Inheemse volken spreken over ‘Vader Zon’ en ‘Moeder Aarde’. Mannelijkheid wordt daarmee met de zon en vrouwelijkheid met de planeet Aarde geassocieerd. De vier elementen volgen ook deze kijk. Inheemse volkeren voelen zich verbonden met alles wat is, omdat zij ervan uitgaan dat alles wat leeft bezielt is. Middels deze zielverbinding kunnen zij met alles communiceren, oftewel Moeder Aarde belichaamt de ziel.

De maankrachten werken het meest sterk in de periode van eerste zeven jaar in ons leven. Van 0-7 jaar werken maankrachten op ons bij de aanleg van denken, voelen en willen in drie kleine fasen: 0 – 3 jaar, 3 – 5 jaar en 5 – 7 jaar. Wat we in deze fase leren is voornamelijk door middel van nabootsing en wordt de basis gelegd voor je morele gedrag waar je in het verdere leven aan verder mag bouwen.

De omhullende (zielekwaliteit) omgeving die door vader en moeder wordt geschapen en biedt nestwarmte waarin het kind zich kan gaan ontplooien. Veel kinderen leren zo met bewondering (eerbied) de wereld beleven en ontwikkelen zich voornamelijk door de ouders te imiteren. Elk kind ontwikkelt zich door nabootsing of imitatie – hieruit kunnen we tot ontdekking komen dat vooral de manier van lopen, spreken en denken in de eerste zeven jaar een belangrijke rol spelen voor de fundamenten van een gezond mens-zijn.

In de eerste jaren van ons leven vindt zo een gestaag streven naar vrijheid plaats. Onze mogelijkheden worden groter ook onze bewegingsvrijheid neemt toe. Van de baarmoeder naar de wieg, de kamer, het huis, de tuin, de straat en je omgeving; je zou kunnen zeggen dat onze grenzen zich verruimen. Vooral fysiek leren we ons bewegen – in de ruimte, in de omgang met anderen en in de wereld van onze gedachten. Vaak wordt gesteld dat het vermogen om dingen te herinneren samenvalt het jezelf kunnen beleven als ‘ik’. Tot dat moment gaan ook onze herinneringen terug. Ofwel: ons herinneringsvermogen ontwaakt dankzij het ik-vermogen. Dan begint ook de bekende fase van het nee-zeggen, wat noodzakelijk is om het eigen ik te versterken. De mate van het respecteren van deze ontplooiing dragen we mee en ook wat zich niet ontvouwen kon…..

Rondom volle maan kun je een veelvoud van verhalen horen over het slaap/waakritme. In de eerste zeven jaar van ons leven vraagt de ontwikkeling van het fysieke lichaam zoveel energie dat het jonge kind, de jongere versie in jou, zich min of meer in een droomtoestand bevindt. Kijk eens terug. Heb je de ervaring dat je gezondheid, het fysiek sterker worden en vaste grond onder je voeten in die jaren hebt kunnen realiseren en werkelijk bijgedragen hebben aan het aardser worden? Was er voldoende warmte, omhulling, bescherming, geregelde voedings- en slaaptijden en liefde aanwezig in het nest waarin jij deze jaren je grenzen ging verleggen?

Maankrachten beïnvloeden het menselijke leven en de natuur. Maankrachten brengen krachten uit het verleden in het huidige leven binnen. Vooral zoals je nu begrijpen kunt, in de eerste zeven jaar, maar ook later. Bij elke maansknoop overgang in de biografie leggen we ons verleden af om een nieuwe geboorte van het ik te beleven dankzij de zonnekracht. De maansknoop overgangen vinden ongeveer plaats in het 18e, 37e en 55e levensjaar.

De meeste mensen blijken er moeite mee te hebben zich de tijd rond het 18e levensjaar te herinneren. De veelvoud aan veranderingen in en tot aan het 19e levensjaar is wellicht te groot om te herinneren wat er met je levensopdracht gebeurde. Vaak blijkt dit wel te herkennen te zijn in het 37e levensjaar. De maansknoop overgang in dat jaar wordt meestal als een markant keerpunt ervaren.

Bij een maansknoop overgang herhaalt de constellatie van maan- en zonnebaan uit onze geboortehoroscoop zich. Als je weet waarop je mag letten in de periode van de maansknoop overgangen komt de herinnering aan je levensopdracht terug en zo ook het diepere morele gevoel in het leven en vormt zich het geweten. Het kind vertrouwt de wereld volledig, zodat het gewoon alles nabootst wat er is. Van een echt bewustzijn is in deze fase van het leven nog geen sprake.

