Onze levensloop wordt wel onze biografie genoemd. Centraal bij biografiekunde staat het inzicht dat wie het
grondpatroon van het leven kent het eigen leven beter zal begrijpen. Het wezenlijke zit in het innerlijke verband tussen de belevenissen. De drie hoofdenergieën die in het gehele menselijke leven een grote rol spelen zijn het denken, het voelen en willen. In het stappenplan aan de hand van de chakra’s nu weer een artikel over het hartchakra.

Als we taal gaan geven aan onze ervaringen stellen wij onszelf een vraag en denken we erover na. Vroeg of laat valt ons een antwoord – een inzicht – in wat door ons denken wordt opgevangen. Vervolgens tasten we met ons gevoel af of het waar is, als het kloppend voelt behoort het vanaf dat moment bij ons. We zijn dan een beetje wijzer en vaak ook liever geworden. Dit komt nog meer tot uiting als een mens werkelijk interesse toont voor het ‘verhaal’ van een ander en daar luisterend op ingaat.

Waar het ons lukt dit tot uiting te brengen in ons handelen zijn we trouw aan ons hart, aan ons eigen geestelijke hart of hartchakra. Een nieuwe, hogere werkelijkheid. Het voelt voor mij als de tijd om meer inzicht te gaan delen over het hartchakra. Dit is veelomvattend en daarin is ook veel te ontwarren. Een stappenplan dus. Waarbij een welwillende gedachte in de beeldtaal de gestalte geeft van een zich openende bloem. Dat is wat aandacht doet.

Liefde die samengaat met aandacht is gedachtenkracht en is tot veel in staat. Wanneer je je met de liefde van je hart richt op een ander gebeurt er op energetisch niveau iets heel bijzonders: Dan creëer je door de kracht van je aandacht een energetische vorm om de ander heen. Een vorm van licht die eruit ziet als een tulp, enigszins ovaal.
Deze energie- of lichtvorm bevat krachten die helend en inspirerend inwerken op de ander.
In die zin is liefde dus werkelijk genezend!

Chakra’s worden wel lotusbloemen genoemd, omdat zij staan voor het zich volledig open te kunnen vouwen. Op soortgelijke wijze als de zestienbladige lotusbloem, zoals beschreven in het artikel onder de naam het achtvoudige pad) wordt ook de twaalfbladige lotusbloem in de hartstreek gevormd. Het vierde chakra bevindt zich ter hoogte van je hart, in het midden van je borst.

Van de zeven hoofdchakra’s is het voorhoofdchakra verbonden met het waarnemen, de keelchakra met het denken, de hartchakra met het voelen, de miltchakra met het willen. Misschien heb je dit ook ontdekt in de serie over advent en de 12 heilige nachten? Vaak wordt gedacht dat het voelen plaatsvind in het hartchakra. Het voelen vindt NIET plaats in het hartchakra. Het voelen zetelt daar waar balans is gevonden tussen de twee grote stromen van Liefde die elkaar kruisen in het midden van ons geestelijke mensenhart. Het hart fungeert immers als brug tussen de bovenste en onderste chakra’s; het verbindt door middel van het gevoel.

Wellicht begrijpen we nu dat het hartchakra verbonden is met het element ‘lucht’.

Wat is dan het geestelijke mensenhart? Het geestelijke mensenhart is de bron van hogere gevoelens als vergevingsgezindheid en vriendschap. Het overstijgt de grenzen van het ego (eigenbelang) en hoe sterker het hartchakra ontwikkelt is hoe meer daarin het vermogen ontwaakt naar gelijkwaardigheid, begrip en tolerantie. In het hart leeft ergens de herinnering of liever gezegd ons hart bewaart alle herinneringen aan ons levensplan en aan de verwerkelijking daarvan. Ook bewaart het de herinneringen van ons geweten: wat goed was en wat niet goed was. Zo wordt ook duidelijk dat zelfliefde een nauwe relatie heeft met zelfrespect. Het hart leidt ons naar een gevoel van vertrouwen, een kracht in de ziel. Niet onbelangrijk in een tijd waar machteloosheid ons omringt en we in de ander de werkelijkheid zoeken. Die hebben we immers nodig om onze persoonlijke ervaringen te doorlichten en taal te vinden. Vandaar dat we eerst keken naar de processen in het keelchakra, vervolgens naar de miltchakra en nu het hartchakra.

