In oude tijden waren er (moeder) godinnen, overal op de wereld. Denk aan Isis. Moedergodinnen in haar Drievuldigheid helpen ons (nog steeds) bij het baren van een nieuwe weg. Er is een verbinding met de Zeeuwse Nehalennia die zich in haar symbolen ook in drievoud toont. Het zijn vroedvrouwen van het Hart.

Moedergodinnen hebben zich ontwikkelt via de weg van clanmoeder naar stammoeder naar moedergodin. De drievuldige godin nodigt ons uit de zuivere, serene en onbevlekte wijsheid te gaan verklanken in liefde. Zij zijn één.

Isis

Van de weeromstuit zegt men dan: het matriarchaat is een cultuur waarin de moeder heerst. Maar dat is juist niet zo. De werkelijke betekenis van het woord matriarchaat is: de moeder staat aan het begin. In Egypte was het de gesluierde Isis die de zevenvoudige ontwikkeling van de mensenziel begeleidde. De drievuldige godin van het neolithische tijdperk is tevens de Moeder geworden van verschillende religies: de boeddhistische Tara, de Chinese Kwan Yin en de christelijke Maria. Zij vertellen het universele verhaal en vertonen een lente-, zomer en herfst/winteraspect.

Wat is een Moedergodin

Een Moedergodin is een godin die drie invloedsferen heeft: De kosmische of bovenwereld met de hemelen, daar beneden de aarde en weer verder naar beneden de sfeer binnen in de aarde, de onderwereld. Het is als een boom met de top in de hemel, de stam op de aarde en de wortels in de aarde. Moedergodinnen houden overzicht over de drie levensgebieden: de onzichtbare boven- en onderwereld én de zichtbare aardse wereld, vandaar dat de Levensboom een symbool van haar is.

In het Babylonische tijdperk veranderde het beeld van de levensboom in het hout van het kruis. Hier heeft de christelijke legende ruimschoots gebruik van gemaakt, maar de cyclische werking is wel gebleven. In de ochtend is de godin de moeder, in de middag de zuster en echtgenote, in de avond opnieuw de moeder, die de dode in haar schoot opneemt. Deze boom des levens draagt vruchten van eeuwig leven.

De naam Hel of Hella, Hol, Holla, Holda, Hille of Hulda (die je in plaatsnamen aan zee kunt waarnemen, maar ook in sprookjes)  is de naam van de godin van de Andere Wereld of de onderwereld. De herkomst van de naam Nehalennia is hoogstwaarschijnlijk Germaans en betekent dan ‘de godin die bij het water woont’. Er ligt zo een verbinding met Nehalennia en het water, de zee. Geboren zijn uit water wil oorspronkelijk dus zeggen: geboren zijn uit het moederlichaam.

De projectie van het moeder-imago op water valt samen met de aard van het onbewuste. Het onbewuste heeft dus net als water een moederlijke betekenis. In dromen en fantasieën betekent zee of andere grote wateren het onbewuste. Denk ook maar aan vrouwen die moeder worden, zij dragen in hun donkere baarmoeder het ‘vruchtwater’ waar het kindje in zwemt voordat dit kleine mensje het levenslicht ziet en de weg gaat van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam.

Nehalennia (delen) werden opgevist uit de Oosterschelde in Zeeland

Nehalennia

Als we hierbij het scheppingsverhaal uit het oude Egypte laten klinken horen we dit. In het oerbegin wat er het oerwater. Noen genoemd, dat zowel het mannelijke als het vrouwelijk in zich droeg. Vanuit dit oerwater rijst de oerheuvel op als een enorme baarmoeder. Deze oerheuvel wordt Atoem genoemd. Uit Atoem komt de vrouwelijke Tefnoet (vocht) voort en de mannelijke Sjoe (lucht). Nu ontstaan voor het eerst een mannelijke en vrouwelijk god, een polariteit. Als Tefnoet en Sjoe zich verenigen, ontstaan de godin Noet (de hemel) en de god Geb (de aarde). Noet buigt zich over Geb in liefde en uit hun omhelzing wordt de tweeling Isis en Osiris geboren. Zij zullen als goden en als eerste farao’s op aarde regeren. Geb en Noet krijgen nog een tweeling: Nepthys en Seth. Seth is kwaadaardig van aard en jaloers op Osisris.

Seth wil de macht op aarde.

