De mens is niet alleen door dagen, maanden en jaren in de ritmen van de kosmos ingeschakeld. Nog in een ander ritme is de mens ingeschakeld, dat we de kosmische week zouden kunnen noemen. Het zijn de zeven opeenvolgende perioden, waarin telkens een van die aartsengelen ‘regeert’. Steeds na de zes andere aartsengelen (ieder vanuit de eigen planetensfeer) wordt het resultaat daarvoor door de aartsengel van de Zon samengevat. Samenvatten vanuit de zon is geen oogsten, maar een zaaien. Het kosmopolitische of mensheid verbindende toont zich bij het in een ander licht zetten van onze levenservaringen naar meer wijsheid, liefde en begrip voor mens en dier die naast ons gaan.

In de nazomer en in de herfst zijn er vrucht- en zaadfeesten. Nu we leven in een Michaëlstijd worden we opgeroepen tot het besef te komen dat het eeuwige in het menselijke wezen niet verloren hoeft te gaan en de cirkelgang te doorbreken waarin de mensheid gevangen dreigt te worden. In Michaëls tijd is vooral de weegschaal van belang. Afwegingen maken in relatie tot ruimte. Je schept ruimte, zodat anderen kunnen gedijen. Dit vergt moed en je dagelijks bezinnen op de vraag: Wat is de oogst van deze dag?

Het is juist deze vraag die uitnodigt je verlegenheid te overwinnen en te leren kijken (en zien) van de dingen die goed waren, waar je vrede mee hebt. Dat vergt moed en toch is het juist deze vraag die je het inzicht brengt om te kunnen blijven staan op de plaats die je toegemeten is.  In beelden spreken we dan over de ‘strijd tegen de draak’. Aan ons is het om die beelden te vertalen in de taal van ons bewustzijn: de draak te herkennen.

Waar het om gaat bij dit eerste mantelfeest in deze tijd is het voorzichtig en vol liefde  ontplooien van het hogere bewustzijn. Uiterst zinvol is daarom de vraag over welke vermogens iemand moet beschikken om een ander werkelijk te kunnen liefhebben. Niet voor niets heeft ook Vrouwe Justitia de weegschaal als attribuut. Het in alle kleuren verschieten wat de herfst zo kenmerkt is als het kleur bekennen aan jezelf. Het wegen van onze harten vergt moed. Moed om authentiek te zijn en ons innerlijk licht te ontsteken voor als de dagen donkerder zijn en de nachten lang.

Edward Okun
 (Pools, 1872-1945)

Een rijk en zuiver gevoel, een helder zelfstandig denken en een sterke wil zijn kwaliteiten die in de opvoeding en het onderwijs voorop horen te staan. Pas later kunnen bewustwording en zelfreflectie erbij komen. Evenals het bewust ontwikkelen van sociale vaardigheden, die op eigen inzicht en moreel besef gebaseerd zijn. Hieruit blijkt eens te meer hoe essentieel het is dat we de jeugd (en onszelf) opvoeden tot zelfstandigheid en vooral tot het zelfstandig en authentiek durven denken. 

Het gaat in de opvoeding echter niet alleen om het vergaren van kennis en wijsheid. Het gaat ook om het voeden van het gevoel, het verrijken van het gevoelsleven door bijvoorbeeld kunstzinnige activiteiten. Ook het vormen in alle rust van de wil door de kunsten en de verschillende vormen van handvaardigheden is van groot belang. 

In onze tijd is het vergroten van een (liefdevol) bewustzijn dus erg belangrijk. De oefening in het kijken vanaf een afstand kun je verder brengen door je in te leven in een ander mens. Je kunt jezelf niet los zien van de buitenwereld; je hebt je omgeving nodig om ‘jezelf te worden’ Kies een persoon van wie je houdt en leef je dan ongeveer tien minuten vol liefde en met je hele hart in.  Wat voor een leven leeft die geliefde persoon eigenlijk?

