Biografie is letterlijk vertaald je levensbeschrijving. Het werkwoord beschrijven veronderstelt een activiteit. Welke activiteit? Misschien wel het meest bevat het begrip biografie het element auteurschap. Je blijft niet constant dezelfde in alles wat je leven te maken heeft met de wereld om je heen. Je wordt in ontmoeting ‘met de wereld’ voortdurend gevormd en veranderd. Ook andersom. Jij vormt en verandert ook in deze uitwisseling met de wereld. Wat zijn de elementen die in wisselwerking zich voortdurend op nieuwe omstandigheden afstemmen en woont er wel een constante in jou?

“Walk as if you are kissing the Earth with your feet”

De aarde is een levend wezen en kent een inademing en een uitademing. Die in- en uitademing van de aarde gaat veel trager dan bij een mens: zowel de inademing, als de uitademing duurt een half jaar. Samen nemen zij dus een vol jaar in beslag. Heel het leven op de aarde, en dus ook heel de natuur wordt door dit ritme bepaald: de lente, zomer, herfst en winter worden mogelijk door dit ademritme van moeder aarde.

Niet alleen de mens, ook b.v. de boom draagt de hele levenscyclus van zijn soort in zich. De boom is dus niet een momentopname van het hier en nu, maar omvat de hele kringloop van het jaar. Zijn de bomen nu zonder blad en groen iets in je weet dat bomen zich in een ander seizoen zich heel anders kunnen uiten. In ontluikende bladerpracht, als kleurenpracht en ook zijn er perioden of fasen dat we het silhouet van de boom mogen ontmoeten. Alles wat leeft, groeit, plant zich voort, en sterft op een gegeven moment ook weer. Dat betekent dat het voortdurend in beweging is. Zo is het ook in onze levensloop.

Het beluisteren van je eigen levensverhaal is vaak een momentopname. Het lezen van dit artikel meestal ook. Belangrijk is dan de vraag je te realiseren wat je wilt. Gaat het je om de kleurrijke voorvallen, zijn het je maatschappelijke successen of wil je je leven leren zien in de context van tijd en maatschappij. Als je dit soort artikelen leest als momentopname, is het leuker (en leerzamer!) het te ontvangen als gezichtspunten van waaruit je je herinneringen kunt bekijken en ordenen opdat je wellicht gaandeweg tot andere keuzes gaat komen. Van belang is dat je inzicht vind in de elementen van jouw leven. Onder deze afbeelding biedt ik je inzicht in de vier velden, lagen of zo je wil windrichtingen aan.

St Brigid’s Cross op St. Brigid’s Day het begin van de Keltische lente – 1 februari

Het natuurlijk leren van je eigen levensloop is een proces en kan je zicht bieden op je eigen ontwikkeling. Het gaat over jezelf en jouw verbinding met wat het leven-zelf je in ontmoetingen aanreikt. Daarbij is het kijken door de bril van de levensfasen ondersteunend bij het onderzoeken van de verschillende perioden in je levensloop.

Je kunt ook op zoek gaan naar de verschillende lagen in je verhaal. Dat blijken er bij de meeste mensen ten minste drie of vier te zijn. De verschillende lagen in jezelf mag je ook velden noemen of windrichtingen.

Het fysieke veld, ons materiële lichaam wat we betasten kunnen is het meest bekend. Al wat lastiger is het veld van geloof en wetten, waar taboes en patronen voor onszelf zo gewoon zijn dat we het eindeloos blijven herhalen. We benoemen het zelden en juist dat veld of die laag heeft te maken met onze groeikracht en vitaliteit. Onze grondstemming en temperament en Kunst. Kunst prikkelt en is hét middel om de ontzielde maatschappij weer een ziel te geven.

Het derde veld is de individuele laag van de ziel. Je ziel gaat al je aardelevens mee en ontwikkelt zich met elk leven. In de ziel zijn dus alle ervaringen opgeslagen die je tot nu toe op aarde hebt opgedaan. In alle opeenvolgende levens wordt je uitgenodigd de ziel steeds geschikter te maken voor het doorlaten van een steeds groter deel van onze geest. We spreken dan ook niet voor niets over ziele-ontwikkeling en werken daaraan vanuit de drie grote krachten: denken-voelen-willen.

 Die individuele laag is dus beslissend voor de ontwikkeling van het bewustzijn.

Wie vastzit in het eigen verhaal is beland in een zogenaamde wheel story. Je cirkelt rondom dezelfde verhalen en thema’s zonder er een richting in te vinden of betekenis. Er komt geen bewustwording op gang en er zijn geen vragen die in je opkomen.

In vorige artikelen heb je kunnen mijmeren over de puberteitsfase en hopelijk je eigen relatie met vertrouwen op het spoor kunnen komen. Het veld van lucht, van in- en uitademen, van het onderhouden met die adem in relatie met al het leven. Het derde veld is het veld waarin we ook het vertrouwen oefenen en ontdekken dat onze ziel snakt naar een stuurman. De ziel als vat vol tegenstrijdigheden vraagt om richting oftewel een volwassen ‘ik’. Een centrum van waaruit de andere drie werkelijkheden bestuurd kunnen worden.

