De taal van de seizoenen is nauw verbonden met wat oude volkeren zagen als jaarcyclus én symbool voor het mensenleven. Daarbij gaat het altijd over het balanceren tussen de (materiële) aarde onder onze voeten en de energieën uit de kosmos boven ons hoofd. Het is deze polariteit die ervoor zorgt dat we leven in jaargetijden, we rijpen aan onze vragen en de vruchten die we ook weer leren loslaten.

Dat ook bomen deel uitmaken van een interactie proces vinden we lastiger te begrijpen. De taal van bomen ligt verscholen in de kracht van hun wortels. Daar zijn ze innig verbonden en afgestemd op het tijdgevoel. Mooi hé. Bomen weten precies wanneer het tijd is voor groeien, bloeien, loslaten en transformeren. Bomen kunnen niet kiezen, waar een zaadje valt wordt zijn standplaats. Alleen door de wind of door dieren kan dit veranderd worden. Het netwerk blijft…. (onder de afbeelding gaat de tekst door….)


Heb jij wel je standplaats bewust gekozen…..of merk je dat je vastloopt in het terugblikken op je eigen leven en de keuzes die (voor jou) gemaakt zijn…? Heb je wél het biografisch onderzoek vorm en (schrijf) inhoud kunnen geven mag je stellen dat de basis van onze lichamelijkheid (fysiek-, etherisch en astraallichaam) en voor onze ziel (ons waarnemen, denken, voelen, willen, handelen) en ons ik, is gelegd. Het ‘instrument’ is klaar. Nu gaat het om de nieuwe verbinding met de wereld van de geest. Vanuit de diepte van het eigen innerlijk. Hier begint de kracht van taal, taal doet ertoe.


Daarmee zijn we als mensheid op een uiterst belangrijk en cruciaal punt in onze evolutie aangekomen.


Het gebied van het bewustzijn waar de meeste wakkerheid heerst en waar je van nature meer present bent is het denken. Je kunt nog steeds denken, maar je zit niet langer gevangen in je denken. We zijn het conceptuele denken aan het overstijgen waarmee terugkomt bij wat eonen geleden verloren is geraakt. Je herwint je gevoel van verbondenheid met het Zijn. Je voelt diep van binnen dat je verbonden bent met iets groots, iets wat eigenlijk niet zo heel erg verschilt van wie je bent. Dit ‘zijn’ is het meest oorspronkelijke dat er is – alles in de natuur is een uitdrukking van die onderliggende wezenlijkheid, inclusief je fysieke lichaam.


Dit ‘Zijn’ is de vormloze, tijdloze dimensie in jezelf – onze oorsprong is tijdloos (verleden, heden en toekomst lopen doorelkaar…) De natuur kan ons juist dan helpen onze oorspronkelijkheid te herontdekken, dit vergt een staat van alerte aandacht, van ruimtelijkheid. Eerst oefenen we dit in de natuur en daarna in de kunstmatige mensenwereld. Het vergt immers een heel diep in jezelf geworteld zijn om in alle oppervlakkigheden vol kunstlichten alert te blijven. Het denken is niet alert. Dit is een lagere staat. Alertheid is een hogere staat dan de gedachte, een hoger bewustzijn dan de gedachte.


Goede gedachten, creatieve gedachten, originele gedachten, originele inzichten kunnen alleen uit de alertheid komen. In de lagere staat is het denken herhalend en vaak ook afwijzend (ego) of robotachtig.


De alertheid in een hogere staat geeft de natuur iets terug. Wat je teruggeeft is een deel van die energie van verbondenheid met de bron, waar b.v. bomen, bloemen helemaal inzitten. Vaak geeft de boom het – in wederkerigheid – ook terug en dat helpt je om die verbondenheid te voelen.
Sommige mensen zeggen dat bomen niet tegen je kunnen spreken, het denken kan ook niet begrijpen. Het begrijpt niet hoe het volledig je aandacht geven, je alertheid vanuit een meer inclusief energieveld een wederkerig proces is. Wat je de natuur geeft is het bewustzijn van zichzelf. Jij bent ook natuur en ook bezig je bewust te worden van jezelf.


