De vraag die het meest gesteld wordt is de vraag: ‘ben ik op de goede weg’. Een andere vraag die ook vaak gesteld wordt is de vraag: hoe herken ik systemische verstrikkingen met voorouders. In het artikel wat je nu ontvangt gaan we dit onderzoeken door er een nieuw licht op te werpen.

Wat is eigenlijk de rode draad in mijn leven en bestaat er wel een rode draad, een draad van Ariadne. De draad van Ariadne is een uitdrukking en een eerbetoon aan Ariadne die in de mythe Theseus de oplossing biedt om uit het labyrint te komen: een bol wol.

Het labyrint is een eeuwenoud symbool voor de innerlijke pelgrimage naar je sacrale kern. Het labyrint is meestal een ronde ruimte, waarin je langs een slingerend pad naar het centrum wordt gevoerd. Langs hetzelfde pad ga je vervolgens weer naar buiten en kun je met terugwerkende kracht de betekenis doorzien van dingen die je leven grondig hebben verandert. Dat is wat bewustwording doet.

Een biografie is dan ook meer dan het opschrijven van het verleden. Biografiewerk is ook je openstellen voor al die keren dat je de weg kwijt bent geraakt. Verdwaald, ziek en moe en als een Klein Duimpje de broodkruimels nodig had om de weg terug te vinden. Daar ligt het leuke van biografiewerk. Aansluiting vinden bij de rode draad vinden door het beginpunt te ontdekken van waar we in gewoonten uit het verleden zijn blijven steken en eindeloos blijven herhalen van zekerheden en overtuigingen die uiteindelijk resulteren in een crisis. Dan moet je wel iets gaan doen met de bol wol die in de knoop is geraakt. Vandaar ook dat ik ervan uitga dat de biografie (= levensbeschrijving) een gestalte is die zich in de tijd ontplooit, steeds kan veranderen en nooit af is.

Het beginpunt ligt bij het gezichtspunt van het IK, want het Ik heeft het labyrint gebouwd. Het gaat er dan om dat je een gezichtspunt vormt dat je boven het labyrint verheft. Wat je dan kunt zien is dat er meerdere rode draden zijn en er meerdere manieren zijn om zin te geven aan ons leven.

Biografisch leren en werken is zoals ik het zie, een belangrijke bijdrage in deze tijd.

Het biografisch leren en werken gaat uit van de drieslag denken-voelen-willen cq verleden-heden-toekomst. Dat sluit aan bij eeuwenoude kennis en wijst ons erop dat er tenminste drie rode draden zijn. Een mens heeft vele gezichten, wat dan weer niet hetzelfde is als steeds iemand anders zijn. Dat is voer voor hen die ‘het theater van de ikken’ willen leren onderscheiden in zichzelf.

Biografisch leren en werken kan ons over onze grenzen van het moment brengen, bewustzijnsmogelijkheden verruimen en het zicht bieden op het potentieel wat we bij onze geboorte hebben aanvaard voor we de sprong waagden. Dat is altijd een daad van vertrouwen. Om weer dichterbij dat vertrouwen te kunnen terugkeren gaf ik in een vorig artikel een oefening die je dagelijks mocht doen. Om nog dichterbij dat vertrouwen te kunnen komen is het bezig zijn met wat je het meest vertrouwd is de enige weg. Je eigen leven begrijpen.

Daarbij kunnen we hulp vragen, maar ook vinden in eeuwenoude modellen. Al eeuwenlang wordt gesproken over de drievoudige krachten. Steeds in andere namen en om dit toegankelijker te maken spreken we in onze tijd over denken-voelen-willen als de drie grote krachten. Drie lijnen of draden die gaandeweg ons leven verknoopt kunnen geraken. We merken dit als er crisis ontstaat, we ziek worden of in relatiesfeer problemen ontstaan. Om draden uit de knoop te halen is het zinvol naar het beginpunt te kijken om de afzonderlijke lijnen weer te zien lopen. Het enneagram is een model dat negen persoonlijkheidstypen en hun onderlinge interacties beschrijft.

Als hulpmiddel wil ik in dit artikel graag je aandacht vragen voor het Enneagram. Het woord Enneagram stamt van het Griekse ennea, dat ‘negen’ betekent en grammos, wat staat voor ‘punten’. Het symbool van het enneagram is ronde cirkel met negen diagrammen. Het enneagram staat voor terugkeer naar onze essentie, waarbij onze huidige gevoelens en gedachten dienen als opstap om de volgende fase van ontplooiing te kunnen begrijpen.

Het enneagram biedt inzicht in de vele gezichten en levensvisies die ieder een ander verhaal belichten. De negen diagrammen in het Enneagram brengt de relatie in kaart tussen universele wetten. De Wet van Drie en de Wet van Zeven. De Wet van Zeven of het zevenjaarsritme en de Wet van Drie vinden we terug in vrijwel alle religies. Veel mensen hebben afstand genomen van religie en kennen de taal niet meer. Vandaar dat typeren als Hoofd, Hart en Buik typen, wat vanzelf hetzelfde is als denken-voelen-willen of verleden-heden-toekomst een nieuwe taal is. Een taal die verbinden wil. Vandaar ook de driehoek. In het artikel over de geboortevolgorde https://wp.me/p2XSLz-1Cp schreef ik hier al over. Net als in elk gezin is ook het Enneagram is opgebouwd uit drie afzonderlijk te onderscheiden zielenkrachten. Je bezit alle krachten zelf!