De vier velden van de mens zoals die zich in de loop van het leven manifesteren hebben elk eigen wetmatigheden. Een aantal heb ik er al beschreven in de afgelopen jaren, sommigen met ondersteunende vragen en anderen meer vanuit een algemeen uitgangspunt. Zo kun je erachter komen welke rol die vier velden in je leven spelen op het grensvlak van het lot (of karma) en het ‘ik’ daar waar wij zelf de regie in handen nemen.

Deze vier gebieden of vier levenslopen ontmoeten elkaar op alle vier de gebieden van de vier elementen. Aarde, water, lucht en vuur. Die vier elementen vertegenwoordigen ons hele wezen en geven ons een beeld van onze verbondenheid met de ons omringende aarde en kosmos.

Het eerste veld is zoals hierboven beschreven het fysieke, het minerale. In ons lichaam vinden wij dat terug als skelet. Het skelet maakt ons onderdeel van het totale rijk van de mineralen. Ons lijf, onze huid en het haar bieden ons evenals onze andere materiële omstandigheden ruimte. Vandaar dat ook het geld hier thuishoort, ook al moet dat rollen, maar ook het ervaren, respecteren en bewaken van grenzen speelt hier een grote rol.

Beweeglijkheid van het tweede veld is water. Water is een oersubstantie. In de mens benoemen we dit veld als het levenslichaam. Vandaar dat tijd, ons geheugen en het ritme van dag en nacht (vitaliteit) hier thuishoort. Leven wat stromen mag. Het menselijke leven en de natuur worden sterk door de maan beïnvloed. Dit brengt de krachten uit het verleden in het huidige leven binnen. Vooral in de 1e zeven-jaars-periode: 0-7 jaar vloeien de drie stromen: individualiteit, erfelijkheid en omgeving samen. Zo kun je stellen dat het etherlichaam een ‘tijds-organisme’ is. Alles wat etherisch is, is ook ritmisch en cyclisch. De etherische wereld, die ook wel ‘elementaire wereld’ wordt genoemd is nauw verbonden met het Ademproces. Je levensloop of de  jaarkringloop is een groots, kosmisch-etherisch ademproces.

Zo leert de natuur ons dat bomen en planten doorgaans ‘naar boven’ groeien en zich ontwikkelen,  terwijl de niet-levende materie door de zwaartekracht ‘naar beneden’ getrokken wordt. Juist in deze tijd waarin we een toenemende inwerking van tegenkrachten ervaren kun je waarnemen dat daarmee niet alleen de aarde, maar ook de mensen in verval raken. Meer dan opbouwende krachten zijn er in onze samenleving krachten werkzaam die afbreken. Door het vieren van jaarfeesten worden wij en ook onze (klein)  kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur. Van oudsher af ligt er een verbinding tussen de jaarfeesten en de vier seizoenen. Kerstfeest en de winter, Pasen met de lente, St. Jan met de zomer en het Michaëlsfeest met de herfst.

Planten en bomen groeien tegen de zwaartekracht in. Hier helpt de zon het water. Dit is het gebied van de levenskracht. Om hier wat meer contact mee te kunnen gaan krijgen is het leuk om te weten dat de zeven jaarfeesten voor ieder die zich hiervoor openstelt de zeven stappen verbeelden op die weg omhoog.

Het derde veld, ik schreef het al is het veld van lucht. Van relaties. Dit veld wordt ook wel het astrale (sterren) lichaam genoemd. Door de dynamiek, door confrontatie en soms ook conflict ontstaat bewustzijn. De uitspraak: ik kan je niet luchten is het terrein van de impuls. Het ventileren is meer het terrein van de vrijheid om te kiezen, van keuzes maken zowel in je binnenruimte( huis, lichaam) als in de buitenwereld (hoe vertel ik dit) of vertoon ik agressief rijgedrag….?

Binnen het tegenspel van deze vier velden of de vier elementen van jouw leven krijgt het geweten (het vuurgebied) een eigen kompas. In samenwerking met het lot kun je je dan ook realiseren dat niet jij de weg kies, de weg kiest jou!

Bij het natuurlijk leren van je eigen levensloop wordt de fase van 21-42 jaar dan ook de Zonnefase genoemd. De ontwikkeling van de ziel als fase van zelfopvoeding. Het woord ziel mag je ook vertalen overigens als je binnenwereld die door zelfopvoeding een eigen klank en kleur krijgt. Persoonlijker. Het unieke in ons kan nu, op haar weg door licht en duister, tot een kracht worden. Dat zijn je zonnekwaliteiten: Alle andere krachten in harmonie brengen, stralend, creatief, verbindend.

Herken je in deze fase jouw crisis der talenten waarin gevoel en verstand strijden om voorrang en zo geïntegreerd kunnen worden tot een harmonisch geheel. Durf je de uitdaging aan om in jezelf te benoemen (of erover te tekenen of schrijven) wat vruchtbaar was. Hoe je uit soms diepere krachten putte om weerstanden te overwinnen en aan het fundament van het eigen bestaan te kunnen blijven bouwen. Het is heel leuk om dit aan te gaan met gezegden die vroeger thuis rondzongen en deze te verbinden met voorvallen in jouw leven die hiermee samenhangen. Ben benieuwd wat jij zo aan levensintenties hebt gevormd. Durf jezelf vragen te stellen, zeker als je dromen anders waren dan de werkelijkheid.

Dit is een herziene versie © Joke – fluisteralsjeblieft 2022

lees ook Het Compassie-Kompas ~ https://wp.me/p2XSLz-26T

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s