Zelfliefde heeft te maken met een bewust gevoel van wie en wat ik zielsecht ben. Daar waar zelfliefde de overhand krijgt, smelt het innerlijke ijs en verdwijnt de starre kou, waardoor de ziel de gelegenheid krijgt contact te maken. Dit is een mooi beeld wat aansluit bij ontwikkeling van het hartchakra.

De ontwikkeling van het hartchakra schenkt nl. ook een diepgaand gevoel voor natuurprocessen. Vanzelf vereist dit het vermogen te luisteren naar de taal van je gevoel – de stem van het hart – die meestal subtiel fluistert of kriebelt en dus gemakkelijk overschreeuwd wordt door het verstand oftewel je emoties.

In het hartchakra kruisen zich twee grote stromen. We mogen dit zien als een horizontale en verticale stroom. De horizontale stroom is werkzaam als we onze armen openen en uitspreiden naar alle leven die wij (voor even) in ons opnemen. Het draagt zorg voor de balans in de liefde voor ‘ik’ en ‘de ander’.

De verticale stroom gaat over de balans tussen hemel en aarde. In de oudste goden hiërarchie van de Grieken waren Gaea en Uranus (aarde en hemel) de belangrijkste goden. Gaea als oerbeeld van de aarde vinden we terug in Demeter, maar ook in het Maria geheim. Door de tijd heen en doorheen de verschillende invalshoeken kunnen we hier ook de drieslag geestelijk, ziel en lichamelijkheid in ontdekken.

Persephone is het wezen dat als dochter van Demeter (Moeder Aarde) het zintuiglijke kleed van de aarde weeft. Elk jaar komt zij voor de helft van het jaar boven om haar weefwerk voort te zetten in het zaaien en oogsten om in de andere helft van het jaar het verbindende in haar weefwerk gestalte te geven.

In Persephone kunnen we de tegengestelde krachten die ook in ons leven herkennen. Het verbinden van tegengestelde krachten krijgt meer en meer gestalte door het inleven en meedenken. Niet gemakkelijk, het is wel de weg die ons brengt bij het gronden en wortelen. Zo luisteren dat een steeds dieper inzicht bereikt kan worden kan niet zonder het vermogen door de woorden van de ander heen het wezenlijke te horen. Wie dit vermogen wil ontwikkelen kan volop gebruik maken van alle polariteiten die op dit moment ons ons heen uitvergroot een rol spelen. Het is daarbij niet belangrijk of er sprake is van andere meningen, het gaat erom dat de ander met wie je in gesprek bent in zichzelf het juiste vindt. Dat mag onze bijdrage zijn….

Kunst inspireert en is hét middel om het innerlijk van de dingen zichtbaar te maken. Door je in te leven in kleuren, vormen en klanken, worden deze tot ‘vensters’ naar een wereld waar de schepping altijd verder gaat. Misschien heb je weleens gestaan bij of gekeken naar het artistieke werk van Piet Mondriaan. In al zijn werken kun je ontdekken hoe hij zich het polaire denken eigen probeerde te maken. Het ritme wordt altijd gevormd door verticale en horizontale lijnen. . Deze stonden voor positief en negatief. Mondriaan wilde vooral evenwicht brengen tussen de tegenstellingen van het mannelijke (horizontale) en het vrouwelijke (verticale). Het aardse en het geestelijke. De kleuren die werden gebruikt waren primair: rood, blauw en geel.

Wordt vervolgd en voor nu wens ik je alvast een mooi weekend!

© Joke fluisteralsjeblieft 2023

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s