Dat is wat biografisch onderzoek beoogt, dat is wat ik op meerdere manieren laat rondzingen en soms een stapje verder durf te zetten in wat ik met je delen kan en ook voor in de pen klim op het moment dat het van binnenuit mag….


Wie het proces van wederkerigheid begrijpt met het hart (voelen) kan de opgave van het je bewust worden van het geheim van woorden gaan opnemen. Dan komt iets van jou naar buiten. We uiten ons. Dat kan een woord zijn, een gebaar, een geste.
De kracht van woorden – Kotodama (言霊) is een Japanse term die ‘woordgeest’ betekent zoveel is als wat onze wereld van gedachtegolven binnengaat heeft de kracht om te scheppen. In Japan denkt men dat elk woord een ziel heeft, al eens eerder benoemde ik het Onderzoek van Dr. Masaru Emoto.


Kotodama is het traditionele geloof in Japan in de goddelijke geest van woorden. ‘kotodama’ herinnert ons eraan dat nadat de mens in het universum verscheen, wij goddelijke scheppers waren die de heilige kracht van woorden gebruikte om te scheppen. Pure creatiekracht!
Mevrouw Masami Saionji noemt heilige woorden trillingen die rechtstreeks voortkomen uit de universele goddelijke bron – de geconcentreerde energie van absolute liefde en harmonie – Heilige woorden zijn middelen, je oefenplaats.


Mevrouw Saionji laat ons weten dat de meesten van ons de oorspronkelijke doel en kracht van woorden vergeten zijn. Zo bedekten geleidelijk aan de laag-dimensionale woorden de aarde. Inmiddels merken we maar al te vaak dat woorden kunnen misleiden (illusies of nep), dreigen en aanvallend ingezet worden. Woorden belasteren, discrimineren en vernederen de waarde van het mens-zijn. Ook als we zwijgen, trillen onze gedachtenvelden….het is hierom dat we soms niet naast iemand kunnen zitten of samen kunnen zijn. De onharmonische omstandigheden halen negativiteit omhoog. In jou. Sporen uit je verleden….


Het is begrijpelijk dat je dan afhaakt, je mag er ook voor kiezen om dit te aanvaarden en zo gaandeweg deze ervaring in te zetten bij het terugkeren naar je ware menselijke natuur. Dit omvat alle religies waar je ooit mee te maken had, binnen elke cultuur of traditie….de klankkleuren van je Zijn.


Het zo zuiver mogelijk gebruik maken van de kracht van woorden is dan ook voor ieder van ons van vitaal belang om bewust te kiezen welke soorten energievelden we willen creëren met de woorden die we elke dag projecteren. Woorden scheppen wonderbaarlijke energievelden die een krachtige invloed op de mensheid uitoefenen. Positief en zoals je nu begrijpt ook negatief, vanuit de lagere staat van denken.
Het eeuwig durende wat zal voortleven zijn de creatieve vibraties, met dit schrijven wil ik je aanmoedigen alleen heldere woorden te spreken ter wille van onszelf, de aarde en het universum in het besef van je scheppingskracht….


De sluier van Isis trekt steeds verder open

In de alchemie zou je zeggen: het gaat erom lood in goud te veranderen. Maria Magdalena gaat ons voor op dit ascensie-proces.


Het is tijd je te herinneren. Blader nog eens terug….. op je levensloop, voel je werkelijk vrede met je verleden en kan je je oprechte dankbaarheid voelen voor hoe je leven tot nu toe verlopen is?

© Joke – fluisteralsjeblieft


De Club van Boedapest is gewijd aan het mogelijk maken van en richting geven aan een mondiale verschuiving naar een vreedzamer, rechtvaardiger en duurzamer wereld. https://www.clubofbudapest.com/ waarbij Masami Saionji en haar man vanuit Tokio werken (Masami is geboren in Japan) en samen met hun drie dochters hun inzet geven voor vrede. Ze laten ons de manieren zien waarop we gemakkelijk onze eigen vrijheid schenden en de controle over ons leven aan anderen overdragen.

Een gedachte over “KOTODAMA – De kracht van woorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s