Wij aardemensen leven in een tijdsorde. Een verleden, toekomst en een heden wat sterk beïnvloed wordt door onze leeftijd. Het verleden is er in de vorm van herinneringen, de toekomst in de vorm van voorstellingen. Alleen in het heden is er de vorm van het beleven. Beleven kan alleen in het moment van nu. Zo bezien zijn verleden en toekomst kinderen van het heden. Hoe verkrijgen wij de tegenwoordigheid van geest?

Graag nodig ik je uit dit artikel te lezen en te herlezen in het licht van vrijheid als aspect van de wil. De wil woont in het denken, in het voelen en in het inzetten van wilskracht en wordt vaak beleefd als vrijheid. Vrijheid van keuze of de vrije keus ligt hieraan ten grondslag. Beleefbaar aan je chakra drie!

Vrijheid is hiermee volgens mij niet zomaar een woord. Vrijheid vraagt een keuze die we meestal in een ritueel aan elkaar duidelijk maken. Ook in deze tijd kunnen we ervoor kiezen dat oorlog nu niet en nooit het laatste woord mag krijgen….. dat begint met onszelf en het besef dat ook herinneringen van het verleden en voorstellingen van de toekomst je enkel in het ‘nu’ kunt beleven én in het ‘nu’ een nieuwe beweging kunt aanbrengen….

Herdenken zou je een ritueel kunnen noemen. Het is ook een traditie. Traditie is een geschenk van de voorouders. Het is rijk aan ervaringen, gevoelens en waarden van vorige generaties. Dat maakt tradities sterk en krachtig. Rituelen geven ons ritme.

Rituelen markeren verandering. Welke verandering? Rituelen hebben het vermogen de breuk te helen. Nu men vreest voor een derde wereldoorlog en niemand weet welke kant het op gaat is een gerichte ontdekkingsreis in je eigen onderwereld best zinvol. Misschien is het een goed begin om je eens af te vragen waar jij aan denkt tijdens de twee minuten stilte op 4 mei om 20.00 uur.

Wat kan er nog worden ervaren, uitgewerkt, rechtgetrokken, herbeleefd, afgemaakt of aan ouders gevraagd worden nu er voldoende oorlogsenergie aanwezig is onder de levende generaties. Kenmerkend voor elke oorlog is het doden en vernederen van anderen. Dit alleen al vormt de voeding voor het jezelf ontnemen van levensgeluk in een nieuw leven. Tijdens de stilte je aandacht richten op ‘het hogere’, terwijl ‘het lagere’ nog bomvol zit met archetypen van dader en slachtoffer voedt meestal ergernis en negativiteit.

Simpelweg is de wet van oorzaak en gevolg op de wijsheid gebaseerd dat wat je een ander aandoet ook jezelf aandoet. Veelal als actie-reactie mechanisme stoppen pas als de keten (bewust) gebroken wordt. Zolang we grenzen en waarheid zoeken in lineaire verbanden, blijven veel niet-lineaire verbanden buiten ons beeld en juist díe veroorzaken in deze tijd zoveel verwarring.

De opgesloten pijn, die zich fysiek, emotioneel, spiritueel of mentaal heeft vastgezet, speelt haar spel onder de gordel van het begrip. Wie zich hiervoor durft te openen leert dat uiteindelijk ongefilterd de gevolgen van het handelen kennen en dat maakt bewustzijnsgroei mogelijk. Alleen zo spreken symbolen en rituelen de taal van ons hart en blijven ze echt leven. Rituelen horen bij de mens. Rituelen verbinden ons met elkaar en het besef dat voor jou, als lezer, alleen je eigen familiehistorie van belang is. Alleen dit maakt het al belangrijk om de geschiedenis van je voorouders te kennen.

Welke verhalen er verteld worden of verzwegen zijn gebleven, ze blijken vaak een relatie te hebben met de onvrijheid, de ontwrichting van familiesystemen en het verlies van dierbaren, waarden en eigenwaarde die doorwerkt tot in volgende generaties. Heb je er weleens zo naar gekeken?

Vandaag bij de nieuwsberichten zag ik een bericht wat mij opviel. Nederland is gezakt van plek 6 naar plek 28 op de wereldranglijst voor persvrijheid! Heb je het ook gelezen?

Op 5 mei viert Nederland bevrijdingsdag. Nationaal Vrijheidsonderzoek 2022 was het tweede artikel wat mij opviel. Je kunt het hier lezen.  

Maar hoe vrij is Nederland, hoe vrij ben jij en wat is vrijheid eigenlijk?