De opbouw van het Enneagram bestaat uit negen diagrammen die gedragen worden door drie hoofdgroepen. De grote Ik-kracht wordt in drie draden zichtbaar als hoofd, hart en buik krachten. Ieder mens beschikt dus over 3 * 3 = 9 helder herkenbare zielenkrachten. Naast de 9 zielenkrachten staan hun ego-krachten. Het enneagram biedt ons op deze wijze een hulpmiddel om stapje voor stapje het ego te zuiveren en ruimte te geven aan de ware zielenkrachten.

De zevenjaarsfasen in de biografie leerden ons al de dat drie grote krachten eerst als ego krachten verschijnen. In het eerste deel van ons leven worden ze actief, aangeraakt door de omstandigheden en vormen zo een eigen eenheid. Wie ervoor kiest het ego om te vormen en zo meesterschap over ons ego te verwerven biedt het enneagram een eenvoudige wijze hier vorm aan te gaan geven. Het echte transformatiewerk  hebben we zelf te doen, door het herkennen en erkennen wanneer één van de typische ego-krachten de leiding heeft en met ons aan de haal gaat.

In alle eenvoud mag je dit ook als ontwaken zien. Slapende vermogens vrijmaken. Vergelijkbaar met het wakker worden elke morgen opnieuw heb je tijd nodig om je op een nieuwe dag in te stellen en uit te zetten waar je die nieuwe dag aan wil gaan besteden. Slapende vermogens vrijmaken is wat de bekende Zwitserse psychiater Carl G. Jung ons leerde is tevoorschijn halen wat leeft in de schaduw van ons bestaan. In onze tijd zeggen we dat deze vermogens of zielenkrachten grotendeels nog (veilige) toegedekt liggen onder het ego.

De eerste stap hierbij is kennis te nemen van die negen krachten

Het enneagram is geen gesloten model. Het is een dynamisch model. De onderling verbindende lijnen van het diagram tonen een weg naar elkaar waardoor je je kunt gaan bewegen naar een andere positie, een ander punt. De pijlen waarbij we in veilige omstandigheden bewegen gaan tegen de richting van de pijn in en in stressvolle omstandigheden bewegen ze in de richting van de pijl.

De negen posities bestaan uit 1 De Perfectionist 2 De Gever 3 De Succesvolle Werker 4 De Romanticus 5 De Waarnemer 6 De Loyalist 7 De Levensgenieter 8 De Baas 9 De Bemiddelaar

Het enneagram is van oorsprong een mondelinge traditie en nog steeds is het luisteren naar mensen die onze levensvisie wel of niet delen de beste manier om te herkennen welk type in dit moment bij jezelf dominant is. Het vertellen van onze levensloop krijgt zo de daadwerkelijke gestalte door het helderheid vinden in de patronen die ons leven sturen. De ego gestuurde zeven zijn te herkennen als de zeven passies die in vroegere tijden de zeven deugden of hoofdzonden werden genoemd. Woede, trots, nijd, hebzucht, onmatigheid, lust en luiheid. Daar doorheen gaan angst en bedrog die door de vele projecties heen problemen veroorzaken waarmee we andere mensen schade aanrichten maar voornamelijk voortkomen uit onze eigen pijn. Dat zien we nu in de grote solidariteit met vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Misschien wel opgewekt doordat we ook zelf vluchteling waren.

Belangrijk is het ontdekken van hoe je je aandacht richt bij het vinden van je intuïtieve stijl die je zo zelf in werking zet. In het Enneagram wordt je dit model geboden in wat de Drie-Zes-Negen hoek wordt genoemd. De centrale Drie-Zes-Negen hoek – mentaal, emotioneel en fysiek – zet de Wet van Zeven in werking. De buiktypen (8,9,1) ontvangen hun intuïtieve indrukken voornamelijk via hun fysieke lichaam. De ‘gevoelstypen’ (2,3,4) doen hun intuïtieve indrukken voornamelijk op via emotionele ervaringen en de indrukken die we voornamelijk via mentale ervaringen opdoen vind je bij de typen 5,6,7). Het is belangrijk dat je gaat bewegen en niet vast blijft zitten waar je zit!

Met dit artikel hoop ik je iets aan te reiken waar je concreter mee aan de slag kunt gaan bij het ‘op verhaal komen’ en het terugkeren naar de rode draad.

In het denken proberen we ons aan ‘waarheid’ te oriënteren gerelateerd aan de eigen ervaring, bij het voelen onderzoeken we conflicten en op het niveau van de wil nemen we de verantwoordelijkheid op ons voor de eigen vrijheid én die van anderen.

Rudolf Steiner biedt hierbij een belangrijke scholingsaanwijzing. De plicht mag altijd hoger staan dan het gezondheidsgewin van het moment. Omwille van de plicht mag je ook weleens je gezondheid riskeren, maar nooit omwille van het genot.

Ik hoop van harte dat je naar de bibliotheek of de plaatselijke boekwinkel fietst om een boek over het Enneagram op te zoeken. Het biedt je ondersteuning bij het inzicht vinden in de zevenjaarsfasen zoals die zich in jouw eigen leven een eigen gezicht geven.

© Joke fluisteralsjeblieft

2 gedachten over “Is er een rode draad?

  1. Lieve Joke, dank je wel.. heel interessant. Als ik hier zelf mee aan de slag ga, herken ik mezelf niet of overal in… en vind ik het moeilijk… als ik jouw verhaal lees, versta ik de uitleg en herken.. de 3, de 7… Dus: dank je wel! Liefs, Gerrie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s