Vragen als wie ben ik, waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe zijn vragen die al van oudsher af gesteld worden en lijken vandaag de dag alleen maar belangrijker te worden. Of liever gezegd steeds opnieuw verwoord willen worden passend bij de tijd waarin wij leven. In het proces van menswording moeten de levensfasen benoemd worden om de verwondering over het eigen leven te voeden. 

Samenhang brengen in je ervaringen en zo jezelf op het spoor komen in wat je denkt, voelt en in de vorm gebracht hebt (de wil) kan alleen maar door vragen te stellen. Werkzame vragen zijn je hulpmiddel bij het onderzoeken van de tijd, jouw biografie is je werkveld om bewuster je levensverhaal vorm te geven. 

Er is een groot verschil in de manier waarop we de energie van klanken of geluiden ervaren en verwerken. De klank van klokken is ons minder vreemd dan die van klankschalen. Het klinkt je wellicht vreemd in de oren, maar de klanken van klokken zijn op een geheimzinnige manier opmerkelijk te noemen. Ze worden al eeuwenlang omgeven met het aura van mysterie en spiritualiteit. De tonen zijn eentonig van klank en kunnen worden ondergebracht in de ons bekende toonladder. 

Bij de klank van een klok ontstaat bij de luisteraar een bijzonder gevoel. We voelen iets wat we vaak niet kunnen benoemen. Het heeft iets heiligs en verbindt ons met iets wat al eeuwenoud is. Rituelen en ceremonies gaan altijd samen met klanken en klokken. Het zijn klankschalen van de tijd. Als je de tonen ontleed ontdek je dat er harmonische klanken gewekt worden. Grondtonen. Boven én ondertonen. 

Als je samenhang in je leven ontdekt en je gaat zien hoe gebeurtenissen in je leven een geheel vormen, kom je je verantwoordelijkheid en je Ik op het spoor. Dat is de zin van biografisch onderzoek. Jouw plek vinden en instrument worden in het Grote Orkest. 

We leven nu in het eerste kwart van een nieuwe, de 21e eeuw en we zien dat de aarde zich begint te roeren en zich opmaakt om aan haar herstel te gaan werken. Voor de mensheid brengt dit de uitdaging mee opnieuw op een natuurlijke wijze te gaan leren samenleven. Wanneer we meer hogere en lagere frequenties zouden kunnen opmerken, is het misschien wel zo dat we het gras kunnen horen groeien of zou elk zuchtje wind op orkaansterkte bij ons binnenkomen. Ons hele lichaam ervaart de sensatie van de geluidstrillingen die klanken produceren. Een klankbord geeft hier op kunstzinnige wijze taal aan, dit kan afwisselend gedrag vertonen in jezelf. Iedere relatievorm kent afwisselend aantrekkende en afstotende krachten. Werkelijk vrij ben je, wanneer je onder elke omstandigheid, zonder enige inspanning, jouw natuurlijke, innerlijke vrede en rust bewaard. Anders gezegd:

Innerlijk vrije mensen zijn op een natuurlijke wijze in balans. 

Juan Ramon Jiménez (1881-1958) was een Spaanse dichter en schrijver, in 1958 bekroond met de Nobelprijs voor literatuur. In dit gedicht beschrijft hij het hoger ik. Dat deel van ons dat altijd heel is, vrij van oordelen, onsterfelijk. Waar we soms contact mee kunnen maken, en soms ook helemaal niet. Maar het is er altijd. Hoe en wanneer beleef jij je hoger ik?