Wat is er mogelijk in een biografisch gesprek of mailcontact en kun je misschien ook zelf inzichten vinden in je levensloop en de samenhangen in b.v. het zevenjaarsritme. Met regelmaat neem ik waar dat op de nu levende vragen antwoorden gevraagd worden. Oplossingen. Is dat wat in een biografisch gesprek kan, in dit artikel laat Mathias van Wais zijn licht schijnen op het biografische gesprek.

Dit artikel van Mathias Wais is in het Duits geschreven en heb ik laten vertalen. Mathias Wais (geboren 10 augustus 1948) is een Duitse psycholoog en auteur. Hij heeft onder meer talloze boeken geschreven over biografische verkenningen het opzetten en ontwikkelen van biografische counseling. Een aantal van zijn boeken zijn inmiddels ook in het Nederlands vertaald, spreekt je dit aan zoek dan verder op zijn naam. Mathias Wais woont met zijn vrouw in Worpswede en is vader van twee kinderen. Hier het vertaalde artikel: 

Biografie werkt als een weg naar het ego

Het uitgangspunt van de academische psychologie dat wetenschappelijk onderzoek en kennismethoden toepasbaar zijn op de psyche van de mens, zijn manier van leven, zijn zelfbeeld, geeft geen toegang tot de zingevingsvragen waarop het menselijk streven (en de obstakels daarvan) ) zijn gebasseerd. Om die reden had ik tijdens mijn studie psychologie al geprobeerd manieren van weten te vinden in fenomenologie en hermeneutiek. Een spiritueel mensbeeld, d.w.z. het perspectief van de mens zien als een manifestatie van een niet-materiële essentie, opende zich voor mij door verbanden te zoeken in de menselijke biografie. Dit leidt tot hanteerbare inzichten in zingevingsvragen.

Binnenkant en buitenkant

Mensen komen om een ​​specifieke reden naar biografiebegeleiding – scheiding, verlies van een dierbare, problemen op het werk, relatieproblemen – en de vraag naar zingeving is altijd expliciet of aanvankelijk verborgen op de achtergrond: waarom overkomt mij dit? Wat betekent deze crisis voor mij? Als men nu in eerste instantie afziet van het najagen van psychologische causale verklaringen en het actuele probleem plaatst in de algemene context van de biografie van de betrokkene, dan ontstaan ​​betekenisvolle verbanden tussen de biografie en het actuele probleem.

Enkele korte voorbeelden kunnen dit illustreren. Een man komt naar het consultatiebureau en klaagt dat hij geen privacy heeft. Werk in het open kantoor onder constant toezicht, woon in hetzelfde huis met mijn schoonouders, die zich steeds bemoeien, roddelen over hem in het dorp. Hier lag een verband dat heel vaak terug te vinden is in een biografie: De geboortesituatie bevat al een levensthema, een zogenaamde rode draad. Omdat deze cliënt op een feest was geboren, een spoedbevalling in aanwezigheid van 30 of 40 mensen. Dus zelfs bij de geboorte was er geen privacy. Een cliënt meldt dat ze zich constant over het hoofd gezien en genegeerd voelt. Haar eerste levensweken werden gekenmerkt door het feit dat ze vanwege een etterende huiduitslag een laag over haar gezicht getrokken kap moest dragen.

Tijdens de geboorte van een latere officier van de Bundeswehr werd er vlak naast het ziekenhuis met veel lawaai een oefening van de Bundeswehr uitgevoerd. Dergelijke verbanden zijn psychologisch niet te verklaren. Hun begrip leidt tot een mensbeeld volgens hetwelk een op de achtergrond handelend ego, mede constellerend met de uiterlijke omstandigheden, de biografie ontwikkelt aan de hand van thema’s of rode draden waar de betrokkene zijn leven lang mee te maken krijgt. Sommige aspecten van individualiteit lijken zich ook te manifesteren in de uiterlijke omstandigheden van het leven. Een jonge man met sterke agressieremmingen vindt in eerste instantie niet de doorbraak naar vrij, conflictbestendig gedrag. Terwijl hij dit probeert, ziet hij thuis en in zijn auto leidingen barsten, slangen lekken en dergelijke.

Het samen met de cliënt uitwerken van deze en soortgelijke verbanden leidt tot hun empirisch bewijs: de cliënt krijgt oefeningen of we ontwikkelen ideeën voor nieuwe beslissingen of voor initiële proefveranderingen in gewoonten, die hem in staat moeten stellen bewust en zelfverzekerd met dergelijke onderwerpen om te gaan. Voor zover dit leidt tot een uitbreiding van de persoonlijkheid, hebben we empirisch bewijs van de gezamenlijk ontwikkelde kennis. 

Dialoog: de kunst van het samen denken en samen werken - Innovatief  Organiseren

Hoe luister je?
De methode om verbanden tussen biografische fenomenen uit te werken is ook intersubjectief toepasbaar en verifieerbaar en wat dat betreft mijns inziens wetenschappelijk levensvatbaar. Ik zou het daarom in meer detail willen omschrijven als een soort sculpturale (beeldvormende) activiteit. Hoe meer monocausale verklaringen worden weggelaten, hoe meer oordelen zoals ‹neurotische› of groep specifieke classificaties worden achterwege gelaten en ook morele categorieën worden weggelaten, hoe duidelijker de essentie van een persoon, zijn archetype, zijn individualiteit herkenbaar kan worden, ook voor hemzelf.
 

