De Egyptische mysteriën zijn geboortemysteriën. De ‘Osiris-mythe’ vertegenwoordigt de kracht die de stervende graankorrel doet ontkiemen, maar tevens de kracht, die de ontkiemende graankorrel doet sterven. De Egyptische mythologie lijkt daarmee wel voor de toekomst te zijn geschreven, en die toekomst lijkt in hoge mate betrekking te hebben op de tijd waarin wij leven, maar dan op een ander level.

Alles wat op collectieve schaal gebeurt, is een afspiegeling van het individuele en andersom. Het is alles één. In de tweestrijd die momenteel gaande is en polarisatie genoemd wordt gaat desintegratie hand in hand met chaos. Als ze strijd voeren met elkaar, zijn de gevolgen vernietigend voor de wereld.

Er vinden immense verschuivingen plaats, zowel op het wereldtoneel als diep in onszelf. Daarnaast bevindt de computertechnologie zich in een ongekende stroomversnelling. Het computer technologische jasje (als samensmelting van biologie en technologie) brengt ahw een nieuwe religie tot stand. De religie van data, algoritmes, kwantificeerbaarheid, rationaliteit, systemen, structuur, efficiency en logica maken het mogelijk dat je dit artikel kunt lezen.

Om in gesprek te kunnen gaan is contact maken noodzakelijk, vandaar dan ook dat er op zich niets mis is met technologische ontwikkelingen. Van het wissen van sms’jes van de telefoon van Mark Rutte tot de dilemma’s tussen hart en verstand kun je je wel afvragen wat ons bezielt. Bezieling zit in je diepste zelf. Bezieling zet je in beweging vanuit je gehele zelf; hierin zijn hart, hoofd en buikgevoel één.

Het mannelijke en het vrouwelijke

Om hier inzicht in te vinden reizen we in gedachten even terug naar de tijd van de jager-verzamelaars. De tijd die bekend is om haar gelijkwaardigheid en vreedzame moederculturen. Matriarchale culturen zijn ouder dan de vier- of drieduizend jaar oude patriarchale culturen. Moederculturen gaan dan ook vooraf aan patriarchale culturen waar geweld haar intrede deed. Dit laat zien dan oorlog niet van alle tijden is.

Nu is het zeker niet zo dat we terug gaan naar matriarchale tijden. Als we wat dieper inzoomen in het begrip ‘matriarchaat’ zien we hoe dit taalkundig verbonden is het Griekse woord ‘archein’ – wat begin betekent en een directe relatie heeft met het begrip ‘archetype’. Zo bezien staat het matriarchaat voor de moeder (cultuur) die aan het begin staat.

Deze fase in de geschiedenis van de mensheid zou je kunnen vergelijken met de fase van ongedeelde eenheid. De situatie van totale afhankelijkheid als je net geboren bent op aarde uit de buik van de moeder. De behoefte (weer) op te gaan in een groter geheel, die zich kenmerkt in het woordje ‘wij’, is zo bezien niet waarheen we op weg zijn. Waarheen dan wel? Natuurvolken schenken ons richtlijnen over Vader Zon en Moeder Aarde. Mannelijkheid wordt geassocieerd met de zon en vrouwelijkheid met de planeet aarde.

Natuurvolken onderbouwen deze inzichten door te wijzen op de overeenkomst tussen de aard van een mensenvrouw en Moeder Aarde. Negen maanden lang is een ziel in een donkere binnenwereld symbiotisch met een moeder verbonden. Zoals een moeder haar kindje voedt, zo voedt Moeder Aarde de mensheid.

Vanuit vroege landbouwculturen is er de verbinding van de Vrouwe met het graan. Denk b.v. aan de mythe van Demeter in Eleusis in Griekenland waarin het graan  een centrale plaats inneemt tijdens de inwijdingstraditie.  Ook Maria wordt wel als korenmeisje afgebeeld en soms ook zie je graanhalmen op haar kleed. Deze Maria van de korenschoven verwijst naar een oude verbinding met de mysteriegodsdiensten.

In een landbouwcultuur nemen zaai- en oogstkalenders een belangrijke plaats in. Het sterkst herinner ik me dit als ik kijk in Tzolkin, de heilige kalender van de Maya’s. Iedere dag een eigen dynamiek.

In hoogontwikkelde landbouwculturen staat de jaarcyclus van de natuur onder toezicht van Moeder Natuur of Moeder Aarde, die inmiddels steeds meer in gezelschap van haar zoon in plaats van haar dochter is geraakt. De stervende en herrijzende zoon van Moeder Aarde wordt als het vergankelijke gewas voorgesteld. Hij komt voort uit haar ondergrondse baarmoeder en zal bij oogst hierin teruggaan om te worden wedergeboren…… Mijn eigen (familie) onderzoek doe ik voornamelijk langs de weg van kunst (geschiedenis). Zo kwam ik een Michelangelo tegen die vragen opriep en mogelijk een verbeelding was van wat ik hierboven geschreven heb. Ik weet het niet. ‘Colonna Pieta’ is wel een boeiend werk van Michelangelo. Google er maar eens op en voel wat dit in jou oproept.

De verbinding met de Vrouwe van het Graan herinnert ons aan sacrale culturen waarin het goddelijk vrouwelijke geëerd wordt. In de symbolieken van de graankorrel komen we bij het getal vier. De graankorrel is het symbool van het zaad dat in de kern vol zit met (geestelijk) leven, in de aarde afdaalt om vanuit de diepte te ontkiemen en door het dode vlies heen te groeien naar het licht opdat nieuw zaad mag bloeien. We gaan dit proces doorheen de vier seizoenen op meerdere lagen en manieren, maar altijd heeft het te maken met ontstaan, groei, tot wasdom komen en weer afsterven om over te kunnen gaan naar weer nieuwe fase.