In de Isishymnen staat duidelijk dat Isis de grootste godin in en dat zij heerseres is over de aarde en de mensen. Isis wordt vaak afgebeeld met de zon op haar hoofd of als een zon met grote vleugels. Zij verwijst niet alleen naar de fysieke zon, maar ook naar de kosmische zon.

In de esoterische traditie is Isis een moedergodin. Zij is dezelfde als de Heilige Geest, haar kwaliteiten kun je vinden bij de drie Maria’s die niet alleen de aspecten tonen van lente, zomer en herfst/winter, maar ook van denken, voelen en willen.

Het vrouwelijke (moeder) principe in het exoterisch christendom ziet het vrouwelijk-goddelijke (Isis) als de Moeder Gods. Zij leggen geen relatie tussen Maria en de Heilige Geest.

Het scheppingsverhaal uit het oude Egypte is te lezen als het verhaal van de vier elementen en de vier bewustzijnsfuncties van denken, voelen, intuïtie en zintuiglijk gewaarworden.  Het is Carl. G. Jung die gaandeweg zijn leven gefascineerd raakt door het concept van de quaterniteit (de heilige viereenheid). Hij probeerde zo een brug te slaan tussen Oost en West.

Isis zorgt voor een goede start: zij geeft de mensheid het schrift (bijgestaan door de god Thoth – Hermes) de wetmatigheden, de landbouw en de kennis van de mysteriën. Bij de Isiscultuur gaat het dus om de innerlijke wijsheid en de innerlijke kracht om op aarde als een mens van goede wil te leven.   

Het is zelfs zo dat Isis eigenlijk niet zonder Osiris wil en kan leven. Dat zij dit toch doet is een offer, mensen noemen haar ‘de zwarte weduwe’ en haar nazaten een zwarte madonna. Zwart als de aarde, zwart ook als de olie in de aarde… 

Ze zijn vergeten dat Osiris dat deel vertegenwoordigt van de oorspronkelijke (god) mens dat niet in de fysieke wereld kan leven. Hij heeft zich teruggetrokken in de kosmos. Hij is het onaangetaste hogere ik van de mensheid en Isis zijn vrouwelijke wederhelft. Zij is de ziel van de mensheid die wel op aarde kan leven. Zij is te vergelijken met de grote wereldziel, de moedergodin.

Isis en Osiris zijn even belangrijk en verdelen de taken om de mens en de kosmos zo goed mogelijk te dienen. Goden en Godinnen zijn niet alleen gelijkwaardig, ze werken ook samen. Het eeuwige leven, de vruchtbaarheid en de wedergeboorte zowel van mens als van de natuur zijn hun thema’s en die overstijgen alle polariteiten van het leven in het samen-gaan.

Isis is de wijze moedergodin, te vergelijken met de latere Sophia of Wereldziel. Zij blijft altijd voor de mensheid zorgen. Altijd ook blijft zij verlangen naar haar goddelijke wederhelft, haar geliefde echtgenoot en tweelingbroer Osisis.

Net als Nehalennia vind je haar bij water. De drievoudige uitbeelding van Nehalennia  toont een diepe verbondenheid met de cycli in de natuur. Herstel van de relatie tussen de mens en natuur staat al jaren centraal in haar werk als voorzitter van stichting NatuurCollege schrijft Prinses Irene. Ik citeer verder: We gedragen ons als iets aparts, iets afgescheidens. Maar niets kan apart bestaan op Aarde; wij mensen hebben ons afgescheiden van de natuur om ons heen en daarmee ook met een deel van onze innerlijke natuur. Je kunt dus spreken van een tragische dubbele scheiding.

Dus leiderschap nemen over je eigen leven, dat is ontzettend belangrijk. En dan nog is het af toe goed om in de natuur te zijn zonder dat iemand erbij is en je door de natuur te laten inspireren: klopt het eigenlijk wel wat ik zeg en wat ik doe, of wil ik het nog anders?

Van harte hoop ik dat je dit leiderschap voor jezelf inzet en daarbij steun ervaart van al die artikelen die op de website staan. Biografiewerk zet je aan het werk tot het licht schijnt in je eigen hart. Jouw bijdrage doet ertoe…..

© Joke – www.fluisteralsjeblieft.nl

verder lezen:

Het begrip ‘archetypen’ is onlosmakelijk verbonden met de naam van Carl Gustav Jung.

De held en het moederarchetype
C.G. Jung verzameld werk deel 8

Isis – Maria – Sofia
het geheim van het eeuwig-vrouwelijke: Rudolf Steiner

Helen Palmer ~ Handboek Enneagram

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s