Volgens de wet van Polariteit vormt dualiteit de aard van het universum. Dat wil zeggen dat er geen absolute verschillen bestaan, maar dat alle verschillen en belevingen relatief zijn. Wat wij als waarheid zien is dus in feite relatief. Wat we zien, is afhankelijk van ons perspectief.

Het thema licht-donker is bij uitstek een thema van het bewustzijnszieletijdperk. In de bewustzijnsziel vind de waarneming plaats door innerlijke activiteit, bezinning en meditatie. Zo is de bewustzijnsziel verbonden met de geest, die het verborgene of datgene wat achter de sluier ligt openbaart en de bron van datgene wat in onze tijd tot zoveel veranderingen aanzet.

Het verschijnsel ‘trauma’ – wonden die leven in onze ziel – is een van de belangrijkste oorzaken voor de vorm die de moderne oorlogsvoering heeft aangenomen, individueel én collectief én virtueel. Dit betekent dat, om deze neerwaartse spiraal te kunnen omkeren, het noodzakelijk is dat we ons opnieuw de waarheid herinneren over wie we in essentie zijn!

Bewustzijn is gebaseerd op verandering; Het licht laat groeien, maar het donker ook.

Met regelmaat beluister ik een tendens om jezelf de kwaliteiten van verlichting toe te dichten. Het licht wordt zo soms letterlijk genomen en zelfs in relatie gebracht met het spreken of leven vanuit het (goede) hart en de andere kant van licht, het duister of nacht krijgt zo de lading mee van ‘fout’ of zelfs van ‘kwaad’. Dit brengt een eenzijdigheid met zich mee die alleen al in het werken met chakra’s tot valse zelfbeelden leidt.

Chakra’s worden raderen of lotusbloemen genoemd, omdat zij staan voor het zich volledig open te kunnen vouwen en bewegen. ‘Chakra’ als woord komt uit het oude Sanskriet en betekent: ‘wiel van Licht’. Ik heb gemerkt dat dit geassocieerd wordt met ‘verlicht’ mens zijn. In alle eenvoud is wat men vroeger verlichting noemde niets anders dan geestelijke volwassenheid.

Dit staat voor de volledige ontwikkeling van onze mannelijke en onze vrouwelijke eigenschappen. Verlichting staat dus in werkelijkheid voor ware menswording.

Een andere reactie die vaak terugkomt komt voort uit de gedachte: ik ben al goed. Het geeft aan dat iemand de verbinding verbreekt, heb ik geleerd. Als ik de kans krijg om door te vragen wordt er meestal gesproken over ‘voorgevoel’. Wat is een voorgevoel. Een voorgevoel geef je informatie, maar dat is niet hetzelfde als intuïtie. Het zijn eigenlijk twee verschillende energieën. Intuïtie wordt beschreven als oude kennis, doorgegeven via onze familielijnen, die ligt opgeslagen in ons (onder)bewustzijn en in onze cellen. Meestal verdwijnt deze intuïtieve gevoeligheid naar de achtergrond vanaf de leeftijd van zeven jaar. Dit alles heeft te maken met de rijping van het brein waardoor de intuïtie veelal wordt overgenomen wordt door het denken in het schoolsysteem.

Het hebben van een voorgevoel is zo bezien dus vaker een dof spel van onbewuste herinneringen die niet in het bewustzijn (konden) worden opgenomen. Wie het fenomeen ‘voorgevoel’ kent mag zich afvragen welk onbewust deel zich op deze wijze aandient. Want ook al leven we nu in de vierde fase van de aarde-ontwikkeling, het diep trance bewustzijn, het diepe slaapbewustzijn en het droomachtige beeldbewustzijn leeft ook  nog in ons. Zij vormen ons onbewuste: het onbewuste deel van ons innerlijk of onze ziel. Als we daar niet wakker in zijn en we geen levensdoel meer voelen of humaniserend ideaal om naar te streven, kan regressie ontstaan. We vallen terug in het verleden of denken dat moeder aarde ook wel zonder de mens verder kan.  Juist dan is het belangrijk onze ik-versterkende krachten serieus te nemen – ik heb mijn eigen denken, voelen en willen te ontwikkelen – vanuit het besef dat we mens-in-wording zijn.

