbaar is voor de toekomst. We kunnen de periode tot aan de zomerzonnewende gevoelsmatig ervaren als een staan tussen werelden of in de creatieve leegte. Beide zijn waar. Wat we allemaal wel weten maar ons niet altijd bewust zijn: wat waarheid is hangt af van het perspectief van waaruit je kijkt.

Dit vraagt dus in de eerste plaats om je wilskracht in te zetten en de bereidheid te vinden om elkaar te bevragen en te begrijpen. We krijgen de wereldproblemen niet opgelost als we niet begrijpen dat alles met alles samenhangt. Belangrijk is dan ook dat je meer en meer je eigen plaats gaat innemen en het aandurft jezelf te laten kennen en je denken gebruikt om de keuzes van je hart te leren begrijpen.

Hoe ontdek je jouw plaats? Door te navigeren op het eigen hart, dat uitdrukking geeft aan de voornemens van de ziel. Het hartchakra is verbonden met de ziel. Ons innerlijk. Innerlijk kunnen we ons bewust worden van de samenhang en de integratie van de vier werelden in jezelf, waarbij ons lichaam een sleutelrol vervult. Het lichaam is, met alle geheimen die het herbergt en die erop wachten door ons ontdekt te worden, de sleutel tot kosmisch bewustzijn.

Het Ik bestuurt via het denken de woelende harte-krachten en temt de leeuw in ons hart, waardoor het als een lam wordt…..

Het hartchakra is verbonden met thema’s als liefde, adem, evenwicht, relatie, affiniteit, eenheid, genezen en het element ‘lucht’. De Hollandse luchten zijn wereldberoemd en hebben dan ook, net als de wateren vele kunstenaars geïnspireerd. Wij leven immers in de delta van vier grote rivieren: Rijn, Maas, Schelde en IJssel. Koning Willem Alexander ontwikkelde zich tot een specialist in waterbeheer met een groot aanzien in binnen- en buitenland.

De leden van de Oranje-dynastie hebben een heel speciale functie ten opzichte van onze volksziel, al vanaf de 16e eeuw en als dynastie verder ging als Oranje-Nassau in de 17e eeuw. De appeltjes van Oranje of het Oranjefonds zette zich afgelopen jaren in voor structureel muziekonderwijs op basisscholen.

Ieder volk heeft een eigen volksziel die heel direct inwerkt op de zielen van de bewoners van dat land. Op dezelfde wijze is het zo dat iedere landstreek aan de bewoners van die streek bepaalde karaktertrekken meegeeft. We zagen al dat water en lucht een grote rol spelen in het landschap én in de volksziel van Nederland. Ook het Licht speelt een belangrijke rol. Niet alleen zoeken we met hulp van onze taal naar overzicht. Ook staan in Nederland vragen centraal als: Wie ben ik eigenlijk? Wat is mijn levensopdracht? Hoe ben ik de mens geworden die ik nu ben?

Het bewust worden van onze binnenwereld is de opgave die de Hollandse (en Belgische) volksziel als opdracht heeft. Waarbij de Belgische volksziel ook nog het leren samenwerken van bevolkingsgroepen die tot in hun ziele-opdracht toe sterk verschillen van elkaar, als opdracht heeft.

Het is nu niet moeilijk meer te begrijpen wat de 17e -eeuwse schilder Rembrandt  tot de bekendste schilder maakt. Rembrandt, meester tussen licht en donker leeft in het golvende en weven van licht en donker. Ik denk dat er een diepe en betekenisvolle betekenis schuilt in het feit dat hij als kunstenaar steeds weer naar zelfkennis bleef zoeken. Vandaar misschien ook zijn vele zelfportretten, die wezenlijk van andere betekenis zijn dan de vele selfies die je vandaag (op soc. Media) kunt aantreffen. Bij uitstek zocht Rembrandt voortdurend naar en werd zich geleidelijk bewust van de harmonie tussen wat van binnen leeft en wat van buitenaf kan worden waargenomen. Je zou kunnen zeggen dat Rembrandt zo ons verlangen wekt naar het licht in onze eigen ziel te gaan herkennen. https://wp.me/p2XSLz-1QD

Daarnaast wekt hij ook het verlangen naar een wijde blik, wat schuilt er in het donker en wat staat er in het licht? Is dit ook van toepassing op de vele Amsterdammers uit zijn omgeving die hij schilderde of tekende. De vele immigranten, de tientallen zeelui die in de buurt van zijn atelier woonden en de soldaten van Afrikaanse ogen of wilde hij laten zien hoe belangrijk het is elkaar werkelijk te zien, te ontmoeten en  naar elkaars verhalen te luisteren?