Wat was je eerste herinnering?

Bij het verleggen van je grenzen wordt het gezin waarin je geboren bent verkend. Welke plaats neem je in de rij van broers en zusters in en hoe was je verstandhouding met hen? Woonden er nog andere mensen in het huis? Wat heb je nagebootst?

Mij heeft het erg geholpen bij het werken aan mijn eigen biografie te beseffen dat het jonge kind nog geen etherisch lichaam (=tweede huid) heeft. Jonge kinderen staan dus helemaal open en nemen alle indrukken in zich op. Steeds meer kinderen voelen ook haarfijn aan wat er leeft in de harten van de volwassenen om zich heen. Kinderen die het vermogen bezitten de aura te vergroten en verruimen oefenen zo de ander met de eigen aura te omvatten. Deze manier van communiceren wordt  ‘een communicatie met het hart’ genoemd.

paula modersohn becker

Uit het zwarte hart van de winter kunnen nu na een tijd van rijping, antwoorden in je bovendrijven ~ wat was je vraag…?

Op de oefenweg van de Zeven Vrije kunsten worden de krachten van de Maan toegeschreven aan de laatste jonkvrouw van het Trivium. Dialectica. De drie vakken die het het zogenaamde trivium vormen hadden een nauwe relatie met taal en het taalgebruik. Het trivium was de drievoudige (grammatica, rhetorica en dialectica)  weg die voert tot de wijsheid.  

De jonkvrouw Dialectica verstaat de kunst van de logica en weet dat wanneer polariteiten verschijnen (zoals bij volle maan) grote scheppingskrachten vrij komen: sympathie en antipathie. Het is haar logica om daarin de synthese te vinden. De tegenstelling ‘these – antithese’ kan zich opheffen in iets nieuws: de synthese. Dat brengt dat er een gevoel van spanning kan zijn, een gevoel te moeten kiezen, iets te moeten loslaten en in een ander perspectief leren plaatsen in wat nu jouw aandacht trekt.

Rondom elke volle maan worden we uitgenodigd te onderzoeken op welke wijze je de wereld (lichaamsbewustzijn, relatie, gezin, straat etc)  in ons opnemen. Dat is dus met sympathie en/of antipathie. Door de focus naar buiten, naar de ander te richten hoef je niet naar binnen te kijken. Het is juist dán zinvol in gesprek te gaan het reflectiegesprek aan te gaan en projecties te leren terugnemen.

Leren de projectie terug te nemen helpt ons bevrijden van die projectie. Hierin ligt een ironische wetmatigheid, waaraan niemand zich kan onttrekken: de mens houdt zich het meest bezig met dat wat hij niet wil. Daarbij komt hij op den duur zo dicht bij het afgewezen principe, dat hij het ten slotte gaat beleven. Het is goed om deze zinnen niet meer te vergeten en in te zien dat de maan geen licht uitstraalt. Maan ontvangt en weerkaatst het licht van de Zon. Zonder de Zon kunnen we het schijnsel van de Maan niet eens zien. Zo bezien kun je veel projecties leren terugnemen door je kindertijd onder de loep te leggen met hulp van bovenstaande vragen kom je vanzelf op verhaal en volgen andere vragen vanzelf….

Zo hebben we de taal leren kennen als een verbinding van de mens met de kosmos. Onder de afbeelding waar IJsmaan Sneeuwmaan wordt genoemd kun je een voorbeeld vinden van het werken met elementen (zon) en de maankrachten.

Als voorbeeld: Op 1 februari 2022 begon deze maancyclus met nieuwe maan in Waterman. De volle Maan vindt 14 a 15 dagen later plaats na de nieuwe Maan. De Zon en de Maan staan exact tegenover elkaar. Met de maan in Leeuw en de Zon in Waterman. Polaire tekens.

De tekens van de dierenriem zijn in vier groepen ingedeeld die we de vier elementen noemen: vuur, aarde, lucht en water. Elk element bevat drie tekens van de dierenriem. Waterman als luchtelement vindt rust in logica. Het element van je geboortedag kan je de logica schenken die je zoekt en behulpzaam zijn in gesprek met het element Lucht; welk innerlijk vuur wordt aangewakkerd vanaf volle maan tot nieuwe maan?

Vuur: Ram, Leeuw, Boogschutter Aarde: Stier, Maagd, Steenbok Lucht: Tweelingen, Weegschaal, Waterman Water: Kreeft, Schorpioen, Vissen.

© Joke – fluisteralsjeblieft

Verder lezen: Je leven in de hand nemen (werken aan je eigen biografie) Gudrun Burkhard.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s