De kunst van het mens-zijn, zo ontdekte we in de vorige nieuwsbrief ligt besloten in de biografische vraag: op welke grond ben jij geboren. Natuurlijk leren van je eigen levensloop is leren van het Natuurlijk ritme. Het ritme van de natuur. Hoe leef jij met de seizoenen? Wat betekent de lente voor jou?

Wij zijn de belichaming van dat ritme

Lente wordt belichaamd in vriendschappen en in relaties die ons sterken in onze visie op het leven. Ieder leven wordt beïnvloed door andere levens en omgekeerd. Daar horen ook mensen bij die ik vroedvrouwen noem, zij die tevoorschijn halen wat geboren wil worden.  Deze vrienden zijn onze vitale schakel met verleden en toekomst. De beoefening van de Weg wordt immers altijd van vriendschap tot vriendschap doorgegeven. Zo wordt ons een broze draad toevertrouwd die de vroegere en toekomstige generaties verbindt.

In een tijd waar eenzaamheid hoogtij viert is het goed om jezelf voor ogen te houden dat we in verbinding staan met elkaar. Een merkwaardig samenspel van ontmoetingen waarin sommigen lang en anderen even met ons meelopen. Levenslopen die ons vormen, waaraan we ons ontwikkelen en ook weer onze eigen weg gaan. Biografiewerk is intens en boeiend tegelijk als je het onderzoek aangaat naar hoe die lijnen lopen. Daardoor kun je diepere motieven ontdekken, ontwikkeling gaan zien. Biografiewerk geeft zin.

De eenvoudigste manier daarin is meebewegen met het ritme van de seizoenen. Deze lente-equinox kondigt nieuwe vragen aan. Meer licht nodigt uit om na te denken. Te onderzoeken.

In de lentetijd onderzoeken we het eigen menszijn en de manieren waarop het mannelijke en het vrouwelijke zich wensen uit te drukken. Lente gaat immers over ontwaken en jezelf zien als ontkiemend zaad. Het onderzoeken naar wat van binnen is gegroeid en nu naar buiten mag komen die op een zinvolle manier leidend kan zijn in de onderlinge uitwisseling. De grootste aandacht mag hierbij gericht zijn op verdere worteling en vanuit die worteling de eerste vormen voortbrengen. Met wortels stevig geaard kan een boom zijn kruin tot in de hemel reiken. Altijd weer het beeld van de boom als metafoor helpt (mij) zo om biografische vragen bij te stellen. Waar liggen jouw wortels, waar sta je nu (de stam) en wat wens je voor de toekomst (de kruin) en hoe verhoudt dit zich tot jouw persoonlijk krachtenveld van denken-voelen-willen?

De biografische vraag: op welke grond ben ik geboren is een typisch lente vraag. Hoe verschijn je in de tastbare vorm. Hoe woon jij en wat betekent materie voor je. Hoe zie jij eruit, lijk je op je vader of op je moeder. Wat heeft jou aangetrokken in hen die jouw geboortegrond mochten vormen. Maar al te vaak leveren alleen deze vragen al hele mooie inzichten op die verder reiken dan alleen de materie.

De lente wordt eerder herkend door de planten dan door de mens

Deze uitspraak kwam ik tegen op soc. Media. Het zou een chinees gezegde zijn. De Chinese (spirituele) cultuur kan putten uit oude tradities. De I Tjing is daar een mooi voorbeeld van. De I Tjing, de bron van het taoïsme en confucianisme, een van de belangrijkste boeken uit de wereldliteratuur, is het eeuwenoude Boek der Veranderingen, afkomstig uit het oude China. In het boek van Harmen Mesker vind je een mooie uiteenzetting over gebroken lijnen (Yin) en hele lijnen (Yang) als de twee oerkrachten die het hele universum omvat. De I Tjing voorspelt (ook) niets en gaat (ook) hier over het stellen van vragen die belangrijk voor je zijn en over jezelf gaan. Een andere Chinese wijsheid ligt besloten in de karaktertekens als kalligrafieoefening. Sommige karaktertekens hebben een archetypische betekenis, waaruit we kunnen afleiden dat de Chinese wijsheid nauw verbonden is met inzichten in de eigen levensloop.

