Elk tijdperk heeft zeven cultuurperioden. Op dit moment leven wij in het na-Atlantische Tijdperk en in de 5e cultuurperioden. In iedere periode is het accent van de ontwikkeling ergens anders op gericht. In dit artikel vind je meer over de wetmatigheden in de eigen levensloop met een ruwe indeling van de levensloop van de mens in drie grote fasen met daaruit voortkomend de zevenjaarsfasen.

Wie weleens langs zee loopt of mijmerend naar de golven kijkt ontdekt dat in het komen en gaan van een golf fasen te ontdekken zijn. Allereerst wordt er energie aangetrokken onder water. Boven water is nog niets zichtbaar, de energie wil nog georganiseerd worden voor het water omhoog komt en vervolgens omklapt. Het uitrollen van een golf, een uiteenvallen of liefdevol stromend is meteen de opmaat voor een nieuwe golf. In het zevenjaarsritme van ons leven kent elke zevenjaarsfase dit ritme en van belang bij het kijken naar de fasen is de vraag: Is het vloed of is het eb, is er rust en stilte of is er enkel sop en schuim van belang.

Vragen stellen is van belang bij het leren werken met je eigen levensverhaal. In welke periode zit je, waar resoneert het mee en hoe kun je op het spoor komen van de werkelijkheid. We vertellen (ook onszelf) immers maar al te vaak een verhaal over wat in het moment van belang lijkt en wijzen daarbij graag naar anderen die ons iets aandeden. Wat is je eigen ervaring en hoe kom je op het spoor van de werkelijke betekenis van jouw ervaring? Daarbij zijn de wetmatigheden behulpzaam, kosmische wetten die we kennen als planetenkrachten die cirkelen rondom de dierenriemtekens en als vier elementen zijn afgebeeld. Ook worden ze uitgedrukt in de symboliek van de metalen als een omzetting van lood naar goud.

Biografiekunde is menskunde en heeft op zich geen aanvulling nodig, het biografiewerk nodigt uit het mannelijke en het vrouwelijke te verbinden. Alchemie wordt ‘heilige kunst’ genoemd. Alchemie is een levensopvatting waarbij metalen, mineralen, planten, dieren, zon, maan en planeten op elkaar betrokken zijn. De ontwikkeling verloopt van lood (miltchakra) via (kwik)zilver (chakra 5) tot goud (hartchakra).

‘More important than a work of art itself is
what it will sow. Art can die, a painting can
disappear. What counts is the seed’

Joan Miró ~Le Passage de l’oiseau-migrateur, 1968

De ruwe indeling van de menselijke levensloop in drie fasen omvatten het (leren) samenwerken van lichaam, ziel en geest (IK).
Het grondpatroon van de reeks van zevenjaarsfasen ziet er als volgt uit:

  • 3 maal 7 jaar (0 – 21 jr)
    voor de lichamelijk/psychische ontwikkeling;
  • 3 maal 7 jaar (21 – 42 jr)
    voor de ziele-ontwikkeling van de mens, en
  • 3 maal 7 jaar (42 – 63 jr)
    voor de ontwikkeling van de geest in de mens.

Deze drie grote fasen kunnen ieder in drie kleinere fasen worden onderverdeeld. Daardoor ontstaan perioden van ca. 7 jaar, ook deze indeling is al van oudsher af bekend waarbij de ‘spiegelingen’ en de invloed van de planeetkrachten een geheel eigen innerlijke dynamiek vertonen. Verleden – heden – toekomst zijn terug te vinden in het denken-voelen en willen.

De bekende indeling hoofd, hart en handen verwijzen dus naar de eerste 3 zevenjaarsfasen

Het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) en de zintuigen , het ademhalingsstelsel en de bloedsomloop en derde groep de ledematen (beenderen, spieren en pezen), de stofwisseling (alle klieren van de spijsvertering) en de voortplantingsorganen. Het is dit rijpingsproces die wanneer tot volledige ontplooiing zijn gekomen vanaf dat moment als instrument voor de psychisch-geestelijke ontwikkeling nodig zijn en de kiemen bevatten voor een andere bekende indeling; vrijheid, gelijkheid, broederschap…..

De mysteriereis

In de tijd van geboorte tot het zevende jaar werkt bij het mensenkind overwegend de invloed van de maan. De mens is op deze leeftijd nog als een plantenknop. Ook hier zweeft het wezen er nog buiten om heen en wordt het lichaam gevormd tot een passend werktuig voor de tijd die komt. Het kind ontwikkelt zich vooral door nabootsing.