De verbanden in een biografie kunnen ook meditatief worden uitgewerkt. De verbeelding van de biografische verbanden als een ontworpen levenspanorama – dat de opdrachtgever ook met schilderkunstige middelen kan weergeven – leidt ertoe dat de biografie van de opdrachtgever het concept van een doorgecomponeerd tijdsbestek verzoent. Een cliënt vergeleek zijn levenspanorama met een doorgecomponeerde partituur. Qua methodiek maak ik ook gebruik van een ingebeeld ‘derde oor’ tijdens de gesprekken met de cliënt. Ik stel me een derde oor voor tussen de schouderbladen – je zou het een lotuscentrum kunnen noemen. Terwijl ik aan de ene kant naar de cliënt sta, d.w.z. met mijn aandacht naar voren gericht luister, eventueel begripsvragen stel, luister ik met het derde oor naar weer een ander niveau, waarvan de verteller zich op het moment van de verteller niet eens bewust is. vertelling en die een horizon op de kwestie van betekenis heeft geopend, die we vervolgens samen kunnen benaderen in verdere discussies. Mijn indruk is dat als ik vanuit dit luisteren achterstevoren tegen de cliënt spreek, ik niet echt aan het woord ben, maar als het goed gaat, hij – via mij – tegen zichzelf praat. Ik weet niet of dit wetenschappelijk onderzocht kan worden. Er is in ieder geval het subjectieve bewijs: de cliënt zegt vaak nadat ik een hint uit dit bijzondere gehoor heb geformuleerd dat hij dit van binnen eigenlijk altijd al heeft geweten. Ik zie deze aanpak als een kunst die soms beter werkt, soms minder goed.

het hoger zelf aanspreken

Dit achterwaarts luisteren mag geen oordeel toelaten en moet ook voorbijgaan aan mogelijke persoonlijke reacties van de luisteraar op wat hij heeft gehoord. Dit kun je oefenen: je loopt door het bos en luistert naar de geluiden achter je. Je luistert naar muziek zittend met je rug naar de geluidsbron. Als anderen praten, bijvoorbeeld in de tram, waar afluisteren vaak onvermijdelijk is, probeer dan achterstevoren te luisteren. Ook hier kan een onderkant van het gesproken woord verschijnen. Als we een persoon vanuit de geschetste procedure aanspreken in zijn hogere ego, in de mogelijkheden die in hem leven, waarnaar de betekeniscontexten verwijzen, dan dragen we bij aan de realisatie van juist deze mogelijkheden. Een biografie is geen aaneenschakeling van gebeurtenissen, maar een ontwerp gestructureerd door contexten van betekenis. Vanuit dit perspectief is de cliënt in staat om op een nieuwe manier om te gaan met zijn huidige problemen of vragen, nieuwe beslissingen te nemen en de toegang tot de verdere biografie bewust vorm te geven. Bij biografisch werk en counseling kan ook een andere methode worden gebruikt, die de tegenovergestelde benadering volgt van de hierboven geschetste. Terwijl we in de beschreven procedure komen tot een spiritueel mensbeeld en vooral tot de spirituele kern van de adviesvrager, uitgaande van het gezamenlijk overwegen van de betekeniscontexten in de biografie van de cliënt, veronderstelt de andere methode het spirituele beeld van mens en gebruikt van daaruit ontwikkelingswetten (zevende, maansknoop, weerspiegeling van levensthema’s in het midden van de levensloop, die als een U-curve wordt gezien) naar de concrete biografie. Vervolgens zoekt ze in deze concrete biografie naar overeenkomsten of liever bevestigingen van de werking van dergelijke wetten.

Deze benadering kan enorm bijdragen aan de verzoening van een persoon, vooral een oudere persoon, met zijn of haar biografie, voor zover de specifieke persoon zichzelf in harmonie ziet met de wetten van spirituele ontwikkeling. Naar mijn ervaring en mening draagt ​​deze weg echter weinig bij aan het begrijpen waaruit de concrete eigenheid van deze adviesvrager bestaat. In de praktijk kunnen beide benaderingen natuurlijk gecombineerd worden.

Tot zover dit vertaalde artikel wat je hier in het Duits kunt lezen: https://dasgoetheanum.com/biografiearbeit-als-weg-zum-ich/

In de visie van biografische verkenningen kun je in deze tijd niet meer zeggen: ik ben datgene wat ik geworden ben, maar moet je eigenlijk zeggen: ik ben datgene wat ik nog niet ben. Wanneer we op een later moment in ons leven of misschien wel in een later leven op aarde daar weer aansluiting bij vinden, kan deze manier van werken je ineens met grote kracht en doelgerichtheid in de wereld gezet worden.  Het is immers een aloude wet dat wanneer je aan je zelf werkt er iets in jezelf vrij komt, je je vrij maakt van patronen en gewoonten en daardoor leer ook je medemens anders leren kennen. 

Biografisch werken is een methodiek waarbij je je eigen levensverhaal op een creatieve manier weergeeft. Wie een stap verder durft te gaan reikt uit naar het counselen. Counseling helpt om het zelfoplossend vermogen aan te spreken met hulp van vragen. Door middel van vragen onderzoek je de problemen. Volgens de wetmatigheden verschijnt de ander of wordt tenminste zichtbaar wanneer het ik zich op weg begeeft. De impuls van het biografisch onderzoeken is dan ook een sociale impuls, je wordt als nergens anders uitgedaagd onder woorden te brengen wat je nooit woorden hebt gegeven. In gesprek.

Tenslotte een mooie zin uit ander werk van Mathias Wais: Wanneer ik met mijzelf op weg ga, maak ik voor de ander de weg naar zichzelf open.

© Joke Vesseur http://www.fluisteralsjeblieft.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Joke Vesseur

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s