Voor het ego is het nooit genoeg. Het ego wil altijd meer, het tekort van het ego wordt nooit opgeheven. Ego triggert Ego, wijst van zichzelf af, vergelijkt of wil graag verleiden ook zo te gaan denken. Het ego ziet de ander als vijand. Hoe kun je ervoor kiezen te blijven uit al die gevechten te blijven?

In dit artikel neem ik je mee naar de tweede zevenjaarsfase, de fase van 7-14 jaar waarin we het Ik-gevoel gaan ontwikkelen. Er vindt (vooral rond het negende jaar) confrontatie plaats tussen ‘ik’ en ‘jij’ en wel voornamelijk in de omgang met medescholieren. Deze fase is bepalend voor onze ontwikkeling en groei en in de periode tussen het 21e en 42e levensjaar toe uitdrukking komt. Terugkijkend kun je opnieuw bekijken wat jij met die fase hebt gedaan. Het weten is hierbij belangrijker dan vermoedens of wat anderen hierover kunnen vertellen aan jou. Neem de tijd om b.v. over het negende levensjaar te schrijven, te tekenen of te mijmeren bij je wandeling in de natuur. Wat raakt kunst en wat raakt religie in je aan? Wat was jouw allereerste natuurervaring, beleef het opnieuw doorvoel het. Het is bepalend voor jouw relatie met de natuur. Keer daarnaar terug.

Zinvol terugkijken om beter vooruit te zien….

Dankzij de oosterse en westerse esoterische kennis weten wij dat ons ik uit twee delen bestaat: een lager deel en een hoger deel. Het lagere deel van het ik wordt ook wel het ego, ego-ik of de gewone alledaagse persoonlijkheid genoemd. Het hogere deel van het ik wordt meestal het hogere zelf of geestelijke Zelf genoemd. Het is onze geestelijke kern, dat wat we in diepste wezen zijn. Het wordt ook wel de Godsvonk of de druppel uit de zee van het Goddelijke genoemd of het hoger Ik.

Het lagere deel, ons ego of onze persoonlijkheid, is ook in deze tijd nog niet sterk genoeg om dat geestelijke deel al bewust in zich te dragen en door zich heen tot uitdrukking te brengen. Ons ego zou er zelfs door vernietigd worden.

Wat wij ons vaak niet realiseren is dat ons ego of onze persoonlijkheid van incarnatie tot incarnatie steeds weer een andere is. Ook merk ik op dat er veel (spirituele) stromingen zijn die het ego beschouwen als iets ongezonds, iets lelijks, iets waar we zo snel mogelijk afscheid van moeten nemen. Het loslaten of oplossen van het ego wordt hiermee in verband gebracht waarbij tegelijk het denken wordt losgelaten.

Het biografisch leren en werken ondersteund deze opvattingen niet!

Het ego èn het denken hebben we nodig, maar zij mogen wel een meer dienende functie gaan vervullen. Lees onder de afbeelding verder….

Waar gaat het dan nu wél om? Het gaat er juist om het ego als kracht te leren erkennen; het ego is immers de kracht waarmee we ons zelf in de aardse-wereld manifesteren. En door haar te leren kennen, verkrijgen we een voelend en begrijpend inzicht in de gezonde en de ongezonde aspecten van de ego strevingen; alleen hierdoor kunnen we het ‘onbewust zijn’ in de ziel aan het licht brengen. Het gaat er dus om dat we de ongezonde aspecten niet langer ontkennen of negeren als we het meesterschap over het ego willen verwerven. Dit harde werken brengt ieder van ons het geschenk werkelijk te leren houden van onszelf en ons hele wezen lief te hebben. Door deze transformatie ontstaat bewustwording van de wijsheid en liefde die in ons eigen hart en ziel ontwaakt; dat is het bewustzijn van het Hoger Zelf.

Het ego vormt zich om en stelt zich in dienst van dit Hoger Zelf en tegelijk wordt het ego zelf de manifestatie van die hogere wijsheid en liefde.

Als gevolg van onze innerlijke ontwikkeling, begint het ego zich meer en meer terug te trekken en ontstaat er meer ruimte voor het Hoger Zelf, de Geest in de mens, ook wel ons Ware Zelf genoemd. Echter met het terugtreden van het ego en haar krachten, vallen ook veel van onze vroegere gewoonten en automatismen weg; ook de gewoonten
verbonden aan de stem en het spreken.

Het overwinnen van het ego doen we niet door het ego te ontkennen of weg te drukken zoals in veel oosters getinte opvattingen het geval is. Het ego overwinnen we door in te zien op welke wijze je ego werkt, deze krachten bewust terug te houden en er anders mee te leren omgaan. Zo open je je ego, je gewone alledaagse ik en vormt het van binnenuit om. Ook in contacten met anderen kun je leren je ego strevingen bewust te worden, te leren hanteren en om te vormen. Dat doe je onder andere door ervoor te zorgen dat je je niet te veel in de ander verliest en niet bij jezelf weggaat. Dat vergt een offer van het ego. Immers het ego wil zichzelf voortdurend bewijzen, gaat vergelijken of overtuigt van haar eigen gelijk. Gevoeligheid voor uiterlijke status is een egokracht, met als belangrijkste werkwoord oordelen. Het offer wat je geeft is bewust ervan af te zien van bovenstaande ego strevingen of egoïstisch handelen. Je herkent dit als je niet van het verleden, noch van het heden kan leren en ook niet in staat bent de juiste conclusies te trekken voor de/jouw toekomst.

Ons hoger Ik is het zélf die ons vragen stelt en aan onze innerlijke deur klopt opdat wij wakker worden, op zoek gaan en aan onszelf gaan werken. Zo nemen deze krachten in ons toe. En hiermee staan wij voor het eigenlijke wonder van de menselijke biografie. Het menselijke vermogen om het onherroepelijke te veranderen door alles wat geweest is in een dusdanig nieuw licht te stellen en zo de kwaliteit van het eigen verleden een andere kleur krijgt. Het is immers het ego, samen met onze karmische last, die voor het grootste gedeelte het sturingsmechanisme van ons leven zijn. Niet dienstbaar, maar gericht op wat ik helemaal bovenaan dit artikel al beschreef.

Biografiekunde biedt de opmaat voor een dialoog waar je samen mooier uit kunt komen. Door het kennen van je eigen levensloop hoor je niet langer alleen jezelf, maar ook de ander. De zin van bezig zijn met je eigen biografie – is de andere mens, de ander –

© Joke – http://www.fluisteralsjeblieft.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s