Zaaien, groeien, bloeien, rijpen en oogsten – Het cyclische proces wat het leven ons toont beweegt zich onafgebroken tussen de aspecten van groei, bloei, verval en transformeren. Biografisch onderzoek steunt je bij het terugkijken en brengt je herinneringen aan de tweede grote levensfase.

Pas in zeventiende eeuw kwam woord ‘biografie’ in Europa in zwang. Verhalen vertellen doet de mens al veel langer. Inmiddels zijn er manieren om de levensloop te beschrijven die ondersteunen bij het in de hand nemen van je leven. Het middel is werken aan de eigen biografie en de tools die in dit artikel aan de orde komt betreft de zonnefase. In de driedeling lichaam-ziel-geest) krijgen we in de zonnefase natuurlijk ook een eigen opdracht mee die we met hulp van de wetmatigheden op het spoor kunnen komen. Op de vraag hoe je dat doet, moet je zelf een antwoord formuleren. Realiseer je dat hardnekkige patronen in je huidige leven kun je altijd terug voeren op je systeem van herkomst.

In dit artikel biedt ik je al schrijvende inzicht in de wetmatigheden van de tweede grote levensfase vanuit de intentie dat je zelf op ontdekkingsreis gaat en detailvragen leert stellen.

De Zonnefase

De zevenjaarsfasen in onze levensloop waar conflict en strijd tot leven komen in onszelf is meestal de tweede grote levensfase. De eerste, van 0-21 heb je doorheen vorige artikelen kunnen  ontvangen. De tweede grote levensfase, van 21-42 jaar wordt de Zonnefase genoemd.

In de tweede grote levensfase komt de levensopgave steeds meer in zicht en begint zich te realiseren. Het is de fase van zelfopvoeding in de ‘binnenwereld’ en je persoonlijke kleur gevonden kan worden.

In de Zonnefase komen we meer en meer in contact met de polariteit extraversie en introversie. We ademen de wereld in en uit. Daartussen ligt de bezonnenheid, een actieve gemoedsrust als vrucht van een evenwichtige ontwikkeling. Anders gezegd: Verwerking van iets gebeurt altijd op twee niveau’s. Enerzijds op een (rationeel) cognitief niveau en anderzijds op een emotioneel niveau. De verwerking op emotioneel niveau doe je door je primaire emoties te voelen. Lucht en water – denken én voelen!

Tulpen – Jacob Marrel

Door terug te kijken naar die jaren kun je waarnemen dat juist in die fase gevoel en verstand strijden om de voorrang. Ze willen geïntegreerd worden en maar al te vaak zijn het ontmoetingen die daar een beslissende wending in meegeven. Een relatie, werk en levensbeschouwing of kunst geven de impuls de integratie van het mannelijk en vrouwelijke in het eigen bestaan te gaan integreren.

Het evenwicht tussen werk- en privéleven is daar een uiting van, maar ook de omgang met geld is hier een afspiegeling van. Had je voldoende mogelijkheden je ideeën, kleur en smaak te ontwikkelen of heb je in die jaren de crisis van de talenten beleeft. Deze crisis die eigenlijk voortkomt uit het uit evenwicht zijn vraagt om tijd van rationeel plannen en organiseren. Wat organiseer je dan? Het idee is meer tolerantie, respect en interesse in anderen. Wat heb jij ermee gedaan. Heb er geen oordeel bij, benoem het zoals het is!

De zonnefase van ons leven nodigt altijd uit een nieuwe belangstelling te gaan ontwikkelen voor het leven. Kwam het van binnenuit of van buitenaf?  In het licht van introvert en extravert kun je je een lijn voorstellen met aan het ene uiterste introvert en aan het andere uiterste extravert. Ergens op die lijn bevind jij je en het is leuk om te kijken waar jij langs die lijn meer energie van krijgt. Hetzelfde geldt voor je prikkelbehoefte.

 Leven op aarde is een voortdurend in- en uitademen, samentrekken en uitdijen.

Zoek eens actief in je herinneringen wat er als ‘nieuw’ verscheen in de Zonnefase van je leven? Geeft het je inzicht in je levensopgave en hoe begon of begint zich dit te realiseren?

In de Zonnefase van ons leven begint de werking van de dierenriem zich te manifesteren. De manifestatie van zelfopvoeding waarin de gebeurtenissen uit de eerste 21 jaar van je leven zich willen gaan omvormen. Vaak zien we in deze fase niet alleen een talenten crisis, ook het gevecht met de rollen. Beroepsrollen, familierollen en rollen van vaderschap en moederschap houden ons een spiegel voor en laten ons op een nieuwe manier zien welke keuzes we binnen onze mogelijkheden kunnen gaan benutten. De meeste mensen worden juist in de Zonnefase overigens vaak sterker met hun grenzen geconfronteerd.

Door je open te stellen voor de werkzaamheid van de planeten binnen de zevenjaarsfasen kan ontdekken dat de Zonnefase een nauwe relatie heeft met de zonnesfeer. De zonnesfeer geeft in onze ziel een bijzondere ontwikkeling. Uit deze zonnesfeer komt de impuls van het opnieuw vorm geven aan wat je tot dan toe in beslag heeft genomen tot verwerking. De ervaringen, gebeurtenissen uit onze kinderjaren beginnen zich te roeren met als doel het dieper verwezenlijken van je doelstellingen. Onze persoonlijke levensopdracht wordt ons toevertrouwd. Je grenzen leren bewaken of het egoïsme wat leren beteugelen of wat meer aandacht voor anderen ontwikkelen. Wat geeft jou energie?