Een Chinese wijsheid zegt dat ons leven uit drie fasen bestaat: 20 jaar om te leren, 20 jaar om te vechten en 20 jaar om wijs te worden. Het zo veel gehoorde moeiteloze leven of een diep verlangen naar heelheid komt uit de Chinese traditie en alle culturen die daarmee verbonden zijn.

https://wp.me/P2XSLz-2oK

De lentefase van ons leven ligt voor wie deze tekst leest al achter je, vermoed ik zo. Misschien lees je het nu als ouder of als leerkracht. Het blijkt keer op keer lastig te zijn om jou als lezer te motiveren ook terug te durven kijken op de fase waarin we goedheid, schoonheid en waarheid ontmoeten, zoals Plato leerde over de lentefase van ons leven en zo de grondslag vormt voor je menselijkheid. Realiseer je dat je zelf je herinneringen kiest en daarbij vijf smaken tot je beschikking hebt: zoute, zoete, zure, bittere en hartige.

Als je ervoor kiest wél inzicht te gaan vinden in je eigen levensloop zul je gaandeweg merken dat je krachtiger wordt in het ontwikkelen van je eigen potentieel. Zo groeien moraliteit, creativiteit en wijsheid. Het kan daarbij ondersteunend zijn de ontwikkeling van de zintuigen erbij te pakken. https://wp.me/p2XSLz-1RI en de spiegelingen in de eigen biografie te kennen.

Het allersterkst wordt de leeftijd van 1-7 jaar gespiegeld in de leeftijdsfase van 56 – 63 jaar ~ De leeftijd van 7 – 14 jaar wordt gespiegeld in de leeftijdsfase van 49 – 56 jaar ~De leeftijd van 14 – 21 jaar wordt gespiegeld in de leeftijdsfase van 42 – 49 jaar ~ De fase van 63-70 jaar is in zekere zin een herhaling van de fase 0-7 jaar

Wijsheid komt tevoorschijn in de derde levensfase (volgens de Chinezen de fase om wijs te worden) Biologisch betekent dit het begin van afdalende levenskracht en wie de moed heeft te leren van de eigen levensloop een mogelijke geestelijke ontplooiing. Verwar dit niet met een neiging naar illusie (schijn) oplossingen. Dat is de bron van conflict en oorlog. De lucht is zwanger van angst, projecties en oordelen. Het is een aanrader om in dit verband ook het gesprek van Coen Verbraak met Judith Hertzberg te lezen.

Verbindt je met vragen en met mensen die vragen stellen meer waarderen dan antwoorden. De gouden regel van innerlijke scholing is het sociaal belang – je gerichtheid op de ander kun je onderbreken door de aandacht terug te brengen naar jezelf. Stem  je af en stem je in?

Biografiewerk gaat over wezenlijke vragen. Zorg goed voor jezelf, want er is veel desinformatie…..

De ene mens roept leef je uit,
de ander leef je in. Misschien
ligt de kunst van het leven
daar dan wel middenin

Wil je verder lezen over levensfasen in verschillende culturen en tradities kan ik je het boek van Bernard Lievegoed aanraden: De levensloop van de mens (deel 2)

Tenslotte: In reacties op de vorige nieuwsbrieven komt vaak de zoektocht naar Maria Magdalena naar voren. Het heeft aantrekkingskracht. Als je dit herkent, realiseer je dan dat ‘Maria’ een titel is en geen naam. Als archetype herkennen we haar in de beelden waarin zij Moeder, maagd of hoer genoemd wordt en als zodanig verbonden is met de drie grote levensfasen in ieder mensenleven.

De zevenvoudige ontwikkelingsweg die beschreven staat in het evangelie van Maria Magdalena kun je hier lezen: https://wp.me/P2XSLz-271

© Joke – fluisteralsjeblieft

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s