Rembrandt heeft (in zijn kunsten) de harten van miljoenen veroverd.  Of moeten we zeggen: hij heeft in al die harten de ogen geopend?  

Zou dit ook de opgave zijn waar Nederland voor staat? Is dit wat de Nederlander zo gevoelig maakt voor het opeisen van de eigen rechten, hoort dit bij de wortels van de Nederlandse volksziel….?

In het collectief (de volksziel) van Nederland is ook de sportwereld verbonden met het Oranje gevoel. Dit oranjegevoel is afkomstig uit deze traditie en drukt zich uit in de volksziel van ons land.

De aarde en de ziel van de mens maken door het jaar heen dezelfde beweging.

Onze ziel keert zich afwisselend naar buiten en naar binnen, in het ritme van de aarde. De periode rondom het midzomerfeest is dan ook het laatste feest van de zeven grote jaarfeesten die stuk voor stuk de grote ontwikkelingsstappen tot uitdrukking brengen voor de mensheid én voor de individuele mens.

Helaas kun je overal om je heen waarnemen dat de negatieve krachten van het ego steeds meer de overhand krijgen. Alleen al door het stellen van een vraag word je meteen in een bepaald vakje gestopt…er heerst in Nederland een sfeer die sterk aan onze emoties appelleert en rustig nadenken tegengaat. Zoals je weet drukken emoties het dieper voelen weg en blijven we rond dobberen in emotionele blubber.

Mercurius staat in de horoscoop van de Zonsverduistering van 10 juni 2021 retrograde en daardoor is de komende tijd alles wat je in de wereld doet veel krachtiger verbonden met je binnenwereld dan normaal. 

In de mythologie is Mercurius de bemiddelaar tussen hemel en aarde. In het Grieks wordt hij Hermes genoemd en in het oude Egypte Thoth. Zij vrouw Seshat werd afgebeeld als een vrouw met een kroon van 7 bloembladen op haar hoofd. Zij gaven samen de heilige klanken vorm, een impuls voor wat wij nu kennen als de zeven universele wetmatigheden en stonden aan de basis van ons schrift. 

Blijf in beweging en zet je in een voelend denken te vinden. Laat ze samenwerken. Want wanneer ieder zijn eigen deel voor zijn rekening neemt, ben je in balans. Gebalanceerd.

Geniet van de zomer, maar blijf bij jezelf.

© Joke fluisteralsjeblieft.nl

2 gedachten over “verken je levenspad…..

  1. Dankjewel voor het weer doen opleven van dit besef dat landschap en volk ons eigen zijn beïnvloeden. Nooit stilgestaan bij de geschiedenis van dit land en de verbondenheid met water en lucht! Er kwam hierdoor een inzicht uit de diepte naar boven: Mijn eigen ervaring is dat mensen in nederland moeite hebben zich over te geven aan de diepe flow van het water en uit angst voor de emoties aan het oppervlakte van het water proberen de controle te behouden. De angst om overspoeld te raken is natuurlijk diep ingebakken in ons zijn en verbonden met grote collectieve trauma’s, en het kunstmatig onder controle houden van dit water een vaardigheid en coping strategie die generaties terug gaat. Dijken, bruggen, waterkeringen. Alles stellen wij in het werk om niet meegesleurd te worden door het water (gevoel, intuïtie) en niet overspoeld te raken. Ons lucht element (denken) is overheersend en met name functioneel ingezet om dit water te overmeesteren (en energie op te wekken). Ik vraag mij af of de tijd nu komt waarin wij dit weer in evenwicht kunnen brengen, om ons water én denken weer te laten stromen. Grow with the flow ❤

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s