Het zal je hopelijk niet ontgaan zijn dat in de afgelopen week er een grote ramp zich aan het voltrekken is. Een aardbeving direct na Volle Maan afgelopen maandag in Turkije en Syrië waarvan nu (na nog geen week) al duidelijk is dat er duizenden mensen ontheemd zijn geraakt of om het leven kwamen…..  Net als over de oorlog gaan er veel verhalen rond over de aardbeving.

We willen het zo graag begrijpen, er grip op krijgen, duiden en wijzen wat af naar anderen om oorzaken aan te geven. Naast alle narigheid, verwoesting en verdeeldheid roept het in mij ook de vraag wakker hoe we in vredesnaam de aarde weer bewoonbaar kunnen maken.

Bezien vanuit de vier elementen is een aardbeving verbonden met het element aarde. Als we dieper in het werk van Jung duiken vinden we wat hij beoogde. Hij stelde de vier bewustzijnsfuncties gelijk aan de vier elementen. Ook schrijft hij herhaaldelijk dat we alle vier de bewustzijnsfuncties nodig hebben om onszelf volledig te kunnen verwezenlijken. De functie die het meest ontwikkeld is, noemt hij de superieure functie. Hiertegenover ligt de inferieure functie, deze is van alle functies het meest onbewust.

Als de intuïtieve functie superieur is, zal de tegenoverliggende zintuigelijke bewustzijnsfunctie (aarde) inferieur werken. Andersom vanzelf ook. Als de zintuiglijke bewustzijnsfunctie superieur is zal de tegenoverliggende intuïtieve functie inferieur werken. In dit voorbeeld is het element aarde verbonden met het zintuiglijke (waarnemen)  en het element vuur met de intuïtie. Als je hierop door mijmert kan het element aarde nooit het element zijn dat leidt tot bewustzijnsgroei. Het element aarde is dan waarschijnlijk het vat waarin bewustzijnsgroei tot stand komt. Voor het groeiproces zijn ziel kwaliteiten nodig, en deze vinden we in de andere drie elementen.

Het concept van de quaterniteit (de heilige viereenheid) ziet er bij Jung zo uit:

Interessant is nu hoe de intuïtieve ontwikkeling verloopt. Een intuïtieve ontwikkeling krijgt gestalte door het ongemerkt gericht zijn op vragen als  ‘waar komt het vandaan’ of ‘waar gaat het naar toe’. Daarin zijn veel keuzes te maken die voornamelijk voortkomen uit onze manier van oriënteren op de wereld. Dit wordt de vrije wil genoemd. De vrije wil gaat over besluitvorming en is de eerste die we in aanleg kunnen terugvinden in het kleine kind.

De aanleg voor de ontwikkeling van de hersenen in verband met de wil ligt in de eerste drie maanden van de zwangerschap. De wil is wellicht de potentie die in de intuïtieve ontwikkeling een grote rol speelt. Als we hier de zevenjaarsfasen bij pakken kunnen we gerichter gaan kijken naar de fase van 0-7 jaar en de maankrachten die krachten uit het verleden ons huidige leven binnen brengen.

Terugkijkend op je leven is het weer leren de aarde bewoonbaar te maken nauw verbonden met wat je in de eerst zevenjaarsfase hebt ervaren en zich spiegelt in de jaren 49 – 56 jaar. Spiegelen is slijpen, de wil beteugelen. Als een diamantslijper de slijpstenen gebruiken om te polijsten en de patronen aan het licht brengen waardoor we zijn gaan projecteren of de blinde vlek vinden die verhult de verschuivende werkelijkheid toe te laten.

Ons hele leven door bevrijden we ons van de maankrachten (het magisch denken)  uit het verleden. Maan brengt krachten uit het verleden binnen in het huidige leven. Bij elke maansknoop verliezen we een deel van ons verleden om een nieuwe geboorte van het IK te beleven dankzij de zonnekracht. Met dit ‘Ik’ verbinden we ons met de ander, kunnen we ons leren verplaatsen in de ander en leren aanvoelen wat er écht in de ander omgaat. We gaan dan ook horen en luisteren achter de woorden om ons te realiseren wat de ander nu echt bedoelt en wil. Zo leren we snel verbanden te gaan leggen en patronen zien die ons belemmeren in onze groei- en bewustzijnsontwikkeling.

De voorgevoelens  die wij hebben en die vaak  intuïtie genoemd wordt is meestal niets anders dan onderbuikgevoelens (eg0) en niet zoals wij graag willen geloven informatie vanuit een hogere bron zoals onze Ziel, hoger Zelf, onze beschermengel, Vertrouwen, Rechtvaardigheid  of hoe je de hogere bron ook noemt.

Terug naar je geboorteplaats

Als we ons willen inzetten voor het weer bewoonbaar maken van de aarde zijn er verschillende opties. Je kunt via giro 555 geld doneren, Sinan Can volgen etc. (heb je tips?)

Dichterbij huis kun je je ook verbinden met  je eigen breuklijnen. Deze worden zichtbaar als je je verbindt met de informatie die bekend is over de plaats waar jijzelf bent geboren.

Zo ben ik zelf geboren in het Groene Hart in een klein plaatsje aan de Oude Rijn. In hetzelfde huis als waar mijn vader geboren is. Mijn moeder is geboren in een iets grotere plaats die ook aan de Oude Rijn ligt. Haar geboortehuis staat aan de andere kant van de Rijn; familieverhalen liggen dus aan beide kanten van de Rijn. Mijn geboorteplaats is voor mij nauw verbonden met Ipse de Bruggen (landgoed Hooge Burch) en het begin van de Jostiband. Muzieklezen met hulp van kleuren en zo het notenschrift verstaan gaf wellicht de basis mee voor het gaan werken met de zevenjaarsfasen.

Het geboortehuis, de omgeving en vooral de geschiedenis van het dorp waar ik geboren ben heeft mij verrassend veel gebracht en een ander soortige (toegankelijker)  bewustwording gegeven op mijn eigen levensloop aan de hand van het Leven-Zelf. Misschien spreekt het je aan en geeft het ook jou voldoende stof om verder te mijmeren………….en taal te geven.

fijn weekend, Joke

© www.fluisteralsjeblieft.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s