Natuurlijk leren is een begrip afkomstig uit de kunststroming die constructivisme wordt genoemd. Het constructivisme ontstond omstreeks 1913 (-1930) en in het verlengde daarvan bestaan onderwijssystemen die gebaseerd zijn op wat Sociaal Constructivisme wordt genoemd. Het constructivisme is een leertheorie gebaseerd op de veronderstelling dat we leren door te reflecteren op onze ervaringen. We leren door nieuwe informatie te verbinden aan wat we al weten, aan wat opgedaan is aan ervaringen dus. Anders gezegd we bouwen voort op de aanwezige kennis en ervaringen.

Ook ziet het constructivisme leren als een sociaal proces, waarbij de kennis die ontstaat gedeeld wordt met anderen. Zo kunnen we ook in ons eigen leven op het spoor komen van ‘wat in de kiem’ gebleven is en een positieve houding aannemen naar wat was in je verleden wat uiteindelijk ook je toekomst is. Het IK leeft in de tijd, altijd naar de toekomst gericht. Het is nooit af en biedt ons zo de kans de vraag te stellen in hoeverre , waartoe dus, een gebeurtenis voor de toekomst belang heeft. Dat is ook noodzakelijk, anders worden we robots. Het is ook niet vruchtbaar om al je normen en waarden overboord te gooien, dan worden we beesten.

Levenskunst is een praktische filosofie die handvatten geeft voor denken, voelen en doen en volgt de weg van natuurlijk leren.

Het natuurlijke leren heeft zo een impulskarakter; het roept op. Het is een ontwikkelingsgebeuren, een zinvolle samenhang die zich in de tijd ontplooit en een dynamiek ontwikkelt waarbij uiterlijke gebeurtenissen en innerlijke belevingen elkaar wederzijds beïnvloeden. Wat beleef jij bij dit kunstwerk van Paul Klee

Elk mens heeft een eigen levensloop en net als in een kunstwerk zijn er thema’s, motieven, hobbels en ritmes te ontdekken die terugkeren en uniek zijn in jouw leven. Kun je terugzien op je leven en de lijnen vinden die zich hebben afgetekend?

Ken jij de compositorische kracht, de glimpen en streken van jouw ritme al?

Er is immers niet zoiets als een rode draad. Juist aan de crisis in de biografie kunnen we zien dat onze biografie niet verder komt door de gewoonten uit het verleden, de kenmerken van onze afkomst, onze zekerheden en overtuigingen. Als je ervoor kiest kunnen we samen vanuit een ruimer perspectief het beginpunt van de verknoopte rode draden proberen te vinden.

Wil je gebruik maken van mijn aanwijzingen kun je me mailen. Soms blijkt het gaandeweg fijner te zijn als er een werkdocument geschreven wordt waar eea nog eens in het eigen ritme teruggelezen kan worden. Dat werkdocument maak ik graag voor je en kost je dan 80 euro. Wil je dit gerelateerd zien met de Tzolkin, dan hoor ik dat ook graag van je. Je geboortedatum is altijd de sleutel om de deur naar binnen te kunnen gaan openen.

Je kunt me bereiken via   joke.fluisteralsjeblieft@gmail.com (klik op de link!)

************

De nieuwste artikelen kun je ontvangen in je eigen mailbox en op je eigen moment lezen. Reageren kan via de website onder het artikel of via de mail en niet onder afbeeldingen – Wil je de nieuwste artikelen niet meer ontvangen, dien je zelf hiervoor maatregelen te nemen…..Wil je graag anderen op deze website attenderen, kies dan voor een link naar de website bij je eigen berichtje te plaatsen.

lieve groet Joke- fluisteralsjeblieft 2021

disclaimer:

Soms worden artikelen gepubliceerd op andere websites of in de soc. media. Dit kan suggereren dat het onderschreven wordt, vaker blijkt dat er gebruik van gemaakt wordt in dienst van eigen doelstellingen. Elke creatieve verwerking is prachtig, belangrijk is dat je dit dan doet onder je eigen naam en er zelf voor staat. 

Zeker nu, sinds 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, adviseer ik je nadrukkelijk enkel gebruik te maken van  een link waarin de naar de website of naar een artikel verwijst in het besef dat het geen tijdsberichten zijn. Het zijn werkdocumenten waar je zelf mee aan de slag mag gaan. De afbeeldingen erbij zoek ik zorgvuldig uit. Zie je desondanks een afbeelding die van jou is, laat het me weten dan vermeld ik meteen je naam erbij of verwijder ik deze direct als jij dat liever hebt. Het is niet toegestaan artikelen te kopiëren en verder te delen zonder toestemming. 

Mijn werkwijze is vrij van confrontatie-technieken of feedback methoden, oordelen en veroordelen. Dat wat bij ieder in het eigen hart en ziel leeft, wordt gerespecteerd. Het elkaar aanreiken van andere of nieuwe zienswijzen gebeurt altijd in kwetsbaarheid, volkomen vrijheid en zonder de drang van overtuigen, het menen de waarheid te bezitten of door ongevraagde adviezen. Je kunt vrij reageren onder de artikelen op de website of persoonlijk via de mail.