Blijf altijd in vrede en diepe stilte bij jezelf, maar richt je volledige aandacht op die ander. Dit vergt bewustzijnskracht, omdat je je niet mag verliezen in die ander. Denk maar aan de weegschaal en besluit niet te oordelen of in je weerstand te schieten. Blijf in verbinding en probeer een zelfoverwinning te behalen door datgene wat je graag anders ziet in jezelf te veranderen. Vergeef jezelf direct als je het weer doet. Lach erom en blijf mild naar jezelf en vooral durf trots te zijn op jezelf als het je lukt! 

Draken bestaan in onze verbeelding, in verhalen, in religies, in taal en kunst en allemaal leren ze ons dat in het daglicht van aanvaarding je draken verschrompelen. Het is juist deze aartsengel die spreekt in de taal van herfst en ons zo wil leren denken met het hart. 

Michaël wordt gezien als brenger van de zonnekracht. Bewustwording helpt ons het ego te temmen als beheerder van de kosmische intelligentie. Zonwording is dus zelfwording, realiseren wie we zijn…. 

We hebben meestal bepaalde ideeën over onszelf, hoe we in elkaar steken en wat onze sterke of wat onze zwakke kanten zijn. Maar onbewust kunnen er hele andere dingen leven. Daarom is het van grote waarde je te durven toe te vertrouwen aan het Leven-zelf. Vertrouwen is een tempel gebouwd op vier pilaren: betrokkenheid, duidelijkheid, kwetsbaarheid en openheid. Vertrouwen win je alleen maar door kwetsbaar te zijn en de sprong te wagen. Vertrouwen vraagt bij uitstek om de ongedeelde aandacht. In de ongedeelde aandacht kan de natuurlijke persoonlijkheid blijven bestaan, omdat er niets onderdrukt of weggevaagd wordt. Hierdoor is een actief en vrij leren mogelijk, want in de ongedeelde aandacht werkt de menselijke intelligentie. De eerste stap is je durven toevertrouwen aan het zich altijd ontvouwende Leven…..vandaar dat de taal van Michaël de taal is van de herfst. Alles kleurt en valt maar wie goed kijkt ziet kiemen van nieuw leven!

Alles wat verborgen blijft kan niet worden genezen, wat aan het licht komt wél. 

Door de stap te zetten naar een betere en hogere kwaliteit van relaties en (universele) verbindingen kan de ongedeelde aandacht tot een aandachtszuil van compassie worden tussen mensen onderling, tussen mensen en de aarde en tussen mensen en andere vormen van leven. Michaël spoort ons als het ware aan om dat wat met ons gebeurt, ook op een weegschaal te leggen en zo ons eigen evenwicht te vinden temidden van de chaos van de wereld.

Mensen die een dergelijk ontwikkelingsproces met zichzelf aangaan krijgen steun van aartsengel Michael, die als zoon van Sophia de taak heeft om het individuele mensen-Ik te wekken. Niet met uiterlijke wapens, maar met het wapen van menselijke moed ons vertrouwen te bewaren en toch uiting geven aan de Creatieve Kracht. Vertrouwen, daar heb je zelf grip op…..

© Joke – fluisteralsjeblieft

Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop met hulp van de vier aartsengelen die we het best herkennen kunnen:

Uriël – fysiek lichaam – noorden – zomer
Rafaël – etherisch lichaam – westen – lente
Gabriel – astraal lichaam – zuiden – winter
Michael – hogere Ik – oosten – herfst

6 gedachten over “Hoe spreekt Michaël nu tot ons?

    1. mooi dat je dit eruit licht, Jenny –

      Vertrouwen is een tempel gebouwd op vier pilaren: betrokkenheid, duidelijkheid, kwetsbaarheid en openheid.

      Vertrouwen is onmisbaar voor een leven zonder angst. Juist in de herfst. Dank voor je inhoudelijke reactie. Vriendelijke groet, Joke

  1. Zo mooi deze link van Kleurrijk en Moed naar de Herfst toe. Ontzettend bedankt voor deze prachtige Tekst Joke, ik zal haar nog lang in mijn hart meedragen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s