Voor zover ik kan zien gaat het hierbij om inzicht in ‘onze’ onbewuste wilsimpulsen en stapje voor stapje meesterschap verwerven over de onvrije wilskrachten. Die onvrije wilskrachten kenmerken zich in ieder mens door twee uitersten. Hoe zien die uitersten van die onbewuste impulsen en onvrije wilskrachten er dan uit en hoe herkennen we ze? Aan de ene kant hebben we de directe impulsieve daad of handeling die van binnen een beetje stampvoetend of geïrriteerd een afdwingende wilskracht oplegt. De controle erop probeert te houden en je energetisch gezien groter maakt en zo je zin doordrijft naar de ander. Dat is geen ware, maar een egoïstische vrijheid.

Hoe ziet die andere kant eruit? Deze kunnen we herkennen aan gevoelens van onrust, gedraai, wispelturigheid en besluiteloosheid. Er is keuzestress, waardoor aan verlangens en dromen geen daad (kracht) verbonden wordt. Van binnen leeft er dan iets als: het zal allemaal wel een bedoeling hebben en schouderophalend verberg je je gemakzucht en/of verlegenheid. Ook dat is geen ware, maat een egoïstische vrijheid.

Ogenschijnlijk een vrij mens zijn, maar vrijblijvend zoals het ‘toevallig’ uitkomt is natuurlijk iets wat voortkomt uit een gebrek aan zelfsturing. Welke invloed herken jij bij jezelf of misschien wel allebei?

Het chakra van de Wil

wat is een chakra? https://wp.me/P2XSLz-1N2

Je veilig leren voelen in je doen én laten en zo je ware ruimte innemen brengt ons bij het derde chakra. Het chakra van de wil. Dit chakra wordt de zonnevlecht genoemd en bevindt zich een handbreed boven de navel. Rudolf Steiner beschrijft dit als de tien-bladige lotusbloem. Vijf bladen brengen we mee uit eerdere incarnaties en vijf bladen ‘mogen’ we zelf wekken door het bewust worden van onze eigen wilsimpulsen.

Niet-bewuste wilsimpulsen die ons al dan niet tot handelen aanzetten zijn afkomstig van de wil van het kleine ik, het ego. Automatismen, het handelen als vanzelf, zonder dat we daar bewust voor kiezen of zeggenschap over hebben.  De onvrije wil genoemd.

Vrije wilskracht is vrij van automatismen en wordt gevoed door een vrij denken als uitkomst van een vrij en zuiver voelen. Het invoelingsvermogen wat intuïtief aanvoelt wat de ander op dat moment nodig heeft, los van je eigen behoeften, sentimenten en emoties.

Zo bezien is vrijheid verbonden met de vrije wilskracht en keuzes maken! Er valt vanzelf meer over te schrijven, maar voor de traditie van herdenken is het openen van je zonnevlecht al een hele stap. Dat kun je aangaan door in de ontmoeting met een ander jezelf toe te staan om je handen, armen en hart te openen door (in gedachten) de ander te omarmen.

De mensen die je ontmoet op je weg kun je zo ontmoeten. Dit wordt bedoeld met het een tijdje je licht laten schijnen. Vaak volgt hierop als vanzelf het naar binnen keren, waardoor het licht in jou binnenste valt op wat in jou niet heel was. Blijf niet doorrennen, maar observeer. Raakt de ontmoeting jou in je Hartchakra (lucht), Buikchakra (water), de zonnevlecht of Miltchakra ( vuur) en Stuitchakra (aarde).

Zo kun je elke ontmoeting (ook digitaal)  verrijken met een persoonlijke en originele toets. Dat is de transformatie die in onze tijd zichtbaar wordt en je gerust een bewustzijnsverandering mag noemen. Zo ga je al doende de kracht van het positieve denken ontdekken. Er is respect en misschien ontstaat er dan zelfs wel een interesse naar het verhaal van de ander. Een interesse die van binnenuit komt, vanuit het hart.

Zo bezien is taal wel het mooiste bewustwordingsmiddel in deze tijd van toenemende intolerantie. Psychiater Paul Conti geeft in onderstaand artikel een pleidooi om hierbij ook naar de innerlijke dialoog te kijken om weer grip te krijgen op je verhaal. https://www.trouw.nl/religie-filosofie/psychiater-paul-conti-beschrijft-trauma-als-een-epidemie-waarvoor-geen-vaccin-bestaat~b2fb7872/

Jouw verhaal begint bij de taal die je gebruikt en je hebt je wil nodig om te leren van je verleden, mens van goede wil.

Daarin komen we allen voor de vraag te staan: hoe gebruik jij de vrijheid die jou gegeven is?

vrijheid is een keuze

de weg naar vrijheid ligt
altijd binnen je eigen vermogens

je hebt de keuze hiernaar op zoek te gaan, of niet

© Joke – fluisteralsjeblieft

Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s