Terwijl onze vroegere levensjaren worden opgedeeld in baby, kind en adolescent, komt daarna eigenlijk alleen de categorie volwassene. Waarom is ons beeld van ouder worden zo negatief, en welke gevolgen heeft dit?

Er zijn grote geheimen verbonden met de zonnewende. Er zit een relatie tussen die twee en voor zover ik weet is er maar één gebied waarin ze elkaar de hand reiken en dat is in de kunst. Tenminste voor wie de wereld als een kunstwerk wil zien …

Het zien van de wereld als een kunstwerk is niet gemakkelijk. De zonnewenden die twee keer per jaar zijn hierbij inzichtelijk. Rond het begin van de zomer en het begin van de winter keert de zon van bewegingsrichting. Het pad van de zon langs de hemel elke dag van zonsopgang tot zonsondergang is te zien en wie hier oog voor heeft ziet dat de zon een nauwe relatie heeft met onze ervaring van licht en donker en haar gang van oost naar west. Hier kun je zelf meer over lezen als dit je aanspreekt.

De aarde draait in een jaar tijd (ongeveer 365.25 dagen) éénmaal om de zon.

De zonnewende in de winter kenmerkt zich bij veel mensen in een verlangen naar licht – in de zomer schenkt de natuur ons zomerfruit en is zelfs het graan al aan het rijpen. Het uiterlijke licht en de uiterlijke zonnewarmte staat hier tegenover de geboorte van een nieuw innerlijk licht in de diepste duisternis.

Zo bezien wordt er in de zomer wordt iets in ons gezaaid. Namelijk de liefde (=licht). Aansluitend bij het ritme van de natuur mogen we oefenen in het omzetten, tot zaad/vruchtvorming  komen, zoals nu ook  in de natuur plaatsvindt. Van groeien, bloeien maken we de stap naar rijpen. In alle eenvoud is dit de tijd nemen die nodig is om ontvankelijk te worden voor antwoorden op vragen die wezenlijk in ons leven.

In de tweede helft van je leven leer je je innerlijk leven kennen. Dat is een wetmatigheid. Wie afwijkt schept problemen of bevindt zich in chaos.

Het in dialoog komen met de werkelijkheid van je leven is helend. Immers alle antwoorden op je vragen liggen besloten in je eigen levensloop, je biografie.

Vragen stellen is een noodzakelijke voorwaarde voor het ontwaken van je innerlijke donderwezen. De Phoenix, symbool voor de rijzende zon waar Osiris symbolisch mee verbonden mag worden. Het ontwaken van krachten van het hoger zelf in ons (ook wel het hogere-ik genoemd, de innerlijke Christus of Geest). In biografiekunst kun je dát licht van bewustwording ervaren in het eigen levensverhaal. Kunst verenigt sowieso altijd materie en geest.

Het kunstwerk van je leven kan zichtbaar worden gemaakt met biografiekunde. Onze levensloop kent geheimen die zich vaak in het onzichtbare hebben uitgestrekt en zo een eigen uitwerking bezitten. In het biografiewerk wordt gekeken en gezocht om het individuele leven te begrijpen vanuit de processen die zich in de tijd ontvouwen. Hierbij baseert het zich op de wetmatigheden en cycli in de levensloop van de mens. Dat is geen astrologie. Dat is menskunde.

‘More important than a work of art itself is
what it will sow. Art can die, a painting can
disappear. What counts is the seed’
💙 https://bit.ly/39FQBf1 💙
Joan Miró ~Le Passage de l’oiseau-migrateur, 1968

Het samengaan van het exoterische en het esoterische is als het ware het oerbeeld van de kunst

Het verhaal van mensen, het levensverhaal is het mooiste verhaal wat we hebben. De biografie (de levenstekening) biedt zo ongelooflijk veel manieren om bewuster te Zijn. In de loop der jaren heeft het zich in mij verdiept en kom ik tot deze wetmatigheden die in ieder mens doorwerken én in de mondiale ontwikkelingen. De beweeglijke vorm van denken opent zich voor de dynamiek van de werkelijkheid waar alles met alles is verbonden…..

De zevenjaarsfasen
In de tijd van geboorte tot het zevende jaar werkt bij het mensenkind overwegend de invloed van de maan. De mens is op deze leeftijd nog als een plantenknop. Ook hier zweeft het wezen er nog buiten om heen en wordt het lichaam gevormd tot een passend werktuig voor de tijd die komt. Het kind ontwikkelt zich vooral door nabootsing.

In de periode van het zevende tot het veertiende jaar werkt Mercurius. Tot een zeker niveau is het fysieke lichaam gevormd. Een deel van de krachten, die aan de vorming en de groei hebben meegeholpen, is nu ontlast van zijn functie en komt ter beschikking van de ontwikkeling van bewuste vermogens. Het kind wordt op deze leeftijd een kunstenaar. Het wil tekenen, boetseren, dansen, zingen.

Van het veertiende tot het eenentwintigste jaar staat de mens het sterkste onder Venus-invloed. Ook in deze fase komen levenskrachten vrij voor het bewuste gebruik in de nieuwe fase. Deze derde zevenjaarsfasen zien we een grote behoefte om alles te begrijpen en te beoordelen. Ook neemt de belangstelling voor het andere geslacht een aanvang. De verborgen liefde krachten weerspiegelen wat er in de eigen ziel werkzaam wordt.

