“I am the Black Madonna, the ultimate Divine Mother,
she who wraps her arms around you in times of transition
dissolving the old and birthing the new.”
~ Black Madonna ~

 

Lief mens, fijn dat jij er bent!

Sociaal Constructivisme is de wetenschappelijke basis van Natuurlijk Leren. Het constructivisme is een leertheorie gebaseerd op de veronderstelling dat we leren door te reflecteren op onze ervaringen. We leren door nieuwe informatie te verbinden aan wat we al weten, aan wat opgedaan is aan ervaringen dus. Anders gezegd we bouwen voort op de aanwezige kennis en ervaringen. Ook ziet het constructivisme leren als een sociaal proces, waarbij de kennis die ontstaat gedeeld wordt met anderen. Zo kunnen we ook in ons eigen leven op het spoor komen van ‘wat in de kiem’ gebleven is en een positieve houding aannemen naar wat was in je verleden wat uiteindelijk ook je toekomst is.

De mensheid van nu is te vergelijken met de vierde 7-jaarsfase in een mensenleven: van 21 tot 28 jaar. Wereldwijd staan wij voor de opgave uit vrije wil (eigen keuze dus) de verbinding met de natuurlijke en kosmische ordening te hervinden. Immers vanaf het 21e levensjaar daalt het Ik in……de kern van het biografiewerk of van levensloopkunde is het vinden van dit IK, dus naar iets van geestelijke aard. Ons eigenlijke IK, onze individualiteit, die doorheen de verschillende aardelevens gaat met telkens nieuwe zelfgekozen opdrachten, heeft immers een geestelijke natuur. Het natuurlijke leren heeft zo een impulskarakter; het roept op. Het is een ontwikkelingsgebeuren, een zinvolle samenhang die zich in de tijd ontplooit en een dynamiek ontwikkelt waarbij uiterlijke gebeurtenissen en innerlijke belevingen elkaar wederzijds beïnvloeden.

Het IK leeft in de tijd, altijd naar de toekomst gericht. Het is nooit af en biedt ons zo de kans de vraag te stellen in hoeverre , waartoe dus, een gebeurtenis voor de toekomst belang heeft. Dat is ook noodzakelijk, anders worden we robots. Het is ook niet vruchtbaar om al je normen en waarden overboord te gooien, dan worden we beesten.

Bewustwording (en dus niet verbeteringen)  schenkt je zingeving en je levensloop is de school van jouw ontwikkelingsveld.

Je bent welkom met je vragen, want vragen is het enige dat je verder brengt. Voor mij is een vraagstelling veel belangrijker dan het vinden of geven van een antwoord, want de vraag brengt je op een weg, die je op dingen en ervaringen brengt die anders zijn dan het antwoord dat je aanvankelijk dacht te kunnen ontvangen. Als gids en klankbord kan ik je aanwijzingen geven….

Mail to me  joke.fluisteralsjeblieft@gmail.com (klik op de link!)

 

************

*Wil je graag bericht ontvangen als er een nieuw artikel is geplaatst? Laat dan je email adres achter onder het kopje ‘blog volgen’ op de homepage – en voel je vrij je reactie te delen op de website.

– Ik gebruik je gegevens enkel voor het verzenden van een mail als persoonlijke uitnodiging waardoor jij weet dat  een nieuwe artikel online gaat. Door de link aan te klikken kom je op de website direct bij het nieuwste artikel. Surf ook eens verder op de website pagina’s.

– Wil je het niet meer ontvangen, dien je zelf hiervoor maatregelen te nemen…..

 

lieve groet Joke- fluisteralsjeblieft

 

 

disclaimer:

Soms worden artikelen gepubliceerd op andere websites of in de soc. media. Dit kan suggereren dat het onderschreven wordt, vaker blijkt dat er gebruik van gemaakt wordt in dienst van eigen doelstellingen. Elke creatieve verwerking is prachtig, belangrijk is dat je dit dan doet onder je eigen naam en er zelf voor staat.

Zeker nu, sinds 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, adviseer ik je nadrukkelijk enkel gebruik te maken van de icoontjes onder een artikel of een link naar de website te delen in het besef dat het geen tijdsberichten zijn. Het zijn werkdocumenten waar je zelf mee aan de slag mag gaan. De afbeeldingen erbij zoek ik zorgvuldig uit. Zie je desondanks een afbeelding die van jou is, laat het me weten dan vermeld ik meteen je naam erbij of verwijder ik deze direct als jij dat liever hebt.

mijn werkwijze is vrij van confrontatie-technieken of feedback methoden, oordelen en veroordelen. Dat wat bij ieder in het eigen hart en ziel leeft, wordt gerespecteerd. Het elkaar aanreiken van andere of nieuwe zienswijzen gebeurt altijd in kwetsbaarheid, volkomen vrijheid en zonder de drang van overtuigen, het menen de waarheid te bezitten of door ongevraagde adviezen. Je kunt vrij reageren onder de artikelen op de website of persoonlijk via de mail.