In de periode van het zevende tot het veertiende jaar werkt Mercurius. Tot een zeker niveau is het fysieke lichaam gevormd. Een deel van de krachten, die aan de vorming en de groei hebben meegeholpen, is nu ontlast van zijn functie en komt ter beschikking van de ontwikkeling van bewuste vermogens. Het kind wordt op deze leeftijd een kunstenaar. Het wil tekenen, boetseren, dansen, zingen.

Van het veertiende tot het eenentwintigste jaar staat de mens het sterkste onder Venus-invloed. Ook in deze fase komen levenskrachten vrij voor het bewuste gebruik in de nieuwe fase. Deze derde zevenjaarsfasen zien we een grote behoefte om alles te begrijpen en te beoordelen. Ook neemt de belangstelling voor het andere geslacht een aanvang. De verborgen liefde krachten weerspiegelen wat er in de eigen ziel werkzaam wordt.

In de tijd van het eenentwintigste tot het tweeënveertigste jaar werkt de zonne-invloed het sterkst. Zochten we tot dan toe naar een geleidelijke verbinding met de omgeving, beginnen we nu wat meer reflectief te overwegen wat de invloed van de omgeving dan is geweest in dienst van onze eigen persoonlijke ontwikkeling.

In de tijd van het tweeënveertigste tot het negenenveertigste jaar is de grootste invloed van Mars. Dominantie krachten gaan op zoek naar wie nu eigenlijk de acteur is achter al je rollen. Wat hebben de ervaringen in de puberteit met je gedaan en hoe kun je het anders gaan doen? Lukt het je om de strijd naar buiten toe om te vormen naar strijd naar binnen? Generatieconflicten kunnen ontstaan, maar ook maatjes schap op basis van gelijkwaardigheid.

In de tijd van het negenenveertigste tot het zesenvijftigste jaar is de grote invloed van Jupiter. Er ontstaat overzicht waardoor samenhangen worden gevonden. Dit is de tijd van de grootste macht, perspectieven worden wijder en grotere vragen kunnen ons lang bezighouden. Is er sprake van verdieping of van verharding (starheid) die zich toont in ontevredenheid.

In de periode van het zesenvijftigste tot het drieënzestigste jaar begint Saturnus te werken. Het is als een begin van stille terugkeer tot de vadergrond. Chronos (de vader van de tijd) wordt voorgesteld als een oude man met een sikkel (later Vadertijd genoemd) – hij is de oogster van alle oogsten. Wat moet er sterven en wat kan nieuw leven ingeblazen worden? Verhalen en levensverhalen vormen zich om in levensbeschouwing. Droomtijd verhalen die een nieuw perspectief scheppen en verteld worden door middel van verhalen, dansen, liederen, rituelen en heilige voorwerpen.

De zevenjaarsfasen die komen na het 63e levensjaar zijn meer en meer karmavrije jaren. Ook staan we in die jaren niet langer meer onder de directe inwerking van bepaalde planeten.

Als je dit zo leest ben je vaak weer snel vergeten. Het is dan ook een aanrader om aan de slag te gaan met deze ritmen, het helpt bij het ordenen en vormgeven van gedachten. Er zijn verschillende manieren waarop je dit kunt aanpakken. Een boekje met voor elke fase een gedeelte waarin je gebeurtenissen chronologisch opschrijft, zo mogelijk gedateerd. Je kunt de uiterlijke gebeurtenissen beschrijven en daarbij ook je ervaringen, je gevoelens. Vind je dit te groots dan kun je ook de drie grote fasen dichterbij bekijken door op drie grote vellen op te schrijven wat je je herinnert, vaak zie je na afloop ook meer onderlinge verbanden tussen de keuzes die je wel of niet aangegaan bent. Een dagboek is natuurlijk ook behulpzaam, als je daarin terugbladert kun je niet anders dan je verwonderen over wat je opeens (met hulp van de fasen) begrijpt.

Vooruit gaan is blijven leren….het het eigen standpunt leren relativeren. Je niet opsluiten in je eigen gelijk Relativeer vooral ook het eigen gelijk in relatie tot thema’s waar je je toe aangetrokken voelt. b.v. het milieu en ontdek dat we gelijken zijn. Geloof dus niet wat ik schrijf, onderzoek het zelf en durf het aan open en onbevangen te overleggen met mensen die er anders over denken, voelen of doen en bekijk het in het licht van het zevenjaarsritme.


© http://www.fluisteralsjeblieft.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s