In de tijd van het eenentwintigste tot het tweeënveertigste jaar werkt de zonne-invloed het sterkst. Zochten we tot dan toe naar een geleidelijke verbinding met de omgeving, beginnen we nu wat meer reflectief te overwegen wat de invloed van de omgeving dan is geweest in dienst van onze eigen persoonlijke ontwikkeling.

In de tijd van het tweeënveertigste tot het negenenveertigste jaar is de grootste invloed van Mars. Dominantie krachten gaan op zoek naar wie nu eigenlijk de acteur is achter al je rollen. Wat hebben de ervaringen in de puberteit met je gedaan en hoe kun je het anders gaan doen? Lukt het je om de strijd naar buiten toe om te vormen naar strijd naar binnen? Generatieconflicten kunnen ontstaan, maar ook maatjes schap op basis van gelijkwaardigheid.

In de tijd van het negenenveertigste tot het zesenvijftigste jaar is de grote invloed van Jupiter. Er ontstaat overzicht waardoor samenhangen worden gevonden. Dit is de tijd van de grootste macht, perspectieven worden wijder en grotere vragen kunnen ons lang bezighouden. Is er sprake van verdieping of van verharding (starheid) die zich toont in ontevredenheid.

In de periode van het zesenvijftigste tot het drieënzestigste jaar begint Saturnus te werken. Het is als een begin van stille terugkeer tot de vadergrond. Chronos (de vader van de tijd) wordt voorgesteld als een oude man met een sikkel (later Vadertijd genoemd) – hij is de oogster van alle oogsten. Wat moet er sterven en wat kan nieuw leven ingeblazen worden? Verhalen en levensverhalen vormen zich om in levensbeschouwing. Droomtijd verhalen die een nieuw perspectief scheppen en verteld worden door middel van verhalen, dansen, liederen, rituelen en heilige voorwerpen.

In de zevenjaarsfasen die komen na het 63e levensjaar staan onder invloed van Uranus, Neptunus en Pluto. Uranus zet het archetype is voor het familiecollectief in een verruimd bewustzijn, er ontstaan nieuwe inzichten in de familietradities en de geheimen die daar rondzwerven. Het schudden aan de stamboom brengt nieuwe inzichten. Bijzonder is dat deze drie planeetinvloeden ook terug te vinden zijn in dit artikel over je plek in de kinderrij: https://wp.me/p2XSLz-1Cp van het gezin waarin je geboren bent.

De fasen vanaf het 77e levensjaar die begint met de Pluto fase. Pluto werd op 18 februari 1930 ontdekt. Voor een omloop rond de Zon heeft hij 247 jaar en 7 maanden nodig, daardoor verblijft Pluto circa 20 jaar in een teken. In de biografie is het niet of onvoldoende hebben kunnen ontwikkelen van de wil hieraan te koppelen. Pas sinds de ontdekking van Pluto zijn we in staat ons geestelijk bewustzijn te ontwikkelen. Het doel is de kosmische wet in onszelf te herkennen om er naar te gaan leven. Met andere woorden het is onder invloed van Pluto dat geheimen naar boven komen en het licht schijnt op onderliggende problemen.

Steeds vaker zien we hoe de ouder wordende mens in het geheugenpaleis verdwaalt. Bij dementie krijgt de gewaarwordingsziel (de 3e fase van zeven jaren) de mogelijkheid zich op een nieuwe manier te ontplooien. Je mag de gewaarwordingsziel vergelijken met een zee, die, op en neer golvend in de ziel, het schip van het eigen oordeel draagt en doet bewegen.
Meestal blijkt de ik-organisatie te vragen om ondersteuning van familie en verzorgenden, met hun ik aan het roer kan het wat gemakkelijker gaan. Het gaat er daarbij om de symbooltaal van dementerende te leren verstaan!

Wellicht begrijp je hoe belangrijk het is de ouderdom te plaatsen in het geheel van de ontwikkelingsweg van ons leven, zodat we leren begrijpen, waarom de ouderdom het werkelijke hoogtepunt van ons leven kan zijn. Maar: er is wél sprake van een keuze: stilstaan kan namelijk niet. Dus is er de keuze van achteruit gaan of vooruit gaan. Achteruit: dat wil zeggen terugvallen in de kindertijd. Vooruit gaan is blijven leren, anderen in stilte zegenen en waar mogelijk de wereld en de mensheid iets teruggeven van het vele dat je ontvangen hebt.

De meeste mensen vinden het fijn om dit schrijvend aan te gaan. Schrijftips en manier om bij je vragen te komen vind je op de pagina’s bovenaan de website. Ook met mobiel of tablet kun je dit openen door na het lezen van dit artikel even terug te scrollen naar boven!

Probeer het maar, het werken met de zevenjaarsfasen, en zet je angst voor de toekomst die voortdurend om de hoek komt kijken opzij. Liefde en dienstbaarheid zijn wapens die angst kunnen bestrijden door oprecht inzicht te verwerven en licht te vinden. Daarbij is het misschien goed je te realiseren dat ik niet alleen schrijf, maar ook benaderbaar ben.

Leer het eigen standpunt relativeren. Sluit je niet op in je eigen gelijk. Relativeer het eigen gelijk. Geloof dus niet wat ik schrijf, onderzoek het zelf en durf het aan open en onbevangen te overleggen met mensen die er anders over denken……


© Joke
http://www.fluisteralsjeblieft.nl 2022

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s