Een indeling van de natuur die al in de Griekse tijd werd gebruikt en te herkennen is aan de vier elementen. Van vier kun je terugtellen naar drie. De oeroude antropomorfe beelden tonen ons sacrale voorchristelijke vrouwelijke kunst die te maken heeft met leven, dood en wedergeboorte. En van drie kun je terugtellen naar twee. De inhouden van het collectieve onbewuste worden door C.G. Jung ‘archetypen’ genoemd. De meest bekende en heel grote archetypen zijn de archetypen van het mannelijke en het vrouwelijke, van dag en nacht. De oerdynamieken van de ziel.

Denk dus niet dat de Aarde zonder mineralen, planten, dieren en de mens (de vier elementen) verder kan gaan. Keer het om en realiseer je dat dit een ego gedachte is die altijd maar weer bezig is en vertrouwder is geraakt met het scheiden van het kaf en het koren en zo het geweld voedt. – je oogst wat je gezaaid hebt en zaait wat geoogst mag worden – zo kunnen we leren het kaf van het koren te onderscheiden door te werken met karma en reïncarnatie.

Mens en aarde bouwen leven na leven aan de ontwikkeling van ons zevenledige mens-zijn.

De Eenheid schept met bewustwording polariteit. De tussen elkaar tegengestelde krachten moeten samen komen tot verzoening voor het verwekken van het kind. In de driehoek komen de drie aangezichten van het Eeuwige samen: God de Vader, God de Moeder en God de Zoon/Dochter. India kent Brahma, Vishnu en Shiva en hun wederzijdse shakti’s. Het oude Egypte kent Isis, Osiris en Horus. Allemaal afspiegelingen van lichaam, ziel en geest….

Van oudsher af zijn de drie of vier (alchemie) kleuren fasen, gebaseerd op het principe van cyclische transformatie die zich toont in de moedergodin van alle culturen en tijden. De driedeling onder-midden en bovenwereld lijkt te zijn gebaseerd op ervaringen van sjamanen en aangezien de eerste sjamanen ‘vrouwen’ werd oorspronkelijk de wereldas (axis mundis) dan ook verbonden met de leven-gevende voormoeder. Vaak wordt deze wereldas menselijk of antropomorf voorgesteld als een groot lichaam van een menselijk wezen. Dit wezen toont dat alles met elkaar verbonden is, wat symbool staat voor elke drieslag: denken-voelen-willen. Ook als er strijd is.

De geschiedenis onthoudt alleen het gevierde –  genealogie onthoudt ze allemaal.

Het tapijt wat wij mogen weven in haar aanwezigheid geniet ook van de genade van Quan Yin en het mededogen van Tara, de wijsheid van Sophia en de beschutting van de Sjechina. Ze hebben betrekking op imaginatie (verbeeldingskracht), intuïtie (innerlijk weten, wijsheid en begrip) en inspiratie. Deze drie hogere vermogens die ontstaan mogen uit het denken, voelen, willen komen in relatie tot elkaar tot ontwikkeling: begrijpen, liefhebben en dienen.

Biografisch bezien mag de mens in de negende periode van zeven jaar de intuïtie ontwikkelen. Het is de fase van de intuïtieve ziel die polair staat tegenover de eerste zeven jaar. De ontwikkeling van de zintuigen die het mogelijk maakte contact te leggen met de buitenwereld gaan zich langzaam sluiten. De vensters op de wereld worden minder gevoelig als we ze niet blijven trainen door in contact te blijven met de buitenwereld. Iedere kunstzinnige bezigheid, iedere scholing van het denken, iedere vorm van creativiteit werkt gunstig door, ook als je ziek bent. Dochters van Gaia laten ons een rijk palet zien aan menselijke relaties met Moeder Aarde; Godinnen van KomPassie!

Je bent een inwoner van twee werelden.

Wij worden geboren uit twee werelden, de Moeder en de Vader. In biografiewerk leren we dat het ritme van zeven jaar zijn oorsprong vind in kosmische wetten. Planeetkrachten die doorwerken in het menselijke leven. Dit is niet zoals je misschien denkt een vorm van astrologie. Dit is menskunde. Dat is actief in de wereld staan zonder het lijntje met boven te verliezen.

Voel de aardse energieën door je voeten stromen. Voel je net zo thuis op de aarde als in de hemel. Wie is afgestemd op oordelen, vooroordelen en veroordelen mag leren dit voor zichzelf te gebruiken. Het oordeel doet zich aan je voor alsof het waar is, alsof het een feitelijke waarneming is. Als je in de gaten hebt dat je die conclusies zélf trekt, dat je zelf een bepaalde bril op hebt, wordt je blik veel ruimer. Een oordeel is een belangrijke boodschapper, het laat zien dat we iets niet begrijpen.

Hopelijk staan we niet aan het begin van een graanoorlog. Zou het oude Egypte (Afrika!) bij ons daarom zo in trek komen?

De sluier van Isis. De uitspraak op haar standbeeld, die zegt: “Ik ben wat was en zal zijn en niemand heeft mijn sluier ooit gelicht of weggenomen.

Wat zijn dan de geheimen die wij aan de godin Isis mogen toekennen? In de allereerste plaats: zij is een kracht van de natuur en van de vruchtbaarheid.

Over moederlijke en vaderlijke energie kun je hier verder lezen: https://wp.me/p2XSLz-1uu

Over mannelijke en vrouwelijke energie kun je hier verder lezen: https://wp.me/p2XSLz-1fn

© Joke – fluisteralsjeblieft

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s