Ik schreef al dat de Zonnefase een beter begrip over jezelf kan geven als je dit bekijken gaat vanuit het in- en uitademen van de wereld (introversie-extraversie) Bezinning op de tijd waarin we leven verheldert dus onze levensopdracht. Daarbij is het integreren van gevoel en verstand een opstap naar het ontwikkelen van een ‘denken’ met het hart op onze weg naar Liefde; die altijd voor de middenweg kiest.

Het integreren van gevoel en verstand vraagt allereerst om het onderscheid tussen beiden te leren herkennen. Het denken schenkt ons het vermogen de eigen binnenwereld te ervaren, waardoor het ‘wonen’ in de binnenwereld toeneemt en je de regie kunt nemen over je gevoelsleven. Gevoelens leren hanteren begint met het inventariseren welke gevoelens je eigen gedurende de dag hebt. Net zoals je in je tuin of in de natuur alles een naam geeft, kun je dit ook met je gevoelens. Je innerlijk tuin. Zo leg je de verbinding tussen de wereld en jezelf en kun je de ander laten delen in een gevoel. Het gevoel wordt dan in de ware zin van het woord tot instrument.

Zoals je hopelijk inmiddels hebt begrepen leven alle fasen voorafgaand aan de fase die je nu aan het verkennen bent in energetisch in de volgende fase door. Het kan dus zijn wat in het verleden niet tot bewustwording is gebracht, je denk- en handelingsgewoonten automatisch (=ego gericht) bepalen. De veertigdagentijd die we inmiddels zijn ingegaan kunnen een mooie aanleiding zijn om dit te doorbreken. Van oudsher af is dit een periode van het vasten, van inkeer en van bezinning. Op dit moment in de tijd worden we er meer dan nadrukkelijk op gewezen dat we als mensheid er niet om heen kunnen contact te gaan maken met onze eigen innerlijke waarden opdat je een ander mens werkelijk gaat leren verstaan. Het woord ‘gave’ wordt hiermee verbonden. Dat wat je gegeven is. Dat wat je gegeven wordt weerspiegelt immers maar al te vaak hoe we als mensen omgaan met elkaar.

De zevenjaarsfasen vind je hier: https://wp.me/P2XSLz-2qp in schema

Sommige lezers van deze nieuwsbrieven hebben er moeite mee de zevenjaarsfasen te bekijken vanuit de invloed van planetenkwaliteiten. Toch is de manier waarop we tijd ervaren voortgekomen uit hoe we ermee omgaan. Al in de vroege oudheid werden de namen van planeten aan de zeven dagen van het weekritme een naam te geven. Hierdoor kregen alle dagen een eigen betekenis.

Een van de dingen die de oude, heidense Germanen van de Romeinen overnamen was de zevendaagse week. De dagen in de week kregen weliswaar Germaanse namen, maar naar voorbeeld van de Romeinse namen.

Zo zien we: Zon zondag, Maan maandag, Mars dinsdag, Mercurius woensdag, Jupiter donderdag, Venus vrijdag, Saturnus zaterdag.

Het oerbeeld voor het weekritme met de verschillende kwaliteiten die de dagen tonen lijkt  energetisch besloten te liggen in de zgn goede of stille week waarin het Paasfeest is. Dit kun je zelf op internet vinden.

Ook de datum van het Paasfeest is kosmisch gebonden

De zon en de maan bepalen het paasfeest. In de Stille week zal het volle maan zijn of net geweest. De aarde staat dan tussen de zon en de maan.  De stille week wordt ook wel de heilige of goede week genoemd. De week van palmzondag naar paaszondag is de week die als voorbeeld kan dienen voor de energie van de dagen. 

Het oerfenomeen van de zielenkwaliteit van elke weekdag treedt in de Goede Week sterker dan anders naar voren. Na elkaar hebben Maan (maandag), Mars (dinsdag) , Mercurius (woensdag), Jupiter( donderdag), Venus (vrijdag), Saturnus (zaterdag) en de zon (zondag) hun voorjaars-feestdag. Zo bezien is de Goede Week een belangrijke weg van de oude naar de nieuwe zon.

Nu we, op het moment van schrijven, in oorlogstijd leven en corona ons ritme aardig uit balans heeft gehaald is het tijd om een gezond levensritme te hervatten. De Zonnefase reikt ons de weg naar het geweten aan en biedt kansen individueel te gaan werken aan de vorming van het innerlijk weten. Misschien een tip om in deze veertigdagentijd maar naar de muziek van Bach te gaan luisteren. Barokmuziek is het eerste geluid dat we als foetus horen: het ritme van het moederhart. Vooral als het spannend is, kan dit rust schenken bij het je ondersteunen nu echt van binnenuit te werken en zo vormgevers van de ons omringende menselijke omgeving te zijn.

Juist nu is dit meer dan ooit belangrijk…..We zitten immers als mensheid op een beslissend keerpunt in de tijd. En of we dat nu leuk vinden of niet: ieder mens hier op aarde maakt deel uit van dat wat er nu gebeurt. Je bent er in aanwezig. De roep om vrede klinkt, realiseer dat dat enkel ons hart de trilling bevat van ons werkelijke verlangen. Ons bewustzijn schept deze werkelijkheid in de stof. Sluit vrede….!

© Joke – fluisteralsjeblieft

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s