Voelsprieten hebben we allemaal

Alle daden en handelingen die wij hebben meegemaakt, laten een afdruk in onze gevoelswereld achter. Elk leven opnieuw worden we met deze (onverwerkte) ziele-afdrukken geboren,  daar komen alle kind ervaringen bij en vermengen zich tot nieuwe indrukken. Je keelcentrum kan alles losmaken. Het keelcentrum is verbonden met de planeet Mercurius die bekend staat als de planeet van de luchttekens. Vandaar ook dat je je opgelucht kunt voelen als je de gelegenheid neemt om je uit te spreken. Te luisteren naar elkaar. Vragen te stellen.

We weten ons gezien en geliefd als mensen om ons heen laten merken ons te zien staan en ons liefhebben. Zo creëren we ons sociale weefsel.

Op kosmisch niveau is vorige week de energie van maansknoop Tweelingen verwisseld voor maansknoop Stier.  We hebben in de afgelopen twee jaar kunnen ontdekken dat we twee geborenen zijn. Je hebt twee afkomsten. De ene is die van je geboorte in de bloedlijn. De andere afkomst is kosmisch.

De maansknoop Stier – de as van stier/schorpioen – zal ons meer en meer uitnodigen te gaan werken aan communicatieve vaardigheden en informatieverwerking. Het spreken over chakra’s of lotusbloemen is vergelijkenderwijs hetzelfde als spreken over neusvleugels. Je weet dat het niet echt om vleugels gaat, maar om beweging. Trilling die veranderingen teweeg brengen in het palet van kleurschakeringen. Het zien van kleuren om mensen heen is nog geen ‘aura’s lezen’ en is gebaat bij het goed kennen van je eigen energieveld. Binnen dit energieveld kunnen we zeven hoofdcentra of ‘chakra’s onderscheiden die corresponderen met bepaalde lichaamsgebieden en bepaalde levensthema’s.

Overal om ons heen zijn polariteiten en de daar tussen wonende schakeringen aanwezig. Ook in onszelf leven polariteiten en nuances broederlijk én zusterlijk naast elkaar.

Natuurlijk leren van je eigen levensloop brengt alles wat je uit je evenwicht heeft gebracht aan het licht en legt je onafgemaakte zaken bloot. Het voorhoofdchakra  en het hartchakra gaan samenwerken, wanneer wij de ontwikkeling van het keelchakra zelf ter hand nemen.

Wat wij uitspreken komt tot werkelijkheid, het woord is immers scheppingskracht. Het keelchakra wordt afgebeeld als een 16-bladige lotusbloem en in het Sanskriet heet het ‘Vishuddha’: hetgeen betekent reine, waarheid en integriteit. Hoe meer we leren en oefenen de chakra’s of lotusbloemen die zich net als bloemen in de tuin kunnen openen en sluiten, helen door het innerlijke (biografie)werk hoe meer de stem verandert, zachter, warmer en voller klinkt. Hij of zij vindt bovendien ook gemakkelijker de juiste woorden om te spreken.

Het keelchakra, heeft net als de andere chakra’s zowel een vrouwelijke als een mannelijke zijde. Innerlijk luisteren én het juiste spreken, in die volgorde, brengt beweging. Lees het achtvoudige pad er nog maar eens op na: https://wp.me/p2XSLz-1vc

Niets kan worden gemeten in tijd, er is alleen verandering. En verandering is altijd binnen handbereik, want het is een kwestie van kiezen. Besef dat dit altijd een keuze is tussen twee kwaden en uitersten, immers de weg van het Midden is de Weg van de Liefde. Door het gaan van de weg van het midden krijgen we een innerlijke verbinding met deze liefde.

Probeer eens het gesprek aan te gaan zonder te denken in termen van goed en kwaad en te blijven steken in wederzijdse veroordelingen. Pas dan opent zich de (biografische) leerweg waarin je leert van de standpunten die ingebracht worden en door in gesprek te gaan visies gaat respecteren.

Vanuit een biografisch perspectief kijken geeft houvast en richting. Vanuit een biografisch perspectief kijken naar gebeurtenissen in je leven geeft houvast en richting. ‘Kijk eens naar dit leven. Wat is er gebeurd? Wie leeft dit leven? Ik! Maar wie ben ik dan? En hoe kan ik daarmee sturing geven aan mijn levensloop?’

© Joke – fluisteralsjeblieft 2022

nb het gesprek wat ik wilde openen over de kunst van het sterven heb ik doorgeschoven. Het is er nu niet de tijd voor….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s